OPPDATERINGER:

[Tilbake til hovedsiden]
25.04.20

Oppfølging av driftsplaner 2018 - 2021

14.11.19

Bystyre velger ny nemnd for perioden 2019 - 2023

22.03.18

Åpent møte om hjorteviltforvaltningen i Sarpsborg Rådhus 05.04.18.. Se innvitasjonen her.

03.01.18

Statistikker for SETT / FELT elg og oppfølging av driftsplaner er oppdatert for 2017

03.01.18

Oppfølging av driftsplaner 2014 - 2017

27.11.15

Valdmøte Åpen møte om hjorteviltforvaltningen i Sarpsborg Rådhus 05.04.16.. Se innvitasjonen her.

30.11.2015

Statistikker for SETT / FELT elg og oppfølging av driftsplaner er oppdatert for 2016

27.11.15

Oppfølging av driftsplaner 2014 - 2017.

12.11.15

Bystyre velger ny nemnd for perioden 2015 - 2019

22.12.14

Oppfølging av driftsplaner 2014 - 2017

15.03.13

Valdmøte Åpen møte om hjorteviltforvaltningen i Skjeberg Rådhus 04.04.13 kl. 1800. Se innvitasjonen her.

15.03.13

Statistikker Felt rådyr omsider ferdig. Rapporteringen fra valdene går alt for sent.

15.03.13

Statistikker for SETT / FELT elg og oppfølging av driftsplaner er oppdatert for 2012

22.12.12

Oppfølging av driftsplaner 2010 - 2013

28.11.11

Statistikker for SETT / FELT elg og oppfølging av driftsplaner er oppdatert for 2011

28.11.11

Oppfølging av driftsplaner 2010 - 2012 (13)

07.12.10

Oppfølging av driftsplaner 2010 - 2012 (13)

06.04.10

Valdmøte 2009 Link til bestandsrapporten

14.02.10

Statistikker for SETT / FELT elg og oppfølging av driftsplaner er oppdatert for 2009.

13.02.10

Oppfølging av driftsplaner 2005 - 2009

26.03.08

Valdmøte 03.04.08 Kopi av presentasjoner under møtet.

31.03.08

Statistikker Felt rådyr omsider ferdig. Rapporteringen fra valdene går alt for sent.

26.11.07

Statistikker for SETT / FELT elg og oppfølging av driftsplaner er oppdatert for 2007.

25.11.07

Oppfølging av driftsplaner 2005 - 2009

26.03.07

Statistikker Felt rådyr omsider ferdig. Rapporteringen fra valdene går alt for sent.

07.11.06

Oppfølging av driftsplaner 2005 - 2009

16.03.06

Statistikker Felt rådyr omsider ferdig. Rapporteringen fra valdene går alt for sent.

15.02.06

Oppfølging av driftsplaner er oppdatert for 2005.

17.01.06

Påkjørsler 2005 og påkjørsler sortert etter veg - mnd.- år - oppdatert for perioden 1992 - 2005.

16.12.05

Statistikker for SETT / FELT elg og oppfølging av driftsplaner er oppdatert for 2005.

11.11.05 Detaljplanleggingen av E-6 gjennom kommunen er igang. Hvilke hensyn vil vegvesenet ta?
10.03.05 Åpent møte om avbøtende tiltak ved ny E-6 utbygging gjennom Sarpsborg.
15.02.05

Felt rådyr 2004 Omsider har alle rapportene kommet inn etter purring og statistikker er oppdatert.

03.02.05 Gaupejakten stanset, ett hunndyr er felt.
23.01.05

5 ulver er nå felt i den første ordinære lisensjakten i moderne tid.

24.01.05

Forskrift om kvotejakt på gaupe 2005

23.01.05

"3 ulver er felt i den første ordinære lisensjakten i moderne tid. I alt 5 dyr kan felles.

17.01.05

"3 nye innvandrede i ulver oppdaget i nord Sverige.DNA-prøver viser at de er nye.

