viltnemda

Hjorteviltstatistikk for Sarpsborg:


Hvert år utarbeides det statistikk for både elg og rådyr. For elg gjelder dette både skutte og observerte dyr under jakten. For rådyr skutte dyr under jakten. For begge arter føres det statistikker for dyr som har omkommet eller påkjørt i kommunen. Du vil også finne statistikker for trafikkuhel, sortert på veinummer, slik at det er mulig å finne ut hvor ulykkesrisikoen er høyest. Dette har stor betydning når man må prioritere hvor tiltak skal settes inn i forbindelse med eks.vis viltgjerder.


OPPFØLGING AV DRIFTSPLANER (ELG 2014 - 2017)

OPPFØLGING AV DRIFTSPLANER (ELG 2010 - 2013)

OPPFØLGING AV DRIFTSPLANER (ELG 2006 - 2009)

OPPFØLGING AV DRIFTSPLANER (ELG 2002 - 2005)

OPPFØLGING AV DRIFTSPLANER (ELG 1998 - 2001)

OPPFØLGING AV DRIFTSPLANER (ELG 1994 - 1997)

STATISTIKKER FOR HELE KOMMUNEN (ELG 1991 - 2015)

STATISTIKKER FOR REGION VEST FOR GLOMMA (ELG1991 - 2015)

STATISTIKKER FOR REGION ØST FOR GLOMMA (ELG 1991 - 2015)

STATISTIKKER FOR RÅDYR I KOMMUNEN 1992 -2012

STATISTIKKER FOR FALLVILT I KOMMUNEN (HJORTEVILT 1993 - 2009)

STATISTIKKER FOR TRAFIKKUHELL I KOMMUNEN (Sortert på vei/år)


ELGSTATISTIKK- FELT ELG I SARPSBORG
År Felt Tildelt
Okse 2 ½ Okse 1 ½ kalv okse KU 2 ½ Ku 1 ½ kalv ku totalt

totalt

fell. % dagsverk da./dyr
1991
26
18
14
14
20
9
101
126
80,16
1748
2524
1992
19
21
14
13
20
13
100
132
75,76
1584
2549
1993
22
20
19
17
14
12
104
125
83,20
1945
2451
1994
17
28
12
16
13
17
103
131
78,63
1988
2475
1995
15
22
11
13
18
11
90
126
71,43
1706
2833
1996
15
19
15
10
17
13
89
109
81,65
1261
2864
1997
16
17
15
13
12
8
81
107
75,7
1396
3147
1998
15
30
9
13
14
8
89
100
89,0
1417
2864
1999
17
22
13
11
14
16
93
102
92,2
1335
2741
2000
18
27
18
14
14
9
100
105
95,2
1504
2549
2001
14
16
19
15
18
20
102
109
93,6
1634
2499
2002
27
18
14
13
23
7
102
121*
84,3
1686
2499
2003
18
25
14
18
22
7
104
121*
86,0
1966
2451
2004
26
20
11
19
19
8
103
121*
85,1
1747
2475
2005
26
27
17
16
20
13
119
139*
86,0
1895
2142
2006
22
31
13
16
18
11
111
134*
82,8
2006
2297
2007
13
33
29
22
15
17
129
135*
83,2
2195
1976
2008
25
29
12
18
14
20
118
155*
76,1
2025
2160
2009
18
25
21
21
18
25
128
155*
82,6
2054
1992
2010
25
23
21
22
15
16
122
177
69
2006
2090
2011
24
32
15
18
19
15
123
177
69,5
1933
2073
2012
23
12
19
18
16
19
107
177
60,5
2036
2382
2013
14
23
17
22
19
15
110
177
62,1
1890
2318
2014
12
18
13
17
15
14
89
130
68,5
2013
2864
2015
13
18
16
9
11
16
83
130
63,8
1821
3071
2016
14
19
12
10
13
11
79
130
60,8
1748
3227
2017
19
20
16
15
4
11
88
130
67,7
1552
2897
                       
SUM
510
616
419
425
433
364
2767
3601
76,8
1781
2303
% fordel.
18,4
22,3
15,1
15,4
15,6
13,2
100
Sum felt
Okse
Ku
Kalv
55,8%
40,75%
444,2%%
31,0%
28,3%

