OPPFØLGING AV BESTANDSPLANER
FOR PERIODEN 2014 - 2017
FOR ELGFORVALTNINGEN I SARPSBORG KOMMUNE

 
Bestandsplan og foreløpige resultat VALD TUNE
Bestandsplan og foreløpige resultater fra Vald Sarpsborg Øst
 

 

Vald Tune (Sarpsborg Vest) utarbeidet en ny bestandsplan for perioden 2014 - 2017

I møte 13 mai 2014 behandlet viltnemnda bestandsplaner for Vald Tune (Sarpsborg Vest) og gjorde følgende vedtak.

  1. Bestandsplan for Tune vald godkjennes slik den er omsøkt og der måleparameterne ligger i uttaksprofilen.

    - minimum 25 % av uttaket skal være kalv
    - 14 - 19 % voksen ku 2,5 år og eldre
    - 16 - 20 % voksen okse 2,5 år og eldre

    Videre skal tilstrebes at forhold mellom okse og voksen ku skal være slik at det etter sett elg skjema er minst 1 okse pr. 2 kuer i bestanden.

  2. Tune vald tildeles en elgkvote på 160 fellingsretter i planperioden 2014 - 2017


År Vald Tune
Okse
2 ½

Okse
1 ½

Okse kalv
KU
2 ½
Ku
1 ½
Ku
kalv
Sum felte dyr
Tildelt dyr
Fellings %

Sett Ku/okse

2014
2
7
2
4
0
5
20
40
50
2,0
2015
2
2
12
3
3
7
29
40
72,5
1,4
2016
4
2
7
2
5
7
27
40
67,5
2,0
2017
5
5
10
5
2
7
34
40
85,0
1,8
SUM
13
16
31
14
10
26
110
160
68,8
1,8
 

11,8%

14,5%
28,2 %
12,7 %
9,1%
23,6%
% fordel.
< 20,0
<19,0
100
2,0
sum Hanndyr
54,5%
sum Hunndyr
45,5%
Kalv min. 25,0
Målsettning
Res.
      kalv
51,8%

Korrigert for aldersbestemt tannavlesning 2014

Korrigert for alderbestemt tannavlesning 2017

Her kan du laste ned regnearket for Tune og selv beregne neste års avskytning, og ballansere driftsplanen.

 


Vald Sarpsborg Øst

Skjeberg Vestre og Ullerøy elglag er nå tilbake i vald Øst.

Vald Øst fikk med vedtak 13,05,2014 godkjent sin driftplan for 2014- 2017

1. Valdet godkjennes med et areal på 179.050 daa, fordelt på til sammen 15 jaktfelt.

2. Bestandsplanen for vald Sarpsborg Øst godkjennes slik den er omsøkt og der måleparameterne ligger i uttaksprofilet:

- inntilll 19 % ku (2 ½ år og eldre)

- inntill 20 % okse ( 2 ½ år og eldre)

- minimum 61 % ungdyr/kalv der kalveandelen skal være minimum 25% av det totale uttaket i polanperioden

Det skal tilstrebes en økt okseandel i betanden. Kalveførende ku skal gis et sterkt vern.


3. Valdet tildeles en kvote på 360 fellingsretter for planperioden 2014 - 2017.

År Vald Øst
Okse
2 ½

Okse
1 ½

Okse kalv
KU
2 ½
Ku
1 ½
Ku
kalv
Sum felte dyr
Tildelt dyr
Fellings %

Sett Ku/okse

2014
10
12
10
17
12
9
70
90
76,8%
2,6
2015
11
16
5
6
8
8
54
90
60%
1,98
2016
10
17
5
8
8
4
52
90
57,8%
1,89
2017
15
14
6
10
2
7
54
90
60,0%
1,5
SUM
46
59
26
41
30
28
230
360
63,9%
2,0
 
20,0%
25,7%
11,3%
17,8%
13,0%
12,2%
% fordel.
< 20,0
<19,0
min. 25,0%
100
1,5-2
Hanndyr     Hunndyr  
kalv
23,5 %
   
Res.
57,0%
   
43,0%
Ungdyr
65,2%

Korrigert for aldersbestemt tannavlesning 2014

Korrigert for aldersbestemt tannavlesning 2017

Her kan du laste ned regnearket for Vald Øst og selv beregne neste års avskytning, og ballansere driftsplanen.Føringen som ligger i «Handlingsplan for hjortevilt mot år 2000» fra DN, forutsetter at rettighetshaverne tar større ansvar for forvaltningen av hjorteviltartene våre.

Alle data fra elgjakten i kommunen legges også ut på www.hjortevilt.no her finner dere også mye statistikkmateriale, som vekter, alder mm.
Logg deg inn og velg Sarpsborg kommune.


Mer spesifiserte «statistiker »kan valdene finne på andre sider. Oversikt over valdstruktur og hvilke områder de dekker finnes under «Hjortevilt»

[Tilbake til hovedsiden]

Sideansvarlig: Thor Pinaas
Disse sidene informerer om Viltnemnda og dens virksomhet, men Viltnemnda er uten ansvar for mulige feil eller mangler på disse sidene.