10.01.05

"Ulv påkjørt på E-6 i dag tidlig. trolig ulvetispen som hører til i reviret..

03.01.05 Viltet og trafikken - Vegvesenet med ny håndbok - Veg og vilt, hånd i hånd (?)
03.01.05

Påkjørsler 2004 og påkjørsler sortert etter veg - mnd.- år - oppdatert for perioden 1992 - 2004.

03.01.05

Statistikker Fallvilt statestikker oppdatert pr. 31.12.2004

21.12.04 NJFF_Østfold ønsker å felle problemulven som har tatt mange hunder.
06.12.04

Statistikker for SETT / FELT elg og oppfølging av driftsplaner er oppdatert for 2004.

20.11.04

Statistikker Fallvilt statestikker oppdatert pr. oktober 04.Elgjaktdata kommer snart....

11.05.04

Energi- og miljøkomiteen har behandlet St.meld. nr. 15 (2003-2004

05.05.04

"Drakamp" om hvor ulven skal være pågår i Stortinget..

27.04.04

INFO-siden oppdatert med link til "Hundeloven" og "Forskrift om utøvelse av jakt og fangst"

27.04.04

"Dokumentar" om angivelig ulovlig ulvejakt.

01.02.04

Påkjørsler 2003 og påkjørsler sortert etter veg og årstid - oppdatert for perioden 1992 - 2003.

12.01.04

Tuneulven slo til igjen denne gangen på Tomb jordbruksskole.

12.12.03

Ny Rovviltmelding ble idag lagt ut. Debatten er igang.

29.11.03

DNA-analyser. kan nå fortelle oss om hvor ulvene i Mossereviret har tatt veien.

27.11.03

Statistikker for SETT / FELT elg er oppdatert for 2003.

29.10.03

Nytt ulveangrep. To sauer angrepet av ulv i Sarpsborg.

24.09.03

Dokument 2. på TV2 i går kveld har pisket opp hele ulvenasjonen igjen.

06.09.03

Tuneulven igjen aktiv. Ulv rev sauer ved Ramstad, Ågaardselva

08.08.03

Tuneulven igjen aktiv. Ulv rev sauer i Jelsnes i dag.

12.05.03

Alfa-hannen skutt. Hannen i Halden-Ed flokken skutt i Sverige i dag.

24.04.03

Bystyret vedtar kommunal forskrift om jakt på hjortevilt og bever i kommunen.

24.04.02

Statistikker Fallvilt for jaktåret 1.4.02 - 31.03.03. Det høyeste antall fallvilt noen sinne.

27.02.03

Felt rådyr 2002 Omsider har alle rapportert og statistikker er oppdatert.

24.02.03

Hubroutsetting Se nærmere om Hubroen som kom tilbake etter to år.

12.02.03

Vi trenger ikke å frykte ulven. Det sier Hilde Karine Wam som har forsket på temaet.

03.02.03

Hver 4. påkjørsel i Østfold - skjer i Sarpsborg, 25 % av Østfolds avgang av hjortevilt blir drept i Sarpsborg

22.01.03

Revidering av viltplan, plan for biologisk mangfold og landbruksplan.

11.01.03

Påkjørsler 2002 og påkjørsler sortert etter veg - oppdatert for perioden 1992 - 2002.

03.01.03

Ingen spor etter ulveflokk i Mossereviret - kun enkeltdyr observert

02.01.03

NRK-Østfold - setter fokus på rådyrenes situasjon med vanskelig næringssøk og påkjørsler

06.12.02

Ulvvalp merket med GPS-sender- i Gråfjellflokken. - gir nye muligheter for oppfølging sommerstid.

15.11.02

Felt/Sett elg 2002- oppdatering av statistikker for elgjakten 2002.

25.09.02

Ulv tar mer sau i Sarpsborg- sauer drept på Soli Brug ved Ågaardselva.

