1. Hans Andersøn #227, f. 00-00-1709, ref: 227, d. 00-03-1770, Gravlagt: 11-03-1770, Tune.

Han gift Ingebor Andersdatter #228, f. 00-00-1716, ref: 228, d. 6-02-1791.

Barn:

2. i Anders Hansen #229, f. 00-07-1747, 09-07-1747, Tune, ref: 229.
3. ii Kari Hansen #230, f. 00-11-1749, 29-11-1749, Tune, ref: 230.
+ 4. iii Peder #226 f. 00-01-1752.
5. iv Anne Hansen #231, f. 03-03-1754, Tune, ref: 231.
6. v Mathis Hansen #232, f. 00-06-1757, 12-06-1757, Tune, ref: 232, d. 20-01-1759.
7. vi Matthias Hansen #233, f. 00-03-1759, 25-03-1759, Tune, ref: 233.


2. generasjon


4. Peder Hansen #226, f. 00-01-1752, 30-01-1752, ref: 226, d. 10-10-1835, Øtne.

Han gift Maria Olsdatter #234, 19-10-1775, f. 22-08-1751, (datter av Olle Andersen #468) ref: 234, d. 01-01-1811, Haugen.

Barn:

8. i Helvig Pedersen #235, f. 00-12-1775, 31-12-1775, ref: 235.
9. ii Hellena Pedersen #236, f. 00-12-1775, 31-12-1775, Tune, ref: 236, d. 00-01-1776, Gravlagt: 12-01-1776.
10. iii Anders Pedersen #237, f. 00-03-1777, 09-03-1777, Tune, ref: 237, d. 00-05-1780, Gravlagt: 25-05-1780.
11. iv Karen Pedersen #238, f. 00-12-1779, 05-12-1779, ref: 238, d. 00-05-1780, Gravlagt: 25-05-1780.
12. v Anne Pedersen #239, f. 00-03-1781, 25-03-1781, Tune, ref: 239, d. 00-05-1782, Gravlagt: 20-05-1782, Tune.
13. vi Anne Pedersen #240, f. 00-00-1784, ref: 240.
14. vii Matthis Pedersen #241, f. 00-01-1786, 29-01-1786, Tune, ref: 241.
15. viii Helvig Pedersen #242, f. 00-00-1789, ref: 242.
16. ix Ingebor Pedersen #243, f. 00-09-1791, 18-09-1791, Tune, ref: 243.
+ 17. x Johan #225 f. 00-03-1794.
18. xi Ole Pedersen #244, f. 00-12-1794, 02-12-1798, Tune, ref: 244, d. 00-00-1801.


3. generasjon


17. Johan Pedersen #225, f. 00-03-1794, 26-03-1794, Tune, ref: 225, d. 29-04-1866, Dalene.

Kjøpte Stenløkken 1823, og bygde hus der, likeså kjøpte han Dalene 1841 og 46, hvor han på sine eldre dager bodde hos sønnen Hans. Solgte Stenløkka til sin sønn Mathis i 1846.
Han gift Marthe Kristiansdatter #245, 22-11-1816, f. 14-09-1794, (datter av Kristian Eugensen, Ramstad #300 og (Dorte) Dorotea Olsdatter Isnes #301) ref: 245, d. 15-12-1866, Utne.

Barn:

19. i Kristian Johansen #246, f. 05-11-1816, ref: 246.
+ 20. ii Peder Johansen #224 f. 28-10-1818.
21. iii Mathis Johansen #247, f. 08-02-1821, ref: 247.
22. iv Anne Johansen #248, f. 04-02-1823, ref: 248.
23. v Ole Johansen #249, f. 21-04-1825, ref: 249.
24. vi Hans Johansen #250, f. 12-10-1828, ref: 250.
25. vii Dorthe Johansen #251, f. 08-04-1833, ref: 251.
26. viii Andreas Johansen #252, f. 30-06-1836, ref: 252.
27. ix Maria Johansen #253, f. 08-09-1839, ref: 253.
28. x Oline Johansen #254, f. 20-04-1842, ref: 254.


4. generasjon


20. Peder Johansen Ringsrødbråten #224, f. 28-10-1818, Ramstad, Tune, ref: 224, d. 27-02-1876.

Peder kjøpte i 1861 Ryenhaugen av Ole Mathisen for 30 spesidaler, m/borett for Ole så lenge han levde. Peder oppført som huseier ved folketelling i 1865. Han har tilslutt ryddet og bygd på Ringsrødbråthen, gnr.41, bnr.9, 0,08 Peder hadde fra før en sønn ved navn Severin Marensius.

Han gift (1) Ukjent partner #6395.

Barn:

29. i Severin Marensius #6396. Peders første sønn, født utenfor ekteskapet.

Han gift (2) Maren Kristine Johannesdatter #255, 25-09-1846, f. 17-05-1827, (datter av Johannes Pedersen Pinaas #256 og Kristine Mathiasdatter Ryen #257) ref: 255, d. 26-12-1880.

Barn:

+ 30. ii Johan Martin Pedersen #258 f. 25-08-1846.
+ 31. iii Ole Kristian #223 f. 02-03-1849.
+ 32. iv Johanne Emilie Pedersen #259 f. 05-04-1852.
+ 33. v Dorthea Maria Pedersen #261 f. 23-06-1855.
+ 34. vi Helene Pauline Pedersen #260 f. 12-04-1859.
+ 35. vii Karl August Pedersen #262 f. 15-03-1862.
+ 36. viii Anette Lovise Pedersen #263 f. 19-04-1865.
+ 37. ix Hans Petter Pedersen #264 f. 11-01-1868.
+ 38. x Sigur Petter Marius Pedersen #265 f. 11-08-1871.
39. xi PIKE #266, ref: 266. Dødfødt. Siste fødsel i familien.


5. generasjon


30. Johan Martin Pedersen Ringsrød #258, f. 25-08-1846, ref: 258, d. 15-03-1896.

Han gift (1) ukjent #6397.

Barn:

+ 40. i Marius Petter #6398.

Han gift (2) ukjent #6399.

