Robert Alexander

 

1. Robert Alexander #1012, d. 24-09-1781, Scotland, Broxburn, Linlithgow.

Han gift Cathrine Flint #1013.

Barn:

+ 2. i John Alexander #1006 f. 10-05-1767.
3. ii Robert Robertsen #3664.
4. iii James Robertsen #3665.
5. iv William Robertsen #3666.
6. v Mary Robertsen #3667.
7. vi Jeany Robertsen #3668.
8. vii (datter) Robertsen #3669.


2. generasjon


2. John Alexander Robertsen #1006, f. 10-05-1767, Skottland, Broxburn, Uphall,(1)

stilling: Godseier, d. 22-08-1818, Tune Store, Gravlagt: 30-08-1818, Tune Krk. Kjøpte gården Thune Store i 1797, og denne har siden vært i slekten. Det var tidligere et gestgiveri på gården. Thune Store skal være den eldste bondegård i landet. Han traff sin kone mens han var bestyrer hos sin svoger konsult John Mitcell i Kristiania. John Alexander kom fra Broxburn utenfor Edinburg. Engelskmennene hadde slått den skotske klanen i 1745 og okopert Skottland. Klanen ble spredt over hele verden. I folketelling 1801 er han oppgitt å være 32 år og bodde på Thunøe, V.
Han gift Ann Georgsdtr. Potter #1007, f. 00-00-1772, Scotland, Dunepace, Stirling,(2) (datter av Georg Potter #1014 og Agnes #1015) d. 12-12-1832, Store Thune. jobbet først i Gøteborg, men reiste til sin søster Mary i Kristiania. Her traff hun sin mann.

Barn:

+ 9. i John Johansen #2095 f. 00-00-1792.
+ 10. ii Nancy Agnes #1001 f. 00-00-1792.
+ 11. iii Georg (Ole Jørgen) Johnsen #1035 f. 00-03-1797.
+ 12. iv Anne Catharina Johnsdatter #2096 f. 00-11-1799.
13. v Jens Johansen Thune #2097, f. 00-00-1802, Store Thune, 14-05-1802, Tune Krk., d. 11-11-1808, Thune.
14. vi Robbert Johansen Thune #2098, f. 00-00-1805, Store Thune, 09-06-1805, Tune Krk., stilling: Bonde, d. 16-01-1846, Store Thue, Gravlagt: 24-01-1846, Tune Krk. konfirmert i tune krk. 07-10-1820. Bonde på Store Thune. ugift.

Ref:

(1)Tune Gårdshistorie, Bind 2.
(2) Tune Gårdshistorie, Bind 2.


3. generasjon


9. John Johansen Thune #2095, f. 00-00-1792, Skottland, d. 16-05-1863, Store Thune.

Var ved folketellingen 1801 6 år gammel og bosatt på Thunøe Væstre. Overtok i 1818 halvparten av farsgården Tune Store (gnr.65, bnr.1 i Tune). Var tvilling.
Hadde barn utenfor ekteskapet med Olia Fredriksdatter Stinta.
Partner Olia Fredriksdatter Stinta #2099.

Barn:

15. i John Johnsen Stinta #2100, f. 08-01-1816, Stinta. født utenfor ekteskap. konfirmert 1832 i Tune. Bodde i 1865 på Alvim nordre "John Johansen, logerende bordarbeider, ugift, 48 år, født i Tune" Bodde i 1875 på Alvim nordre." John Johansen, logerende, ugift, tomtearbeider, født 1815 i Tune" Bodde 1891 på Alvim nordre: "John Johansen, født 1816 i Tune, ugift, fattiglem, forsørges av Tune fattigvesen, blind (ikke medfødt).

Han gift (2) Lovise Sophie Olstad #2101, 07-09-1832, i Tune Krk., f. Kristiania, stilling: Jordmor, d. 17-07-1867, Tune, Gravlagt: 23-07-1867, Tune Krk.

Barn:

+ 16. ii Annine Marie Johnsdatter #2102 f. 09-06-1833.
+ 17. iii Johan Ludvig Johansen #2103 f. 24-12-1834.
+ 18. iv Elenore Betzie Johnsdatter #2104 f. 13-11-1837.
+ 19. v Adolphine Emilie Johnsdatter #2105 f. 15-10-1839.
20. vi Emma Johnsdatter Thune #2106, f. 06-05-1841, Thune Store, 17-05-1841, Tune Krk., d. 01-11-1842, Tune.
21. vii Alexander Leonardt Johnsen Thune #2107, f. 22-12-1842, Thune Store, 06-01-1843, Tune Krk., d. 29-03-1847, Tune.
22. viii Emma Leonore Johnsdatter Thune #2108, f. 30-01-1849, Thune Store. konfirmert i Tune krk. 27-09-1863. Flyttet til Tolga prestegjeld 15-09-1877. ugift.

10. Nancy Agnes Johnsdatter #1001, f. 00-00-1792, Skottland, d. 30-12-1869, Skjeggeby, Tune, Gravlagt: 11-01-1870, Tune.(3)

Født tvilling i Skottland. Ved folketellingen 1801 var hun ca. 6 år og bodde på Thune store. Bodde i 1869 (hos sønnen Arne) på Skjeggeby i Tune. Også oppgitt å være begravet ved Varteig krk.

Hun gift (1) Sander Arnesen #1000, 15-12-1812, i Tune Krk., f. 00-08-1781, Tune, (sønn av Arne Schiøllersen #1004 og Mari Mathisdatter #1005) 12-08-1781, Jelsnes, Tune, (4) d. 03-09-1822. Han druknet i Puttevika på Opsund: "druknet i elven, da han reiste hjem fra Gleng 3/9/1822 og fandtes først 23.sept. Var opprinnelig fra Jelsnes i Tune. Gårdsmann på Hasle i Varteig. Smed.

Barn:

+ 23. i Mari Sandersdatter #2218 f. 11-03-1813.
+ 24. ii Jens Sandersen #2219 f. 15-08-1814.
+ 25. iii Peder #2220 f. 07-11-1816.
+ 26. iv Anne Sandersdatter #2221 f. 01-10-1818.
27. v Alexander Sandersen #2222, f. 14-11-1820, Hasle, Varteig, d. 14-09-1823, Thune Store.
+ 28. vi Samuel #998 f. 24-03-1823.

Hun gift (2) Erik Arnesen #2223, 25-06-1825, i Tune Krk., f. 24-05-1825, Jelsnes, d. 00-00-1867. var halvbror til brudens 1. ektemann. Bevilgning til ekteskapet (p.g.a. svoger skapet) ble gitt 11/4/1825 Bodde i 1865 hos sønnen Arne på Skjeggeby i Tune.

Barn:

+ 29. vii Alexander Eriksen #2272 f. 15-08-1825.
+ 30. viii Anders #2225 f. 08-03-1828.
31. ix Lars Eriksen #2226, f. 04-01-1831, Hasle, 20-02-1831, Tune, d. 01-02-1840, Hasle.
+ 32. x Andrine Dorthe Eriksdatter #2227 f. 16-02-1833. 33. xi Erika Eriksdatter #2228.
+ 34. xii Arne Eriksen #2229 f. 08-02-1837.

11. Georg (Ole Jørgen) Johnsen Thune #1035, f. 00-03-1797, Tune Store, 07-04-1797, Tune Krk., d. 14-02-1869, Tune.

Barn utenfor ekteskapet med Maria Hendriksdatter, Næs på Rolvsøy, barn utenfor ekteskapet med Sophie Olsdatter på Bjørnstad. I kirkeboka er det anført at dette er 3. gang. Følgelig hadde han ytterligere et barn utenfor ekteskapet før 1829.
Partner Maria Hendriksdatter #3262. fra Næs på Rolvsøy. barn utenfor ekteskapet.

Barn:

+ 35. i Johan #3263 f. 19-03-1821.

Partner Sophie Olsdatter #3264. fra Bjørnstad. Barn utenfor ekteskapet.

Barn:

36. ii Alexander (Jørgensen) Olsen #3265, f. 22-08-1829, Bjørnstad, søndre, Tune, 08-11-1829, Tune Krk., d. 17-02-1858, Sarpsborg. født utenfor ekteskapet.

Han gift (3) Kjersti Nilsdtr. Bjørnstad #1036, f. 04-07-1818, Tune, (datter av Nils Klausen Bjørnstad #1039 og Anne Marie Torsdtr. Viste #1040) d. 1904.

Barn:

37. iii John Alexander Jørgensen Thune #3266, f. 02-12-1838, Tune Store, d. 21-03-1915. konfirmert 1853 i Tune. Banksjef i Tune og Rolvsøy sparebank. Bonde på Tune store i Tune. Ugift.
38. iv Annette Jørgensdatter Thune #3267, f. 26-06-1840, Tune Store, d. Moss.
+ 39. v Jens Jørgensen #3268 f. 22-02-1842.
40. vi Thorvald Jørgensen Thune #3269, f. 26-01-1844, Tune Store, d. 06-05-1849, Tune Store.
41. vii Robbert Jørgensen Thune #3270, f. 17-03-1846, Tune Store, d. 13-11-1848, Tune.
+ 42. viii Rikka Jørgensdatter #3271 f. 07-11-1848.
+ 43. ix Thorvald Jørgensen #3273 f. 01-02-1851.
+ 44. x Nicoline Marie Jørgensdtr. #1037 f. 02-06-1853.
+ 45. xi Johanne Kristine Jørgensdtr. #1038 f. 09-11-1855.
46. xii Christian Jørgensen Thune #3272, f. 13-07-1858, Tune Store, d. 21-02-1861, Tune Store.

12. Anne Catharina Johnsdatter Thune #2096, f. 00-11-1799, Store Thune, 08-12-1799, Tune Krk., d. 10-01-1864, Dramstad, Rygge.

I folketell. 1801 oppgitt å være 2 år.
Hun gift Mathis Kiøstolfsen Walle #4219, 30-08-1824, i Tune Krk., f. ca. 1790, Valle, Rolvsøy. klokker i Rygge.

Barn:

47. i Christopher Mathisen Walle #4220, f. 05-07-1825, d. 13-02-1891. var ugift.
48. ii Johanne Mathisdatter Walle #4221, f. 1830, d. 1888. var ugift.
49. iii Christine Mathisdatter Walle #4222, f. 1833, Rygge. flyttet i 1872 til Christiania. Hun gift Thor Michaelsen Dilling #4225, 1871, f. 1848.
50. iv Anne Randine Mathisdatter Walle #4223, f. 1837, d. 1891. var ugift.
51. v Nicoline Mathisdatter Walle #4224, f. 1843.

