1. Christoper Pedersen Brenne #1026, f. 1658, d. 1743. på Brenne.

Han gift Marthe Pedersdatter #1027.

Barn:

+ 2. i Ole Christophersen #4640 f. ca. 1700.
+ 3. ii Niels Christophersen #1024 f. 00-00-1714.


2. generasjon


2. Ole Christophersen Brenne #4640, f. ca. 1700, d. 00-01-1760, Gravlagt: 03-02-1760, Varteig.

Han gift Ingeborg Evensdatter #4642, 01-10-1733, i Rakkestad krk., f. 1708, (datter av Even Grimstad #4641) d. 1804, Gravlagt: 12-02-1804, Varteig.

Barn:

4. i Even Olsen #4643.
+ 5. ii Mari Olsdatter #4469 f. 1739.

3. Niels Christophersen Rogndalen #1024, f. 00-00-1714, Brenne, Varteig, d. 03-11-1782, Varteig.

Kom til Rogndalen som husmann omkring 1740. Han gift Live Hansdatter #1025, 16-04-1741, i Varteig Krk., f. 1708, (datter av Hans #1028) d. 1788, Gravlagt: 21-12-1788, Varteig. fra Bøe.

Barn:

+ 6. i Pernille #4467 f. 1742.
+ 7. ii Matthias #1010 f. 05-05-1754.


3. generasjon


5. Mari Olsdatter Brenne #4469, f. 1739, 18-01-1739, Varteig, d. 03-07-1812, Varteig.

Hun gift Rasmus Hansen #4468, 02-07-1768, i Varteig, f. 08-10-1734, (sønn av Hans Rasmussen #4480 og Johanne Henriksdatter #4481) d. 00-04-1788, Gravlagt: 27-04-1788, Varteig. I 1762 bygslet han gården Lindmark av stefaren Jens Jensen. Han fikk skjøte på gården i 1770, og ble da selveier. På Lindmark hersket bakover i tiden en streng huslig, kristelig justis. Rasmus var prestens medhjelper, og det ble sagt at han var den eneste i Varteig som dengang eide en egen bibel. Etter en tildragelse under preken i Varteig kirke i 1785 ble han kalt "Lindmarkpresten" "Det fortelles at han fant at presten ikke talte som han burde og skulle. Han fikk da med seg en medhjelper, gikk opp på prekestolen og leide presten ned".

Barn:

+ 8. i Marie #4425 f. 1774.
9. ii Hans Rasmussen Førisdal #4646, d. 25-12-1857. Allerede som smågutt hjemme på Lindemark henledet han oppmerksomheten på seg ved sin usedvanlige kristendomkunnskap og sitt levesett. Senere kom han til vekkelse og full sinnsforandring ved Hauge. Han ble en kjent og fremragede legprdeikant i sin tid. Han ble kjent under navnet Hans Førisdal i Rakkestad. Han døde plutselig 1.juledags morgen 1857. Idet han gikk inn i døden utbrøt han " Jeg ser en vogn med gloende heste komme for å hente meg".

6. Pernille Nielsdatter #4467, f. 1742, 12-08-1742, Varteig,(1) d. 01-06-1814, Lena.

Hun gift Torer Larsen #4466, 06-11-1768, i Varteig, f. 1746, (sønn av Lars Olsen #4473 og Kari Olsdatter #4477) 23-10-1746, Varteig, stilling: Husmann, d. 09-01-1824, Galteryggen. fra Lena plass, en liten plass under store Bøe i nodre del av Varteig. Han og Pernille var trolig de siste som bodde på Lena. Plassen lå senere øde og der finnes idag ingen spor igjen etter den. På gamle kart kan man enda finne navnet "Lena-åsen" på sørsiden av Bøe-gårdene. Ved denne åsen må plassen ha ligget.

Barn:

+ 10. i Lars #4424 f. 1779.

7. Matthias Nilsen #1010, f. 05-05-1754, Rogndalen, Varteig.

Han gift Marthe Lechsdatter #1011, 13-02-1785, i Varteig Krk., f. 05-11-1758, Berreby, Varteig.

Barn:

+ 11. i Kari #1003 f. 05-06-1785.


4. generasjon


8. Marie Rasmusdatter #4425, f. 1774, 04-12-1774, Varteig Krk., d. 08-02-1835, Varteig. fra Lindmark.

Maria fikk føderåd hos sønnen etter at Lars døde. Hun gift Lars Thoresen #4424, 09-07-1802, f. 1779, (sønn av Torer Larsen #4466 og Pernille Nielsdatter #4467) 02-01-1780, Varteig, d. 18-03-1826, Ise. bosatte seg som husmann på Galteryggen, men ble senere selveier. "Han falt i vandet og drugnet, idet han ved Ise Møller bar en sæk fra Møllehuset".

Barn:

+ 12. i Ole #4426 f. 1804.
+ 13. ii Randi #4427 f. 06-03-1807.
+ 14. iii Kristoffer #4280 f. 13-04-1810.
+ 15. iv Peder #4428 f. 18-02-1815.

10. Lars Thoresen #4424, (Se ekteskap til nummer 8.)

11. Kari Mathisdatter #1003, f. 05-06-1785, Rogndalen, Varteig.

Hun gift Ammund Christensen #1002, 01-03-1811, i Varteig Krk., f. 20-04-1778, Lunde, Varteig, (sønn av Christen Amundsen #1008 og Maria Thorbjørnsdatter #1009).

Barn:

+ 16. i Mari #999 f. 16-05-1821.


5. generasjon


12. Ole Larsen #4426, f. 1804, Galteryggen, Varteig, 01-07-1804, Varteig, d. 06-04-1837, Galteryggen, Varteig.

Overtok Galteryggen etter sin far. Den 5. oktober 1830 brandt huset og barna brandt inne. I Tune kirkebok står det:"De fattige husmannsfolk mistet derved ikke bare sitt tervelige hus, men også sine eneste barn".
Han gift (1) Inger Hansdatter #4429, 27-04-1826, i Varteig, f. 1798, (datter av Hans Sandersen Belsby #4430 og Pernille Arnesdatter #4431) 21-10-1798, Varteig, d. 12-06-1832, Varteig.

Barn:

17. i Lars Olsen #4432, f. 23-07-1826, Varteig, d. 05-10-1830, Varteig, Gravlagt: 17-10-1830. omkom i brann, sammen med sin søster.
18. ii Helene Olsdatter #4433, f. 28-01-1829, Varteig, d. 05-10-1830, Varteig, Gravlagt: 17-10-1830. omkom i brann. sammen med sin bror.
19. iii Hellene Olsdatter #4434, f. 25-07-1831, Varteig, d. 29-06-1861, Varteig. hadde odelsretten til Galteryggen, men gjorde aldrig bruk av denne.

Han gift (2) Karen Torstensdatter #4437, 23-02-1836, i Rakkestad, f. 22-06-1812, Rakkestad, (datter av Torsten Andersen Oustorp #4435 og Sidsel Torersdatter #4436) 28-06-1812, Rakkestad, d. 16-02-1840, Varteig.

Barn:

20. iv Lauritz Olsen #4438, f. 09-11-1836, Varteig, d. 1837, Gravlagt: 25-06-1837, Varteig.

13. Randi Larsdatter #4427, f. 06-03-1807, Galteryggen, Varteig, 15-03-1807, Varteig, d. 1899.

Hun gift Borger Olsen #4441, f. 1801, (sønn av Ole Guldbrandsen #4439 og Helvig Gabrielsdatter #4440) 08-02-1801, Varteig, d. 12-01-1877, Varteig. var bosatt på Langneset frem til 1850. I folketellingen 1865 står han oppført som "Husmann med jord" De var da flyttet til Knatterudfjellet i Varteig.

Barn:

+ 21. i Lovise #4442 f. 12-11-1833.
22. ii Maria Borgersdatter #4443, f. 01-10-1835, Varteig, d. 07-12-1835, Varteig.
23. iii Maria Borgersdatter #4444, f. 29-10-1836, Varteig, d. 21-05-1854, Varteig.
24. iv Oline Borgersdatter #4445, f. 20-06-1843, Varteig, d. 30-07-1849, Varteig.
25. v Hans Borgersen #4446, f. 14-10-1851, Varteig, d. 31-03-1853, Varteig.

14. Kristoffer Larsen #4280, f. 13-04-1810, Galteryggen, Varteig, d. 11-12-1892, Nipeholmen, Varteig.

Kjøpte i 1859 Nipeholmen, hvor han drev tegleverk endel år. Før dette hadde drevet Spydevold gård i 25 år. Gården ble solgt i 1860. På Nipeholmen var det fin lere. Mursten og taksten ble brendt 3 ganger pr. sommer. Noen svensker arbeidet der om sommeren. Senere leide en svenske tegleverket. Sten ble transportert til Glengshølen med pram og solgt i Sarpsborg.
Han gift Oleane Andersdatter #4281, 14-10-1834, i Varteig, f. 1801, (datter av Anders Christophersen #4287 og Kari Olsdatter #4288) 28-04-1801, Skjeberg, d. 20-11-1870, Varteig. var enke og hadde te barn fra før.

Barn:

26. i Lovise Kristofferdatter #4282, f. 21-11-1834.
+ 27. ii Ole #4283 f. 26-10-1836.
+ 28. iii Ellen Maria #4284 f. 08-11-1838.
+ 29. iv Oliver #4285 f. 16-10-1840.
+ 30. v Karen Elisabeth #4286 f. 14-10-1843.

15. Peder Larsen #4428, f. 18-02-1815, Galteryggen, Varteig, d. 26-02-1883, Varteig.

Ved giftemålet med Karen overtok han Galteryggen etter sin bror, og han ble stefar til sin brordatter Hellene. Hun hadde odel på Galteryggen, men gjorde aldrig bruk av denne. Peder var gårdbruker og drev Galteryggen så lenge han levde. Han var også en flink skredder og sydde brudgomsdresser til mange, men hadde ingen opplæring i å sy. Dessuten var han glad i musikk og spilte selv. Som kristen ble han en ivrig predikant. Han behersket skrivekunsten meget godt og var Herredstyremedlem 1866-1869.
Han gift (1) Marie Nilsdatter #4456, 02-04-1841, i Varteig, f. 02-10-1818, Tune, (datter av Niels Johnsen Nordre Aarum #4454 og Eli Larsdatter #4455) d. 03-01-1898, Varteig.