Barn:

+ 41. ii Gunder Emil #6400.
+ 42. iii Peder Markus #6401.
+ 43. iv Karl Edvard #6402.
44. v Ole Kristian Johnsson #6403. Flyttet til USA, og bosatte seg der.
+ 45. vi Jørgen Aksel #6404.

31. Ole Kristian Ringsrud #223, f. 02-03-1849, ref: 223, d. 00-04-1926.

Barn:

46. i Anna Ringsrud #267, ref: 267.
+ 47. ii Karl Ludvig Olsen #222.
+ 48. iii Klara #268.
+ 49. iv Olga #269.
+ 50. v Marie #270.
+ 51. vi Petter #271.
+ 52. vii Margit #272.
53. viii Anna Ringsrud #273, ref: 273.
54. ix Petter Ringsrud #274, ref: 274.

32. Johanne Emilie Pedersen Ringsrød #259, f. 05-04-1852, ref: 259, d. 00-10-1925.

Hun gift Anton Henriksen #6640.

Barn:

+ 55. i Petra Jakobine Marie #6641.
+ 56. ii Hans #6643.
+ 57. iii Karl #6644.
+ 58. iv Anna #6645.
59. v Johan Henriksen #6647.
+ 60. vi Helga #6648.

33. Dorthea Maria Pedersen Ringsrød #261, f. 23-06-1855, ref: 261, d. Omberg.

Hun gift Edvard Olsen #6562.

Barn:

+ 61. i Einar #6563.
+ 62. ii Olga #6569.
+ 63. iii Maren Sofie #6575.

34. Helene Pauline Pedersen Ringsrød #260, f. 12-04-1859, ref: 260, d. 00-11-1881. Døde i barselseng.

Barn:

64. i Helga #6622. kom trolig til sin tante Anette Lovisa når moren døde.
+ 65. ii Ragna #6623.

35. Karl August Pedersen Ringsrød #262, f. 15-03-1862, ref: 262, d. 1882, England.

Barn:

66. i Harald #6551.

36. Anette Lovise Pedersen Ringsrød #263, f. 19-04-1865, ref: 263, d. 00-06-1942.

Hun gift Anton Eliassen #6636. fra Borge.

Barn:

67. i Ole Eliassen #6637. kan være stesønn eller halvbror til de øvrige (usikkert).
68. ii Hans Eliassen #6638.
69. iii Marie Eliassen #6639. Opplysninger som kan tyde på at hun flyttet til Rjukan (usikkert).

37. Hans Petter Pedersen Ringsrød #264, f. 11-01-1868, ref: 264, d. 03-05-1947, USA. Flyttet til USA.

Barn:

70. i Kjela #6552, f. USA.

38. Sigur Petter Marius Pedersen Ringsrød #265, f. 11-08-1871, ref: 265, d. 00-03-1940. Hassereia, Omberg, Rolvsøy.

Han gift (1) Josefine Gustavsdatter #6539, f. Sverige.

Barn:

+ 71. i Karl #6540.
+ 72. ii Gudrun #6541.
73. iii Peder Ringsrød #6542. Forble barnløs.
74. iv Klara Ringsrød #6543.
75. v Haakon Ringsrød #6544. Forble barnløs.

Han gift (2) ukjent #6545.

Barn:

76. vi Kjell Ringsrød #6546, f. Gøteborg, Sverige. født utenfor ekteskapet, etter at hans far var blitt enkemann.


6. generasjon


40. Marius Petter Johnsson #6398. Flyttet til USA. Tok navnet Mike Johnson i USA.

Han gift ukjent #6405.

Barn:

+ 77. i Maurice (Morris) #6406.
+ 78. ii Odis #6407.
+ 79. iii Viola #6408.

41. Gunder Emil Ringsrød #6400. Han gift ukjent #6421.

Barn:

+ 80. i Astrid #6422.
+ 81. ii Johan #6433.
+ 82. iii Margareth #6447.
+ 83. iv Oddmund #6454.
+ 84. v Gerd #6464.

42. Peder Markus Ringsrud #6401. Flyttet trolig til USA og giftet seg der.

Han gift ukjent #6467, i USA ?.

Barn:

+ 85. i Bjarne #6468.
+ 86. ii Arthur #6469.
+ 87. iii Robert #6470.
+ 88. iv Margareth #6471.

43. Karl Edvard Strandli #6402.

Barn:

+ 89. i Alf #6496.
+ 90. ii Kåre Jon #6497.
91. iii Arne Sigvard Strandli #6498.

45. Jørgen Aksel Ringsrød #6404.

Han gift (1) ukjent #6515.

Barn:

+ 92. i Kåre #6516.

Han gift (2) ukjent #6530.

Barn:

+ 93. ii Else #6531.
94. iii John Ringsrød #6538.

47. Karl Ludvig Olsen Ringsrud #222, ref: 222.

Karl var disponent for et Oslo firma og drev a/s Kaffeforrettningen Sarpen.
Han gift Hilda Charlotte Kristensen #395, f. 1883, d. 1932, Sarpsborg.

Barn:

95. i Torbjørn Ringsrud #277, f.00.00.1900, d.00.00.1922.
+ 96. ii Arne #276.
+ 97. iii Erling Åsmund #67 f.17.08.1906.
+ 98. iv Kåre #275 f. 20-09-1910

 

48. Klara Ringsrud #268, ref: 268.

Hun gift .. Brun-Hansen #601.

Barn:

+ 99. i Brun-Hansen #602.

49. Olga Ringsrud #269, ref: 269.

Hun gift Ernst Montelius #608.

Barn:

100. i Asbjørn Montelius #609.
+ 101. ii Gunnar #610.

50. Marie Ringsrud #270, ref: 270.

Hun gift Ole Martin Johnsen #624.

Barn:

+ 102. i Olaves #625.
103. ii Sverre Johnsen #626. Døde ung.
104. iii Hans Ringsrud #627. Tok morsnavnet Ringsrud. Forble barnløs.
105. iv Harry Johnsen #628.
+ 106. v Martha Constanse #629.
+ 107. vi Olga #630.
+ 108. vii Asbjørn #631.