Ref:

(3) Krk.bok for Tune nr.5 -218.
(4)Krk.bok Tune nr.2 -134 -40.


4. generasjon


16. Annine Marie Johnsdatter Thune #2102, f. 09-06-1833, Tune.

Hun gift Jacob Jurgensen #2109, 28-12-1855, i Tune Krk., f. 00-00-1795, Kristiania. var fylt 60 år når han giftet seg med sin ca. 22 årige brud. Han var enkemann etter avdøde hustru Wilhelmine Julie Olstad, der døde 17de sept. aar 1853. Var byråsjef i den Kongelige norske regjerings Finans- og tolldepartement.

Barn:

52. i Wilhelm Jurgensen #2110. drev manufakturforretning i Horten. Ingen barn.

17. Johan Ludvig Johansen Thune #2103, f. 24-12-1834, Store Thune.

Kirkeverge i Tune 10.1.1865 - 17.6.1870. Overtok bnr. 1 Tune store 1867. Det var 1.gangs auksjon i hans andel i gården Thune store 15/5 1867. I 1874 solgte han Tune store til sin svoger, lensmann Nils Edvard Arvesen.
Han gift Sofie Julie Arvesen #2111, 22-03-1864, i Sarpsborg, f. 27-05-1835, Vister østre, d. 28-03-1867, Tune. døde 31 år gammel av tæring.

Barn:

53. i Jens Thomas Johansen Thune #2112, f. 09-06-1865, Tune Store, d. Dramstad, Rygge.

18. Elenore Betzie Johnsdatter Thune #2104, f. 13-11-1837, Thune Store, d. 11-08-1919, Tingvold, Tune.

Tok i 1866 jordmoreksamen, og fikk tillatelse av Tune formannskap til å prakt- isere sammen med sin mor. Død på Tingvold.
Hun gift Hans Cristian Holm #2113, 21-08-1857, i Tune Krk., f. 00-00-1827, Fredrikshald, stilling: Smedmester, d. før 02-1870.

Barn:

54. i Rikhard Ludvig Holm #2114, f. 00-00-1858, Sarpsborg. bodde i 1875 på Thune store.
+ 55. ii Christiane Sofie #2115 f. 30-07-1860.
56. iii Bernhard Holm #2116, f. 00-00-1864, Sarpsborg. bodde i 1875 på Thune store.
57. iv Kaspar Holm #2117, d. Tyskland. døde ugift i Tyskland. Var i Australia.

19. Adolphine Emilie Johnsdatter Thune #2105, f. 15-10-1839, Tune, d. 00-00-1912.

Hun gift Jacob Vilhelm Kvam #2160, 23-07-1868, i Næs krk., f. 27-07-1840, Lesja. hans mor må være født Olstad (de skal ha vært søskenbarn) han var klokker i Jacobs menighet i Oslo og skolelærer.

Barn:

+ 58. i Olaf Fredrik Horn #2161 f. 08-05-1869.
59. ii Adolf Kvam #2162, f. 14-03-1877, d. Amerika.
+ 60. iii Margit #2163 f. 14-03-1877.
+ 61. iv Johan Jacob #2164 f. 24-02-1879.

23. Mari Sandersdatter Hasle #2218, f. 11-03-1813, Hasle, Varteig, 28-03-1813, Tune Krk., d. Skjeggeby, Tune.

Kjøpte i 1843 Åserød (det vestre bruket) med Skrikerdalen. Kjøpte i 1855 den østre delen av det midtre bruket på Åserød. Bruket ble solgt i 1866.
Hun gift Mathis Rasmussen #2230, 18-05-1836, i Tune, f. 00-00-1812, Kongsrud, (sønn av Rasmus Andersen Skaar #3339 og Gudnor Andersdatter #3332) d. 15-08-1870, Skjebbeby, Tune.

Barn:

+ 62. i Regine Sophie #2231 f. 16-04-1836.
+ 63. ii Anders #2232 f. 31-05-1837.
+ 64. iii Grethe Andrine #2233 f. 07-04-1839.
65. iv Alexander Mathisen #2234, f. 22-05-1845, Åserød, Tune, 13-06-1845, Tune Krk. konfirmert i Tune krk. 27/9-1863. Beholdt halvparten av Skrikerdalen da faren solgte Åserød i 1866. solgte Skrikerdalen i 1871. Bodde i 1875 sammen med sin mor på Vestgaard, Varteig. Lensearbeider(1875) Ugift.
66. v Lovise Marie Mathisdatter #2235, f. 22-03-1853, Åserød. konfirmert 13/10-1867. Dagarbeider (1875) Ugift.
+ 67. vi Rikard #2236 f. 27-04-1860.

24. Jens Sandersen Hasle #2219, f. 15-08-1814. National artillerist (1840). Bodde 1870 på Nygaard i Sarpsborg. Overtok som husmann på Råkil 1875.

Han gift Anne Amundsdatter Lunde #2524, 06-03-1840, i Tune Krk., f. 26-12-1815, 07-01-1816, Tune. konfirmert 20-10-1833 i Tune krk.

Barn:

68. i Samuel Jensen #2525, f. 06-11-1842. bodde hos foreldrene 1875 og var ugift.
69. ii Lovise Marie Jensdatter #2526, f. 28-01-1842, Jelsnes, Tune, d. 30-01-1845, Jelsnes, Tune.
+ 70. iii Andrine Jensdatter #2527 f. 02-10-1843.
71. iv Alexander Jensen Jelsnes #2528, f. 07-11-1845, Jelsnes, Tune, 07-12-1845, Tune Krk., d. 21-12-1868, Jelsnes, Tune. artillerist. Ugift.
72. v Lovise Marie Jensdatter #2529, f. 04-10-1847, Jelsnes, Tune. Hun gift Johan Johansen Hundskind #2539, f. 1848, Sverige
+ 73. vi Anders #2530 f. 03-05-1849.
+ 74. vii Olaves #2531 f. 31-08-1850.
+ 75. viii Nancy Regine #2264 f. 27-02-1852.
76. ix Karen Sofie Jensdatter #2532, f. 20-07-1853, Jelsnes, Tune. konfirmert sammen med sin søster Nancy 27-09-1868 i Tune. Anmerkning: Smaa evner, Maadelige kundskaper. yderst forsømt opdragelse." Var i 1875 tjeneste- pike på Skjeggeby, hos tanten Anne Sandersdatter.
77. x Maren Nicoline Jensdatter #2533, f. 17-02-1856, Jelsnes, Tune, d. 22-09-1857, Jelsnes-Ødegaarden.
+ 78. xi Maren Nikoline #2534 f. 23-07-1858.

25. Peder Sandersen #2220, f. 07-11-1816, Varteig, d. 12-03-1860, Jelsnes.

Han gift (1) Anne Mathisdatter Jelsnes #2558, 10-07-1840, i Tune Krk., f. ca. 1820, d. 14-02-1848, Tune. døde etter fødsel.

Barn:

79. i Siri Maria Pedersdatter #2559, f. 18-08-1839, Jelsnes, Tune, d. 16-12-1844, Jelsnes, Tune.
+ 80. ii Alexander Pedersen #2560 f. 30-09-1841.
+ 81. iii Andrine Pedersdatter #2561 f. 29-10-1843.
+ 82. iv Siri Maria Pedersdatter #2562 f. 22-01-1846.
83. v Anne Pedersdatter #2563, f. 07-02-1848, d. 20-02-1848. Hennes fødsel kostet moren livet. Hun døde selv 18 dg. gammel.

Partner Anne Marie Larsdatter Langmark #2564, f. ca. 1826, Rakkestad. Barn utenfor ekteskapet. Overtok farsgården Langmark (gnr.8, bnr.6 i Tune) fra svogeren Lars i 1884. hennes eneste gjenlevende arving var kjøpmann Karl Langmark.

Barn:

+ 84. vi Caleb Pedersen #2565 f. 13-01-1859.

26. Anne Sandersdatter Hasle #2221, f. 01-10-1818, Hasle, Varteig.

Hun gift Andreas Johansen Skjeggeby/Helgeby #2636, 02-12-1842, i Tune.

Barn:

85. i Lovise Sophie Andreasdatter #2637, f. 07-05-1840, Hasle, Varteig, d. 222-01-1865, Skjeggeby, Tune. født før foreldrene giftet seg. Var sinnsvak fra hun var 5 år.
86. ii Carsten Alexander Andreasen #2638, f. 27-05-1844, Skjeggeby, Tune, d. før 1852.
+ 87. iii Annette #2639 f. 22-03-1846.
88. iv Nancy Agnes Andreasdatter #2640, f. 09-03-1849, Skjeggeby, Tune, 15-04-1849, Tune Krk. hadde Høysand Bad og forettning i Gøteborg. Hun gift Carl Johan Johannesen #2648, 25-09-1870, i Tune, f. ca. 1849, Kløvningsten, Skjeberg, d. England. musikkersjersant.
89. v Carsten Alexander Andreasen #2641, f. 15-08-1852, Hafslundsøy, d. 25-11-1855, Tune.
+ 90. vi Johan Ludvig #2642 f. 26-12-1854.
91. vii Pauline Kristine Andreasdatter #2643, f. 1861, d. 1861.

28. Samuel Sandersen #998, f. 24-03-1823, Hasle, Varteig.

Han gift Mari Amundsdatter #999, 15-12-1842, i Varteig Krk., f. 16-05-1821, Lunde, Varteig, (datter av Ammund Christensen #1002 og Kari Mathisdatter #1003).

Barn:

92. i Sander Samuelsen #2661, f. 19-01-1842, Lunde, Varteig, d. 02-02-1842, Lunde, Varteig. født før foreldrenes vielse. Hjemmedøpt av Mathis Jensen Lunde. Død før dåps- bekeftelsen.
93. ii Lovise Sophie Samuelsdatter #2662, f. 18-12-1843, Lunde, Varteig, 22-12-1843, Tune, d. ca. 1895. ingen barn. Hun gift Hans Jacobsen Gryte #2670, 20-05-1864, i Varteig, f. ca. 1819, Rakkestad. lensearbeider og strandsitter under farsgården Gryte (1875).
+ 94. iii Andrine #968 f. 17-09-1845.
95. iv Anne Maria Samuelsdatter #2663, f. 21-05-1848, Lunde, Varteig, 12-06-1848, Tune, d. 06-02-1851, Varteig.
+ 96. v Anders Samuelsen #2664 f. 03-04-1851.
97. vi Anne Maria Samuelsdatter #2665, f. 09-01-1854, Lunde, Varteig. var muligens gift med Olaves Olsen, Blakkestad.
98. vii Nina Caroline Samuelsdatter #2666, f. 27-12-1856, Lunde, Varteig, 25-01-1857, Tune. konfitmert 7/4-1872 i Tune. Bodde i 1875 hos foreldrene på Blakkestad. Dro vissnok til Amerika.
99. viii Maren Regine Samuelsdatter #2667, f. 00-05-1860, Lunde, Varteig, d. 08-11-1863, Varteig.
+ 100. ix Johan Peter #2668 f. 28-07-1863.
+ 101. x Maren Thorine #2669 f. 22-06-1867.

