Innholdsfortegnelse

og aktuelle linker

nytt.gif - 4,27 K

Viltnemndas hjemmesider har blitt mange og det er umulig å holde de oppdatert fullt ut. Derfor må informasjonen betraktes som historiskt.

Hjorteviltstatestikker og driftsplaner blir løpende oppdatert.

Generell informasjon om Sarpsborg viltnemnd og arbeidsoppgavene finner du her.

Info i stikkordsform om jakttider, hunder og jegerprøven mm. finnes her

Jaktmuligheter i kommunen og en gladhistorie om Hubro som blir ivaretatt og sluppet fri.

Opplysninger om og konsekvenser ved overføring av ansvar til kommunene

Fallvilt sier noe om hvordan du skal forholde deg om finner dødt vilt du ønsker å beholde eller om du kjører på vilt.

Viltnemndas sakskart og politiske behandling finner du her på kommunens hjemmesider.

Her finner du bakgrunn og opplysninger om viltplan og viltdatabasen for Sarpsborg og du finner også veien frem å kan lese viltplanen. Videre kan du innrapportere observasjonsmeldinger til nemnda elektronisk. Viltplanen blir rullert våren 2001.

Hjorteviltforvaltning er en vesentlig del av viltnemndas arbeidsoppgave. Du finner også Oppfølging av driftsplaner for elgforvaltningen. Både gjeldende og tidligere planer og oppfølging av disse. Du finner også handlingsplan for hjortevilt mot år 2000. Statistikker over felt elg og rådyr, Sett-Elg, og kjønnssammensettning i bestand. Du finner statistikker over vilt som er drept i trafikken og omkommet på annen måte.
Høsten 2003 vedtok kommunen sin Målsettning for hjorteviltforvaltningen

Viltet og trafikken sier mye om faren med vilt i trafikken og hva vi har gjort for å begrense dette.Oversikter over hvor kollisjoner mellom vilt og trafikk forekommer, utarbeidet for kalenderår eller den enkelte veistrekning.Viltulykke viser hva som kan skje om du kolliderer med en elg.

ROVVILT

Ulvens ettablering i Sarpsborg kan du følge her. Fra de første meldingene til full etablering. Ulven gjør også sine innhogg i bufebesettninger i kommunen.

Behandlingen og flere forslag til forvaltningsregime av ulv er også fulgt opp. Likeledes en oversikt over utbredelse

Gjestebok

Vi setter pris på om du besøker gjesteboken vår.

Aktuelle linker

Fylkesmannens miljøvern- avdeling hadde egne sider for "Ulven i Østfold" - ikke lengre aktive
NJFF
Sarpsborg Ettersøksring
Miljøstatus i Norge Miljøverndepartementet
NJFF- Østfold

Ulve-telefonen

(pt. ikke særlig aktuell)

Miljøstatus i Østfold

Skjeberg OJFF Jegerregisteret
Direktoratets nye Rovviltsider pr. april 01. (gamle sider, arkiv er dessverre borte)
Sarpsborg OJFF
VILTLOVEN med linker til tilhørende forskrifter
SKANDULV - ulveprosjektets hjemmesider
Rovvilt- meldingen

NINA-
Rovvilt-
overvåkning

Gaupeprosjektet        

Grimsø Forskningstasjon

       

HJORTEVILTET - stiftelsen ELGEN og tidskrift om forvaltning-
desverre dårlig oppdattert

 

       

Tilbake til hovedsiden

         

Sideansvarlig: Thor Pinaas