51. Petter Ringsrud #271, ref: 271.

Han gift Magna #528.

Barn:

+ 109. i Bjørn Anker #529.

52. Margit Ringsrud #272, ref: 272. Hun gift ... Karlson #710.

Barn:

110. i Betsy Karlson #711. adoptert, gift i Sverige.

55. Petra Jakobine Marie Henriksen #6641. Hun gift Hovden #6642.

Barn:

+ 111. i Hans Henrik #6650.
+ 112. ii Anton Martin #6659.
+ 113. iii Johan Arnt #6664.
114. iv Ingebørg Hovden #6671. fikk ingen barn. Hun gift Rundberg #6672. Oslo.

56. Hans Henriksen #6643.

Barn:

+ 115. i Anton #6673.

57. Karl Henriksen #6644.

Barn:

+ 116. i Margit #6678.
117. ii Tora Henriksen (stedatter) #6695. Hun gift Borgerud #6696.

58. Anna Henriksen #6645. Hun gift Ludvigsen #6646.

Barn:

118. i Marie Ludvigsen #6697. Hun gift Gundersen #6698.
+ 119. ii Johanne #6699.
+ 120. iii Ingeborg #6707.
+ 121. iv Leif #6718.
+ 122. v Ragnhild #6723.
+ 123. vi Sigrid #6732.
124. vii Arne Ludvigsen #6741.
+ 125. viii Edith #6742.
+ 126. ix Berit #6748.
+ 127. x Gunvor #6755.

60. Helga Henriksen #6648. Hun gift Olsen #6649.

Barn:

+ 128. i John #6762.
+ 129. ii Alf Olsen #6763.
+ 130. iii Henry #6764.
131. iv Solveig Olsen #6765. Hun gift Bråthen #6766.
+ 132. v Alice #6767. + 133. vi Anne Marie #6769.

61. Einar Saxegaard #6563, f. Oslo.

Barn:

+ 134. i Dagmar #6564.

62. Olga Olsen #6569. Hun gift H. Antonsen #6570. Fra Tvete, Onsøy.

Barn:

135. i Erling Hansen Tvete #6571. Døde ung.
136. ii Matha Sofie Hansen #6572. Døde ung.
137. iii Johanne Helene Hansen #6573.
138. iv Oddlaug Hansen #6574. Forble ugift.

63. Maren Sofie Olsen #6575. Hun gift Frantz Olsson #6576. Fra Valstrand, Hvaler.

Barn:

139. i Oscar Erling Olsson #6577. flyttet til Vancouver, USA.
140. ii Fredrik Møller Olsson #6578. Han gift nn Andersen #6579. fra Kolbotn.
141. iii Borghild Marie Olsson #6580. Hun gift nn Voldberg #6581. fra Askim.
142. iv Olga Sofie Olsson #6582. ble kalt Ingeborg.
+ 143. v Anna Viktoria #6583.
144. vi Einar Olsson #6601. Kolbotten.
+ 145. vii Otto Adolf #6602.
146. viii Dagmar Sicilie Ollson #6611.
147. ix Harald Norvald Olsson #6612.
+ 148. x Harald #6613.
+ 149. xi Ellen Viola #6617.

65. Ragna #6623. kom til sin tante Johanne, når moren døde i barselseng.

Barn:

+ 150. i Astrid #6624.

71. Karl Ringsrød #6540.

Barn:

151. i Elsi Ringsrød #6547.

72. Gudrun Ringsrød #6541.

Barn:

+ 152. i Mary #6548.
153. ii Leif #6549.


7. generasjon


77. Maurice (Morris) Johnsson #6406. Han gift ukjent #6412.

Barn:

+ 154. i Patrieia #6413.
155. ii Bonnie-Jo #6419.
156. iii Carayn #6420.

78. Odis Johnsson #6407. Hun gift Ukjent #6416.

Barn:

157. i Freddy #6417.
158. ii Linda #6418.

79. Viola #6408. Hun gift nn Henry #6409.

Barn:

159. i Keith Henry #6410.
160. ii Kathryn Henry #6411.

80. Astrid Ringsrød #6422. Hun gift nn. Femdal #6423, f. Kråkerøy.

Barn:

+ 161. i Ragnhild #6424.
+ 162. ii Henry #6425.

81. Johan Ringsrød #6433. Han gift ukjent #6434.

Barn:

+ 163. i Aslaug #6435.
164. ii Ragnar Ringsrød #6439. Døde som spebarn.
+ 165. iii Ragnar #6440.

82. Margareth Ringsrød #6447. Hun gift nn. Røed #6448.

Barn:

+ 166. i Marit Elisabeth #6449.

83. Oddmund Ringsrød #6454. Han gift ukjent #6455.

Barn:

+ 167. i Oddbjørg #6456.
+ 168. ii Gjermund #6460.

84. Gerd Ringsrød #6464. Hun gift nn Rildå #6465.

Barn:

169. i Bjørn Rildå #6466.

85. Bjarne Ringsrud #6468.

Barn:

+ 170. i Katryne-Ann #6493.

86. Arthur Ringsrud #6469.

Barn:

+ 171. i Peder John #6488.
+ 172. ii Steven Arthur #6487.

87. Robert Ringsrud #6470.

Barn:

173. i John Ringsrud #6486. var trolig adoptivbarn.

88. Margareth Ringsrud #6471. Hun gift nn Hoel #6472.

Barn:

+ 174. i Roger #6473.
+ 175. ii Eliane #6474.
176. iii David Hoel #6475.
177. iv Richard Hoel #6476.

89. Alf Borge #6496, f. Oslo.

Barn:

+ 178. i Tom #6499.
179. ii Knut Borge #6501.

90. Kåre Jon Strandli #6497.

Barn:

+ 180. i Berit #6502.
+ 181. ii Kjell #6508.
+ 182. iii Øivind #6512.

92. Kåre Ringsrød #6516.

Barn:

+ 183. i Turid #6517.
+ 184. ii Clas-Tore #6522.
+ 185. iii Marit #6525.
186. iv Karin Ringsrød #6528. Hun gift nn Sortedal #6529.