23.09.02

Ordførerne i Østfold gir opp DN Man snakker til døve ører og møter ingen forståelse.

11.09.02

Ulv tar mer sau i Østfold- 6 sauer drept og mange skadet i natt.

05.09.02

Nye rykter om utsetting av ulv- ble "utsetting" observert i Setskog ?

03.09.02

Ulv tar sau i Råde- 9 sauer drept, flere skadet, slik at de må avlives.

02.09.02

Ulv tar sau i Sarpsborg igjen - like ved Rv. 114 på Ramberg i Tune

27.08.02

Ulv og sau bør skilles av Glomma - foreslår landbruksminister Lars Sponheim

03.08.02

Ulv tar sau i Sarpsborg igjen - Ulver tok igjen sau på Isnes.

17.07.02

Trolig yngling i Mossereviret - også i år.

11.07.02

Ulv tar sau i Mossereviret - Ulven har siste uke tatt et betydelig antall sau på beite.

28.04.02 To elgvald i Sarpsborg En milepel er nådd, sammenslåing for større forvaltningsenheter gjennomført i kommunen
27.04.02

MD melder at arbeidet med rovviltmeldingen starter opp og redegjør for prosessen

25.04.02

Oversikter over kollisjoner gruppert på årstid og år lagt ut.

23.04.02

Møte vedr. ny Rovviltmeldingen Miljøvernminister Børge Brende hadde møte med partene

23.04.02

Ulv tar langt mer elg - enn tidligere anntatt. Ny forskning viser oppsiktvekkende resultater.

22.04.02

Statistikker for fallvilt i kommunen, oppdatert..

08.03.02

Spor av ulv er registret både i Mosse- og Halden-reviret de siste dagene.

20.02.02

GAME OVER for norsk ulveforvaltning, leserinnlegg gjenngitt

18.02.02

Ulver observert i Eidsberg Står vi foran ettablering av en ny familiegruppe?.

13.02.02

Hvor kommer ulvene fra? Svenske forskere gir oss svaret.

02.02.02

Hannulv merket i Halden Ulv i Mossereviret tar elg.

28.01.02

Sporing av ulv i Østfold Felles sporing i Østfold gjennomført.

28.01.02

NINA-rapport Halvparten av befolkningen i Østfold er redd ulv. Ulven dreper mennesker

24.01.02

Statistikker for felt rådyr, oppdatert for 2001.

20.01.02

Seks ulver sporet i Mossereviret Harehund skadd av ulv.

10.01.02

Ulvebestanden er halvert hevder WWF. Bare 13 ulver igjen på norsk side ??.

07.01.02

3 ulver i Jelsnes I løpet av helgen ble det registret 3 ulver på Tune halvøya.

02.01.02

Lisensjakt på ulv - oppsummering av høring Det har kommet inn 192 svar på høringen.

26.11.01 "Mosseflokken" tar mer sau. 6 sauer drept av ulv øst i Våler.
19.11.01 Er Alfa-hannen i "Mosseflokken" borte??
11.11.01 Ulv verifisert i Skjebergdalen
17.10.01 Sauer tatt av ulv i Sarpsborg. 13 sauer er tatt av ulv ved Stanghuset i Tune.
08.10.01 Sauer, gjeiter og hunder er tatt av ulv de siste dagene. Elgjegere observerte ulv med valper på post.
01.10.01 Her finner du link til den politiske behandlingen i viltnemda
21.09.01 Sau tatt av ulv . 3 sauer er tatt av ulv i Svinndal. Ingen jakt på ulv i Mossereviret med det første.
31.07.01 Ny yngling verifisert Minst 8 nye ulvevalper er født i Mossereviret.
22.06.01 Høring av kommunens planer for landbruk og biologisk mangfold. Her er mye stoff for naturinteresserte.
17.06.01 Ulv tok rådyr i natt på Dalen i Tune. FM verifiserer 5 individer i Haldenflokken
05.06.01

Årsrapport for kommunal viltforvaltning 2000. Statistikker finner du her. Vedtak om kvoter for hjortevilt i kommunen for 2001.