Barn:

31. i Maren Oline Pedersdatter #4457, f. 15-10-1841, Varteig, døpt 24-10-1841, Varteig. døde trolig som ganske liten. Hun er imidlertid ikke ført i kirkeboka. Dette kan skylles at hun er blitt begravet sammen med en annen, noe som ofte skjedde med små barn i den tida. Søsteren er trolig "kalt opp" etter henne, noe som også var vanlig den tid.
+ 32. ii Oline Maria #4458 f. 13-02-1843.
+ 33. iii Laurits #4459 f. 08-03-1845.
34. iv Karen Emelie Pedersdatter #4460, f. 04-02-1847, d. 1933, Gravlagt: 21-09-1933, Varteig. Hun gift Nils Aasmundsen #4704, 12-10-1886, i Varteig, f. 12-07-1845, Varteig, (sønn av Aasmund Andersen #4702 og Inger Maria Christoffersdatter #4703) d. 04-01-1919, Varteig. var bosatt på Galteryggen. De hadde ingen barn.
+ 35. v Julie Sofie #4461 f. 22-10-1849.
+ 36. vi Anne Magdalene #4462 f. 03-04-1852.
37. vii Hellene Pedersdatter #4463, f. 18-07-1854, Varteig, d. 18-08-1867, Varteig. døde av "halsesyke".
+ 38. viii Ole Christian #4464 f. 04-03-1857.
+ 39. ix Ellen Maria #4465 f. 11-06-1859.

16. Mari Amundsdatter #999, f. 16-05-1821, Lunde, Varteig.

Hun gift Samuel Sandersen #998, 15-12-1842, i Varteig Krk., f. 24-03-1823, Hasle, Varteig, (sønn av Sander Arnesen #1000 og Nancy Agnes Johnsdatter #1001).

Barn:

40. i Sander Samuelsen #2661, f. 19-01-1842, Lunde, Varteig, d. 02-02-1842, Lunde, Varteig. født før foreldrenes vielse. Hjemmedøpt av Mathis Jensen Lunde. Død før dåpsbekeftelsen.
41. ii Lovise Sophie Samuelsdatter #2662, f. 18-12-1843, Lunde, Varteig, 22-12-1843, Tune, d. ca. 1895. ingen barn. Hun gift Hans Jacobsen Gryte #2670, 20-05-1864, i Varteig, f. ca. 1819, Rakkestad. lensearbeider og strandsitter under farsgården Gryte (1875).
+ 42. iii Andrine #968 f. 17-09-1845.
43. iv Anne Maria Samuelsdatter #2663, f. 21-05-1848, Lunde, Varteig, 12-06-1848, Tune, d. 06-02-1851, Varteig.
+ 44. v Anders Samuelsen #2664 f. 03-04-1851.
45. vi Anne Maria Samuelsdatter #2665, f. 09-01-1854, Lunde, Varteig. var muligens gift med Olaves Olsen, Blakkestad.
46. vii Nina Caroline Samuelsdatter #2666, f. 27-12-1856, Lunde, Varteig, 25-01-1857, Tune. konfitmert 7/4-1872 i Tune. Bodde i 1875 hos foreldrene på Blakkestad. Dro vissnok til Amerika.
47. viii Maren Regine Samuelsdatter #2667, f. 00-05-1860, Lunde, Varteig, d. 08-11-1863, Varteig.
+ 48. ix Johan Peter #2668 f. 28-07-1863.
+ 49. x Maren Thorine #2669 f. 22-06-1867.


6. generasjon


21. Lovise Borgersdatter #4442, f. 12-11-1833, Varteig, d. 17-03-1868, Varteig.

Hun gift (1) Syver Pedersen #4449, 20-03-1857, i Varteig, f. 12-01-1835, Varteig, (sønn av Peder Hansen #4447 og Kristine Hansdatter #4448) stilling: Skomaker, d. 15-11-1859, Varteig.

Barn:

50. i Caroline Syversdatter #4453, f. 07-01-1857, Varteig, d. 17-01-1863, Varteig.

Hun gift (2) Arne Eilertsen #4452, 16-10-1863, i Varteig, f. 17-11-1836, (sønn av Eilert Larsen #4450 og Anne #4451). ved folketellingen i 1865 står Arne Eilertsen som "Husmann med jord". Lovise og Arne har da en fosterdatter: Maren Svennungsdatter, 8 år. De har ingen egne barn. Etter at Lovise døde i 1868, flyttet Arne til Borge/Fredrikstad.

27. Ole Kristoffersen #4283, f. 26-10-1836, Varteig, d. 04-11-1899, Varteig.

Var gårdbruker, og kjøpte i 1873 gården Kingsrød i Varteig, og drev denne så lenge han levde. Han døde av astma, når yngste sønnen Ole var 1,5 år gammel.
Han gift (1) Anne Andersdatter #4293, 11-11-1870, i Varteig, f. 26-01-1840, Varteig, (datter av Anders Larsen #4304 og Birthe Arvesdatter #4305) d. 12-10-1883, Varteig.

Barn:

+ 51. i Anton #4294 f. 10-04-1872.
52. ii Oline Kingsrød #4295, f. 15-04-1874, Varteig, d. 23-12-1965, Varteig. var i Amerika i mange år, fra 1913/14 til 1932/33. Senere ble hun kalt "miss Kingsrød" eller "Missja".I USA la hun seg opp endel penger, og disse plasserte hun i en amerikansk bank. Senere gikk bankene konkurs der borte, og alle pengene gikk tapt. Hun satt igjen med 12 høner, og det hun kunne tjene på egg var alt hun hadde til "håndpenger" Hun ble derfor svært avhengig av hjelp på sine eldre dager. Hun bodde i et lite hus hos halvbroren Kristian på eiendomen Kolsrud ved Kalabanen. Huset var kledd med saltpetersekker på slutten.
+ 53. iii Olaves Olsen #3255 f. 09-05-1877.
54. iv Karl August Kingsrød #4296, f. 27-06-1882, Varteig, d. 26-02-1883, Varteig.

Han gift (2) Karen Johanne Iverdatter #4297, 24-07-1885, i Varteig, f. 02-05-1852, Rakkestad, (datter av Iver Eriksen Rævelsby #4307 og Anne Christine Gøtesdatter #4308) d. 25-05-1927, Varteig.

Barn:

55. v Johan Edvard Kingsrød #4298, f. 12-02-1886, Varteig, stilling: Murerhåndtlanger, d. 16-11-1957, Varteig. Johan Edvart var svært sterk. Det fortelles at han løftet kononløpet med 6-8 mann på! Han fikk ingen barn.
Han gift Anna Antonsdatter #4742, 1930, i Varteig, f. 18-09-1885, Varteig, (datter av Anton Eriksen Skoftebyhagen #4740 og Anne Sofie Kristoffersdatter #4741) d. 18-09-1967, Varteig. ingen barn.
+ 56. vi Karl August #4299 f. 03-10-1887.
+ 57. vii Kristine #4300 f. 01-11-1889.
+ 58. viii Kristian #4301 f. 02-02-1892.
59. ix Olga Kingsrød #4302, f. 13-02-1894, d. ca. 1908. døde av drifteri kort tid etter konfirmasjonen.
+ 60. x Ole #4303 f. 09-05-1898.

28. Ellen Maria Kristofferdatter #4284, f. 08-11-1838, d. 25-11-1873, Varteig

Hun gift Christian Olsen Sikkeland #4666, 02-03-1860, i Varteig, f. 31-01-1830, Varteig, (sønn av Ole Corneliussen Sikkeland #4664 og Pernille Børresdatter #4665). bosatte seg med familien på Gabrielshytta, østre Sikkeland. Han nevnes der som selveier på 1870-tallet,- "gårdbruker og bordbærer" Ved folketellingen i 1875 bor hans far også der, som "logerende". Gabrielshytta lå tvers over der for Bethel på Ise ligger i dag.(1990).

Barn:

61. i Ole Christian Christiansen #4667, f. 23-05-1860, Varteig, d. 25-11-1864, Varteig.
62. ii Andrine Christiansdatter #4668, f. 26-10-1862, Varteig, d. 15-12-1864, Varteig.
63. iii Ole Anthon Christiansen #4669, f. 31-10-1865, Varteig. ble konfirmert 2/10 1881 i Varteig.(Bemerket: "Små evner. Tilbakevist 1.gang") I 1887 er både Ole Anton og faren borte fra gabrielshytta. Hvor de dro hen, vites ikke. Ei heller om Ole Anthon senere giftet seg eller fikk barn.
64. iv Johan Ludvig Christiansen #4670, f. 03-12-1868, Varteig, d. 20-02-1870, Varteig.
65. v Johan Ludvig Christiansen #4671, f. 09-12-1870, Varteig, d. 05-11-1874, Varteig.
66. vi Peter August Christiansen #4672, f. 18-09-1873, Varteig, d. 01-01-1874, Varteig.

29. Oliver Kristoffersen #4285, f. 16-10-1840.

Han gift Juliane Eriksdatter #4675, 11-03-1864, i Varteig, f. 15-06-1827, Skjeberg, 15-07-1827, Skjeberg, d. etter 1900.

Barn:

+ 67. i Karen Lovise #4678 f. 10-04-1864.
+ 68. ii Anna Margarethe #4679 f. 22-10-1866.
69. iii Thea Oline Oliversdatter #4680, f. 21-01-1869, Varteig, d. 1938, Sarpsborg. bodde i Sarpsborg sammen med sin niese, Jenny Olava. Thea Oline var ugift og hadde ingen barn.
70. iv Anton Oliversen #4681, f. 17-06-1871, Varteig, d. 28-08-1896, Varteig. døde av tæring. Han var ugift og hadde ingen barn.

30. Karen Elisabeth Kristofferdatter #4286, f. 14-10-1843, Varteig, d. 24-04-1877, Varteig.

Hun gift Christian Olsen Sikkeland #4666, 07-01-1876, i Varteig, f. 31-01-1830, Varteig, (sønn av Ole Corneliussen Sikkeland #4664 og Pernille Børresdatter #4665). bosatte seg med familien på Gabrielshytta, østre Sikkeland. Han nevnes der som selveier på 1870-tallet,- "gårdbruker og bordbærer" Ved folketellingen i 1875 bor hans far også der, som "logerende". Gabrielshytta lå tvers over der for Bethel på Ise ligger i dag.(1990).

Barn:

71. i Olga Marie Christiansdatter #4673, f. 26-04-1876, Varteig, d. 06-01-1877, Varteig.

32. Oline Maria Pedersdatter #4458, f. 13-02-1843, d. 09-12-1925, Varteig.

Hun gift Johannes Olsen #4365, 15-12-1871, i Varteig, f. 14-02-1842, Varteig, (sønn av Ole Andersen Strømnes #4351 og Maria Andersdatter #4354) d. 11-09-1920, Varteig. gårdbruker på Bergerud, og familien tok senere Bergerud som slektsnavn.