93. Else Ringsrød #6531. Hun gift nn Pedersen #6532.

Barn:

+ 187. i Vidar #6533.
188. ii Grete Pedersen #6536. Hun gift nn Helgerød #6537.

96. Arne Ringsrud #276, ref: 276. Han gift Bergliot #379.

Barn:

+ 189. i Rigmor #380 f. 13.06.1937.
+ 190. ii Sonja M. #381.

97. Erling Åsmund Ringsrud #67, f. 17-08-1906, ref: 67, d. 12-12-1953.

Han gift Astrid Judit Bergstrøm #66, f. 24-10-1908, Sarpsborg, (datter av Ivar Bergstrøm #146 og Anna Elise Eriksdatter #145) ref: 66, d. 03-08-1999, Sarpsborg sykehjem, Gravlagt: 12-08-1999, Hafslund kpl.

Barn:

+ 191. i Tormod #68 f. 04-11-1931.
192. ii Eva Ringsrud #69, f. 09-12-1933, ref: 69.
193. iii Knut Ringsrud #70, f. 17-08-1937, ref: 70, d. 01-05-1945.
+ 194. iv Hilde Lisbeth #2 f. 02-04-1950.

98. Kåre Ringsrud #275, f. 20-09-1910, ref: 275, d. 13-04-1989.

Han gift Randi Eurora Hansen #373, f. 27-10-1914, (datter av Hans Hansen #1419 og Anna Kristine Andersdatter #1431) d. 30-09-1967.

Barn:

+ 195. i Øystein Kåre #374 f. 16-09-1945.

99. Brun-Hansen #602. Han gift Klara #603.

Barn:

196. i Elsa Brun-Hansen #604.
+ 197. ii Egil #605.

101. Gunnar Montelius #610. bodde i Halden. Han gift Randi Mostad #611.

Barn:

+ 198. i Gunnar Audun #612.
+ 199. ii Inger Elisabeth #613.
+ 200. iii Asbjørn #614.

102. Olaves Johnsen #625. bodde i Tistedalen, Halden. Han gift nn #632.

Barn:

201. i Åsmund Johnsen #633, d. USA. ble kalt Henry i USA.
202. ii Knut Johnsen #634.
203. iii Jon Johnsen #635.
204. iv Sverre Johnsen #636.
205. v Arve Johnsen #637.

106. Martha Constanse Johnsen #629. Hun gift Ivar Bergh #638. fra Fåberg i Gudbrandsdalen.

Barn:

206. i Ukjent,død #639.
+ 207. ii Arne #640.
+ 208. iii Rolf #641.
+ 209. iv Knut Anker #642.
210. v Ruth Bergh #643. Hun gift Per Fjeld #6370. Ingen barn.
+ 211. vi Rakel #644.
212. vii Ester Maria Berg #645. døde ca. 1 år gammel.
+ 213. viii Ragnhild #646.

107. Olga Johnsen #630. Fra Nordstarnd. Hun gift Bjørn Johansen #689.

Barn:

+ 214. i Jon Willy #690.

108. Asbjørn Johnsen #631. Han gift Ingrid #693.

Barn:

+ 215. i Kari #694.

109. Bjørn Anker Ringsrud #529. Han gift Johanne #530.

Barn:

+ 216. i Laila #532.
+ 217. ii Ella #531.
+ 218. iii Per Bjørn #533.

111. Hans Henrik Hovden #6650. Oslo. Gift med Anborg Olava Skauen fra Gjerpen i Skien.

Barn:

+ 219. i Hans Martin #6651.
+ 220. ii Grethe Irene #6655.

112. Anton Martin Hovden #6659. Strømmen.

Barn:

+ 221. i Svein Martin #6660.
222. ii Inger Marie Hovden #6663.

113. Johan Arnt Hovden #6664. Oslo.

Barn:

+ 223. i Jon Åsmund #6665.
+ 224. ii Vil Margrethe #6668.

115. Anton Ringsrød #6673.

Barn:

225. i Anne-Kristine Ringsrød #6674.
+ 226. ii Reidar #6675.

116. Margit Henriksen #6678. flyttet til USA. Hun gift Kristiansen #6679.

Barn:

+ 227. i Helen #6680.
+ 228. ii Gordon #6681.
+ 229. iii Sonja #6682.

119. Johanne Ludvigsen #6699. Hun gift Arne Lundgaard #6700.

Barn:

+ 230. i Arild #6701.
+ 231. ii Anne Kristine #6703.

120. Ingeborg Ludvigsen #6707. Hun gift Olsen #6708.

Barn:

+ 232. i May-Britt #6709.
+ 233. ii Emmy Helen #6713.
234. iii Helge Olsen #6717.

121. Leif Larsen #6718.

Barn:

+ 235. i Anne Grethe #6719.
236. ii Jan Frode Larsen #6722.

122. Ragnhild Ludvigsen #6723. Hun gift Sandberg #6724.

Barn:

+ 237. i Vidar #6725.
+ 238. ii Wenche #6728.

123. Sigrid Ludviksen #6732. Hun gift Halvorsen #6733.

Barn:

+ 239. i Anne Berit #6734.
240. ii Kristin Halvorsen #6738.
+ 241. iii Tore Ludvig #6739.

125. Edith Ludvigsen #6742. Hun gift Hexeberg #6743.

Barn:

+ 242. i Siri #6744.
243. ii Bjørn Hexeberg #6747.

126. Berit Ludvigsen #6748. Hun gift Haugeli #6749.

Barn:

+ 244. i Hilde #6750.
245. ii Lars Ole Haugli #6754.

127. Gunvor Ludvigsen #6755. Hun gift Johansen #6756.

Barn:

246. i Trond Johansen #6757.
+ 247. ii Ragnar #6758.
248. iii Jørn Petter Johansen #6759.

128. John Olsen #6762.

Barn:

+ 249. i Gry #6798.
250. ii Sveinund Olsen #6802.
+ 251. iii Helga #6803.
252. iv Torill Olsen #6806.