14.05.01 Høring DN sender forslag om lisensjakt på ulv ut på høring. Det skal bli letter å felle ulv utenfor forvaltningssonen.
27.04.01 Ulv i Jelsnes Det er funnet og verifisert to rådyr som er drept av ulv på Tune-halvøya i dag.
05.04.01 Ny statusrapport for ulv. DN har nye websider.
22.03.01 Hunder drept av ulver i Agnalt i Sarpsborg.
21.02.01 Ny innholdside lagt ut for lettere navigering på våre sider. Inneholder også aktuelle linker
13.02.01 Økt aktivitet av ulv i Sarpsborg.
05.02.01

Ulvejakt vedtatt Vedtak om felling av ulv og andre tiltak for å forhindre skade på husdyr i Østerdalen

23.01.01

Oversikt over trafikkuhell mellom vegkjøretøy og vilt, sortert på veinummer og år.

22.01.01

100.000,- i dusør utloves til den som kan bekrefte ryktene om utsetting av ulv i norge.

17.01.01

Ny statusrapport for ulv. Antallet fortsetter å øke. Brev til Siri Bjerke fra den svenske miljøvernministreren.

09.01.01

25 ulver i Østfold kan være et riktig antall mener viltforvalteren i fylket..

03.01.01

47,8 millioner utbetalt som erstattning for tap av sau, på grunn av fredet rovvilt.

15.12.00

Viltplanen for Sarpsborg er lagt ut på nettet. Den kan nå leses her.

02.12.00

Fylkesmannens i Østfold har egne websider om ulven i Østfold.

30.11.00

Folkeaksjon for en ny rovdyrpolitikk har egne web-sider. Se rapport om ulv i Østfold

28.11.00

Oppfølging av driftsplan for elg .Resultat og kommentarer etter årets elgjakt oppdatert

28.11.00

Statistikker .for "SETT-ELG og felt elg oppdatert for 2000.

19.11.00

Leserinnlegg. .Miljøvernminster Siri Bjerke skriver leseinnlegg om ulv og jaktutleie.

09.11.00

Bestandsrapport. .Hovedkonklusjoner fra registreringer av ulv vinteren 1999-2000 er lagt ut.

25.10.00

Søker om fellingstillatelse på ulv Fylkesmannen i Østfold vil felle to ulvevalper

17.10.00

Forslag til Statsbudsjett legger opp til en stor omlegging av kommunal viltforvaltning.

10.10.00

På livet løs. Ulveforskerne føler seg truet på livet. Elgjeger fikk ulver på posten.

28.09.00

Formannskapet mot ulv Sarpsborg formannskap behandlet "Differensiert forvaltning av ulv i Norge" i kveld

19.09.00

Høringsuttalelse til "Differensiert forvaltning av ulv i Norge" behandlet i Sarpsborg viltnemnd.

18.09.00

Ulv drepte hund. Flere hunder drept av ulv denne helgen.

03.09.00

Jaktlederkurs. Sarpsborg viltnemnd inviterer jaktledere i kommunen til kurs.

30.08.00

Hubroutsetting Rehabilitert hubro satt tilbake i det fri

31.07.00

Miljøvernministeren om ulv Siri Bjerke har en artikkel om ulveforvaltning..

26.06.00

Soneringsplan for ulv på høring Høringsfrist 13.oktober

23.06.00 Endringer i forskrift vedr. ettersøkshund. Krav om dokumentasjon under jakt og plikt om å gi melding
20.06.00 Regningen for hybridjakten er nå klar. Fylkesmannen redegjør for hva jakten har kostet.
04.05.00

Endret soneplan for ulv. Regjeringen har i dag avgrenset området der ulven skal få etablere seg. Endringene i planen er gjengitt i kortversjon her.

