Hildes oversikt over tilgjenglige slektsgrener


Jeg får stadig henvendelse fra forskjellige som ønsker en oversikt og da kan det være praktisk å legge dette ut på en side
som alle kan lese. Ulempen med det er at noen kan finne det ubehagelig å figurere på en slik oversikt og om noen nålevende skulle føle det slik, så ta kontakt så skal jeg sørge for at navnet blir fjernet.

Imidlertid håper jeg at flere vil finne glede ved å finne sine røtter og se at man hører til i en større sammenheng.
Det er også interessant å se den historiske del av slektens utbredelse og kunne lese om hvordan "våre" forfedre hadde det.
Mange opplysninger baserer seg på hva andre har hatt nedtegnet og fortalt, og derfor vil det forekomme feil.
Jeg ber om at feil og nye opplysninger blir meldt meg så feil kan rettes opp og nye opplysninger om slektens gang kan oppdateres.

Ved henvendelser om rettinger er det fint om registreringsnummeret oppgis. Det finner man etter navnet #XX


På min fars-side finner vi:

På min mor-side finner vi:

 

Ringsrud

ved min bestefar - Karl Ringsrud
gift med Hilda og min far Erling Ringsrud.

Sæves

ved min mormor Anna Elise Eriksdatter 1883 - 1960

Brenne

med mye Vartinger

John Alexander Robertsen

1768 - 1818 fra Skottland
som bosatte seg på Tune Store. Inneholder 1455 personer.

 

 

Bergstrøm

ved Ivar Bergstrøm

 


Sideansvarlig: Thor Pinaas


Gjesteboken er obligatorisk for slektninger.

Tilbake til Slektsiden

Tilbake til forsiden