129. Alf Olsen (Borge) #6763.

Barn:

+ 253. i Alf Ingar Borge #6789.
+ 254. ii Tore Olav Borge #6793.
+ 255. iii Solveig #6795.

130. Henry Olsen Dalskau #6764. Tok etternavnet Dalskau. Han gift Eva Pedersen. #7448

Barn:

256. i Ulf Dalskau #6783. gm. Anne, to barn. Frank Erik Dalskau , Eva Veronica Dalskau f 1971, tre barn med Sverre Munkvold
257. ii Stein Henry Dalskau #6784. gm Marit Harvold Kristoffersen, har tre barn, Eirik Harvold Dalskau født 1978, Lina Harvold Dalskau født 1980 – gift med Kristian Ellingsen f 1980 – et barn Ida født 2011, Folke Dalskau født 1981
258. iii Bjørn Dalsku #6785.
+ 259. iv Inger Dalskau #6786.

132. Alice Olsen #6767. Hun gift Kasens #6768.

Barn:

+ 260. i John Harry #6779.
261. ii Helga Synøve Kasens #6781.

133. Anne Marie Olsen #6769. Hun gift Sognnæs #6770.

Barn:

+ 262. i Jogeir #6771.
263. ii Frode Sognnæs #6773. Død 11 år gammel.
264. iii Håvard Sognnæs #6774. døde 9 år gammel.
+ 265. iv Bjarne #6775.
266. v Eivind Sognnæs #6777.
267. vi Ole Johannes Sognnæs #6778.

134. Dagmar Saxegaard #6564. Hun gift Erik Svensson #6565.

Barn:

268. i Karin Svensson #6566.
269. ii Britt Svensson #6567.
270. iii Lill Svensson #6568.

143. Anna Viktoria Olsson #6583. Hun gift Jacobsen #6584.

Barn:

+ 271. i Marit Synøve #6585.
+ 272. ii Finn Olav #6590.
+ 273. iii Ruth Birgitte #6595.

145. Otto Adolf Olsson #6602.

Barn:

+ 274. i Dagmar #6603.
275. ii Egil Olsson #6609. Dro til Canada.
276. iii Inger Olsson #6610.

148. Harald Olsson #6613. Askim.

Barn:

+ 277. i Jan Norvald #6614.

149. Ellen Viola Olsson #6617. Hun gift Olsen #6618.

Barn:

278. i Inger Elisabeth Olsen #6619. Hun gift Abrahamsen #6620.
279. ii Berit Olsen #6621.

150. Astrid #6624. Hun gift Isebakke #6625.

Barn:

+ 280. i Else #6626.
+ 281. ii Edith #6631.

152. Mary #6548.

Barn:

282. i Jan Erik #6550.


8. genrasjon


154. Patrieia Johnsson #6413. Hun gift nn Hancoch #6414.

Barn:

283. i Michael Lee #6415.

161. Ragnhild Femdal #6424. Hun gift nn. Hofstad #6426.

Barn:

284. i Håvard Hofstad #6427.
285. ii Rune Hofstad #6428.

162. Henry Femdal #6425. Han gift ukjent #6429.

Barn:

286. i Åshild Femdal #6430.
287. ii Ingerid Femdal #6431.
288. iii Hans Henrik Femdal #6432.

163. Aslaug Ringsrød #6435. Hun gift nn. Heidenberg #6436.

Barn:

289. i Hilde Heidenberg #6437. Hun gift nn. Lund #6438.

165. Ragnar Ringsrød #6440. Han gift ukjent #6441.

Barn:

290. i Vidar Ringsrød #6442.
+ 291. ii Wigdis #6443.

166. Marit Elisabeth Røed #6449. Hun gift nn. Vilsted #6450, f. Kråkerøy.

Barn:

292. i Petter Jørn Vilsted #6451.
293. ii Jørgen Andre Vilsted #6452.
294. iii Marianne Vilsted #6453.

167. Oddbjørg Ringsrød #6456. Hun gift nn Ubøe #6457.

Barn:

295. i Susanna Ubøe #6458.
296. ii Siri Ubøe #6459.

168. Gjermund Ringsrød #6460. Han gift ukjent #6461.

Barn:

297. i Kine Ringsrød #6462.
298. ii Kristine Ringsrød #6463.

170. Katryne-Ann Ringsrud #6493. Hun gift nn Johnson #6494.

Barn:

299. i David Christopher Johnson #6495.

171. Peder John Ringsrud #6488.

Barn:

300. i Erik Petter Ringsrud #6489.

172. Steven Arthur Ringsrud #6487.

Barn:

301. i Tyra Lynn Ringsrud #6490.
302. ii Thomas Leonard Ringsrud #6491.
303. iii Theresa Ringsrud #6492.

174. Roger Hoel #6473. Han gift ukjent #6477.

Barn:

304. i Steven-Scott Hoel #6478.
305. ii Gregory Todd Hoel #6479.
306. iii Lisa Hoel #6480.

175. Eliane Hoel #6474. Hun gift nn Sampson #6481.

Barn:

+ 307. i Kristin #6482.
308. ii Jeffery Robert Sampson #6483.

178. Tom Borge #6499.

Barn:

309. i Hege Marie Borge #6500.

180. Berit Strandli #6502. Hun gift Rudi #6503.

Barn:

+ 310. i Ann-Christin #6504.

181. Kjell Strandli #6508.

Barn:

311. i Trine-Mette Strandli #6509.
312. ii Frank-Ove Strandli #6510.
313. iii Pål-Bjørnar Strandli #6511.

182. Øivind Strandli #6512.

Barn:

314. i Stian Aleksander Strandli #6513.
315. ii Vibeke Desiree Strandli #6514.

183. Turid Ringsrød #6517. Hun gift nn Arnestad #6518.

Barn:

316. i Tonje Arnestad #6519.
317. ii Jan Ivar Arnestad #6520.
318. iii Jan Sondre Arnestad #6521.

184. Clas-Tore Ringsrød #6522.

Barn:

319. i Rikke-Cesilie Ringsrød #6523.
320. ii Helle Ringsrød #6524.