29. Alexander Eriksen Hasle #2272, f. 15-08-1825, Hasle, Varteig, 18-09-1825, Tune Krk., d. før 1891.

Bodde i 1865 og 1875 på Kingsrød, Varteig. Står i 1887 som eier av Kingsrød- tangen, Varteig.
Hadde barn utenfor ekteskapet. Partner Anne Maria Mathisdatter Jelsnes #2273, f. 00-00-1826, Jelsnes. bodde i 1865 og 1875 på Lande (Kjenshaugen).

Barn:

+ 102. i Ole Mathias #2263 f. 01-08-1851.

Han gift (2) Ellen Marie Eriksdatter #2274, 13-12-1861, f. 00-00-1834, Dybedal, Varteig, d. etter 1904.

Barn:

103. ii Ludvig Alexander Snoppestad #2275, f. 04-05-1858, Snoppestad, Varteig, 13-06-1858, Tune Krk. ble født 3,5 år før foreldrenes vielse. Bodde i 1865 og 1875 på Kingsrød, Varteig.
104. iii Arne Alexandersen Kingsrød #2276, f. 19-12-1861, Kingsrød, Varteig, 05-01-1862, Varteig. ble født 6 dager etter foreldrenes vielse. Bodde i 1865 og 1875 hos foreldrene på Kingsrød.
105. iv Maria Magdalene Alexanderdatter #2277, f. 03-02-1865, Kingsrød, Varteig, 19-03-1865, Varteig.

30. Anders Eriksen #2225, f. 08-03-1828, Hasle, 07-04-1828, Tune Krk., d. 1888.

Han gift Grethe Bolette Gøthesdatter #3002, 19-10-1849, f. ca. 1828.

Barn:

+ 106. i Andrine Agnes #3003 f. ca. 1849.
107. ii Ludvig Andersen #3004, f. 29-07-1852, Hasle, Varteig. konfirmert 13/10 1867 i Varteig. Var 31/12 1875 sagbruksarbeider i Onsøy. Nevnt 27/8 1876 på Sulusnes, Varteig.
108. iii Gine Marie Andersdatter #3005, f. 08-10-1854, Sulusnes, Varteig, 10-12-1854, Tune, d. 13-06-1861, Varteig.
109. iv Hans Gustav Andersen #3006, f. 17-01-1856, Sulusnes, Varteig, 17-02-1856, Tune, d. 13-06-1861, Varteig. druknet i Glomma, 5 år gammel.
110. v Edvard Andersen #3007, f. 19-07-1858, Sulusnes, Varteig. konfirmert 30/11 1873 i Varteig. Var 1875 sagbruksarbeider i Onsøy, nevnt på Sulusnes 1876.
111. vi Alexander Andersen #3008, f. 29-08-1860, Varteig, 30-09-1860, Tune, d. 20-11-1861, Varteig.
112. vii Gunder Andersen #3009, f. 05-05-1862, Sulusnes.
113. viii Gine Marie Andersdatter #3010, f. 23-03-1864, Sulusnes, Varteig. bodde 1875 hos foreldrene på Sulusnes.
114. ix August Andersen #3011, f. 01-01-1866, Sulusnes, Varteig. Han gift Julie Mathilde Olsdatter #3026, før 1891, f. ca.1869, Tune.
115. x Gina Augusta Andersdatter #3012, f. 10-12-1867, Sulusnes, Varteig, d. ca. 1897.

32. Andrine Dorthe Eriksdatter Hasle #2227, f. 16-02-1833, Hasle, 10-03-1833, Tune Krk.

Hun gift Christian Christensen Westgaard #3029, 14-06-1861, i Varteig, f. 1834.

Barn:

+ 116. i Marthe Marie #3030 f. 12-06-1861.
+ 117. ii Christen Christiansen #3031 f. 31-12-1863.
+ 118. iii Annette #3032 f. 19-04-1866.
+ 119. iv Anders Christiansen #3033 f. 12-03-1869.
+ 120. v Johan Ludvig Christiansen #3034 f. 05-08-1873.
+ 121. vi Elise Augusta Christiansdatter #2422 f. 05-08-1873.

34. Arne Eriksen Hasle #2229, f. 08-02-1837, Hasle, d. 1906.

Bodde i 1865 på Skjeggeby, Tune. Bodde i 1875 på Nordby, Tune. Bodde i 1891 og 1900 på Vestby, Hafslundsøy, Tune.
Barn utenfor ekteskapet med Kari Helgesdatter. Partner Kari Helgesdatter #3073, f. ca. 1825, Varteig.

Barn:

122. i Carsten Alexander Arnesen Hasle #3074, f. 22-09-1858, Hasle, Varteig. født uenfor ekteskapet. Bodde i 1865 sammen med moren på Skjeggeby, Tune. Var i 1900 ugift, arbeidet ved sagbruk og bodde i Glemmen. Døpt 8/11-1857 i Tune. konfirmert i Tune 20/4-1873.

Han gift (2) Oline Andersdatter #3075, 23-07-1858, i Tune, f. 22-04-1834, Bjørnland, Tune, 08-05-1834, Tune Krk. Hjemmedøpt av medhjelper Johennes Skjøren. Døpen senere bekreftet i Tune krk. Bodde i 1865 på Skjeggeby i Tune. Bodde i 1875 på Nordby i Tune.

Barn:

+ 123. ii Ludvig Arnesen #3076 f. 06-05-1856.
+ 124. iii Andrine Arnesen #3077 f. 13-04-1858.
+ 125. iv Alexander Arnesen #3078 f. 19-02-1860.
+ 126. v Ole Edvard #3079 f. 02-02-1862.
+ 127. vi Rikard #3080 f. 09-02-1864.
+ 128. vii Erik #3081 f. 18-05-1866.
+ 129. viii Ove Andreas #3082 f. 07-08-1868.
130. ix Karl August Arnesen #3083, f. 29-12-1870, Nordby, Tune, 10-04-1871, Tune. bodde i 1875 hos foreldrene på Nordby i Tune.
131. x Johan Oskar Arnesen #3084, f. 1873, d. 11-01-1875, Nordby, Tune.
+ 132. xi Olga Marie #3085 f. 08-02-1876.

35. Johan Jørgensen #3263, f. 19-03-1821, Næs, Rolvsøy, 25-03-1821, Tune Krk., d. 04-04-1872, Hauge østre, Rolvsøy., Gravlagt: 12-04-1872, Tune Født utenfor ekteskapet.

Han gift (1) Inger Maria Halvorsdatter #3274, 16-09-1842, i Tune, f. ca. 1820, Fredrikstad, d. ca. 1863.

Barn:

133. i Hellene Julie Johansdatter #3275, f. 23-04-1843, Vister, Tune, d. 06-05-1843, Vister, Tune. hjemmedøpt av husmann Hans Helgesen, og død før bekreftelsen ca. 2 uker gammel.
+ 134. ii Maren Julie #3276 f. 19-06-1844.
+ 135. iii Hendrik #3523 f. 19-03-1847.
+ 136. iv Grethe Maria #3524 f. 21-03-1850.
+ 137. v Laurits #3525 f. 11-08-1853.
+ 138. vi Peter #3526 f. 01-11-1858.

Han gift (2) Mari Knudsdatter Haslia #3527, 17-07-1863, i Tune Krk., f. 30-08-1821, Tune, (datter av Knud Christiansen #3529) stilling: Pige.

Barn:

+ 139. vii Karl #3528 f. 1863.

39. Jens Jørgensen Thune #3268, f. 22-02-1842, Tune Store, d. 05-11-1906, Tune Store.

Han gift Hildur Nilsen #3846, f. ca. 1855.

Barn:

+ 140. i Laura Kristine #3847 f. 03-02-1885.
+ 141. ii Ingeborg Johanne #3848 f. 14-07-1887.
142. iii Robert Harbo Thune #3849, f. 1888, Tune. ingen barn. Han gift Astrid Hestenes #3902.
+ 143. iv Anna Helene #3850 f. 18-05-1894.

42. Rikka Jørgensdatter Thune #3271, f. 07-11-1848, Tune Store.

Hun gift Lars Magnus Olsen #3994, 06-12-1867, i Tune, f. ca. 1840, Sverige.

Barn:

144. i Ole Jørgen Olsen #3995, f. 1868, Fredrikstad.
145. ii Georgine Kristine (Jørgine) Olsdatter #3996, f. 1870, Fredrikstad. ugift.
146. iii Lovise Marie Olsdatter #3997, f. 31-08-1872, Tune. ugift.

43. Thorvald Jørgensen Thune #3273, f. 01-02-1851.

Han gift Julie Karoline Riis #3998, f. Fredrikstad.

Barn:

+ 147. i Kirsten Marie #3999 f. ca. 1880.
+ 148. ii Thor James #4000 f. 08-10-1882.
+ 149. iii Arthur #4001 f. 1886.
150. iv Helga Thune #4002, f. 08-06-1887.
+ 151. v Astrid #4003 f. 00-08-1889.
+ 152. vi Ragnhild Helene #4004 f. 25-08-1891.
+ 153. vii Martha Andrea #4005 f. 29-11-1894.

44. Nicoline Marie Jørgensdtr. Tune #1037, f. 02-06-1853, Tune Store, d. 16-05-1930, Berg.

Hun gift August Olsen Arneberg #1042, 20-10-1886, i Tune Krk., f. 02-09-1857, Idd, (sønn av Ole Andersen Kobbelund #1049 og Mari Jensdtr. Nyblø #1050) d. 22-07-1940, Berg.

Barn:

+ 154. i Ole Jørgen #1043 f. 09-08-1887.
+ 155. ii Karl Markus #1044 f. 28-04-1889.
+ 156. iii Arne #1045 f. 22-03-1891.
157. iv Thorvald Olsen Arneberg #1046, f. 16-09-1895, Berg, d. 13-05-1945, Berg. Selvstendig næringsdrivende, ugift.