* - ihht. til ny valdstruktur og driftsplaner i Sarpsborg


SETT ELG-skjema er alle elgjaktlag pålagt å føre og det er jaktlederen på det enkelte elglag som er ansvarlig for dette. Likeledes oppgave over felte dyr, fordelt på alder og kjønn. Tilbakemeldingen skal være viltnemnda ihende senest 10 dager etter at jakten er avsluttet. Viltnemnda har også svarfrister å forholde seg til overfor Fylkesmannen og Statistisk sentralbyrå


STATISTIKK- SETT-ELG I SARPSBORG
ÅR % % KU % KU % KU % % ANT.DYR OBSERVERT Ku/Okse
OKSE u/kalv m/ 1 kalv m/ 2 kalv KALV UKJENT OBSERV. DYR/DAGSV.
1991
18,7
13,0
13,8
9,8
33,8
10,9
571
0,327
2,0
1992
18,6
18,0
16,0
6,8
30,7
9,8
499
0,315
2,2
1993
18,1
16,2
11,2
11,9
36,6
6,0
636
0,327
2,2
1994
16,4
17,6
13,7
9,8
34,6
7,9
592
0,298
2,5
1995
15,9
22,7
15,5
8,1
32,0
5,8
534
0,290
2,7
1996
14,9
14,6
13,2
12,5
38,7
6,1
574
0,420
2,6
1997
17,0
17,6
12,2
9,4
32,2
11,4
533
0,360
2,2
1998
18,6
15,4
16,6
8,3
31,1
12,9
682
0,450
2,0
1999
19,1
15,1
13,7
8,3
31,8
11,8
575
0,390
1,8
2000
19,5
16,4
15,9
7,2
31,2
9,8
611
0,380
2,1
2001
18,6
14,5
14,6
8,2
32,0
12,0
705
0,410
2,0
2002
17,1
17,0
14,3
9,6
34,8
7,2
707
0,410
2,4
2003
23,1
19,1
13,0
6,7
28,0
10,1
644
0,320
1,7
2004
25,2
19,8
13,8
5,5
25,2
10,4
606
0,340
1,4
2005
18,8
15,1
13,6
9,4
32,6
10,4
674
0,350
2,0
2006
23,8
17,8
12,8
5,5
24,2
15,6
762
0,380
1,5
2007
24,3
16,7
16,0
5,4
28,4
9,2
707
0,322
1,6
2008
23,9
13,7
14,5
6,6
27,9
13,2
694
0,340
1,5
2009
19,9
16,7
15,0
7,4
32
9,5
672
0,330
1,9
2010
19,7
16,3
17,8
5,5
30
10,7
600
0,300
2,0
2011
24,6
20,9
14,9
5,4
26,5
7,7
597
0,310
1,7
2012
21,2
16,9
17,1
6,2
30,1
7,4
598
0,290
1,9
2013
18,3
19,4
14,2
7,0
29,1
8,5
630
0,280
2,2
2014
19,8
22,0
16,0
5,6
28,9
8,0
550
0,270
2,2
2015
22,0
15,9
14,1
7,7
30,5
9,8
509
0,280
2,2
2016
21,6
18,9
15,5
7,0
31,7
5,7
472
0,270
1,9
2017
23,4
17,2
14,2
6,8
29,2
9,2
513
0,330
1,6
                   
Snitt
20,1
17,2
14,6
7,7
30,9
9,6
605,4
0,337
2,0


STATISTIKK FOR REGION VEST for Glomma. Består av Vald Tune.