Barn:

+ 72. i Ole Peder #4682 f. 14-03-1879.
73. ii Mathilde Magdalene Bergerud #4683, f. 09-07-1880.
74. iii Johan Arnt Bergerud #4684, f. 02-05-1882.
75. iv Olga Josefine Bergerud #4685, f. 03-02-1884.
76. v Lorentz Oskar Bergerud #4686, f. 16-03-1886.
77. vi Joakim Bergerud #4687, f. 02-03-1888.
78. vii Olaf Martinius Bergerud #4688, f. 24-07-1891.

33. Laurits Pedersen #4459, f. 08-03-1845, Varteig, d. 28-09-1929, Hafslund.

Bosatt på Skadalen i Skjeberg. Husene lå der E-6 går tvers over plassen like ved delet til Borge. (Fredrikstad) I dag er det nye hus på plassen. Utover 1880-årene ble bygdene herjet av drifteri. Høsten 1885 kom sykdomen til Skadalen hvor det på den tiden var fem barn. Alle fem ble syke og i løpet av 9 dager var de alle fem døde. Det fortelles at etter dette ble Oline Marie "rar" av sorgen, og hun gikk å lette etter deres fotefar.
Han gift Oline Marie Andersdatter #4691, 20-03-1874, i Varteig, f. 11-11-1848, Tune, (datter av Anders Olsen #4689 og Pernille Andersdatter #4690) d. 28-12-1934, Borge.

Barn:

79. i Peder Alfred Pedersen #4692, f. 20-09-1874, d. 00-00-1885.
80. ii Arnt Ludvig Pedersen #4693, f. 17-06-1877, d. 00-00-1885.
81. iii Pauline Marie Pedersen #4694, f. 04-06-1879, d. 00-00-1885, Skadalen.
82. iv Lorntz Oskar Pedersen #4695, f. 07-06-1880, d. 00-00-1885, Skadalen.
83. v Helga Josephine Pedersen #4696, f. 29-10-1882, d. 00-00-1885, Skadalen.
84. vi Olaf Marentius Pedersen #4697, f. 03-07-1885.
85. vii Helga Marie Pedersen #4698, f. 11-09-1886.
86. viii Anne Pauline Pedersen #4699, f. 05-05-1888.
87. ix Oscar Ludvig Pedersen #4700, f. 04-05-1890.
88. x Arnt Peder Pedersen #4701, f. 22-02-1895.

35. Julie Sofie Pedersdatter #4461, f. 22-10-1849.

Hun gift Oliver Olsen #4706, 26-11-1869, i Varteig, f. 27-08-1832, Tune, (sønn av Ole Christian Olsen #4705 og Ane Sophie Nilsdatter #4630) d. 01.07.1889, Sarpsborg.

Barn:

89. i Ole Christian Oliversen #4707, f. 06-01-1869.
90. ii Olga Kornelia Oliversdatter #4708, f. 25-08-1871.
91. iii Julie Sofie Oliversdatter #4709, f. 04-11-1873.

36. Anne Magdalene Pedersdatter #4462, f. 03-04-1852, Varteig, d. 27-06-1894, Tune.

Partner Sigvart Anton Kristensen #4715, f. 22-04-1855, Tune. sønn av gårdbruker Christen Svendsen Fjellet og piken Inger Amundsdtr.f.20/6 1813 på Lunde i Varteig. Sigvart var far til Anne Magdalene Pedersdatr. barn. Det fortelles at Sigvart Anton døde før barnet ble født, men ved nærmere ettersyn finner en at han flyttet fra Varteig. Han meldte flytting til Fredrikstad 28/1 1876.

Barn:

92. i Inger Marie Sigvartsdatter Rognerud #4716, f. 12-03-1875.

Hun gift (2) Lars Pedersen #4712, 22-05-1885, i Varteig, f. 19-02-1858, Varteig, (sønn av Peder Larsen #4710 og Marthe Maria Andersdatter #4711) d. etter 1900, Tune. kjøpte gården Rognerød i Tune, hvor han og Anne bosatte seg. Gården ble solgt igjen i 1910.

Barn:

93. ii Pauline Larsdatter Rognerud #4713, f. 04-09-1886.
94. iii Peder Larssen Rognerud #4714, f. 04-06-1890.

38. Ole Christian Pedersen #4464, f. 04-03-1857, d. 22-09-1921, Sarpsborg.

Var skredder og sydde millitærklær. Senere da han flyttet til Sarpsborg, sydde han herreklær. Han ble mye benyttet og drev "stort". Han var egenartet,- ivrig avholdsmann og aktiv i Blåkors, hvor han var formann og leder. Han gikk inn i Frikirken, var predikant som sin far. Hans hustru og barna dannet en familiemusikk, han prekte og de sang.
Han gift Hilma Josefine Andersen #4722, 29-10-1890, i Byfogd og frikirken i Halden, f. 10-02-1863, Sverige, d. 1938, Os, Halden.

Barn:

95. i Martha Pedersen #4723, f. 05-09-1891.
96. ii Arnt Pedersen #4724, f. 07-09-1892.
97. iii Aagoth Pedersen #4725, f. 15-09-1894.
98. iv Charlis Pedersen #4726, f. 16-10-1896.
99. v Konrad Pedersen #4727, f. 08-03-1898.
100. vi Bjarne Pedersen #4728, f. 23-10-1899.
101. vii Lydia Pedersen #4729, f. 31-12-1900.
102. viii Ester Pedersen #4730, f. 19-10-1902.

39. Ellen Maria Pedersdatter #4465, f. 11-06-1859, Varteig, d. 23-04-1935, Varteig.

Hun gift Simen Mathisen #4733, 17-02-1888, i Varteig, f. 22-05-1862, Varteig, (sønn av Mathis Andersen Lunde #4731 og Lovise Mathisdatter #4732) d. 02-09-1951, Varteig. overtok Lunde etter foreldrene.

Barn:

103. i Peder Lunde #4734, f. 05-04-1888, Varteig.
104. ii Marius Lunde #4735, f. 14-10-1889, Varteig.
105. iii Arnt Lunde #4736, f. 27-07-1894, Varteig.
106. iv Sigurd Lunde #4737, f. 03-06-1898, Varteig.
107. v Einar Lunde #4738, f. 22-06-1900, Varteig.
108. vi Anton Lunde #4739, f. 25-02-1903, Varteig.

42. Andrine Samuelsdatter #968, f. 17-09-1845, Lunde, Varteig, 12-10-1845, Varteig Krk., d. 23-04-1912, Amdal, Tune.

Hun gift Erik Gulbrandsen #967, 07-09-1866, i Tune Krk., f. 02-01-1843, Lunde, Varteig, (sønn av Gulbrand Mathiesen #984 og Rebekka Eriksdatter #985) 15-01-1843, Varteig Krk., d. 06-09-1912, Amdal, Tune. Skomaker og lensearbeider.

Barn:

109. i Andrine Eriksdatter #1322, f. 19-11-1865, Blakkestad, Tune, d. 25-12-1865, Blakkestad, Tune.
+ 110. ii Georg #970 f. 12-12-1866.
111. iii Simen Eriksen #971, f. 12-12-1868, Blakkstad, Tune, 10-01-1869, Tune.
112. iv Anders Eriksen #972, f. 19-02-1871, Tune.
113. v Inger Marie Eriksdatter #973, f. 17-02-1873, Tune.
+ 114. vi Julius #974 f. 22-02-1874.
+ 115. vii Inger Marie #969 f. 12-12-1875.
+ 116. viii Sigvard #975 f. 28-10-1877.
+ 117. ix Kristian #976 f. 15-11-1881.
118. x Ragna Eriksdatter #977, f. 30-10-1883, Tune.
+ 119. xi Anna Elise #145 f. 30-10-1883.
120. xii Johan Eriksen #978, f. 14-08-1888, Tune, d. 19-12-1968, Skiptvedt. overtok i 1913 Amdal for kr. 2500,- etter faren. Solgte igjen i 1915 for kr. 3.700,-. Overtok i 1922 Glende (gnr.14, bnr.9 i Skiptvedt etter svigerfaren. Han gift Anna Johansen Glende #2757, f. 1891, Skiptvedt.

44. Anders Samuelsen Lunde #2664, f. 03-04-1851, Lunde, Varteig, d. før 1901.

Han gift Anne Jensdatter Strømnes #2758, 04-02-1876, i Tune Krk., f. 1854, Varteig.

Barn:

121. i Helga Marie Blakkestad #2759, f. 02-04-1876, Blakkestad, Tune, 14-05-1876, Tune Krk. døde tidlig. (en halvsøster fikk senere samme navn.)
+ 122. ii Hilmar #2760 f. 11-03-1887.
+ 123. iii Kristian #2761 f. 05-04-1890.
+ 124. iv Sigurd Andersen #2762.
+ 125. v Johannes #2763.
+ 126. vi Olaf #2764.
127. vii Anders Blakkestad #2765, d. 24-07-1963. ingen livsarvinger. Skiftet avsluttet 12/4/1964.

48. Johan Peter Samuelsen #2668, f. 28-07-1863, Lunde, Varteig, 23-08-1863, Varteig, d. 07-02-1915, Blakkestad, Tune.

Han gift (1) Gina Augusta Andersdatter Sulusnes #2873, f. 10-12-1867, Sulusnes, d. før 1900.

Barn:

128. i Gerda Marie Blakkestad #2874, f. 1891. var i mange år bestyrer for Tune Gamlehjem,(Tuneheimen) Ugift.
+ 129. ii Selma Anette #2875 f. 1895.

Han gift (2) Johanne Dorthea Botten #2876, f. 1880, Rakkestad, d. 1953. kom fra Rustad, Rakkestad. Solgte i 1941 Blakkestad søndre til Sverre Berggren.

Barn:

+ 130. iii Marthe Sofie #2877 f. 1903.
+ 131. iv Ingeborg Kristine #2878 f. 1906.
+ 132. v Astrid Lovise #2879 f. 1909.
+ 133. vi Rakel #2880 f. 1911.
+ 134. vii Haakon #2881 f. 01-04-1913.

49. Maren Thorine Samuelsdatter #2669, f. 22-06-1867, Blakkestad, Tune, 28-07-1867, Tune.

Hun gift Ole Juliusen Furuholmen Svartedal #2921, før 1891, f. 1858, Varteig.