45. Johanne Kristine Jørgensdtr. Tune #1038, f. 09-11-1855, Tune Store, Tune, d. 16-10-1939, Alvim Nordre, Tune.

Bosted ved folketellingene: 31.12.1865 - Tune Store hos foreldrene. 31.12.1875 - Tune Store hos moren. 01.01.1891 - Alvim Nordre. Konfimert 16.04.1871 Tune.
Hun gift Otto August Larsen #1041, 30-12-1884, i Tune, f. 20-10-1857, Dybvåg, 22-11-1857, Dybvåg, d. 28-12-1903, Tune, Gravlagt: Tune Krk. var 8 år gammel da familien flyttet fra Dybvåg til Tune. Konfirmert i Tune krk 7/4 1872.Var i 1891 på Alvim nordre, vr styrmann og skipsfører.

Barn:

+ 158. i Lars Peder #4144 f. 14-07-1886.
+ 159. ii Kristian Jørgen #4145 f. 18-08-1888.
+ 160. iii Agnes Kristine #4146 f. 01-09-1890.
161. iv Carl Otto Larsen #4147, f. 13-04-1894, Alvim, nordre, 24-06-1894, Tune. var ugift.
162. v Karen Marie Larsen #4148, f. 20-08-1896, Alvim, nordre. konfirmert 23/4 1911. Var ugift.


5. generasjon


55. Christiane Sofie Holm #2115, f. 30-07-1860, Sarpsborg.

Var i 1875 elev ved Den kvindelige Industriskole i Kristiania. Eide den østre halvdel av Søndre Utne i Tune.
Hun gift Ludvig Kristiansen Utne #2118, f. 00-00-1851, Øtne søndre.

Barn:

+ 163. i Christian Bernhard Holm #2119 f. 23-05-1897.
+ 164. ii Solveig #2120 f. 26-02-1900.

58. Olaf Fredrik Horn Kvam #2161, f. 08-05-1869, Oslo, stilling: Lege, d. 00-00-1927, Odda.

Ble døpt Horn etter gudfaren. Lege på Rena og etter 1903 i Odda.
Han gift Sigrid Therese Holter #2165, f. 11-04-1868, Son, stilling: Jordmor, d. 00-00-1960, Oslo.

Barn:

165. i Hjørdis Sigrid Kvam #2166, f. 22-05-1901. ugift.
+ 166. ii Oddbjørg #2121 f. 26-02-1903.

60. Margit Kvam #2163, f. 14-03-1877, d. 29-10-19.

Hun gift Fredrik Sundby Evensen #2167, stilling: Sjøkaptein, d. 00-00-1937.

Barn:

167. i Caspar Kvam Evensen #2168, f. 05-11-1903, stilling: Avdelingssjef i BP, d. 00-00-1983. Han gift Aasta Kristoffersen #2172, f. 26-03-1906, d. 00.00.1985.
+ 168. ii Marit Mathilde Sundby #2169 f. 25-06-1905.
169. iii Else Sofie Sundby Evensen #2170, f. 08-04-1908, d. 00-00-1976, Skarnes. ingen barn. Hun gift Ingolf Foss #2184, f. 14.09.1902, d. 00.00.1979. skolebestyrer på Skarnes.
+ 170. iv Gerd Sundby #2171 f. 23-03-1912.

61. Johan Jacob Kvam #2164, f. 24-02-1879, Oslo, d. 28-03-1932.

Han gift Elvira Løkke #2200, 00-00-1918, f. 30-01-1889, Larvik.

Barn:

+ 171. i Vera Marie #2201 f. 12-01-1921.
+ 172. ii Ole Jacob #2202 f. 29-04-1923.
+ 173. iii Irmelin #2203 f. 29-09-1930.

62. Regine Sophie Mathisdatter #2231, f. 16-04-1836, Tune, 29-05-1836, Tune Krk., d. 12-08-1915, Kallasten, Tune.

Hun gift Hans Eriksen Kallasten #2237, 29-08-1862, i Tune Krk., f. 29-09-1829, Kallasten, Tune, 11-10-1829, Tune Krk. overtok (før 1875) Langmark (bnr.2) av broren Mathis Eriksen. Flyttet i 1891 tilbake til Kallasten (Søristua).

Barn:

+ 174. i Ole Petter #2238 f. 29-01-1862.
+ 175. ii Richard Hansen #2239 f. 11-07-1863.
+ 176. iii Edvard #2240 f. 26-06-1865.
+ 177. iv Anton #2241 f. 08-10-1867.
178. v Lovise Marie Hansdatter #2242, f. 00-06-1871, d. 05-11-1874.
179. vi Elise Marie Hansdatter #2243, f. 09-08-1875.
+ 180. vii Augusta Marie #2244 f. 25-06-1877.
+ 181. viii Hans Sigvart #2245 f. ca. 1879.

63. Anders Mathisen #2232, f. 31-05-1837, Jelsnes, Tune, 16-07-1837, Tune Krk.

Partner Oline Christiansdatter Lunde #2463.

Barn:

182. i Richard Emil #2464, f. 28-03-1866, Lunde, Varteig. født utenfor ekteskapet Døpt i Varteig: " foreldre Pige Oline Christensdatter Lunde og opgiven Barnefader Ungkarl Gaardsndsøn Anders Mathisen aaserød i Tune.

64. Grethe Andrine Mathisdatter #2233, f. 07-04-1839, Jelsnes, Tune, 26-05-1839, Tune Krk., d. 01-01-1937.

Hun gift Anders Mathisen Hasleødegaard #2465, 14-06-1861, i Tune Krk., f. 07-06-1836, Hasleødegaard, Varteig, d. 15-11-1907.

Barn:

+ 183. i Alexander Andersen #2466 f. 22-05-1861.
184. ii Lovise Marie Andersdatter #2467, f. 20-12-1864, Varteig. bodde i Hobøl. Ingen barn. Hun gift Andreas Gran #2481, stilling: Gårdsarbeider.
+ 185. iii Edvard Andersen #2468 f. 03-08-1867.
186. iv Anton Andersen #2469, f. 1870. født tvilling, døde 1 uke gammel.
187. v (sønn) Andersen #2470, f. 1870. udøpt guttebarn, døde 1 dag gammel (tvilling).
+ 188. vi Anton #2471 f. 21-03-1871.
189. vii Mattis Andersen #2472, f. 24-03-1874, Varteig, d. 13-01-1898. fiolinist.
+ 190. viii Nora Marie #2473 f. 02-03-1877.

67. Rikard Mathisen #2236, f. 27-04-1860, Åserød, Tune.

Han gift Helene Korneliussen Sagdalen #2520, f. 1865, Varteig.

Barn:

191. i Ingeborg Rikardsdatter #2521, f. 1896, Varteig.
+ 192. ii Marius Rikardsen #2522 f. 13-03-1900.

70. Andrine Jensdatter Jelsnes/Hovden #2527, f. 02-10-1843, Jelsnes, Tune.

Var i 1875 og 1900 enke på Hovden. eide Hovden nordre (gnr.11, bnr.7 i Tune) I 1894 solgte hun gården til sønnen Anders. Det var imidlertid hun som bebodde gården.
Hun gift Johan Andreassen Hovden #2535, 15-07-1864, i Tune, f. 1842, d. 25-10-1872, Hovden, Tune.

Barn:

193. i Karoline Marie Johansdatter Hovden #2536, f. 08-10-1864, Jelsnes, Tune. hjemmedøpt av Johanne Larsdatter Plommen. Bekreftet dåpen 30/10-1864 i Tune kirke. Bodde hos sin mor(enke), søsken og mors sster på Hovden i 1875.
194. ii Augusta Johansdatter Hovden #2537, f. 28-08-1868, Hovden, Tune, 04-10-1868, Tune Krk. bodde 1875 hos familien på Hovden.
195. iii Anders Johansen Hovden #2538, f. 27-04-1871, Hovden, Tune, d. før 1916. kjøpte i 1894 Hovden (nordre gnr.11, bnr.7. i Tune) av sin mor. han bodde ikke på bruket i 1890, men det gjorde derimot moren. I 1903 solgte Anders strand- rettighetene til Sanne og Solli Brug. I 1916 solgte arvingene etter Anders bruket. (til Anton E. Kokkim).

73. Anders Jensen #2530, f. 03-05-1849, Jelsnes, Tune.

Han gift Karoline Sofie Olsdatter Alvim #2540, 22-11-1875, i Tune.

Barn:

196. i Johan Olaf Andersen #2541, f. 02-05-1876, Alvim østre.
197. ii Bertha Annette Andersen #2542, f. 11-11-1877, Alvim østre.
198. iii August Andersen #2543, f. ca.1880.
199. iv Anna Andersen #2544, f. ca.1883.
200. v Jenny Marie Andersen #2545, f. ca. 1885.

74. Olaves Jensen #2531, f. 31-08-1850, Jelsnes, Tune.

Han gift Anne Oline Helgesdatter alvim #2546, 28-04-1876, i Tune Krk.

Barn:

201. i Anna Marie Olavesen #2547, f. 09-09-1877, Tune.
202. ii Hans Hjalmar Olavesen #2548, f. ca. 1880, Berg.
203. iii Jens Olavesen #2549, f. ca. 1882, Jelsnes-Ødegaard.
204. iv Nikoline Anethe Olavesen #2550, f. ca. 1885, Jelsnes-Ødegaard.
205. v Johan Oskar Olavesen #2551, f. ca. 1888, Jelsnes-Ødegaard.
206. vi Karl Alfred Olavesen #2552, f. ca. 1890, Jelsnes-Ødegaard.

75. Nancy Regine Jensdatter #2264, f. 27-02-1852, Jelsnes.

Konfirmert 27-09-1868 i Tune. anmerkning: " Maadelig kundskaper. Smaa Evner. yderst forsømt opdragelse". Bodde i 1875 hos sin søster Andrine på Hovden i tune. Var 1891 tjenestepike på Tomte, Varteig.
Partner Ole Mathias Alexandersen #2263, f. 01-08-1851, Sarpsborg, (sønn av Alexander Eriksen Hasle #2272 og Anne Maria Mathisdatter Jelsnes #2273) 26-10-1851, Tune Krk., d. 00-00-1923. Født utenfor ekteskapet. Bodde i 1875 på Lande (sammen med moren og hennes ektemann). Var i 1875 "tilreisende hos sin mor på Kjennshaugen. (sønn av Alexander Eriksen) Ugift, sagmester, bosted Fredrikstad." Sagarbeider og bryggeriarbeider. Hadde langt, hvitt snippsjegg. var i 1891 huseier på Lande (gnr. 62, bnr.1 i Tune).

Barn:

207. i Anton Olsen #2265, f. 03-11-1870, Sarpsborg, d. 14-04-1876, Myra, Tune. født utenfor ekteskapet. Bodde i 1875 hos besteforeldrene på Myra u/Tune prestegaard. Død av lungebetennelse.