185. Marit Ringsrød #6525. Hun gift nn Brenne #6526.

Barn:

321. i Anett Brenne #6527.

187. Vidar Pedersen #6533.

Barn:

322. i Marit Pedersen #6534.
323. ii Jon Pedersen #6535.

189. Rigmor Ringsrud #380, f. 13.06.1937, Sarpsborg. Hun gift Olav Engebretsen #382.

Barn:

324. i Jørn Olav Engebretsen #383.
325. ii Magnar Engebretsen #384.
+ 326. iii Arnsten #385.

190. Sonja M. Ringsrud #381. Hun gift nn Kure #386.

Barn:

+ 327. i Per Bjørnar #387.
328. ii Hans Edvard Kure #388.

191. Tormod Ringsrud #68, f. 04-11-1931, ref: 68.

Han gift Unni Klausen #156, (datter av Thorleif Klausen #161 og Ragnhild #162) ref: 156.

Barn:

+ 329. i Ole Petter #157 f. 18-11-1961.
330. ii Morten Ringsrud #158, f. 12-08-1964, ref: 158.

194. Hilde Lisbeth Ringsrud #2, f. 02-04-1950, Sarpsborg, ref: 2.

Hun gift Thor Ragnar Pinaas #1, 01-03-1975, i Hafslund kapell, f. 28-09-1953, Sarpsborg, Østfold, (sønn av Josef Pinaas #6 og Bjørg Solveig Karlsen Hoel #7) Hafslund, Skjeberg, Østfold, stilling: Personalleder. Fagbrev som rørlegger. Opplæringskonsulent ved Borregaard S.borg 1990-99. Personalleder 1999 - . Leder av S.borg viltnemnd i 3 perioder 1992 - 2003. Bystyremedlem i Sarpsborg for Arbeiderpartiet 1996 -2003.

Barn:

+ 331. i Kristian #3 f. 16-03-1978.
332. ii Knut Pinaas #4, f. 28-11-1981, Sarpsborg, ref: 4.
333. iii Karianne Pinaas #5, f. 12-07-1983, Sarpsborg, ref: 5.

195. Øystein Kåre Ringsrud #374, f. 16-09-1945, d. 01-04-1998, Sarpsborg, Gravlagt: 08-04-1998, Sarpsborg.

Han gift Gerd Andreassen #375, f. 14-08-1945, (datter av Asbjørn Andreassen #5811 og Haldis #5812).

Barn:

334. i Solbjørg #377. er adoptert.
335. ii Line Randi Ringsrud #376, f. 06-06-1969. Hun gift Anders Lundh #378, f. 26-06-1968.

197. Egil Brun-Hansen #605. Han gift Ingrid #606.

Barn:

336. i Klas Brun-Hansen #607.

198. Gunnar Audun Montelius #612. Han gift Gudlaug Øverås Syversen #615.

Barn:

337. i Gunnar Erik Montelius #616.
338. ii Inger Kristine Montelius #617, f. 00.00.1968.

199. Inger Elisabeth Monteluis #613. Hun gift nn #618.

Barn:

339. i Monty Allen #619.
340. ii Mina Miria #620.

200. Asbjørn Montelius #614. Han gift Kari Nærby #621.

Barn:

341. i Thomas Aleksander Montelius #622.
342. ii Marie Helene Montelius #623.

207. Arne Bergh #640. Han gift Gunvor Thoresen #659.

Barn:

+ 343. i Ester Maria #6373.
+ 344. ii Torild #6377.
+ 345. iii Sølvi #6379.
+ 346. iv Trond Ivar #6384.
+ 347. v Jan Erik #6387.

208. Rolf Bergh #641. Han gift Miriam Johnsen #668.

Barn:

+ 348. i Marte Kari #660.
+ 349. ii Øyvind #661.

209. Knut Anker Bergh #642. Han gift Marit Edvartsen #6371.

Barn:

+ 350. i Eva #669.
351. ii Liv Bergh #670.
+ 352. iii Tove #671.
353. iv Anne Bergh #672.

211. Rakel Bergh #644. Hun gift Helge Wesstad #647.

Barn:

+ 354. i Kjell Otto #648 f. 08-10-1951.
+ 355. ii Liv Astrid #649.
+ 356. iii Stein #650.

213. Ragnhild Bergh #646. Hun gift Reidar Lund #679.

Barn:

+ 357. i Ellen Magrethe #680.
358. ii Lars Erik Lund #681.
+ 359. iii Inger Lisbeth #682.

214. Jon Willy Johansen #690. bor på Nordstrand. Han gift nn #691.

Barn:

360. i Desiree Johansen #692.

215. Kari Johnsen #694. Hun gift ... Arntzen #695.

Barn:

361. i Tone Arntzen #696. Hun gift ... Hagen #698.
362. ii Petter Arntzen #697.

216. Laila Ringsrud #532.

Hun gift Kai Ravneng #539, (sønn av Bernhard Oliver Ravneng #6077 og Ingeborg Kristiane Langsholt #6074).

Barn:

+ 363. i Hans #699.
+ 364. ii Hilde #700.
+ 365. iii Grethe #701.

217. Ella Ringsrud #531.

Hun gift Knut Karlsen #534, f. 04-09-1944, (sønn av Albert Karlsen #546 og Gudrun Johansen #547). Rørlegger ved Borregaard Sarpsborg.

Barn:

366. i Odd Karlsen #535.
+ 367. ii Tove #536.
368. iii Ellen Karlsen #537.
+ 369. iv Gro #538.

218. Per Bjørn Ringsrud #533.

Han gift (1) Tove #551, (skilt).

Barn:

370. i Monika Ringsrud #552.
371. ii Ann- Helen Ringsrud #553.
372. iii Glenn Petter Ringsrud #554.

Han gift (2) nn #555.

219. Hans Martin Hovden #6651.

Barn:

373. i Katrine Hovden #6652.
374. ii Birgitte Hovden #6653.
375. iii Fredrik Hovden #6654.

220. Grethe Irene Hovden #6655. Hun gift 1972, Hans Anders Beckstrøm, Hans Anders døde 2. mars 1976, Oslo.

Barn:

376. i Ingunn Beckstrøm #6657.
377. ii Hans Otto Beckstrøm #6658.