Barn:

135. i Anna Olsdatter Svartedal #2922, f. ca.1888. Hun gift Oskar Rognerød #2931.
136. ii Selma Johanne Olsdatter #2923, f. 00-09-1890. Hun gift Hjalmar Lustad #2932.
137. iii Magna Olsdatter Svartedal #2924. Hun gift Jens Borgen #2933.
+ 138. iv Lagerte Olsdatter #2925.
139. v Hjalmar Olsen Svartedal #2926.
140. vi Olga Olsdatter Svartedal #2927. Hun gift J. Espenes #2939.
141. vii Johan Olsen Svartedal #2928. Han gift Aslaug Vold #2940.
142. viii Oskar Olsen Svartedal #2929. Han gift Othilie N. Frorudneset #2941.
143. ix Signe Olsdatter Svartedal #2930. Hun gift Thorleif Morthaugen #2942.


7. generasjon


51. Anton Kingsrød #4294, f. 10-04-1872, Varteig, stilling: gårdbruker, d. 07-11-1971, Varteig.

Vokste opp hos sine besteforeldre på Sameia. Da Anton kjøpte Sameia i 1909 fikk gården navnet "Vestby" Som unggutt drev Anton mye med jakt. Det var helst spilljakt om våren. Orrhaner solgte han for 1kr. 20 øre. De satte opp snarer og stokker for hare og fugl, og dro til byen og solgte. (trost 5 øre pr.stk) Jeg kunne selge for 5 kr. på en høst har Anton fortalt. 18 år gammel dro jeg ut forteller Anton. Jeg tjente på Hasle for 200 kr. + kost og losji. Jeg var i skauen om vinteren. Om høsten pløyet vi stubbmark. Jeg hadde rom over stallen.
Han gift Gunda Josefine Svendsdatter #4309, 27-04-1896, i Tune, f. 27-02-1873, Skiptvet, (datter av Svend Christiansen #4313 og Kristine Marie Larsdatter #4314) d. 06-02-1952, Varteig. hennes mann Anton kjøpte i 1909 både Galteryggen og Sameia. I 1911 fikk begge brukene ny navn. Sameia ble hetene Vestby og Galteryggen fikk navnet Skaulund.

Barn:

144. i Ester Aurora Kingsrød #4310, f. 19-07-1897.
145. ii Judith Kingsrød #4311, f. 21-05-1903.
146. iii Lorentz Kingsrød #2512, f. 12-11-1905, Rolvsøy, stilling: Rektor, d. 05-03-1986. Rektor ved Valaskjold realskole. Han gift Borghild Nordby #2496, 00-06-1936, i Tune Krk., f. 02-10-1904, Tune, (datter av Martin Pettersen Nordby #2491 og Nora Marie Andersdatter #2473) stilling: Håndarbeidslærer, d. 20-11-1983, Varteig. ingen barn. Hadde adoptivsønn Birger Kingsrød. Var håndarbeidslærer på Vala- skjold realskole.
147. iv Rakel Kingsrød #4312, f. 10-03-1907.

53. Olaves Olsen Kingsrød #3255, f. 09-05-1877, Varteig, stilling: Murer, d. 11-05-1957, Skjebergdalen.

Kjøpte gården Bastemarka i Skjebergdalen. Han oppholdt seg lenge i Amerika, mens hustru og barn var bosatt på Bastemarka. Han var murer. Etter sammenlagt 25 år i Amerika fikk han trygd utbetalt derfra, både han og kona.
Han gift Olga Marie Arnesdatter #3085, 03-08-1901, i Tune Krk., f. 08-02-1876, Nordby, Tune, (datter av Arne Eriksen Hasle #2229 og Oline Andersdatter #3075) d. 01-06-1961, Skjebergdalen.

Barn:

148. i Astrid Kingsrød #3256, f. 22-01-1902.
+ 149. ii Oleiv #3257 f. 13-01-1904.
150. iii Rolf Kingsrød #3258, f. 11-10-1906.
151. iv Ruth Kingsrød #3259, f. 13-12-1908.
152. v Sverre Kingsrød #4330, f. 24-04-1911.
153. vi Osvald Kingsrød #4331, f. 20-07-1913.
154. vii Hartford Kingsrød #3260, f. 28-01-1916.
+ 155. viii Henning #3261 f. 14-06-1918.

56. Karl August Kingsrød #4299, f. 03-10-1887, stilling: Murer, d. 05-04-1972, Tune.

Han gift Ragna Henriette Karlsen #4745, 04-03-1916, i Fredrikstad, f. 26-10-1893, Tune, (datter av Karl Emil Andersen #4743 og Josefine Marie Andersen #4744) d. 1920, Gravlagt: 01-05-1920, Tune Krk.

Barn:

156. i Dagny Kingsrød #4746, f. 05-06-1916.
157. ii Yngvar Kingsrød #4747, f. 08-11-1917.
158. iii Randi Kingsrød #4748, f. 00-03-1920.

57. Kristine Kingsrød #4300, f. 01-11-1889, d. 11-06-1979, Varteig.

Hun gift Ole Georg Gressløs #4751, 19-02-1916, i Varteig, f. 30-04-1887, Varteig, (sønn av Olaves Jensen Gressløs #4749 og Berte Marie Olsdatter #4750) d. 18-10-1980, Varteig. var bussjåfør.

Barn:

159. i Oddvar Kristian Gressløs #4752, f. 12-11-1916.
160. ii Oskar Gressløs #4753, f. 04-08-1918.
161. iii Ivar Kristoffer Gressløs #4754, f. 26-11-1919.
162. iv Olga Bergljot Gressløs #4755, f. 28-07-1921.
163. v Einar Gressløs #4756, f. 20-12-1922.
+ 164. vi Gerda Karoline #1907 f. 13-07-1925.
165. vii Håkon Gressløs #4758, f. 17-12-1926.
166. viii Ranveig Lovise Gressløs #4759, f. 29-08-1928.
167. ix Oddmund Gressløs #4760, f. 06-02-1931.
168. x Jens Gressløs #4761, f. 08-05-1933.

58. Kristian Kingsrød #4301, f. 02-02-1892, Varteig, stilling: fabrikkarbeider, d. 28-04-1979, Hafslund.

Bodde på plassen Kolsrud ved Kalabanen. Stedet ble revet og sønnen Karl Joh. bygde nytt hus på stedet. Som unggutt husker jeg Kristian og Jenny godt som visergutt hos Norums Landhandel, og jeg leverte varer hos Jenny hver fredag. Hun bestillte alltid en plate kokesjokolade, og den fikk jeg.
Han gift Jenny Marie Johansen #4315, f. 20-08-1892, Skjeberg, (datter av Johan Ludvig Olsen #4319 og Karen Oline Jensen #4320) d. 11-01-1974, Hafslund.

Barn:

+ 169. i Karl Johannes #4316 f. 12-04-1915.
+ 170. ii Else Ingrid #4317 f. 08-05-1917.
171. iii Sverre Willy Kingsrød #4318, f. 03-02-1920, Sarpsborg, d. 30-06-1984, Sarpsborg. Han gift May Olsen #4782, 18-03-1950, i Frogner, Oslo, f. 13-03-1926, Sarpsborg, stilling: Kontorfullmektig. ingen barn. Bosatt i Sarpsborg.

60. Ole Kingsrød #4303, f. 09-05-1898, Varteig, stilling: Fabrikkarbeider, d. 22-10-1968, Tune.

Han gift Aslaug Marit Karlsen #4791, 00-05-1927, i Tune, f. 16-11-1902, Tune, (datter av Jørgen Karlsen #4793 og Mathilde Pettersen Haraldstad #4794) d. 03-12-1956, Tune.

Barn:

+ 172. i Jorunn Sonja #4792 f. 03-02-1928.

67. Karen Lovise Oliversdatter #4678, f. 10-04-1864, Varteig.

Hun gift Iver Syversen #4764, 26-04-1896, i Varteig, f. 31-12-1860, Varteig, (sønn av Syver Olsen #4762 og Olea Olsdatter #4763) stilling: Gårdbruker, d. 25-05-1931, Varteig. bosatte seg på Knattreud.

Barn:

173. i Oskar Sigurd Knatterud #4765, f. 01-08-1897, Varteig.
174. ii Jenny Olava Knatterud #4766, f. 08-01-1900, Varteig.

68. Anna Margarethe Oliversdatter #4679, f. 22-10-1866, Varteig, d. 07-04-1896, Varteig.

Hun gift Anders Hansen #4769, 11-11-1892, i Varteig, f. 28-08-1863, Varteig, (sønn av Hans Eriksen #4767 og Hellene Olsdatter Berby #4768) stilling: lensearbeider, d. 30-08-1945, Varteig. var lensearbeider og gårdbruker. Overtok Basken etter sine foreldre og bosatte seg der. Står i 1903 som eier av Basken, br.nr.4, da av skyld 0,27 mark.

Barn:

175. i Olga Helene Basken #4770, f. 19-07-1893, Næs.
176. ii Johan Henry Basken #4771, f. 30-09-1895, Valle, Tune.

72. Ole Peder Bergerud #4682, f. 14-03-1879, d. 05-10-1948, Varteig.

Var gårdbruker og lensearbeider. Han var også kirketjener,- 20.des.1918 ble Ole P. Bergerud vestre ansatt som kirketjener og graver. Lønnen var 600 kr. pr år pluss dyrtidstillegg (200 kr. for 1918) og 15 kr. pr. grav.(10 kr. for barnegraver) Fra. 1/1 1920 ble lønnen hevet til 1000 kr.pr.år. (gravesatsene som før) Familien var bosatt på Bergerud i Varteig.
Han gift Anna Hansdatter #4772, 03-11-1916, i Varteig, f. 07-06-1890, Varteig, (datter av Hans Johannesen Smaaberg #3435 og Karen Bolette Eriksdatter #3429) d. 16-01-1974, Varteig.

Barn:

177. i Hans Bergerud #4773, f. 25-07-1917.
178. ii Solveig Oline Bergerud #4774, f. 29-11-1919.
179. iii Øyvind Johannes Bergerud #4775, f. 05-09-1921.
180. iv Aslaug Oline Bergerud #4776, f. 04-11-1925.
181. v Karen Solveig Bergerud #4777, f. 12-08-1930.

110. Georg Eriksen #970, f. 12-12-1866, Varteig, d. 13-08-1936, Gravlagt: Rolvsøy. Skreddermester på Greåker.

Han gift Hanna Pauline Olsen #1029, f. 05-11-1868, Herland, d. 08-08-1917, Gravlagt: Rolvsøy.

Barn:

182. i Karl Eriksen #2671. var skredder.
183. ii Olga Eriksen #2672. Hun gift xx Hansen #2676.
184. iii Harald Eriksen #2673. var skredder.
185. iv Gudrun Eriksen #2674.
+ 186. v Asbjørn #1323 f. 26-06-1906.
+ 187. vi Solveig #2675 f. 08-03-1910.