78. Maren Nikoline Jensdatter #2534, f. 23-07-1858, Jelsnes, Tune.

Hun gift Anton Vilhelmsen #2553, f. ca. 1857, Tune.

Barn:

208. i Johan Emil Antonsen #2554, f. ca. 1880.
209. ii Anna Helene Antonsen #2555, f. ca. 1882.
210. iii Vilhelmine Antonsen #2556, f. ca.1888.
211. iv Albert Marensius Antonsen #2557, f. 1890.

80. Alexander Pedersen Jelsnes #2560, f. 30-09-1841, Jelsnes, Tune.

Han gift Marthe Pedersdatter Grythe/Jelsnes #2566, 29-09-1865, i Varteig, f. ca. 1843, Varteig, d. ca.1930, Sanne Herregård, Tune. Døde hos sønnen P.A.Næss.

Barn:

+ 212. i Peder Alexandersen #2567 f. 19-10-1865.
+ 213. ii Sigvart Anton Alexandersen #2568 f. 24-12-1866.
214. iii Peder Alexandersen #2569, f. 23-11-1870, Jelsnes, Tune, d. 20-06-1876, Jelsnes, Tune.
215. iv Anna Marie Alexanderdatter Jelsnes #2570, f. ca. 1887, Jelsnes, Tune.

81. Andrine Pedersdatter Jelsnes #2561, f. 29-10-1843, Jelsnes, d. 03-04-1873, Jelsnes, Tune.

Hun gift Peter Petersen #2625, 23-10-1863, i Tune Krk., f. 31-10-1840, Varteig. Bodde i 1865 på Sulusnes i Varteig. I 1875 og 1891 på Jelsnes i Tune. Bodde i 1900 på Tømmerholt (gnr.51, bnr.1 i Tune).

Barn:

216. i Anne Helene Petersdatter #2626, f. ca.1867, d. 02-05-1875, Jelsnes, Tune.
217. ii Ole Petersen Jelsnes #2627, f. 04-09-1868, Jelsnes, Tune. bodde 1875 hos faren på Jelsnes.

82. Siri Maria Pedersdatter Lunde/Grythe #2562, f. 22-01-1846, Jelsnes, nordre.

Hun gift (1) Gunder Sandersen Lunde #2628, 11-12-1863, i Tune, f. 21-03-1841, Lunde, Varteig, d. 20-02-1869. druknet ved en ulykkeshendelse, liket ikke funnet.

Barn:

218. i Sigvart Anton Gundersen #2629, f. 24-06-1864, Jelsnes, Tune, d. 26-12-1864, Jelsnes, Tune.
219. ii Sigvart Anton Gundersen #2630, f. 28-11-1865, Jelsnes, Tune.
220. iii Marie Sofie Gundersdatter #2631, f. 21-01-1868, Tune, d. før 1875. nevnes ikke i folketelling 1875.

Hun gift (2) Johannes Hansen Grythe #2632, 22-09-1876, i Varteig.

Barn:

221. iv Inger Johannesdatter Grythe #2633, f. 01-11-1876, Varteig.

84. Caleb Pedersen Langmark #2565, f. 13-01-1859, Jelsnes, Tune. født utenfor ekteskapet.

Faren døde da han var bare 14 mnd. gammel. Vokste opp hos moren på Langmark av Jelsnes. konfirmert 5/10-1873 i Tune. Han var morens eneste arving i 1884. Solgte gårdsbruket Langmark (gnr.6, bnr. 6). Dette har siden ligget under søndre Jelsnes.
Han gift Anette Larsen #2634.

Barn:

222. i Margit Langmark #2635, f. 13-11-1904. Konfirmert 20/9-1918 i Tune "Foreldre: Enkemann, landarbeider Kaleb Pedersen og sypike Anette Larsen".

87. Annette Andreasdatter #2639, f. 22-03-1846, Huken, 19-04-1846, Tune Krk.

Hun gift Laurits Olsen Skofterød #2644, 30-12-1846, f. ca.1850, Skofterød, Skjeberg. sagmester på Hafslund 1880 og skomaker 1875. Bodde under folketellingen 1875 på Hukelund under Hafslund.

Barn:

223. i Johan Oskar Lauritsen Skjeggeby #2645, f. 14-03-1871, Skjeggeby, Tune, 30-04-1871, Tune. bodde i 1875 på Hukelund.
224. ii August mariensius Lauritsen Skjeggeby #2646, f. 23-02-1873, Skjeggeby, Tune, 14-04-1873, Tune.
225. iii Karl Normann Lauritsen #2647, f. 31-08-1875, Huken,, 24-10-1975, Tune, d. 02-03-1877, Huken. døde av skalagenfeber.

90. Johan Ludvig Johansen #2642, f. 26-12-1854, Skjeggeby, 21-01-1855, Tune Krk.

Overtok i 1897 Helgeby (gnr.95, bnr.4 i Tune) etter sin far.
Han gift Oline Andreasdatter #2649, f. ca.1866.

Barn:

226. i Annie Johansen Helgby #2650, f. ca.1900.
+ 227. ii Andreas Johansen #2651 f. 08-06-1903.
228. iii Nancy Johansen Helgeby #2652, f. ca.1905.

94. Andrine Samuelsdatter #968, f. 17-09-1845, Lunde, Varteig, 12-10-1845, Varteig Krk., d. 23-04-1912, Amdal, Tune.

Hun gift Erik Gulbrandsen #967, 07-09-1866, i Tune Krk., f. 02-01-1843, Lunde, Varteig, (sønn av Gulbrand Mathiesen #984 og Rebekka Eriksdatter #985) 15-01-1843, Varteig Krk., d. 06-09-1912, Amdal, Tune. Skomaker og lensearbeider.

Barn:

229. i Andrine Eriksdatter #1322, f. 19-11-1865, Blakkestad, Tune, d. 25-12-1865, Blakkestad, Tune.
+ 230. ii Georg #970 f. 12-12-1866.
231. iii Simen Eriksen #971, f. 12-12-1868, Blakkstad, Tune, 10-01-1869, Tune.
232. iv Anders Eriksen #972, f. 19-02-1871, Tune.
233. v Inger Marie Eriksdatter #973, f. 17-02-1873, Tune.
+ 234. vi Julius #974 f. 22-02-1874.
+ 235. vii Inger Marie #969 f. 12-12-1875.
+ 236. viii Sigvard #975 f. 28-10-1877.
+ 237. ix Kristian #976 f. 15-11-1881.
238. x Ragna Eriksdatter #977, f. 30-10-1883, Tune.
+ 239. xi Anna Elise #145 f. 30-10-1883.
240. xii Johan Eriksen #978, f. 14-08-1888, Tune, d. 19-12-1968, Skiptvedt. overtok i 1913 Amdal for kr. 2500,- etter faren. Solgte igjen i 1915 for kr. 3.700,-. Overtok i 1922 Glende (gnr.14, bnr.9 i Skiptvedt etter sviger faren. Han gift Anna Johansen Glende #2757, f. 1891, Skiptvedt.

96. Anders Samuelsen Lunde #2664, f. 03-04-1851, Lunde, Varteig, d. før 1901.

Han gift Anne Jensdatter Strømnes #2758, 04-02-1876, i Tune Krk., f. 1854, Varteig.

Barn:

241. i Helga Marie Blakkestad #2759, f. 02-04-1876, Blakkestad, Tune, 14-05-1876, Tune Krk. døde tidlig. (en halvsøster fikk senere samme navn.)
+ 242. ii Hilmar #2760 f. 11-03-1887.
+ 243. iii Kristian #2761 f. 05-04-1890.
+ 244. iv Sigurd Andersen #2762.
+ 245. v Johannes #2763.
+ 246. vi Olaf #2764.
247. vii Anders Blakkestad #2765, d. 24-07-1963. ingen livsarvinger. Skiftet avsluttet 12/4/1964.

100. Johan Peter Samuelsen #2668, f. 28-07-1863, Lunde, Varteig, 23-08-1863, Varteig, d. 07-02-1915, Blakkestad, Tune.

Han gift (1) Gina Augusta Andersdatter Sulusnes #2873, f. 10-12-1867, Sulusnes, d. før 1900.

Barn:

248. i Gerda Marie Blakkestad #2874, f. 1891. var i mange år bestyrer for Tune Gamlehjem,(Tuneheimen) Ugift.
+ 249. ii Selma Anette #2875 f. 1895.

Han gift (2) Johanne Dorthea Botten #2876, f. 1880, Rakkestad, d. 1953. kom fra Rustad, Rakkestad. Solgte i 1941 Blakkestad søndre til Sverre Berggren.

Barn:

+ 250. iii Marthe Sofie #2877 f. 1903.
+ 251. iv Ingeborg Kristine #2878 f. 1906.
+ 252. v Astrid Lovise #2879 f. 1909.
+ 253. vi Rakel #2880 f. 1911.
+ 254. vii Haakon #2881 f. 01-04-1913.

101. Maren Thorine Samuelsdatter #2669, f. 22-06-1867, Blakkestad, Tune, 28-07-1867, Tune.

Hun gift Ole Juliusen Furuholmen Svartedal #2921, før 1891, f. 1858, Varteig.

Barn:

255. i Anna Olsdatter Svartedal #2922, f. ca.1888. Hun gift Oskar Rognerød #2931.
256. ii Selma Johanne Olsdatter #2923, f. 00-09-1890. Hun gift Hjalmar Lustad #2932.
257. iii Magna Olsdatter Svartedal #2924. Hun gift Jens Borgen #2933.
+ 258. iv Lagerte Olsdatter #2925.
259. v Hjalmar Olsen Svartedal #2926.
260. vi Olga Olsdatter Svartedal #2927. Hun gift J. Espenes #2939.
261. vii Johan Olsen Svartedal #2928. Han gift Aslaug Vold #2940.
262. viii Oskar Olsen Svartedal #2929. Han gift Othilie N. Frorudneset #2941.
263. ix Signe Olsdatter Svartedal #2930. Hun gift Thorleif Morthaugen #2942.

102. Ole Mathias Alexandersen #2263, f. 01-08-1851, Sarpsborg, 26-10-1851, Tune Krk., d. 00-00-1923.

Født utenfor ekteskapet. Bodde i 1875 på Lande (sammen med moren og hennes ektemann). Var i 1875 "tilreisende hos sin mor på Kjennshaugen. (sønn av Alexander Eriksen) Ugift, sagmester, bosted Fredrikstad." Sagarbeider og bryggeriarbeider. Hadde langt, hvitt snippsjegg. var i 1891 huseier på Lande (gnr. 62, bnr.1 i Tune).
Partner Nancy Regine Jensdatter #2264, Konfirmert 27-09-1868 i Tune. anmerkning: " Maadelig kundskaper. Smaa Evner. yderst forsømt opdragelse". Bodde i 1875 hos sin søster Andrine på Hovden i tune. Var 1891 tjenestepike på Tomte, Varteig.