ELGSTATISTIKK- FELT ELG I SARPSBORG - Region Vest for Glomma. Vald Tune
År Felt Tildelt
Okse 2 ½ Okse 1 ½ kalv okse KU 2 ½ Ku 1 ½ kalv ku totalt totalt fell. % dagsverk da./dyr.
1991
6
3
6
5
3
5
28
32
87,5
580
2794
1992
6
5
9
6
4
5
35
37
94,6
464
2235
1993
7
6
9
6
4
3
35
38
92,1
543
2235
1994
4
7
5
6
2
8
32
38
84,2
511
2445
1995
5
2
5
2
5
7
26
33
78,8
516
3009
1996
3
3
9
3
3
7
28
31
90,3
437
2794
1997
5
2
10
1
4
3
25
31
80,6
437
3129
1998
4
7
6
5
3
2
27
28
96,4
446
2897
1999
6
4
6
3
3
6
28
28
100
395
2794
2000
6
4
11
4
2
1
28
28
100
403
2794
2001
4
4
6
4
3
6
27
28
96,4
409
3009
2002
6
5
8
4
2
3
28
32
87,5
381
2794
2003
6
8
6
4
4
5
33
32
103,1
503
2370
2004
7
5
9
7
4
4
36
32
112,5
511
2209
2005
8
11
12
8
4
6
49
50*
98,0
452
1623
2006
9
9
7
8
8
5
46
40
115
613
1728
2007
8
12
17
10
3
8
58
40
145
733
1371
2008
11
11
6
8
1
7
44
60
73,3
522
1807
2009
8
4
10
12
4
11
49
60
80,0
614
1656
2010
12
4
11
7
7
5
46
65
70,8
624
1728
2011
12
8
6
9
5
5
45
65
69,2
575
1767
2012
6
2
6
5
3
10
32
65
49,2
511
2485
2013
3
3
4
6
1
6
23
65
35,4
395
3457
2014
2
7
2
4
0
5
20
40
50,0
592
3975
2015
2
2
12
3
3
7
29
40
72,5
482
2742
2016
4
2
7
2
5
7
27
40
67,5
505
2945
2017
5
5
10
5
2
7
34
40
85,0
546
2339
 
SUM
165
145
215
147
92
154
918
1118
82,1
487
2416
% fordel.
18,0
23,4
16,0
10,0
16,8
100
 
Sum felt
Okse
Ku
Kalv
 
33,8%
26,0%
40,2%
100
 
57,2%
42,8%
inkl. kalv

 

STATISTIKK- SETT-ELG I SARPSBORG - Region Vest for Glomma. Vald Tune
ÅR % % KU % KU % KU % % ANT.DYR OBSERVERT Ku/Okse
OKSE u/kalv m/ 1 kalv m/ 2 kalv KALV UKJENT OBSERV. DYR/DAGSV.
1991
18,8
14,0
12,6
11,1
34,8
8,7
207
0,36
2,0
1992
17,2
16,7
18,9
3,9
25,6
17,8
180
0,39
2,3
1993
21,8
19,9
13,3
7,1
30,8
7,1
211
0,39
1,9
1994
17,8
17,8
13,4
8,3
32,5
10,2
157
0,31
2,2
1995
16,9
25,3
15,1
7,8
31,3
3,6
166
0,33
2,8
1996
18,1
17,0
12,8
10,6
35,1
6,4
188
0,48
2,2
1997
20,3
16,5
14,8
8,2
32,4
7,7
182
0,49
1,9
1998
17,9
10,1
15,8
9,2
35,9
10,9
228
0,58
1,9
1999
19,5
17,2
14,2
7,7
31,9
9,5
169
0,45
2,0
2000
20,4
18,4
17,2
5,1
29,9
8,9
157
0,41
2,0
2001
13,3
17,7
20,3
5,0
31,6
12,0
158
0,40
3,2
2002
21,5
16,7
17,1
5,7
30,3
8,8
228
0,60
1,8
2003
24,5
23,4
10,7
5,0
21,5
14,9
261
0,37
1,6
2004
21,8
20,1
19,7
3,3
26,7
8,3
239
0,47
2,0
2005
22,9
13,6
13,6
8,9
31,9
8,9
235
0,49
1,6
2006
25,8
21,7
16,4
2,0
21,3
12,7
244
0,40
1,5
2007
22,9
21,8
15,8
4,1
27,8
7,5
266
0,36
1,5
2008
31,7
19,4
14,2
2,6
19,4
10,1
232
0,44
1,1
2009
25,8
18,4
16,6
3,2
25,8
14,5
217
0,35
1,5
2010
21,4
18,2
16,8
3,6
25,5
14,5
220
0,35
1,8
2011
22,3
30,2
12,9
3,5
20,8
10,4
202
0,30
2,1
2012
18,6
21,7
18,0
3,7
26,1
11,8
161
0,32
2,3
2013
18,9
18,9
17,4
3,8
26,5
14,4
132
0,33
2,1
2014
21,2
23,0
17,3
2,2
23,5
12,8
226
0,38
2,0
2015
26,6
18,2
13,0
5,7
26,6
9,9
192
0,40
1,4
2016
21,5
17,5
20,3
4,0
28,8
7,9
177
0,35
2,0
2017
22,4
18,7
15,4
7,1
29,9
6,6
241
0,44
1,8
Snitt
20,07
18,97
15,69
5,65
28,3
10,2
202,8
0,410
1,96