114. Julius Eriksen #974, f. 22-02-1874, Tune, d. 14-09-1949, Varteig. Han gift Lovise #1030.

Barn:

+ 188. i Henry #2678.
+ 189. ii Aagot #2679.
190. iii Asta Eriksen #2680. bosatt i Oslo. Hun gift xx. Melby #2683.

115. Inger Marie Eriksdatter #969, f. 12-12-1875, Tune, d. 21-07-1964, Varteig.

Hun gift Julius Johansen Kultorp #979, 18-11-1899, i Varteig Krk., f. 00-00-1875, Varteig, (sønn av Johan Jensen Kultorp #4413 og Ellen Karoline Jensdatter Ørka #4837). Kjøpte 23.6.1904 gnr. 3, bnr.1 Kultorp av Antonius Evensen. I skifte etter faren Johan Jensen 2.2.1918 ble gnr. 3, bnr. 2 Kultorp overdratt til Julius.

Barn:

+ 191. i Einar #980 f. 18-02-1900.
+ 192. ii Johan Juliussen #2684 f. 12-09-1903.
193. iii Margit Kultorp #2685. Hun gift Ole Skoftebyengen #2698, f. ca. 1900, d. ca. 1992.
+ 194. iv Helga #2686.

116. Sigvard Eriksen #975, f. 28-10-1877, Tune, 16-12-1877, Tune Krk., d. 13-11-1959, Tune. Han gift Anette #1031.

Barn:

195. i Håkon Eriksen #2701. skredder hos Sæther, Sarpsborg.
196. ii Olga Eriksen #2702, d. Sarpsborg. 197. iii Adele Eriksen #2703.
198. iv Sigrunn Eriksen #2704.

117. Kristian Eriksen #976, f. 15-11-1881, Tune, d. 11-08-1961, Tune.

Han gift Bolette Langbraathe #1032, f. 25-04-1886, Svindal, d. 07-10-1939, Minge, Tune.

Barn:

+ 199. i Gunda Eriksen #2705 f. 06-01-1911.
+ 200. ii Astrid Eriksen #112 f. 13-12-1912.
201. iii Margit Eriksen Minge #2706, f. 01-01-1915, Svindal. Hun gift Gudbrand Kristiansen Sætre #2725, 1936, f. 03-01-1906, Tune, d. 14-03-1978. moren døde da han var 10 år. gammel og han vokste opp på Sætre (hos farbroren) Overtok Sætre vestre (gnr.15, bnr. 2 i Tune) i slutten av 1930-årene, etter sin farbror Johan Eilertsen.
+ 202. iv Gulbrand Eriksen #2707 f. 03-05-1917.
+ 203. v Borghild Eriksen #2708 f. 14-08-1920.
204. vi Ole Eriksen #2709, f. 1922, d. 1922. død ca. 8 mnd. gammel.
205. vii Rakel Eriksen Minge #2710, f. 25-07-1924, Minge, Tune. Hun gift Olaf Nordlie #2742.
+ 206. viii Ester Eriksen #2711 f. 30-09-1928.
207. ix Håkon Eriksen Minge #2712, f. 1930, Minge, d. 1930, Minge. døde av influensa. ca. 3 mnd. gammel.

119. Anna Elise Eriksdatter #145, f. 30-10-1883, Tune, ref: 145, d. 14-04-1960, Sarpsborg.

Hun gift Ivar Bergstrøm #146, (sønn av NN Bergstrøm #473 og Ida #474) ref: 146, d. Sarpsborg, Gravlagt: St. Olav Gravlund.

Barn:

208. i Solveig Elise Bergstrøm #148, ref: 148, d. 00-00-1971, Sarpsborg.
+ 209. ii Signe Hjørdis #149 f. 03-02-1906.
+ 210. iii Astrid Judit #66 f. 24-10-1908.
211. iv Sverre Ingvald Bergstrøm #147, f. 20-08-1912, ref: 147, d. 10-06-1991, Oslo, Gravlagt: Sarpsborg.

122. Hilmar Blakkestad #2760, f. 11-03-1887, Sarpsborg, d. før 1964.

Han gift Johanne Konstanse Olsdatter #2766, 20-12-1915, i Tune Krk., f. 10-06-1894, Kristiania, 24-06-189x, Grønland krk., d. 1985.

Barn:

212. i Thorbjørn Blakkestad #2767.
213. ii Anny Blakkestad #2768, d. 1985. Hun gift xx Steffensen #2771.
+ 214. iii Aasmund #2769 f. 27-08-1923. 215. iv Mary Blakkestad #2770. Hun gift xx Imset #2778.

123. Kristian Blakkestad #2761, f. 05-04-1890, d. 16-11-1958. Han gift Adina Maria Eliassen #2779, f. 05-01-1891, d. 08-05-1962.

Barn:

+ 216. i Arne #2780 f. 26-07-1915.
+ 217. ii Gerd #2781 f. 05-05-1917.
+ 218. iii Gyda #2782 f. 01-10-1919.
+ 219. iv Anne Margrethe #2783 f. 22-07-1925.

124. Sigurd Andersen Blakkestad #2762, d. før 1964.

Drev kafè i Sarpsborg.(der hvor Filadelfia ligger nå) Bodde i en barhytte nær Tunevannet. Hytten var tettet med utrettet plater fra sirupsspann. Levde av å male små bilder han solgte. Han gift Rakel Andersen #2818, f. 27-01-1890.

Barn:

+ 220. i Harry Andersen #2819 f. 06-09-1909.
+ 221. ii Ragnhild Andersen #2820.

125. Johannes Blakkestad #2763, d. før 1964.

Barn: 222. i Fanny Blakkestad #2842. Hun gift XX Eriksen #2844.
+ 223. ii Ivarda #2843.

126. Olaf Blakkestad #2764, d. før 1964, Amerika.

Barn:

224. i Erling Blachstad #2848, f. USA.
225. ii Rachel Blackstad #2849, f. USA. Hun gift xx Ramos #2857, f. Amerika.
226. iii Raymond Blackstad #2850, f. USA.
227. iv Else Blackstad #2851, f. USA. Hun gift xx Pearson #2858, f. Amerika.
228. v Peter Blackstad #2852, f. USA.
229. vi Guri Blackstad #2853, f. USA. Hun gift xx Dobrov #2859, f. USA.
+ 230. vii Olaf #2854.
+ 231. viii Rolf #2855.
+ 232. ix Haakon #2856.

129. Selma Anette Blakkestad #2875, f. 1895, d. 1973. Hun gift Jens Syversen Maugsten #2882, f. 1890, Tune, d. 1972. brukte Maugsten østre til 1965.

Barn:

+ 233. i John Syver #2883 f. 20-07-1927.
234. ii Åse Johanne Maugsten #2884, f. 13-11-1934. er mongolid, men klarer seg bra, ugift.

130. Marthe Sofie Blakkestad #2877, f. 1903. Hun gift Alf Aamoth #2894, f. 1895.

Barn:

+ 235. i Arne Matheus #2895 f. 1932.

131. Ingeborg Kristine Blakkestad #2878, f. 1906. Hun gift Ole Graarud #2899. kjøpmann fra Rakkestad.

Barn:

236. i Odd Graarud #2900.
237. ii Ingrid Graarud #2901.

132. Astrid Lovise Blakkestad #2879, f. 1909.

Hun gift Johannes Agnalt #2902, 1944, f. 1905. kjøpte 1937 Haugeli (gnr.101, bnr.9 m.fl. i Rolvsøy) gårdbruker.

Barn:

+ 238. i Kjell Sigurd #2903 f. 16-06-1945.
+ 239. ii Unni Johanne #2904 f. 01-05-1948.

133. Rakel Blakkestad #2880, f. 1911. Hun gift Thor Heie #2911. opprinnelig fra Selbak, men faren skaffet seg gård i Sverige før krigen.

Barn:

240. i Liv Heie #2912, f. 11-04-1941. gift og bosatt i England.
241. ii Eva Heie #2913, f. 05-09-1945. tvilling.
242. iii Jan Heie #2914, f. 05-09-1945. tvilling. Bosatt i Strømstad.
243. iv Fanny Heie #2915. bosatt i Grimstad.

134. Haakon Blakkestad #2881, f. 01-04-1913, Tune, d. 21-01-1992, Fredrikstad. døde av hjertesvikt.

Han gift Mary Hansen #2916, f. 27-05-1921, Greåker.

Barn:

+ 244. i Brith #2917 f. 26-09-1944.

138. Lagerte Olsdatter Svartedal #2925. Hun gift Johan Hermansen #2936.

Barn:

245. i (datter) Hermansen #2937. Hun gift Geir Thorbjørnsen #2938.


8. genrasjon


149. Oleiv Kingsrød #3257, f. 13-01-1904, Tune, d. 21-01-1994, Skjeberg, Gravlagt: 27-01-1994, Skjebergdalen kpl.

Han gift Margit Kristine Mathisen #4276, 22-09-1928, i Skjeberg, f. 21-09-1901, Rokke, (datter av Anton M. Børt #4274 og Emilie Sophie Hansen #4275) d. 1983, Gravlagt: 29-04-1983, Skjebergdalen.

Barn:

+ 246. i Gerd Eldbjørg #4277 f. 07-10-1929.

155. Henning Kingsrød #3261, f. 14-06-1918. gårdbruker på Bastemarka i Skjebergdalen.

Han gift Borghild Helene Tangen #4334, 27-03-1948, i Baptistkrk. Sarpsborg, f. 01-03-1911, Skjebergdalen, (datter av Ole L. Ådalen #4332 og Klara Petrine Olsen #4333).

Barn:

+ 247. i Frank Olav #4335 f. 12-07-1950.
+ 248. ii Yngvar Hartford #4336 f. 19-03-1952.

164. Gerda Karoline Gressløs #1907, f. 13-07-1925, stilling: rengjøingsass.

Hun gift Hans Oddvar Andersen #1896, 12-08-1950, i Varteig, f. 23-08-1925, Degernes, (sønn av Syver Oskar Andersen #1894 og Hilde Kristine Evensen #1467). bosatt i Varteig. Bruker slektsnavnet Stamsås. Sosialsjef.

Barn:

+ 249. i Gerhard #1908 f. 04-12-1954.

169. Karl Johannes Kingsrød #4316, f. 12-04-1915, stilling: Disponent, d. 05-07-1999.

Bodde en tid som pensjonist på Kolsrud ved Kalabanen i Skjeberg. Drev transportfirma, Kingsrød Transport. firma overdratt til sønnen Roy.
Han gift Kristne Therese Jansen #4783, 22-12-1939, i Hafslund kpl., f. 16-05-1913, Borge, stilling: Sydame.

Barn:

+ 250. i Roy Jonny #4784 f. 26-08-1944.
+ 251. ii Aina Kristine #4785 f. 21-04-1948.