Barn:

(Se ekteskap til nummer 75)

Han gift (2) Sidsel Marie Kristensdatter Solberg #2266, 22-10-1876, i Tune Krk., f. 13-07-1854, Rakkestad, d. 20-01-1934, Lande.

Barn:

264. ii Augusta Marie Olsen Matiasen #2267, f. 14-02-1877, Lande, 02-04-1877, Tune Krk.
+ 265. iii Emilie Olsen #2268 f. 07-05-1879.
+ 266. iv Anton Marentius #2257 f. 30-10-1884.
+ 267. v Johannes Alexandersen #2269 f. 23-10-1887.
+ 268. vi Sigurd #2270.
269. vii Martha Mathisen #2271. førstedame hos slakter Otto Skjøren. Ugift.

106. Andrine Agnes Andersdatter #3003, f. ca. 1849.

Partner Even Mathisen #3013, f. 1845.

Barn:

270. i Aksel Edvin Evensen #3014, f. 12-09-1872, Sulusnes, Varteg. født utenfor ekteskapet.

Hun gift (2) Peter Petersen #2625, 23-10-1874, i Varteig, f. 31-10-1840, Varteig. Bodde i 1865 på Sulusnes i Varteig. I 1875 og 1891 på Jelsnes i Tune. Bodde i 1900 på Tømmerholt (gnr.51, bnr.1 i Tune).

Barn:

271. ii Paul August Petersen #3015, f. 05-04-1875, Jelsnes, Tune, d. 02-03-1876, Jelsnes, Tune.
272. iii Paul August Petersen #3016, f. 08-08-1876, Jelsnes, Tune, d. 23-03-1877, Tune. døde av skalagenfeber.
273. iv Grethe Helene Petersen #3017, f. ca.1879, Tune. bodde i 1891 hos foreldrene på Jelsnes, Tune.
274. v Inga Olava Petersen #3018, f. 05-05-1881, Jelsnes, Tune. Hun gift Alfred Antonsen Høyås #3025, 17-12-1910, i Tune, f. 29-01-1888, Tune. var jernbanearbeider i Askim 1910.
275. vi Klara Mathilde Petersen #3019, f. ca. 1883, d. 1886, Tune.
276. vii Martha Petersen #3020, f. ca. 1884, Tune.
277. viii Klara Mathilde Petersen #3021, f. ca.1887, Tune. bodde i 1891 hos foreldrene på Jelsnes, bodde 3/12 1900 hos foreldrene på Tømmerholt, Tune.
278. ix Alma Sofie Petersen #3022, f. ca. 1889.
279. x Gerda Oline Petersen #3023, f. ca. 1891, Jelsnes, Tune.
280. xi Petra Adolfine Petersen #3024, f. 1892, Tune.

116. Marthe Marie Christiansdatter #3030, f. 12-06-1861.

Hun gift Simen Syversen Furuholmen #3036, f. 1867, Varteig.

Barn:

281. i Sigurd Simensen #3037, f. 1896. Han gift Ruth Dahlen #3038.

117. Christen Christiansen Westgaard #3031, f. 31-12-1863.

Barn:

+ 282. i Rolf #3039.
283. ii Arthur Westgaard #3040.
284. iii Olaf Westgaard #3041. død.

118. Annette Christiansdatter #3032, f. 19-04-1866. har 4 sønner og 3 døtre.

Hun gift Arne Arnesen #3047. fra gården Eng, Skiptvedt.

Barn:

+ 285. i Alf #3048 f. 1907.

119. Anders Christiansen Westgaard #3033, f. 12-03-1869. kjøpmann i Varteig Meieri.

Han gift Anna Bråthen #3054. fra Bråthen, Varteig.

Barn:

286. i Øivind Westgaard #3055, f. 04-12-1913. død, ingen barn.
+ 287. ii Aashild #3056 f. 06-06-1916.
+ 288. iii Klara #3057 f. 31-07-1919.

120. Johan Ludvig Christiansen Westgaard #3034, f. 05-08-1873, d. 1955. født tvilling. overtok gården Heia i Skjeberg. (gnr.22, bnr.4 i Skjeberg).

Han gift Julie Johansen Heia #3064, 1918, f. 1890.

Barn:

289. i Kolbjørn Westgaard #3065, f. 1919.
+ 290. ii Alfhild #3066 f. 1923.

121. Elise Augusta Christiansdatter Westgaard #2422, f. 05-08-1873.

Hun gift Edvard Hansen #2240, 00-00-1900, f. 26-06-1865, (sønn av Hans Eriksen Kallasten #2237 og Regine Sophie Mathisdatter #2231) d. ca. 1937. Kom fra Nordby da de kjøpte Skjeggeby (gnr.94, bnr. 5) i 1905.

Barn:

+ 291. i Hartvig #2423 f. 01-10-1900.
292. ii Signe Hansen #2424, f. 1906, d. 1938. ugift.
293. iii Einar Hansen #2425, f. 1908, d. 1946. ugift.
294. iv Erling Hansen #2426, f. 1911. Han gift Linea Olsen #2427, f. 03-03-1914, (datter av Viktor Olsen #3071 og Karen #3072). Ingen barn.

123. Ludvig Arnesen Arneberg #3076, f. 06-05-1856, Bråtanes, Tune.

Født 2 år før foreldrenes vielse på Bråtanes under Holleby i Tune. Hjemmedøpt av mormoren Marie Olsdatter. Bodde i 1865 og 1875 hos foreldrene hhv. på Skjeggeby og Nordby. han var i 1875 ugift tømmerarbeider og for en del jord- bruker.
Han gift Marie Julie #3086.

Barn:

+ 295. i Marianne #3087 f. 1884.
+ 296. ii Hanna #3088 f. 1889.
+ 297. iii Betsy Utilie #3089 f. 1893.

124. Andrine Arnesen Arnesdatter #3077, f. 13-04-1858, Bråtanes, Tune, 01-08-1858, Tune. født litt før foreldrenes vielse på Bråtanes under Holleby i Tune.

Hun gift Hans Kristian Olsen #3105, f. 1851, Rakkestad.

Barn:

298. i Anna Elisa Hansdatter #3106, f. 1879, Tune. gift Iversen, ingen barn.
299. ii Ovidie Juliane Hansdatter #3107, f. 1885, Rakkestad. ugift.

125. Alexander Arnesen Kingsrød #3078, f. 19-02-1860, Kingsrød, Varteig, 18-03-1860, Tune, d. 1944.

Han gift Gina Pedersen #3108, f. 04-05-1860, Tune, d. 18-10-1933.

Barn:

300. i Magdalena Arnesen Østby #3109, f. 00-11-1889, Tune. Hun gift nn Kristiansen #3111.
301. ii Arthur Gunnerius Arnesen Østby #3110, f. 26-01-1900, Tune. ugift.

126. Ole Edvard Arnesen #3079, f. 02-02-1862, Kingsrød, Varteig, 17-04-1862, Varteig, d. 1942.

Han gift Annie Ellidea Johannesen #3112, f. Hamar.

Barn:

302. i Elida Alvhilde Arnesen #3113, f. 22-08-1895, Nordby, Tune.
Hun gift (1) Gustav Adolf Karlsen #3126, 13-04-1915, i Tune, f. 21-06-1894, Dalsland, Sverige.
Hun gift (2) Alfred Bergersen #3127.
303. ii Nora Oktava Arnesen #3114, f. 08-11-1896, Nordby, Tune. ugift.
304. iii Asbjørn Arnesen #3115, f. 28-03-1898. Han gift Astrid Tobiassen #3128
305. iv Arnold Arnesen #3116, f. 25-11-1899, Tune. Han gift Dagmar #3129.
306. v Karl Arnesen #3117, f. 18-03-1901. ugift.
307. vi Agnethe Arnesen #3118, f. 23-02-1903. Hun gift Severin Wilassen #3130.
+ 308. vii Eli #3119 f. 15-10-1904.
309. viii Arne Arnesen #3120, f. 12-06-1906. Han gift Margit #3137.
310. ix Nathalie Arnesen #3121, f. 30-11-1907. Hun gift Trygve Amundsen #3138.
311. x Erik Arnesen #3122, f. 03-03-1909. Han gift Gulle Krog #3139.
312. xi Randi Arnesen #3123, f. 24-03-1911. Hun gift Wilhelm Wilhelmsen #3140.
313. xii Kirsten Arnesen #3124, f. 12-07-1914. Hun gift Martin Smedstad #3141.
314. xiii Aase Arneberg #3125, f. 22-02-1916. Hun gift Erling Borgen #3142.

127. Rikard Arnesen #3080, f. 09-02-1864, Hasle, Varteig.

Han gift Berte Marie Arnesen #3143, f. ca. 1860, Varteig.

Barn:

315. i Inga Otilie Arnesen #3144, f. 1894, Varteig. Hun gift Anton Skarpenord #3148.
316. ii Hartvik Alfred Arnesen #3145, f. 19-08-1896, Nordby, Varteig. konfirmert fra Nordby 23/4 1911 i Tune.
317. iii Johan Oscar Arnesen #3146, f. 1898, Tune. Han gift Kristine #3149.
318. iv Marta Rebekka Arnesen #3147, f. 13-06-1900, Tune.

128. Erik Arnesen #3081, f. 18-05-1866, Skjeggeby, Tune, d. 1953. Bodde i 1875 hos foreldrene på Nordby, Tune. Cellulosearbeider.

Han gift Josefine Mathilde Tostensen #3150.

Barn:

+ 319. i Valdemar #3151 f. 1891.
320. ii Amanda Olida Eriksen #3152, f. 06-02-1897, Nordby, Tune. Hun gift Johan Melby #3156.
321. iii Arne Eriksen #3153. Han gift Sigrid Jansen #3157.

129. Ove Andreas Arnesen #3082, f. 07-08-1868, Skjeggeby, Tune, 18-10-1868, Tune Krk., d. 17-06-1954.

Bodde i 1875 hos foreldrene på Skjebbeby, i 1891 og 1900 på Vestby i Tune. Overtok Vestby, Hafslundsøy etter faren i 1906.
Han gift Emma Pedersen #3158, f. 17-10-1871, d. 10-09-1951.