STATISTIKK FOR REGION ØST for Glomma. Består av valdene 03 Varteig, 04 Skjeberg og 05 Skjeberg.


ELGSTATISTIKK- FELT ELG I SARPSBORG - Region ØST for Glomma. Vald Sarpsborg Øst
År Felt Tildelt

Okse 2 ½

Okse 1 ½ kalv okse KU 2 ½ Ku 1 ½ kalv ku totalt totalt fell. % dagsverk da./dyr
1991
20
15
8
9
17
4
73
94
77,7
1168
2191
1992
13
16
5
7
16
8
65
95
68,4
1120
2461
1993
15
14
10
11
10
9
69
87
79,3
1402
2538
1994
13
21
7
10
11
9
71
93
76,3
1477
2467
1995
10
20
6
11
13
4
64
93
68,8
1418
2737
1996
12
16
6
7
14
6
61
78
78,2
1082
2905
1997
11
15
5
12
8
5
56
76
73,7
1192
3164
1998
11
23
3
8
11
6
62
72
86,1
1201
2810
1999
11
18
7
8
11
10
65
74
87,8
1130
2718
2000
12
23
7
10
12
8
72
77
93,5
1224
2454
2001
10
12
13
11
15
14
75
81
92,6
1433
2356
2002
21
13
6
9
21
4
74
89
83,1
1287
2718
2003
12
17
8
14
18
2
71
89
79,8
1398
2489
2004
19
15
2
12
15
4
67
89
75,3
1255
2667
2005
18
16
5
8
16
7
70
89
78,7
1442
2553
2006
13
22
6
9
9
6
65
89
73,0
1393
2749
2007
5
21
12
12
12
9
71
89
79,8
1277
2517
2008
14
18
6
10
13
13
74
89
83,1
1503
2415
2009
10
21
12
9
14
13
79
89
88,8
1462
2262
2010
11
18
9
13
7
9
67
100
67,0
1261
2667
2011
12
24
9
9
12
9
76
100
76,0
1258
2351
2012
16
10
13
13
9
9
70
100
70
1525
2553
2013
8
20
13
16
15
9
81
100
81,0
1495
2206
2014
10
12
10
17
12
9
70
90
77,8
1421
2553
2015
11
16
5
6
8
8
54
90
60,0
1339
3309
2016
10
17
5
8
8
4
52
90
57,8
1243
3437
2017
15
14
6
10
2
7
54
90
60
1006
3309
 
SUM
343
467
204
279
329
206
1828
2392
76,4
1312
2542
% fordel.
18,8
25,5
11,2
15,3
18,0
11,3
 