170. Else Ingrid Kingsrød #4317, f. 08-05-1917.

Hun gift Kåre Kristiansen #4321, 05-10-1940, i Hafslund kpl., f. 19-08-1917, Hafslund, d. 21-06-1963, Hafslund.

Barn:

252. i Kai Willy Kristiansen #4322, f. 27-02-1941, Borgenh., d. 25-06-1963, Hafslund, Gravlagt: Hafslund. omkom i motorsykkelulykke i Borregaardsbakken, sammen med faren. Han gift Berit Andersen #4324, 30-12-1960, i Sarpsborg, f. 17.08.1942, Sarpsborg.
+ 253. ii Åge Tommy #4323 f. 28-09-1947.

172. Jorunn Sonja Kingsrød #4792, f. 03-02-1928, Sarpsborg.

Hun gift John Einar Ødegaard #4795, 04-04-1953, i Tune, f. 07-02-1927, Tune, stilling: Blikkenslager.

Barn:

254. i Steinar Ødegaard #4796, f. 23-06-1954, Tune, stilling: Sjåførlærer.
255. ii Roar Ødegaard #4797, f. 29-09-1958, Tune, d. 04-12-1974, Tune.
+ 256. iii Marit #4798 f. 06-08-1961.

186. Asbjørn Eriksen #1323, f. 26-06-1906, Tune.

Var skredder og siden maler på Borregaard. Han gift Else Hansen #1324, f. 05-01-1923, Tune.

Barn:

257. i Inger Johanne Eriksen #1325, f. 20-02-1947, Sarpsborg.
+ 258. ii Bjørn #1326 f. 29-04-1955.

187. Solveig Eriksen #2675, f. 08-03-1910, d. 28-03-1992.

Hun gift Johannes Ryen #2677, f. 21-10-1909, (sønn av Karl Karlsen #3344 og Jenny #3345) d. 24-08-1969, Sarpsborg. kjøpmann i St. Mariegata, Sarpsborg.

Barn:

+ 259. i Jan Steinar #3350 f. 02-11-1943.

188. Henry Eriksen #2678. Drev herreekvipering i Sarpsborg.

Barn:

260. i Lisbeth Eriksen #2681. bosatt i Sarpsborg.

189. Aagot Eriksen #2679. bosatt i Oslo.

Barn:

261. i (sønn) #2682.

191. Einar Kultorp #980, f. 18-02-1900, Varteig, d. 23-02-1987, Tune.

Han gift Kristine Nymark #981, 05-12-1925, i Sarpsborg, f. 06-11-1905, Tune, d. 02-10-1964, Tune.

Barn:

+ 262. i Jonny #982 f. 20-06-1926.
263. ii Ellen Marie Kultorp #2687. Hun gift Erling Johansen #2694, f. Sarpsborg, d. Sarpsborg.

192. Johan Juliussen Kultorp #2684, f. 12-09-1903, Brennaas, Varteig, stilling: Gårdbruker.

Overtok gnr. 3, bnr.1 og 2 Kultorp etter faren Julius Johansen i 1936. Han gift Agnes Lunde #2695, f. 06-11-1909.

Barn:

+ 264. i Bjørg #741.
+ 265. ii Kjell #2696 f. 06-12-1933.

194. Helga Kultorp #2686. Hun gift Ivar Borge #2699.

Barn:

266. i Runar Borge #2700. koreograf.

199. Gunda Eriksen Minge #2705, f. 06-01-1911, Svindal.

Hun gift Bjarne Lunde #2713, 25-09-1937, f. 19-02-1904, d. 13-09-1986. overtok Kongsrud (gnr.13, bnr. 1 og 4. i varteig) av sin far i 1942.

Barn:

+ 267. i Ingebjørg #2714 f. 26-10-1938.
+ 268. ii Synnøve #2715 f. 30-10-1942.
+ 269. iii Ragnhild #2716 f. 12-02-1951.

200. Astrid Eriksen Minge #112, f. 13-12-1912, Svindal, ref: 112.

Hun gift Jens Asbjørn Marthinsen Pinås #105, 28-06-1941, i Tune, f. 14-05-1913, Tune, (sønn av Herman Martinius Martinsen #103 og Helga Marie Johansen Pinås #30) ref: 105.

Barn:

+ 270. i Tor Marthinsen #113 f. 29-12-1943.
+ 271. ii Gerd Marthinsen #114 f. 03-05-1947.
+ 272. iii Sigrund Marthinsen #115 f. 9-03-1957.

202. Gulbrand Eriksen Minge #2707, f. 03-05-1917, Svindal.

Overtok 1951 Minge nedre (gnr.14, bnr.2 i Tune) fra faren. I 1952 kjøpte han inntil klevbråtan (gnr.14, bnr.5 i Tune). Han gift Helene Halvorsrød #2726, f. 1929, Onsøy.

Barn:

+ 273. i Birgit Magrethe #2727 f. 10-10-1953.
274. ii Ole Kristian Minge #2728, f. 1954.
275. iii Arne Gulbrand Minge #2729, f. 1956.

203. Borghild Eriksen Minge #2708, f. 14-08-1920, Svindal.

Hun gift Erling Stang #2733, 1949, f. 1922. overtok i 1961 Stang Nordistua (gnr.16, bnr.4 i Tune).

Barn:

276. i May Stang #2734, f. 1949.
277. ii Truls Stang #2735, f. 1950.
278. iii Aud Stang #2736, f. 1951.
+ 279. iv Kirsten #2737 f. 1953.
280. v Bjørg Stang #2738, f. 1954.
281. vi Edel Stang #2739, f. 1956.
282. vii Unn Stang #2740, f. 1960, d. 1961.

206. Ester Eriksen Minge #2711, f. 30-09-1928, Minge.

Hun gift Reidar Sverresen Agnalt #2743, f. 14-12-1922, d. 10.05.2001, Sarpsborg, Gravlagt: 16.05.2001, Tune.

Barn:

283. i Jonny Sverresen #2744, f. 10-02-194x. Overtok 1970 Sætre vestre (gnr.15, bnr.2 i Tune) etter Gudbrand Sætre som var gift med morens søster Margit. I 1972 kjøpte han inntil Sætre østre (gnr.15, bnr.4 i Tune). Han gift Inger Marit Seltveit #2748.
+ 284. ii Bodil #2745 f. 194x.
+ 285. iii Berit #2746 f. 1951.
+ 286. iv Tore #2747 f. 15-11-1960.

209. Signe Hjørdis Bergstrøm #149, f. 03-02-1906, Sarpsborg, ref: 149, d. 06-08-1971, Sarpsborg.

Hun gift Ole Johannes Johansen #150, f. 18-12-1904, Sarpsborg, (sønn av Anders Johansen #1320 og Marie #1321) ref: 150, d. 00-03-1995, Gravlagt: Sarpsborg.

Barn:

+ 287. i Trond Oddvar #151 f. 11-05-1926.

210. Astrid Judit Bergstrøm #66, f. 24-10-1908, Sarpsborg, ref: 66, d. 03-08-1999, Sarpsborg sykehjem, Gravlagt: 12-08-1999, Hafslund kpl.

Hun gift Erling Åsmund Ringsrud #67, f. 17-08-1906, (sønn av Karl Ringsrud #222 og Hilda #395) ref: 67, d. 12-12-1953.

Barn:

+ 288. i Tormod #68 f. 04-11-1931.
289. ii Eva Ringsrud #69, f. 09-12-1933, ref: 69.
290. iii Knut Ringsrud #70, f. 17-08-1937, ref: 70, d. 01-05-1945.
+ 291. iv Hilde Lisbeth #2 f. 02-04-1950.

214. Aasmund Blakkestad #2769, f. 27-08-1923.

Han gift Ranveig Krydsby #2772, f. 26-01-1924, Bærum.

Barn:

+ 292. i Tor #2773 f. 02-07-1945.
293. ii Anne Blakkestad #2774, f. 04-06-1959, Bærum.

216. Arne Blakkstad #2780, f. 26-07-1915, d. 25-02-1974, Sarpsborg.

Han gift Solveig Helene Thøgersen #2784, f. 30-07-1918, Skjeberg.

Barn:

+ 294. i Bjørn Kristian #2785 f. 23-03-1935.
+ 295. ii Marit Helene #2786 f. 29-02-1940.
+ 296. iii Arnulf #2787 f. 03-03-1953.

217. Gerd Blakkestad #2781, f. 05-05-1917, d. 27-12-1991, Sarpsborg.

Hun gift Kåre Thøgersen #2803, f. 30-06-1916, Skjeberg. død.

Barn:

297. i Egil Kåre Thøgersen #2804.

218. Gyda Blakkestad #2782, f. 01-10-1919, d. Sarpsborg. Hun gift Reidar Antonsen #2805.

Barn:

298. i Bjørge Blakkestad #2806.
299. ii Gyda Adina Antonsen #2807.

219. Anne Margrethe Blakkestad #2783, f. 22-07-1925. Hun gift Asbjørn Sofus Schrøder #2808, f. 12-12-1924.

Barn:

+ 300. i Gorm Asbjørn #2809 f. 01-08-1944.
301. ii Bjørn Terje Schrøder #2810, f. 01-01-1955, d. 1975, Sarpsborg. drept i arbeidsulykke ved Yven papirfabrikk.
+ 302. iii Kate-Mariann #2811 f. 03-10-1960.

220. Harry Andersen Blakkestad #2819, f. 06-09-1909.

Han gift (1) Tora Ottosen #2821, d. 1938.

Barn:

+ 303. i Thor Harry #2822 f. 19-10-1932.

Han gift (2) Ragna #2823.

221. Ragnhild Andersen Blakkestad #2820, d. 1958.

Hun gift Reidar Mariussen #2837, f. 1912, d. 10-11-1988.

Barn:

+ 304. i Roger #2838 f. 10-05-1939.

223. Ivarda Blakkestad #2843.

Barn:

305. i Finn Raymond Larsen #2845.
306. ii Kjell Arild Larsen #2846.

Barn:

307. iii Jan Erik Hvidsten #2847, f. 00-08-1946.

230. Olaf Blackstad #2854, f. USA, d. før 1964, USA.

Barn:

308. i Robert O. Blackstad #2860, f. USA.
309. ii Barbara Ann Blackstad #2861, f. USA. Hun gift xx Avella #2866, f. USA.
310. iii Rolf H. Blackstad #2862, f. USA.
311. iv Ethel G. Blackstad #2863, f. USA. Hun gift xx Collentro #2867, f. USA.
312. v Ronald P. Blackstad #2864, f. USA.
313. vi Eleanor R. Blackstad #2865, f. USA. Hun gift xx O`Connor #2868, f. USA.