Barn:

+ 322. i Peder Arthur #3159 f. 23-09-1890.
+ 323. ii Ole Edvard Arnesen #3160 f. 15-10-1892.
+ 324. iii Ingeborg Otilie Arnesen #3161 f. 09-03-1895.
+ 325. iv Valborg Arnesen #3162 f. 24-02-1899.
+ 326. v Hanna #3163 f. 20-05-1901.
+ 327. vi Einar Alfred #3164 f. 24-12-1905.
+ 328. vii Andreas Arnesen #3165 f. 12-11-1908.
+ 329. viii Erling Johannes Arnesen #3166 f. 21-11-1910.
+ 330. ix Ragnhild #3167 f. 28-06-1913.
331. x Ella Oddbjørg Arnesen #3168, f. 18-09-1914. Hun gift Torleif Andersen #3254. død.

132. Olga Marie Arnesdatter #3085, f. 08-02-1876, Nordby, Tune, d. 01-06-1961, Skjebergdalen.

Hun gift Olaves Olsen Kingsrød #3255, 03-08-1901, i Tune Krk., f. 09-05-1877, Varteig, (sønn av Ole Kristoffersen #4283 og Anne Andersdatter #4293) stilling: Murer, d. 11-05-1957, Skjebergdalen. kjøpte gården Bastemarka i Skjebergdalen. Han oppholdt seg lenge i Amerika, mens hustru og barn var bosatt på Bastemarka. Han var murer. Etter sammenlagt 25 år i Amerika fikk han trygd utbetalt derfra, både han og kona.

Barn:

332. i Astrid Kingsrød #3256, f. 22-01-1902.
+ 333. ii Oleiv #3257 f. 13-01-1904.
334. iii Rolf Kingsrød #3258, f. 11-10-1906.
335. iv Ruth Kingsrød #3259, f. 13-12-1908.
336. v Sverre Kingsrød #4330, f. 24-04-1911.
337. vi Osvald Kingsrød #4331, f. 20-07-1913.
338. vii Hartford Kingsrød #3260, f. 28-01-1916.
+ 339. viii Henning #3261 f. 14-06-1918.

134. Maren Julie Johansdatter #3276, f. 19-06-1844, Lundestad, Tune, 07-07-1844, Tune Krk., d. 1924.

Hun gift Robert Anton Hansen #3530, 20-03-1866, i Tune Krk., f. 18-09-1844, d. 02-01-1910. var fra greåker østre. Var i 1866-1868, matros, Sjømann i 1871, arbeider i 1873, matros i 1875. I 1910 var han portner ved Cellulosefabrikken.

Barn:

340. i Hilda Marie Hansen #3531, f. 12-09-1867, Næs, Rolvsøy, 27-10-1867, Tune Krk., d. 01-01-1868, Rolvsøysund, Rolvsøy.
341. ii Rikard Marensisus Hansen #3533, f. 08-10-1871, Greåker, Tune, 29-10-1871, Tune Krk. ugift ved folketellingen i 1891. Omkom til sjøs.
342. iii Inga Marie Hansen #3534, f. 26-10-1873, Greåker, Tune, 23-11-1873, Tune Krk.
343. iv Johan Alfred Hansen #3535, f. 08-06-1875, Greåker, Tune, 04-07-1875, Tune Krk., d. ca 1877. døde som liten.
344. v Johan Alfred Hansen #3536, f. 02-10-1878. emigrerte til Amerika, fikk 6 barn.
345. vi Anna Marie Hansen #3537, f. 28-10-1880, d. 1973. ingen barn. Hun gift xx Klasen #3541.
+ 346. vii Karla Ludveski #3538 f. 19-09-1884.
347. viii Ragna Margrethe Hansen #3539, f. 19-10-1887. emigrerte til Amerika, fikk 7 barn.
+ 348. ix Jocobine Kaspara #3540 f. 14-09-1890.
349. x Henrik Hansen #3532, f. 02-11-1968, Næs, Rolvsøy, 22-11-1868, Tune Krk. omkom til sjøs.

135. Hendrik Johansen #3523, f. 19-03-1847, Vister, 18-04-1847, Tune Krk. bodde i 1875 med kone og barn på Hauge østre, Rolvsøy.

Han gift Maren Andreasdatter #3574, f. 1849, Rakkestad.

Barn:

350. i Karl August Hendriksen #3575, f. 1869, Glemmen.
351. ii Johan Hendriksen #3576, f. 1871, Glemmen.
352. iii Inga Marie Hendriksdatter #3577, f. 07-08-1873, Hauge, Rolvsøy.
353. iv Betty Lovise Hendriksdatter #3578, f. 21-02-1876, Tune.

136. Grethe Maria Johnsdatter #3524, f. 21-03-1850, Vister, 28-04-1850, Tune Krk., Gravlagt: Rolvsøy krk.

Hun gift Gustav Larsen Sahlin #3579, 27-11-1868, i Tune Krk., f. ca. 1837, Elfsborgslen, Sverige, Gravlagt: Tune Krk. kom til Norge 1866, sagarbeider og uhuseier i 1875. Begravet ved Tune krk.

Barn:

+ 354. i Carl Johan Gustavsen #3580 f. 10-04-1869.
+ 355. ii Gotfred Marentius Gustavsen #3581 f. 07-12-1871.
356. iii Betty Marie (Betsy) Sahlin #3582, f. 09-02-1874, Hauge, Rolvsøy, 08-03-1874, Tune Krk., d. 00-03-1953, Gravlagt: Rolvsøy krk. Hun gift Julius Andreassen #3641. hadde barn fra 1. ekteskap.
+ 357. iv Emma Elise Gustavsen #3583 f. 11-04-1876.
+ 358. v Anna Mathilde Gustavsen #3584 f. 1878.
+ 359. vi Inger Gustavsen #3585 f. 1881.
+ 360. vii Maren Julie Gustavsen #3586 f. 1884.
+ 361. viii Helga Oline Gustavsen #3587 f. 04-10-1886.
362. ix Søren Gustavsen Sahlin #3588, f. 1889. var i 1900 sagarbeider.

137. Laurits Johansen #3525, f. 11-08-1853, Vister, 16-10-1853, Tune Krk.

Han gift Anette Olausen #3790, f. ca. 1865, Glemmen.

Barn:

363. i Anton Lauritsen #3791, f. 1883.
364. ii Ole Lauritsen #3792, f. 1885.
365. iii Johan Lauritsen #3793, f. 1887.
366. iv Danna Lauritsen #3794, f. 00-07-1890.

138. Peter Johansen #3526, f. 01-11-1858, Vister søndre. hjemmedøpt av Svend Thoresen Vister. Dåpen bekeftet i Tune krk. 27/3 1859.

Konfirmert (fra Hauge) 12/4 1874 i Tune krk. Var i 1875 sjømann og indens hos sin søster Grethe på Hauge østre.
Han gift Grethe Olsen #3795, f. ca. 1859, Borge.

Barn:

367. i Johan #3796, f. ca. 1880, Borge.
368. ii Kaspara #3797, f. ca. 1882, Tune.
369. iii Agnes #3798, f. ca. 1884, Tune.
370. iv Gunda Petrine #3799, f. ca.1886, Tune.
371. v Hilda Marie #3800, f. ca.1888, Tune.
372. vi Ragna Sofie #3801, f. ca. 1890, Tune.

139. Karl Johansen #3528, f. 1863.

Barn:

373. i Tor Sahlin #3635, stilling: Byggeleder.

140. Laura Kristine Thune #3847, f. 03-02-1885, Tune, d. 1921, Greåker, Tune.

Hun gift Jens Lauritzen Opstad #3851, 27-01-1917, i Tune Krk., f. 15-07-1884, Tune.

Barn:

+ 374. i Jens Lauritz #3852 f. 05-05-1917.
+ 375. ii Fritjof Alexander #3853 f. 29-01-1921.

141. Ingeborg Johanne Thune #3848, f. 14-07-1887, d. 09-12-1970, Gravlagt: Tune Krk.

Hun gift Thomas Skjøren #3873, f. 17-08-1883, d. 26-01-1935, Tune, Gravlagt: Tune Krk. gårdbruker på Stenrød i Tune.

Barn:

+ 376. i Thorstein #3874 f. 26-12-1909.
+ 377. ii Jens Otto #3875 f. 29-06-1912.
+ 378. iii Randi #3876 f. 12-04-1915.
+ 379. iv Hildur #3877 f. 18-09-1920.
380. v Valborg Skjøren #3878, f. 10-11-192x. ingen barn. Hun gift Felix Abele #3901, f. Tyskland.

143. Anna Helene Thune #3850, f. 18-05-1894, d. 26-10-1971, Storetune, Tune.

Hun gift Ole Andreasen Brevik #3903, 15-04-1916, f. 26-09-1888. kjøpte i 1915 Havna (gnr.47, bnr.2, Tune). Havna ble solgt igjen i 1921

Barn:

381. i Arne Brevik #3904, f. 14-06-1917. ugift.
+ 382. ii Olaug (Tullik) #3905 f. 16-03-1919.
+ 383. iii Laura Kristi (Vesla) #3906 f. 14-03-1921.
+ 384. iv Else Synøve (Tulla) #3907 f. 30-05-1924.
+ 385. v Ingeborg #3908 f. 16-02-1927.
+ 386. vi Ole Robert #3909 f. 10-11-1929.
+ 387. vii Gunil Margrethe #3910 f. 10-06-1931.

147. Kirsten Marie Thune #3999, f. ca. 1880, Fredrikstad.

Hun gift Olaf Torp #4006. fra Torpeberget, Fredrikstad.

Barn:

388. i Gerd Julie Torp #4007, f. 05-02-1916. bosatt i Våler i Østfold. Hun gift Ivar Opaas #4008.

148. Thor James Thune #4000, f. 08-10-1882, Moss.

Han gift Anna Margrethe Eng #4009, f. 28-12-1885, d. 17-06-1965.

Barn:

+ 389. i Mette Margrethe #4010 f. 13-04-1918.

149. Arthur Thune #4001, f. 1886, stilling: Skipsreder.

Han gift Ragnhild Giertsen #4014.

Barn:

+ 390. i Jan #4015.

151. Astrid Thune #4003, f. 00-08-1889. Hun gift Nils Stangeby #4019. fra Fredrikstad.

Barn:

391. i Thorvald Stangeby #4020, f. 18-12-1915. ingen barn. Han gift Åse Kihle #4022. fra Oslo.
392. ii Nils Stangeby #4021. død 18 år gammel.

152. Ragnhild Helene Thune #4004, f. 25-08-1891, Fredrikstad, d. 06-01-1958, Drammen.

Hun gift Einar Falkenberg Holter #4023, 15-07-1918, f. 04-12-1886, Fredrikstad, d. 02-12-1962, Drammen. forettningsmann i Drammen.