Sum felt
Okse
Ku
Kalv
   
 
44,30%
33,3%
22,4%
     
 
55,5%
44,5%
inkl. kalv
     


STATISTIKK- SETT-ELG I SARPSBORG Region Øst for Glomma. Vald Sarpsborg Øst
ÅR % % KU % KU % KU % % ANT.DYR OBSERVERT Ku/Okse
OKSE u/kalv m/ 1 kalv m/ 2 kalv KALV UKJENT OBSERV. DYR/DAGSV.
1991
18,7
12,4
14,6
9,1
33,2
12,1
364
0,312
2,0
1992
19,4
18,8
14,4
8,5
33,5
5,3
319
0,285
2,1
1993
16,2
14,4
10,1
14,4
39,5
5,4
425
0,303
2,4
1994
15,9
17,5
13,8
10,3
35,4
7,1
435
0,295
2,6
1995
15,5
21,5
15,8
8,2
32,3
6,8
368
0,260
2,9
1996
13,4
13,4
13,4
13,4
40,5
5,9
388
0,359
3,0
1997
15,4
18,3
10,9
10,0
31,8
13,4
349
0,293
2,6
1998
18,9
18,0
12,5
7,9
28,6
13,8
454
0,378
2,0
1999
19,0
14,3
13,5
8,6
31,8
12,8
406
0,359
1,9
2000
19,2
15,6
15,4
7,9
31,7
10,1
454
0,371
2,0
2001
20,1
13,5
13,0
9,1
32,1
12,1
547
0,382
1,8
2002
15,0
17,1
12,9
11,5
36,9
6,5
479
0,372
2,8
2003
22,2
16,2
14,6
7,8
32,4
6,8
383
0,274
1,8
2004
27,5
19,6
10,0
6,8
24,2
11,7
367
0,292
1,3
2005
16,6
15,9
13,7
9,5
33,1
11,1
439
0,304
2,3
2006
22,9
16,0
11.2
7,1
25,7
16,9
518
0,372
1,5
2007
25,1
13,6
16,1
6,12
28,8
10,2
403
0,345
1,5
2008
20,1
10,8
14,7
8,6
32,2
13,4
430
0,307
1,7
2009
17,1
14,9
14,2
9,5
34,9
9,9
403
0,311
2,2
2010
20,3
13,2
18,7
6,4
32,8
8,6
326
0,260
1,9
2011
25,8
16,2
15,9
6,3
29,9
5,8
395
0,310
1,5
2012
22,2
15,1
16,7
7,1
31,6
7,3
437
0,290
1,8
2013
18,1
19,6
13,1
8,0
29,9
11,3
398
0,270
2,3
2014
17,3
22,2
15,1
8,0
32,7
4,6
324
0,230
2,6
2015
19,2
14,5
14,8
8,0
32,8
9,8
317
0,240
2,0
2016
21,7
19,7
12,5
8,8
32,9
4,4
295
0,240
1,9
2017
24,3
15,8
13,2
6,6
28,7
11,4
272
0,270
1,5
 
Snitt
19,5
16,2
13,9
8,7
32,2
9,4
400,6
0,313
2,1

 