231. Rolf Blackstad #2855, d. før 1964, USA.

Barn:

314. i Eleanor Blackstad #2869, f. USA. Hun gift xx Waidner #2871, f. USA.
315. ii Olaf Blackstad #2870, f. USA.

232. Haakon Blackstad #2856, d. før 1964, USA.

Barn:

316. i William Blackstad #2872, f. USA.

233. John Syver Maugsten #2883, f. 20-07-1927. Han gift Ann-Mari Larsen #2885, f. 10-11-1931, Glemmen.

Barn:

+ 317. i Marianne #2886 f. 22-12-1958.
+ 318. ii Jens Petter #2887 f. 14-08-1962.
319. iii Jon Ivar Maugsten #2888, f. 04-03-1965, Sarpsborg, d. 17-03-1984.
320. iv Dag Maugsten #2889, f. 16-10-1968, Sarpsborg.

235. Arne Matheus Aamoth #2895, f. 1932. gårdbruker på Hauger i Rakkestad. Han gift Magnhild Dahl #2896, f. Trøgstad.

Barn:

321. i Magnar Aamoth #2897, f. 1961.
322. ii May-Ellen Aamoth #2898, f. 1964.

238. Kjell Sigurd Agnalt #2903, f. 16-06-1945, Fredrikstad. Han gift Eva Elisabeth Karlsen #2905, f. 14-08-1949, Sarpsborg.

Barn:

323. i Karsten Agnalt #2906, f. 14-08-1972, d. 23-02-1984. påkjørt og drept av en buss.
324. ii Freddy Agnalt #2907, f. 15-11-1974.

239. Unni Johanne Agnalt #2904, f. 01-05-1948, Fredrikstad. Hun gift Gunnar Harstad #2908, f. 18-02-1946, Kongsvinger.

Barn:

325. i Håvard Harstad #2909, f. 13-09-1976.
326. ii Marit Harstad #2910, f. 25-06-1976.

244. Brith Blakkestad #2917, f. 26-09-1944. Hun gift Audun Henrik Kølbel #2918.

Barn:

327. i Harald Henrik Kølbel #2919, f. 09-12-1973, Fredrikstad.
328. ii Stian Johan Kølbel #2920, f. 21-07-1978, Fredrikstad.


9. generasjon


246. Gerd Eldbjørg Kingsrød #4277, f. 07-10-1929, Skjebergdalen, stilling: Hjelpepleier.

Hun gift Hans Kristian Pettersen #4278, 16-05-1953, i Hafslund kpl., f. 09-04-1922, Borge.

Barn:

329. i Liv Pettersen #4279, f. 17-10-1953, Skjebergdalen.

247. Frank Olav Kingsrød #4335, f. 12-07-1950. gårdbruker på Bastemarka i Skjebergdalen.

Han gift Kari Elise Slettmoen #4337, 07-06-1975, i Øyer, f. 01-09-1952. fra Øyer i Gudbrandsdalen.

Barn:

330. i Jan Håvard Kingsrød #4338, f. 31-03-1976, Øyer.
331. ii Stein Helge Kingsrød #4339, f. 04-10-1977, Øyer.

248. Yngvar Hartford Kingsrød #4336, f. 19-03-1952, stilling: byggmester.

Han gift Kari Ålgård #4340, 30-08-1975, i Ålgård, f. 23-09-1950, Ålgård.

Barn:

332. i Aud Helene Kingsrød #4341, f. 01-07-1976, Ålgård.
333. ii Lars Henning Kingsrød #4342, f. 29-01-1979, Ålgård.
334. iii John Olav Kingsrød #4343, f. 10-01-1982, Sarpsborg.

249. Gerhard Stamsås #1908, f. 04-12-1954, Tsjekkoslovakia. adoptivsønn.

Barn:

335. i Maria Stamsås #4757, f. 03-08-1980.

 

250. Roy Jonny Kingsrød #4784, f. 26-08-1944, Sarpsborg.

Direktør i transportfirma Kingsrød Transport A/S. Bosatt på Mysen. Han gift Sigrid Wenche Torset #4786, 29-03-1969, i Sarpsborg, f. 05-08-1943, stilling: Adjunkt.

Barn:

336. i Dag Ove Kingsrød #4787, f. 04-01-1970, Sarpsborg.
337. ii Christina Kingsrød #4788, f. 04-02-1973, Sarpsborg.

251. Aina Kristine Kingsrød #4785, f. 21-04-1948, Sarpsborg, stilling: Kontordame.

Hun gift Kristian Stenli #4789, 10-11-1973, i Hafslund kpl., f. 20-07-1951. jobber som teknisk sjef i Kingsrød Transport A/S.

Barn:

338. i Lene Therese Stenli #4790, f. 25-05-1974, Sarpsborg.

253. Åge Tommy Kristiansen #4323, f. 28-09-1947, Borgenhaugen.

Han gift Kari Lilleborgen #4326, 22-03-1970, i Hafslund kpl., f. 09-04-1948.

Barn:

+ 339. i Desireè #4327 f. 02-09-1970.
340. ii Jeanette Kristiansen #4328, f. 24-02-1972, Sarpsborg.
341. iii Renate Kristiansen #4329, f. 16-11-1974, Sarpsborg.

256. Marit Ødegaard #4798, f. 06-08-1961, Tune, stilling: Bygningsingeniør.

Hun gift Georg Roald Imregh #4799, 12-05-1984, i Sarpsborg, f. 25-08-1960, stilling: EDB-ingeniør.

Barn:

342. i Fredrikk Ødegaard Imregh #4800, f. 19.02.1990, Sarpsborg.
343. ii Martin Ødegaard Imregh #4801, f. 10.01.1992, Fredrikstad.

258. Bjørn Eriksen #1326, f. 29-04-1955, Sarpsborg.

Rørlegger av yrke, sekretær i AOF, leder av Arbeiderparti i S.borg 1992 - 93. Han gift Reidun Syvertsen #1492, 13.09.1975, i Fredrikstad, f. 05.03.1957, Fredrikstad.

Barn:

344. i Frøydis Eriksen #1493, f. 06-03-1976, Fredrikstad.
345. ii Frida Kristine Eriksen #1494, f. 11-07-1992, Fredrikstad.

259. Jan Steinar Ryen #3350, f. 02-11-1943, Sarpsborg. arbeider på Borregaard som driftsoperatør .

Han gift (1) Inger Wenche Mathisen #3352, (skilt) f. 05-01-1946.

Barn:

346. i Catrine Ryen #3353, f. 16-05-1964, Sarpsborg.
347. ii Camilla Ryen #3354, f. 06-10-1968, Sarpsborg.

Han gift (2) Inger Lise Solheim #3349, (skilt) f. 14-02-1955, (datter av Sverre Solheim #3347 og Inger Johansen #3348).

Barn:

348. iii Christer Ryen #3355, f. 24-05-1974.
349. iv Marielle Ryen #3351, f. 21-12-1978, Sarpsborg.

262. Jonny Kultorp #982, f. 20-06-1926, Sarpsborg, d. 27-05-1992, Sarpsborg. Han var byggmester.

Han gift Dagny Harriet Berg #983, 04-11-1950, i Tune, f. 29-10-1926.Dagny er en viktig kilde i slektsmateriale og har registrert slektene over lang tid.

Barn:

+ 350. i Bente Elisabeth #2688 f. 27-03-1952.

264. Bjørg Kultorp #741, f. Varteig. Hun gift Salomon Bjerk #740, f. Moss.

Barn:

+ 351. i Inge Ottar #453 f. 06-01-1963.

265. Kjell Kultorp #2696, f. 06-12-1933, Varteig, stilling: Gårdbruker.

Overtok Kultorp gnr. 3, bnr. 2 etter foreldrene 8.10.1987. Han gift Bjørg Bergli #2697, f. 00-00-1939.

Barn:

352. i Vidar Kultorp #5715, f. 00-00-1958.
353. ii Anita Kultorp #5716, f. 00-00-1962.

267. Ingebjørg Lunde #2714, f. 26-10-1938.

Hun gift (1) Tor Paulsen #2717, 23-06-1960.

Barn:

354. i Jan Paulsen #2718, f. 07-04-1963.

Hun gift (2) Leif Dalåmomo #2719. forsikringsøkonom ved Gjensidige forsikring Østfold.

268. Synnøve Lunde #2715, f. 30-10-1942. Hun gift Sigurd Øivind Karlsen #2720, f. 08-09-1939.

Barn:

355. i Ingunn Karlsen #2721, f. 14-12-1968.
356. ii Øivind Karlsen #2722, f. 25-05-1975.

269. Ragnhild Lunde #2716, f. 12-02-1951. Hun gift Nils Jørgen Komperød #2723, f. 23-12-1945. gårdbruker på Komperød, Ullerøy, Skjeberg.

Barn:

357. i Maren Jeannette Komperød #2724, f. 23-03-1986.

270. Tor Marthinsen Pinås #113, f. 29-12-1943, Tune, ref: 113. Han gift Grethe Haugen #117, 12-06-1969, i Tune, f. 19-05-1947, ref: 117.

Barn:

358. i Tor Kristian Marthinsen Pinaas #118, f. 12-06-1973, ref: 118.
359. ii Elin Magrethe Marthinsen Pinaas #119, f. 16-05-1975, ref: 119.

271. Gerd Marthinsen Pinås #114, f. 03-05-1947, Tune, ref: 114. Hun gift Kolbjørn Skår #120, 01-02-1969, i Tune, f. 02-03-1946, ref: 120.

Barn:

360. i Bjørn Anders Skår #121, f. 08-01-1970, ref: 121.
+ 361. ii Stine #122 f. 29-04-1971.

272. Sigrund Marthinsen Pinås #115, f. 9-03-1957, ref: 115. Hun gift Roy Ole Akselsen #2091, stilling: Hjelpepleier.

Barn:

362. i Astrid Petrine Akselsen #2092.

273. Birgit Magrethe Minge #2727, f. 10-10-1953.

Hun gift Ole-Kristian Glomvik #2730, f. 29-02-1948, (sønn av Arne-Johannes Glomvik #3927 og Laura Kristi (Vesla) Brevik #3906).

Barn:

363. i Ole Martin Glomvik #2731, f. 13-08-1979.
364. ii Jonas Kristian Glomvik #2732, f. 06-04-1981.

279. Kirsten Stang #2737, f. 1953.

Barn:

365. i Monika #2741.

284. Bodil Sverresen #2745, f. 194x. lærer ved Agnalt skole.

Hun gift Terje Berby #2749, f. 1947. Overtok i 1978 Bjørnlandshytta (gnr.52, bnr.4 i Tune) etter morfaren.

