OPPFØLGING AV DRIFTSPLANER OG BESTANDSPLANER
FOR ELGFORVALTNINGEN I SARPSBORG KOMMUNE


OPPFØLGING AV BESTANDSSPLANER (ELG PERIODEN 2014- 2017

OPPFØLGING AV BESTANDSSPLANER (ELG PERIODEN 2010 - 2013

OPPFØLGING AV BESTANDSSPLANER (ELG PERIODEN 2005 - 2009)

OPPFØLGING AV BESTANDSSPLANER (ELG PERIODEN 2002 - 2005)

OPPFØLGING AV DRIFTSPLANER (ELG PERIODEN 1998 - 2001)

OPPFØLGING AV DRIFTSPLANER (ELG PERIODEN 1994 - 1997)


Fra og med jaktsesongen 2002 er Sarpsborgs 23 elglag sammlet i 2 vald. Ett vest for Glommas hovedløp gjennom kommunen og ett vald øst for Glomma. De forskjellige elglag går inn i valdene som jaktfeldt.
Ved denne sammenslåingen i 2002 har man oppnådd en målsettning som man har arbeidet for de 8 siste årene. Prosessen frem til sammenslåing har endret seg fra sterk motstand og noe (sund) skepsis til konstruktivt samarbeid og god dialog mellom kommune og jaktrettshaverne.

Sarpsborg kommune er trolig den første kommunen i landet, som den 16.04.02, behandlet og godkjente bestandsplaner etter den nye forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, som er gjeldende fra 02.04.02. (Forskrift 22.mars 2002 nr. 151) Det er også hyggelig å registere at resultatet av arbeidet med driftsplaner og bestandsplaner, samt organiseringen på rettigheteshaversiden var sammenfallende med ny forskrift, slik at dette passet godt i tid. Ett langsiktig arbeid med å organisere større forvaltningsenheter i Sarpsborg har lykkes og jaktsrettshaverne har nå overtatt mer ansvar for lokal elgforvaltning.

Området vest for Glomma var samlet til ett vald fra og med 1998 og fra 2002 var de 3 tidligere valdene øst for Glomma også slått sammen.
Over finner du historiske data fra de 4 siste driftsplanperiodene i Sarpsborg og inneværende periode 2010 -.2013.

Rullering av driftsplaner sto for tur i 2010. Vald Vest (Tune) fremmet søknad og fikk godkjent sin driftsplan for 2010 - 2013 den 25. mai 2010. På østsiden av Glomma var det mer turbulent. Vald Øst var i indre splid og Skjeberg vestre og Ullerøy meldte seg ut av valdet og søkte om tildeling etter § 15 - (rettet avskytning). Resten av vald Øst søkte også om det samme. Etter flere møter mellom kommunen og valdene resulterte i at Skjeberg vestre og Ullerøy søkte om godkjenning som eget vald og fremmet driftsplan. Det samme gjorde resten av vald øst. Vi har nå 2 vald på østsiden av Glomma, Vald Øst og Vald Syd. Se nærmere under Oppfølgingav bestandsplaner 2010 -2013.

Se mer info og valdoversikt under «Hjortevilt»

Se ogå mer data under «Statistikk»

 


Føringen som ligger i «Handlingsplan for hjortevilt mot år 2000» fra DN, forutsetter at rettighetshaverne tar større ansvar for forvaltningen av hjorteviltartene våre. Videre vedtok kommunen en Målsettning for hjorteviltforvaltningen i kommunen høsten 2003.


Mer spesifiserte «statistiker »kan valdene finne på på andre sider.

[Tilbake til hovedsiden]

Sideansvarlig: Thor Pinaas
Disse sidene informerer om Viltnemnda og dens virksomhet, men Viltnemnda er uten ansvar for mulige feil eller mangler på disse sidene.