RÅDYRSTATISTIKK - FELTE DYR I SARPSBORG

År Kalv % Eldre % Totalt % Tillat felt Fellings %
1992 Hann 90 16,2 263 47,3 353 63,5
Hunn 64 11,5 139 25,0 203 36,5
Sum 154 27,7 402 72,3 556 100 957 58,10
1993 Hann 97 16,1 262 43,5 359 59,6
Hunn 91 15,1 152 25,2 243 40,4
Sum 188 31,2 414 68,7 602 100 1060 56,79
1994 Hann 78 18,8 184 44,4 262 63,2
Hunn 57 13,7 96 23,1 153 36,8
Sum 135 32,5 280 67,5 415 100 958 43,32
1995 Hann 61 20,1 118 38,9 179 59,1
Hunn 50 16,5 74 24,4 124 40,9
Sum 111 36,6 192 63,3 303 100 801 37,88
År Kalv % Eldre % Totalt % Tillat felt Fellings %
1996 Hann 56 17,8 146 46,3 202 64,1
Hunn 52 16,5 61 19,4 113 35,9
Sum 108 34,3 207 65,7 315 100 610 51,63
1997 Hann 55 17,5 154 49,0 209 66,6
Hunn 47 15,0 58 18,5 105 33,4
Sum 102 32,5 212 67,5 314 100 619 50,70
1998 Hann 72 19,6 161 43,9 233 63,5
Hunn 54 14,7 80 21,8 134 36,5
Sum 126 34,3 241 65,7 367 100 647 56,70
År Kalv % Eldre % Totalt % Tillat felt Fellings %
1999 Hann 68 18,6 160 43,8 228 62,5
Hunn 79 21,6 58 15,9 137 37,5
Sum 147 40,3 218 59,7 365 100 700 52,1
2000 Hann 81 21,1 134 34,9 215 56,0
Hunn 72 18,1 97 25,3 169 44,0
Sum 153 39,8 231 60,2 384 100 741 51,8
2001 Hann 86 20,9 154 37,4 240 58,3
Hunn 78 18,9 94 22,8 172 41,7
Sum 164 39,8 248 60,2 412 100 749 55,0
2002 Hann 92 20,5 189 42,1 281 62,6
Hunn 75 16,7 93 20,7 168 37,4
Sum 167 37,2 282 62,8 449 100 753 59,6
År Kalv % Eldre % Totalt % Tillat felt Fellings %
2003 Hann 63 17,0 147 39,7 210 56,8
Hunn 66 17,8 94 25,4 160 43,2
Sum 129 34,9 241 65,1 370 100 712 52,0
År Kalv % Eldre % Totalt % Tillat felt Fellings %
2004 Hann 73 17,6 160 28,6 233 56,1
Hunn 78 18,8 104 25,1 182 43,9
Sum 151 36,4 264 63,6 415 100 760 54,6
År Kalv % Eldre % Totalt % Tillat felt Fellings %
2005 Hann 74 20,2 159 43,3 233 63,5
Hunn 68 18,5 66 18,0 134 36,5
Sum 142 38,7 225 61,3 367 100 732 50,1
År Kalv % Eldre % Totalt % Tillat felt Fellings %
2006 Hann 59 18,0 150 45,0 209 62,0
Hunn 57 17,0 70 21,0 127 38,0
Sum 116 35,0 220 65,0 336 100 615 54,6
År Kalv % Eldre % Totalt % Tillat felt Fellings %
2007 Hann 77 20,0 167 43,4 244 63,4
Hunn 77 20,0 64 16,6 141 36,6
Sum 154 40,0 231 60,0 385 100 615 62,6
År Kalv % Eldre % Totalt % Tillat felt Fellings %
2008 Hann 82 20,2 146 36 228 56,3
Hunn 81 20,0 96 23,7 177 43,7 65,8
Sum 163   242   405   615  
År Kalv % Eldre % Totalt % Tillat felt Fellings %
2009 Hann 74 18,2 177 43,6 251 61,8
Hunn 71 17,5 84 20,7 155 38,2 55,5
Sum 145 35,7 261 64,3 406 100 732  
År Kalv % Eldre % Totalt % Tillat felt Fellings %
2010 Hann 77 19,3 164 41,1 241 60,4
Hunn 71 17,8 87 21,8 155 38,8 62,2
Sum 145 37,1 261 62,9 399 100 641  
År Kalv % Eldre % Totalt % Tillat felt Fellings %
2011 Hann 81 21,3 142 37,4 223 58,7
Hunn 74 19,5 83 21,8 157 41,3 59,01
Sum 155 40,7 225 59,2 380 100 644  
År Kalv % Eldre % Totalt % Tillat felt Fellings %
2012 Hann 85 21,3 160 40,8 245 62,5
Hunn 65 16,6 82 20,9 147 37,5 60,4
Sum 150 38,3 242 61,7 392 100 649  

 

 

FALLVILTSTATISTIKK
Statestikk over irregulær avgang av hjortevilt skal registreres og meldes Statistisk sentralbyrå. Statistikken dekker irregulæravgang, dvs. vilt som er drept/avlivet utenom ordinær jakt. Statistikkperioden følger jaktåret som er fra 1/4 .. til - 31/3 ..
Påkj°rsler av vilt som blir "friskmeldt" kommer derfor ikke med på denne statistikken og antall kollisjoner mellom vilt og trafikk er således høyere enn dette.