Barn:

366. i Lenar Berby #2750, f. 1970.
367. ii Thomas Berby #2751, f. 1977.
368. iii Karina Berby #2752.

285. Berit Sverresen #2746, f. 1951. Hun gift Odd Arild Syverstad #2753, f. 1951. overtok Stang (oppistua) etter foreldrene i 1976.

Barn:

369. i Vidar Syverstad #2754, f. 1976.
370. ii Marianne Syverstad #2755.
371. iii Bjørnar Syverstad #2756.

286. Tore Sverresen #2747, f. 15-11-1960. Han gift Torunn Skåland #4553, 1986, f. 10-03-1961, Fredrikstad.

Barn:

372. i Marie Sverresen #4554, f. 24-06-1986, Sarpsborg.
373. ii Kristine Sverresen #4555, f. 10-08-1988, Sarpsborg.

287. Trond Oddvar Johansen #151, f. 11-05-1926, ref: 151. Han gift Inger Magnusen #152, f. 14-05-1924, Onsøy, ref: 152.

Barn:

+ 374. i Morten Hugo #153 f. 14-09-1954.
+ 375. ii Mette Cammila #154 f. 14-09-1954.
+ 376. iii Willen Kristin #155 f. 25-07-1958.

288. Tormod Ringsrud #68, f. 04-11-1931, ref: 68.

Han gift Unni Klausen #156, (datter av Thorleif Klausen #161 og Ragnhild #162) ref: 156.

Barn:

+ 377. i Ole Petter #157 f. 18-11-1961.
378. ii Morten Ringsrud #158, f. 12-08-1964, ref: 158.

291. Hilde Lisbeth Ringsrud #2, f. 02-04-1950, Sarpsborg, ref: 2.

Hun gift Thor Ragnar Pinaas #1, 01-03-1975, i Hafslund kapell, f. 28-09-1953, Sarpsborg, (sønn av Josef Pinaas #6 og Bjørg Solveig Karlsen Hoel #7) Hafslund, ref: 1, stilling: Personalleder. Fagbrev som rørlegger. Opplæringskonsulent ved Borregaard S.borg 1990. Personalleder 1999 - . Leder av S.borg viltnemnd i 3 perioder 1992 - 2003. Bystyremedlem i Sarpsborg for Arbeiderpartiet 1996 -2003.

Barn:

+ 379. i Kristian #3 f. 16-03-1978.
380. ii Knut Pinaas #4, f. 28-11-1981, Sarpsborg, ref: 4.
381. iii Karianne Pinaas #5, f. 12-07-1983, Sarpsborg, ref: 5.

 

292. Tor Blakkestad #2773, f. 02-07-1945.

Barn:

382. i Tove Mette Blakkestad #2775. bosatt i Tistedal, Halden. Hun gift Jørn Sæves #2777.
383. ii Jan Dennis Blakkestad #2776.

294. Bjørn Kristian Blakkestad #2785, f. 23-03-1935, Sarpsborg. Han gift Karin Hansen #2788, (skilt).

Barn:

384. i Siv Blakkestad #2789, f. 1957. Hun gift xx Arnesen #2794.
385. ii Hilde Blakkestad #2790. Hun gift xx Gustavsen #2795.
386. iii Bjørnar Blakkestad #2791, f. 19-06-19xx.
387. iv Tone K. Blakkestad #2792, f. 26-03-19xx.
388. v Gry A. Blakkestad #2793, f. 20-09-19xx.

295. Marit Helene Blakkestad #2786, f. 29-02-1940, Sarpsborg. Hun gift Ivar Willian Olsen #2796.

Barn:

389. i (sønn) Olsen #2797.
390. ii (sønn) Olsen #2798.

296. Arnulf Blakkestad #2787, f. 03-03-1953, Sarpsborg.

Han gift (1) Wenche Kristiansen #2799, (skilt) f. 04-05-19xx.

Barn:

391. i Christin Blakkestad #2800, f. 07-12-1972.

Partner Gunn Hedstrøm #2801.

Barn:

392. ii (sønn) #2802, f. 12-12-1992.

300. Gorm Asbjørn Schrøder #2809, f. 01-08-1944. Han gift Liv Johansen #2812, f. 17-06-1947.

Barn:

393. i Vidar Schrøder #2813, f. 04-01-1965.
394. ii Per Inge Schrøder #2814, f. 09-04-1967.
395. iii Kenneth Schrøder #2815, f. 26-11-1976.

302. Kate-Mariann Schrøder #2811, f. 03-10-1960. Hun gift Asgeir Skaar #2816, f. 23-03-1957.

Barn:

396. i Bjørn Andre Skaar #2817, f. 25-06-1978.

303. Thor Harry Andersen #2822, f. 19-10-1932, Sarpsborg. Moren døde da han var 5-6 år gammel. Vokste opp hos sin farmor i Glengsgt.

Han gift Liv Minge #2824, f. 13-02-1940, Tune. født tvilling.

Barn:

397. i Helene Minge #2825, f. 21-01-1959, Sarpsborg. Hun gift Sverre Bjørn Nilsen #2836, (skilt) f. 04-07-19xx.
398. ii Øyvind Andersen #2826, f. 26-03-1960, Sarpsborg.
399. iii Torill Katrine Andersen #2827, f. 15-12-1961, Sarpsborg.
400. iv Viggo Andersen #2828, f. 19-05-1963, Sarpsborg.
401. v Per Ove Andersen #2829, f. 25-05-1967, Sarpsborg.
402. vi Jonny Andersen #2830, f. 23-07-1968, Sarpsborg.
403. vii Stig Ottar Andersen #2831, f. 27-10-1969, Sarpsborg.
404. viii Trond Andersen #2832, f. 27-09-1971, Sarpsborg.
405. ix Tor Anders Andersen #2833, f. 11-12-1974, Sarpsborg.
406. x Kristina Andersen #2834, f. 31-07-1976, Sarpsborg.
407. xi Lasse Andersen #2835, f. 05-01-1982, Sarpsborg.

304. Roger Mariussen #2838, f. 10-05-1939, Sarpsborg. Han gift Anne-Lise Ringstad #2839, f. 10-11-1945, Skiptvedt.

Barn:

408. i Yngve Mariussen #2840, f. 10-06-1971.
409. ii Øyvind Mariussen #2841, f. 06-02-1974.

317. Marianne Maugsten #2886, f. 22-12-1958, Sarpsborg. Hun gift Tore Malmgren #3027, f. 05-12-19xx.

Barn:

410. i Cecilie Na Malmgren #3028, f. 28-12-1985, Korea, adoptert, kom til norge 11 mnd. gammel.

318. Jens Petter Maugsten #2887, f. 14-08-1962, Sarpsborg. Han gift Heidi Grønnodd #2890, f. 05-04-196x.

Barn:

411. i Stian Syver Maugsten #2891, f. 30-06-1984.
412. ii Ida Sofie Maugsten #2892, f. 11-03-1988.
413. iii Jon Emil Maugsten #2893, f. 20-08-1991.


10. generasjon


339. Desireè Kristiansen #4327, f. 02-09-1970, Sarpsborg. Hun gift Stein Weberg #4778, f. 07-04-1970.

Barn:

414. i Markus Weberg #4779, f. 21-07-1996, Fredrikstad.

350. Bente Elisabeth Kultorp #2688, f. 27-03-1952, Sarpsborg.

Hun gift Per-Otto Andresen #2689, f. 22-11-1949, Sarpsborg. Industrimekaniker på Borregaard, Sarpsborg.

Barn:

415. i Thomas Andresen #2690, f. 14-11-1971, Sarpsborg.
416. ii Jeanette Andresen #2691, f. 22-04-1973, Sarpsborg.
417. iii Yvonne Andresen #2692, f. 12-06-1977, Sarpsborg.
418. iv Kjetil Andresen #2693, f. 22-08-1982, Sarpsborg.

351. Inge Ottar Bjerk #453, f. 06-01-1963, Sarpsborg, 00-00-1963, Tune Krk., stilling: Servicemann.

Han gift Marianne Knutsen #422, 27-05-1989, i Skjeberg Krk., f. 14-11-1965, Sarpsborg, (datter av Rolf Knutsen #420 og Synøve Thoresen #421) 00-00-1976, Hafslund kpl., stilling: Hjelpepleier.

Barn:

419. i Madeleine Bjerk #454, f. 24-08-1991, Fredrikstad, 00-12-1991, Varteig Krk.
420. ii Nathalie Bjerk #455, f. 15-01-1993, Fredrikstad, 11-04-1993, Varteig Krk.

361. Stine Skår #122, f. 29-04-1971, ref: 122. Partner Jørn Ramberg #2093.

Barn:

421. i Marte Skår Ramberg #2094, f. 00-00-1995.

374. Morten Hugo Johansen #153, f. 14-09-1954, Tune, ref: 153.

Han gift Guri Østby #1312, f. 04-02-1951.

Barn:

422. i Kristina Johansen #1313, f. 17-08-1982, Sarpsborg.

375. Mette Cammila Johansen #154, f. 14-09-1954, ref: 154.

Hun gift Lars Kjønøe #1314.

Barn:

423. i Jørgen Kjønøe #1315, f. 28-06-1983, Bærum.
424. ii Cammila Kjønøe #1316, f. 26-06-1991, Singapore.

376. Willen Kristin Johansen #155, f. 25-07-1958, Tune, ref: 155. Hun gift Odd Erling Henriksen #1317, f. 25-05-1960, Alta.

Barn:

425. i Tom Erland Henriksen #1318, f. 20-08-1982, Sarpsborg.
426. ii Inger-Linde Henriksen #1319, f. 18-07-1986, Sarpsborg.

377. Ole Petter Ringsrud #157, f. 18-11-1961, ref: 157.

Han gift Hege Kristin Nordli #159, 03-08-1986, i Varteig, f. 21-05-1963, ref: 159.

Barn:

427. i Ole Markus Ringsrud #160, f. 27-09-1991, ref: 160.
428. ii Astrid Elise Ringsrud #1733, f. 22-01-1995.

 

379. Kristian Pinaas #3, f. 16-03-1978, Sarpsborg, ref: 3.

Han gift Ruth Adehle Rød #5965, 09-09-2000, i Skjebergdalen krk., (datter av Odvar Rød #6333 og Tora Jessesen #6334).

Barn:

429. i Ole Josef Pinaas #6000, f. 20.04.2001, Fredrikstad, 03.08.2001, Skjebergdalen krk.
ii Lars Oskar Pinaas
iii Kai Herman Pinaas

 


 


[Tilbake til slektsiden]

[Tilbake til hovedsiden]

Sideansvarlig: Thor Pinaas
Disse sidene gir en oversikt over slekten , mulige feil eller mangler på disse sidene bes meldt sideansvarlig..