Hun gift 2. gang 1985, Anders Døvik #6656.

 

221. Svein Martin Hovden #6660.

Barn:

378. i Martin Andre Hovden #6661.
379. ii Anett Hovden #6662.

223. Jon Åsmund Hovden #6665.

Barn:

380. i Marthe Hovden #6666.
381. ii Hanne Hovden #6667.


224. Vil Margrethe Hovden #6668. Hun gift Onstad #6669.

Barn:

382. i Johanne Onstad #6670.

226. Reidar Ringsrød #6675.

Barn:

383. i Christian Aleksander Ringsrød #6676.
384. ii Hanne Veronika Ringsrød #6677.

227. Helen Kristiansen #6680.

Barn:

385. i Debby #6684.
386. ii Danny #6685.
387. iii Susen #6686.

228. Gordon Kristiansen #6681.

Barn:

+ 388. i Scott #6688.
+ 389. ii Darlen #6690.

229. Sonja Kristiansen #6682. Hun gift Wise #6683.

Barn:

390. i David Wise #6693.
391. ii Robert Wise #6694.

230. Arild Lundberg #6701.

Barn:

392. i Aleksander Lundberg #6702.

231. Anne Kristine Lundberg #6703. Hun gift Lundgård- Meyer #6704.

Barn:

393. i Mats Lundgård - Meyer #6705.
394. ii Herman Lundgård - Meyer #6706.

232. May-Britt Olsen #6709. Hun gift Thorsen #6710.

Barn:

395. i Mette Thorsen #6711.
396. ii Fredrik Thorsen #6712.

233. Emmy Helen Olsen #6713. Hun gift Knutsen #6714.

Barn:

397. i Espen Knutsen #6715.
398. ii Monika Knutsen #6716.

235. Anne Grethe Larsen #6719. Hun gift Christensen #6720.

Barn:

399. i Ann Charlotte Christensen #6721.

237. Vidar Sandberg #6725.

Barn:

400. i Kenneth Sandberg #6726.
401. ii Hanne Sandberg #6727.

238. Wenche Sandberg #6728. Hun gift Pedersen #6729.

Barn:

402. i Janniche Pedersen #6730.
403. ii Martine Pedersen #6731.

239. Anne Berit Halvorsen #6734. Hun gift Stensland #6735.

Barn:

404. i Marianne Stensland #6736.
405. ii Benedikte Stensland #6737.

241. Tore Ludvig Halvorsen #6739.

Barn:

406. i Lill Anette Halvorsen #6740.

242. Siri Hexeberg #6744. Hun gift Heidenstrøm #6745.

Barn:

407. i Dan Heidenstrøm #6746.

244. Hilde Haugeli #6750. Hun gift Lemtun #6751.

Barn:

408. i Karoline Lemtun #6752.
409. ii Henriette Lemtun #6753.

247. Ragnar Johansen #6758.

Barn:

410. i Jane Johansen #6760.
411. ii Fredrik Johansen #6761.

249. Gry Olsen #6798. Hun gift Mæland #6799.

Barn:

412. i Eivor Mæland #6800.
413. ii Jogeir Mæland #6801.

251. Helga Olsen #6803. Hun gift ukjent #6804.

Barn:

414. i Kristina #6805.

253. Alf Ingar Borge (Olsen) #6789.

Barn:

415. i Hilda Borge (Olsen) #6790.
416. ii Nina Borge (Olsen) #6791.
417. iii Pin Grethe Borge (Olsen) #6792.

254. Tore Olav Borge (Olsen) #6793.

Barn:

418. i Tom Marius Borge (Olsen) #6794.

255. Solveig #6795. Hun gift Eknes #6796.

Barn:

419. i Rune Vegard Eknes #6797.

259. Inger Dalskaug #6786.

Barn:

420. i Are Dalskaug #6788.

260. John Harry Kasens #6779.

Barn:

421. i Jon Magnus Kasens #6780.
422. ii navn ukjent #6782.

262. Jogeir Sognnæs #6771.

Barn:

423. i Hanna Sognnæs #6772.

265. Bjarne Sognnæs #6775.

Barn:

424. i Henrik Sognnæs #6776.

271. Marit Synøve Jacobsen #6585. Hun gift Adolfsen #6586.

Barn:

425. i Geir Adolfsen #6587.
426. ii Roar Adolfsen #6588.
427. iii Terje Adolfsen #6589.

272. Finn Olav Jakobsen #6590.

Barn:

428. i Mona Jakobsen #6591. Hun gift T. Andersen #6592.
429. ii Ann Mari Jakobsen #6593.
430. iii Bjørn Olav Jakobsen #6594.

273. Ruth Birgitte Jakobsen #6595. Hun gift Pettersen #6596.

Barn:

431. i Jon Pettersen #6597.
432. ii Morten Pettersen #6598.
433. iii Trine Pettersen #6599.
434. iv Kari Pettersen #6600.

274. Dagmar Olsson #6603. Hun gift Helgesen #6604.

Barn:

435. i Solveig Helgesen #6605.
436. ii Anne Siri Helgesen #6606.
437. iii Hans Olav Helgesen #6607.
438. iv Astrid Helgesen #6608.

277. Jan Norvald Olsson #6614. Hvaler.

Barn:

439. i Svein Martin Olsson #6615.
440. ii Nina Katrine Olsson #6616.

280. Else Isebakke #6626. Hun gift Halvorsrød #6627.

Barn:

441. i Torill Halvorsrød #6628.
+ 442. ii Arild #6629.

281. Edith Isebakke #6631. Hun gift Westrem #6632.

Barn:

443. i Anne Vibeke Westrem #6633.
+ 444. ii Bjørn Harald #6634.


9. generasjon


291. Wigdis Ringsrød #6443. Hun gift nn Borge #6444.

Barn:

445. i Jørgen Borge #6445.
446. ii Raymond Borge #6446.

307. Kristin Sampson #6482. Hun gift nn Moffitt #6484.

Barn:

447. i Ryan Moffitt #6485.