 

1993/94

Felt som skadedyr

Felt ulovlig Drept på vei Drept av tog Andre årsaker I alt
Elg
0
5
2
2
4
13
Rådyr
0
2
45
2
11
60
Sum
0
7
47
4
15
73
1994/95

Felt som skadedyr

Felt ulovlig

Drept på vei

Drept av tog Andre årsaker I alt
Elg
0
0
6
4
5
15
Rådyr
0
0
52
1
2
55
Sum
0
0
58
5
7
70
1995/96 Felt som skadedyr Felt ulovlig Drept på vei Drept av tog Andre årsaker I alt
Elg
0
1
5
0
4
10
Rådyr
0
0
44
0
3
47
Sum
0
1
49
0
7
57
1996/97 Felt som skadedyr Felt ulovlig Drept på vei Drept av tog Andre årsaker I alt
Elg
0
1
5
1
6
13
Rådyr
0
0
72
4
10
86
Sum
0
1
77
5
16
99
1997/98 Felt som skadedyr Felt ulovlig Drept på vei Drept av tog Andre årsaker I alt
Elg
0
0
11
0
4
15
Rådyr
0
0
90
3
6
99
Sum
0
0
101
3
10
114
1998/99 Felt som skadedyr Felt ulovlig Drept på vei Drept av tog Andre årsaker I alt
Elg
0
0
10
3
8
21
Rådyr
0
0
87
2
10
99
Sum
0
0
97
5
18
120

1999/00

Felt som skadedyr Felt ulovlig Drept på vei Drept av tog Andre årsaker I alt
Elg
0
1
12
3
11
27
Rådyr
0
0
95
2
5
102
Sum
0
1
107
5
16
129

2000/01

Felt som skadedyr Felt ulovlig Drept på vei Drept av tog Andre årsaker I alt
Elg
0
0
15
5
11
31
Rådyr
0
5
113
5
8
131
Sum
0
5
128
10
19
162

2001/02

Felt som skadedyr Felt ulovlig Drept på vei Drept av tog Andre årsaker I alt
Elg
0
0
18
1
5
24
Rådyr
0
2
94
5
16
117
Sum
0
2
112
6
21
141

2002/03

Felt som skadedyr Felt ulovlig Drept på vei Drept av tog Andre årsaker I alt
Elg
0
0
12
2
3
17
Rådyr
0
1
142
10
23
176
Sum
0
1
154
12
26
193
2003/04 Felt som skadedyr Felt ulovlig Drept på vei Drept av tog Andre årsaker I alt
Elg
0
0
13
3
5
21
Rådyr
0
0
119
5
8
132
Sum
0
0
132
8
13
153
2004/05 Felt som skadedyr Felt ulovlig Drept på vei Drept av tog Andre årsaker I alt
Elg
0
0
11
0
8
19
Rådyr
0
0
148
5
2
155
Sum
0
0
159
5
10
174
2005/06 Felt som skadedyr Felt ulovlig Drept på vei Drept av tog Andre årsaker I alt
Elg
0
0
9
0
3
12
Rådyr
0
3
125
9
25
162
Sum
0
3
134
9
28
174
     
2006/07 Felt som skadedyr Felt ulovlig Drept på vei Drept av tog Andre årsaker I alt
Elg
0
0
18
1
7
26
Rådyr
0
0
91
3
15
109
Sum
0
0
109
4
22
135
     
2007/08 Felt som skadedyr Felt ulovlig Drept på vei Drept av tog Andre årsaker I alt
Elg
0
0
10
1
3
14
Rådyr
0
0
107
1
7
115
Sum
0
0
117
2
10
129
     
2008/09 Felt som skadedyr Felt ulovlig Drept på vei Drept av tog Andre årsaker I alt
Elg
0
0
4
2
9
15
Rådyr
0
1
112
2
18
132
Sum
0
0
116
4
27
147
   

 

Fallvilt blir fra 01.01.2008 registrert i DN-basen Hjortevilt.

2009/10 Felt som skadedyr Felt ulovlig Drept på vei Drept av tog Andre årsaker I alt
Elg
2
0
10
0
7
19
Rådyr
3
1
115
0
29
148
Sum
5
1
125
0
36
167
   
2010/11 Felt som skadedyr Felt ulovlig Drept på vei Drept av tog Andre årsaker I alt
Elg            
Rådyr            
Sum            
   

 

Fallvilt blir fra 01.01.2008 registrert i DN-basen Hjortevilt.

Velg kommune Sarpsborg.

 

[Tilbake til hovedsiden]

Sideansvarlig: Thor Pinaas