Velkommen til slektssidene for Thor Pinaas.

Dette er den spede begynnelsen på en slektside for "min" familie.
Jeg har de siste årene fattet interesse for mine røtter og har registrert over 6000 navn i en slektdatabase.
Jeg får stadig henvendelse fra forskjellige som ønsker en oversikt og da kan det være praktisk å legge dette ut på en side
som alle kan lese.
Ulempen med det er at noen kan finne det ubehagelig å figurere på en slik oversikt og om noen nålevende skulle føle det slik, så ta kontakt så skal jeg sørge for at navnet blir fjernet.

Imidlertid håper jeg at flere vil finne glede ved å finne sine røtter og se at man hører til i en større sammenheng.
Det er også interessant å se den historiske del av slektens utbredelse og kunne lese om hvordan "våre" forfedre hadde det.
Derfor har jeg også tatt inn endel opplysninger der dette har vært tilgjengelig. Jeg ber om at feil og nye opplysninger blir meldt meg så feil kan rettes opp og nye opplysninger om slektens gang kan oppdateres.

Disse sidene er av eldre dato og ble opprettet i 2002. De er senere sporadiskt revidert på enkelte poster. Jeg håper etter hvert å kunne revidere sidene med det jeg nå har i databasen.

Ved henvendelser om rettinger er det fint om registreringsnummeret oppgis. Det finner man etter navnet #XX

Min Farside Min Farside

 

 

 


min farfar Kristian Pinaas

 

 

 


min farmor Anna Dingtorp

Johan Peter Jenssen Pinaas

1857 - 1917 fra Pinås i Tune.

Johannes Hansen Dingtorp
1863 - 1933 fra Rakkestad
- med forgreninger til Østfold, Telemark,
Danmark, Tyskland, Sverige

 

Min Morside

Min Morside

Min bestefar
Fritz Karlsen
min mormor
Hanna Olsen

Fritjof Waldemar Carlsen
1867 - 1929
døde på Kvernstad, Skjeberg

 

 

Anton Olsen 1850 - 1904 født i Eidsberg

Om noen oppdager feil eller ønsker å bidra med nye suplerende opplysninger og bilder, ville det glede meg meget om man tar kontakt med meg.

Noe av hensikten med å legge ut slekten er å dele dette med andre slektninger og få tilbakemelding og oppdatering over slektens gang.


Slektoversikt viser en oversikt over ulike slektsgrener.

Min kone Hildes Slektoversikt


Mail til sideansvarlig: Thor Pinaas
Disse sidene gir en oversikt over slekten , mulige feil eller mangler på disse sidene bes meldt sideansvarlig..

 


 

 

teller kommer