310. Ann-Christin #6504. Hun gift nn Gundersen #6505.

Barn:

448. i Theresen Christin Gundersen #6506.
449. ii Anette Marie Gundersen #6507.

326. Arnsten Engebretsen #385. Han gift nn #389.

Barn:

450. i Pål Andreas Engebretsen #390.
451. ii Frans Kristian Engebretsen #391.

327. Per Bjørnar Kure #387. Han gift nn #392.

Barn:

452. i Per Sindre Kure #393.
453. ii Marlene Kure #394.

329. Ole Petter Ringsrud #157, f. 18-11-1961, ref: 157.

Han gift Hege Kristin Nordli #159, 03-08-1986, i Varteig, f. 21-05-1963, ref: 159.

Barn:

454. i Ole Markus Ringsrud #160, f. 27-09-1991, ref: 160.
455. ii Astrid Elise Ringsrud #1733, f. 22-01-1995.

331. Kristian Pinaas #3, f. 16-03-1978, Sarpsborg, ref: 3.

Han gift Ruth Adehle Rød #5965, 09-09-2000, i Skjebergdalen krk., f. 05.01.1978, Sarpsborg, (datter av Odvar Rød #6333 og Tora Jessesen #6334).

Barn:

456. i Ole Josef Pinaas #6000, f. 20.04.2001, Fredrikstad, 03.08.2001, Skjebergdalen krk., Skjeberg, Østfold.
000 .ii Lars Oskar Pinaas #7012 f. 15.09.2003, Fredrikstad,

343. Ester Maria Bergh #6373. Hun gift Ragnar Amundsen #6374.

Barn:

457. i Gro Amundsen #6375.
458. ii Ole Martin Amundsen #6376.

344. Torild Bergh #6377. Hun gift Even Vidnes #6378. har 3 barn.

Barn:

459. i Åshild Vidnes #6559.
460. ii Inger Vidnes #6560.
461. iii Thore Vidnes #6561.

345. Sølvi Bergh #6379.

Hun gift (1) NN #6380. Har tre døttre med Sølvi.

Barn:

462. i Heidi #6381.
463. ii Anita #6557.
464. iii Laila #6558.

Hun gift (2) Bern Johansen #6382.

Barn:

465. iv Eilert Johansen #6383.

346. Trond Ivar Bergh #6384. Han gift Wenche #6385.

Barn:

466. i Pål Cato Bergh #6386.
467. ii Janne #6553.
468. iii Kent Ivar Bergh #6555.
469. iv Odd Arne Bergh #6554.

347. Jan Erik Bergh #6387.

Han gift (1) NN #6388.

Barn:

470. i Nina Bergh #6389.
471. ii Heidi Bergh #6556.

Han gift (2) NN #6390.

Barn:

472. iii Thomas Bergh #6391.

348. Marte Kari Bergh #660. Hun gift Åge Berntzen #662.

Barn:

473. i Kristian Berntzen #663. Han gift Rakel #6372.

349. Øyvind Bergh #661. Han gift Aud #664.

Barn:

474. i Anne Merethe Bergh #665.
475. ii Rigmor Bergh #666.
476. iii Anders Bergh #667.

350. Eva Bergh #669. Hun gift nn #673.

Barn:

477. i Eirik .. #674.
478. ii Knut Stefan .. #675.
479. iii Jørgen .. #676.

352. Tove Bergh #671. Hun gift ... Liestøl #677.

Barn:

480. i Jon Halvor Liestøl #678.

354. Kjell Otto Wesstad #648, f. 08-10-1951. Han gift Rita Thorsen #651, 28-07-1972, f. 26-01-1950.

Barn:

481. i Tonje Wesstad #652, f. 18-09-1974.
482. ii Silje Wesstad #653, f. 18-10-1981.

355. Liv Astrid Wesstad #649. Hun gift Bjørn Vingsjø #654.

Barn:

483. i Lise Vingsjø #712.
484. ii Tone Vingsjø #655.
485. iii Simen Vingsjø #656.

356. Stein Wesstad #650. Partner Irene Brenne #657, f. Varteig.

Barn:

486. i Stian Wesstad #658.

357. Ellen Magrethe Lund #680. Hun gift ... Skyrud #683.

Barn:

487. i Helene Skyrud #684.
488. ii Katrine Skyrud #685.

359. Inger Lisbeth Lund #682.

Hun gift (1) Thore Mørk #6369.

Hun gift (2) Thore Pedersen #686.

Barn:

489. i Pia Pedersen #687.
490. ii Tine Pedersen #688.

363. Hans Ravneng #699. Han gift Mona Sandell #702.

Barn:

491. i Hans Petter Ravneng #703.
492. ii Ole Martin Ravneng #704.

364. Hilde Ravneng #700. Hun gift ... Lie #705.

Barn:

493. i Anette Lie #706.

365. Grethe Ravneng #701. Hun gift Åsmund Hovden #707.

Barn:

494. i Linda Hovden #708.
495. ii Maria Hovden #709. f. 1982

367. Tove Karlsen #536. Hun gift Arild Magnussen #556, 21-06-1986, i Fredrikstad, f. 21-01-1964.

Barn:

496. i Tove Katrine Magnussen #541.
497. ii Susann Magnussen #542.

369. Gro Karlsen #538. Hun gift Kato Haraldsen #543.

Barn:

498. i Flemming Haraldsen #544.
499. ii Steffen Haraldsen #545.

388. Scott Kristiansen #6688.

Barn:

500. i Eric Kristiansen #6689.

389. Darlen Kristiansen #6690.

Barn:

501. i Fred #6691.
502. ii Christian #6692.

442. Arild Halvorsrød #6629.

Barn:

503. i Katrine Halvorsrød #6630.

444. Bjørn Harald Westrem #6634.

Barn:

504. i Hilde Kristine Westrem #6635.

 


 

[Tilbake til slektsiden]

[Tilbake til hovedsiden]

Sideansvarlig: Thor Pinaas
Disse sidene gir en oversikt over slekten , mulige feil eller mangler på disse sidene bes meldt sideansvarlig..