28.04.00 Soneplan vedtas av regjeringen. Regjeringen vil gjøre en ny soneplan gjeldene fra mai-00
13.04.00 Ny statusrapport.. Ulvebestanden kan nå ha økt til 16 familiegrupper og ulvepar i sør-skadinavia.
03.04.00 Ordførerne i Østfold protesterer Den nye miljøvernminsiteren Siri Bjerke, vil høste flere erfaringer, før soneplanen sendes på høring.
12.03.00 Utbredelsekart.. Ulvens biologi og utbredelse.
09.03.00 Ny statusrapport.. Nå er det 13 familiegrupper og ulvepar i sør-skadinavia.
06.03.00 Ny blandingsvalp felt.. Den andre blandingsvalpen av ulv/hund ble i dag felt i Sarpsborg.
23.02.00 Peilesignalene fra den radiomerkede blandingsvalpen "Gyro" har opphørt.
17.02.00 Forslag til Nasjonalt overvåkingsprogram. for store rovdyr. Arbeidsgruppe fremmer forslag for DN som skal vedta programmet. .
14.02.00 Jaktmuligheter i kommunale skoger i Sarpsborg.
10.02.00

Blandingsvalp felt. Den første blandingsvalpen av ulv/hund er felt. Se også DN`s spørreundersøkelse om ulv i Østfold.

04.02.00 Kvotejakt på gaupe. Opplysninger om kvotejakt på gaupe og henvisninger til forskrifter.
02.02.00 Fellingstillatelse . DN utsteder fellingstillatelse for valpene som er blanding av ulv og hund
28.01.00 Ulvevalpene er blanning av ulv og hund. Resultatene fra gentestene er offentliggjørt i dag. Miljøvernminister Guro Fjellangen om forvaltningsplan
27.01.00 Ulv i Sarpsborg. Endelig lykkes det å ta prøver og radiomerke hannulven
26.01.00

Ulvesidene splittet grunnet tung nedlasting. Info om ulven i Sarpsborg.
Informasjon m/bilder vedr.tap av husdyr mm. på grunn av ulven

13.12.99 Ulv i Sarpsborg. Oppdateret med radiomerking av ulv. [Link til DN], hvor man kan følge bevegelsene til denne ulven
14.09.99 Viltet og trafikken - oppdateret med "miljøtunell" fra E-18 i Aust-Agder.
Slike burde det også være flere av også på E-6 gjennom Sarpsborg.
18.08.99 Ulv i Sarpsborg. Det er nå konstatert at ulveparet har ynglet og fått valper.
08.08.99 Ulv i Sarpsborg oppdatert med siste nytt. Sauetap 08.08.99
14.07.99 Handlingsplan for ulv utdrag og kommentarer, Infosider oppdatert med rovviltstoff
13.05.99 Ulv i Sarpsborg Sarpsborg er vertskommune for ulvepar
29.04.99 Trafikkulykke Beskrivelse og bilder fra en kollisjon mellom bil og elg på E-6 i Sarpsborg.
15.03.99 Gjestebok Her har du muligheter til å si din mening om informasjonen fra viltnemnda, og lese hva andre eventuellt mener.
21.01.99 Viltet og trafikken - En side med informasjon om de mange trafikkulykkene mellom vilt og trafikk i kommunen og om forebyggende tiltak.
24.11.98 Driftsplaner 1998 - 2001/ Resultater Utdrag av driftsplanene i kommunen i perioden 1998 - 2001 og foreløpige resultater for det enkelte vald.
29.01.98 Evalueringsrapport - Driftsplan 1994-97 Viltnemndas statusrapport for driftsplanperioden 1994 - 1997.
23.12.96 Førsteutgaven av sidene ble lagt ut

[Tilbake til hovedsiden]

Sideansvarlig: Thor Pinaas
Disse sidene informerer om Viltnemnda og dens virksomhet, men Viltnemnda er uten ansvar for mulige feil eller mangler på disse sidene.