Barn:

+ 393. i Ingeborg Alfhild #4024 f. 30-11-1918.
+ 394. ii Lilly Elisabeth (Betten) #4025 f. 09-05-1920.
+ 395. iii Hans Jacob #4026 f. 29-08-1923.

153. Martha Andrea Thune #4005, f. 29-11-1894.

Hun gift Asbjørn Kvamme #4052, f. 1873, stilling: Lege, d. 1946. var distriktslege i Råde.

Barn:

+ 396. i Elling #4053 f. 23-08-1918.
+ 397. ii Thordis Julie #4054 f. 18-11-1919.

154. Ole Jørgen Arneberg #1043, f. 09-08-1887, Berg, (5) d. 10-02-1972, Berg.

Han gift Petra Helene Jacobsen Myren #1047, 23-03-1912, i Berg Krk., f. 06-12-1886, Rokke, Berg, (datter av Christian Jacobsen Myren #1060 og Johanne Jensdtr. Greåker #1061) d. 16-02-1984, Berg.

Barn:

+ 398. i Kristian Asbjørn #1048 f. 16-01-1913.
+ 399. ii Ole Petter #1051 f. 01-08-1914.
+ 400. iii Jenny Marit #1053 f. 01-09-1916.
+ 401. iv Gudrun Ingeborg #1054 f. 13-08-1918.
+ 402. v Jon Helge #1055 f. 02-07-1920.
+ 403. vi Tron #1056 f. 31-08-1922.
+ 404. vii Sven Trygve #1057 f. 04-09-1924.
+ 405. viii Jens Arne #1058 f. 15-04-1927.
+ 406. ix Nils Bjarne #1059 f. 24-07-1929.

155. Karl Markus Arneberg #1044, f. 28-04-1889, Berg, d. 29-11-1966, Sønstegård, Berg, Gravlagt: 03-12-1966, Berg Krk.

Var bestyrer på Berg gamlehjem i 17 år. Flere kommunale verv.
Han gift Sidsel Julie Haug #1062, 15-04-1917, i Degernes, f. 18-09-1887, Degernes, (datter av Ole Martin Hansen #315 og Gina Karoline Svendsdtr. #398) d. 15-10-1945, Sønstergaard, Berg.

Barn:

+ 407. i Arne #1063 f. 20-01-1918.
+ 408. ii Karin #1064 f. 20-12-1922.
+ 409. iii Ellen Margrethe (Tulla) #1065 f. 02-07-1924.

156. Arne Arneberg #1045, f. 22-03-1891, Berg, d. 18-04-1966, Biri.

Han gift Magda Gudrun Ekern #1066, 27-06-1919, i Biri, f. 06-03-1896, Biri, d. 02-11-1970, Biri.

Barn:

+ 410. i Mimi Elinor #1067 f. 30-04-1920.
+ 411. ii Astrid #1068 f. 24-05-1922.
+ 412. iii Gunvor Dagny #1069 f. 09-10-1929.

158. Lars Peder Larsen #4144, f. 14-07-1886.

Han gift Martha Kristine Solberg #4149, 03-03-1917, i Tune, f. 31-01-1890, Nedre Eiker.

Barn:

+ 413. i Hans Otto #4150 f. 06-10-1918.

159. Kristian Jørgen Larsen #4145, f. 18-08-1888, Alvim, nordre, 23-09-1888, Tune Krk., d. 03-02-1969, Tingvoldheimen, Tune.

Veivokter. hadde kiosk og bensinstasjon på Grålum.
Han gift Betty Kaspara Pettersen #4160, 26-07-1913, i Tune Krk., f. 28-01-1890, Alvim, d. 21-01-1969, Tingvoldheimen, Tune. var firmening av sin mann.

Barn:

+ 414. i Kirsten Helene #4161 f. 30-04-1917.
+ 415. ii Gerd #4162 f. 30-04-1919.

160. Agnes Kristine Larsen #4146, f. 01-09-1890, Alvim, nordre, 26-10-1890, Tune, d. 00-09-1979, Gravlagt: 19-09-1979.

Hun gift Nils Richard Kraugerud #4203, 04-05-1918, f. 11-11-1887. overtok etter faren Kraugerud øvre 1940 (gnr.236, bnr 1 i Rakkestad).

Barn:

+ 416. i Richard #4204 f. 23-02-1920.
+ 417. ii Nils Otto #4205 f. 23-07-1923.

Ref:

(5) Berg Herred gjennom 100 år. 1837 - 1937. 71,72,74.


6. generasjon


163. Christian Bernhard Holm Utne #2119, f. 23-05-1897, Tune, 04-07-1897, Tune Krk., d. 03-11-1977, Oslo.

Han gift Oddbjørg Kvam #2121, f. 26-02-1903, Rena, (datter av Olaf Fredrik Horn Kvam #2161 og Sigrid Therese Holter #2165). var tremenning med sin mann.

Barn:

418. i Bjørg Utne #2122, f. 26-05-1926. ingen barn. Hun gift Bjørn Hagen #2124, f. 28-09-1924. statsautorisert revisor ved Oslo ligninskontor.
+ 419. ii Olaf Kvam #2123 f. 13-07-1931.

164. Solveig Utne #2120, f. 26-02-1900, Utne søndre, 07-05-1900, Tune Krk.

Hun gift (1) Carl Johan Lindemann #2128, 15-12-1918, f. 06-04-1899, Tune.

Barn:

420. i John Lindemann #2129. død uten etterkommere.

Hun gift (2) Kaare H. Slang #2130, 00-00-1926, f. 00-00-1901. kjøpte i 1926 gården Hjortås (gnr. 90, bnr. 2, 4, 7 i Skjeberg).

Barn:

+ 421. ii Halvard Ludvig #2131 f. 12-06-1926.
+ 422. iii Gerd Sofie #2132 f. 00-00-1929.
+ 423. iv Åge Petter #2133 f. 12-03-1937.
+ 424. v Reidar Kristian #2134 f. 00-00-1942.

166. Oddbjørg Kvam #2121, (Se ekteskap til nummer 163.)

168. Marit Mathilde Sundby Evensen #2169, f. 25-06-1905.

Hun gift Hans Viggen #2173, f. 14-07-1891, stilling: Lærer, d. 00-08-1979.

Barn:

+ 425. i Ellen #2174 f. 07-06-1930.
+ 426. ii Turid #2175 f. 12-02-1937.
427. iii Bjørg Viggen #2176, f. 13-09-1939. lege ved Haukeland sykehus i Bergen. Ugift.

170. Gerd Sundby Evensen #2171, f. 23-03-1912, d. 00-12-1977.

Hun gift Trygve Johannesen #2189, f. 30-11-1906, d. 00-00-1974.

Barn:

+ 428. i Fredrik #2190 f. 18-05-1942.
429. ii Erik Riul #2191, f. 08-09-1944. Han gift Anne Grete Nilsen #2196, f. 11-08-1949, stilling: Arkitekt.
430. iii Marit Riul #2192, f. 24-06-1947.
+ 431. iv Anne Grethe #2197 f. 19-12-1949.

171. Vera Marie Kvam #2201, f. 12-01-1921, Oslo. Hun gift Andreas Furre #2204.

Barn:

+ 432. i Jan #2205.
433. ii Anne-Karin Furre #2206, f. 23-08-1951.
434. iii Øystein Furre #2207, f. 24-09-1955.
435. iv Sigmund Furre #2208, f. 15-11-1956.

172. Ole Jacob Kvam #2202, f. 29-04-1923, Oslo. Han gift Kari #2212, (skilt) f. Vågå.

Barn:

436. i Vence Kvam #2213.
437. ii Sverre Kvam #2214.

173. Irmelin Kvam #2203, f. 29-09-1930. Hun gift Kåre Skaugen #2215. elektroingeniør ved NEBB.

Barn:

438. i Kristin Skaugen #2216.
439. ii Nora Skaugen #2217.

174. Ole Petter Hansen #2238, f. 29-01-1862. Han gift Ida Jacobsen #2278, f. Sverige.

Barn:

+ 440. i Kristine #2279 f. 17-12-1883.
+ 441. ii Johan Anton #2224 f. 11-04-1885.

175. Richard Hansen Langmark #2239, f. 11-07-1863, d. ca. 1933. overtok Langmark (bnr. 2) i 1911 for kr. 500,-.

Barn:

442. i Hans Kristian Rikardsen #2360, f. 02-07-1889, Rakkestad, d. 00-00-1959, Bærum, Gravlagt: Bryn krk. født utenfor ekteskapet. Jobbet hos Mostad. Ugift.
443. ii (datter) Rikardsdatter #2361. døde tidlig.

Han gift (2) Marie Kristine Henriette Jakobsen #2362, 28-07-1904, i Tune Krk., f. 00-00-1882, Kolstadhytta, Tune, d. 00-00-1974. hennes foreldre var født i Sverige.

Barn:

+ 444. iii Harrald Marensius Hansen #2363 f. 16-05-1906.
+ 445. iv Johan Anker #2364 f. 24-06-1908.
+ 446. v Helga Otilie #2365 f. 26-07-1911.
447. vi Ingrid Hansen #2366, f. 09-06-1913. døde tidlig.
+ 448. vii Ingrid Hansen #2367 f. 04-08-1915.
449. viii Håkon Hansen #2368, f. 29-04-1917, d. 00-00-1919.
+ 450. ix Anna Elise Noomi #2369 f. 17-11-1919.
+ 451. x Ragna #2370 f. 18-09-1921.

176. Edvard Hansen #2240, (Se ekteskap til nummer 121.)

177. Anton Hansen #2241, f. 08-10-1867. Han gift Wilhelmine Jonassen #2434, f. Dalsland, Sverige.

Barn:

+ 452. i Margit #2435.
+ 453. ii Hartvig #2436.

180. Augusta Marie Hansdatter #2244, f. 25-06-1877.

Hun gift August Kristiansen #2442, f. Herland, Eidsberg.

Barn:

454. i Hans Kristian Andersen Kallasten #2286, f. 08-06-1898, Kallasten, Tune, d. 01-01-1966. Eide bruket Øken (gnr.12, bnr.4 i Tune) Ingen barn. Han gift Ingrid Johansen #2282, f. 30-03-1912, Onsøy, (datter av Marensius Aarum #2280 og Kristine Olsen #2279).
+ 455. ii Lovise #2443.
456. iii Johan Anker Kristiansen #2444, d. Fredrikstad. ugift.
457. iv Karl Kristiansen #2445.
458. v Annette Kristiansen #2446. Hun gift xx Mørdre #2450, f. Oslo.
459. vi Asbjørn Kristiansen #2447. bor i Fredrikstad.
460. vii Ebba Kristiansen #2448. Hun gift xx Gjermundsen #2451.
461. viii Hjørdis Kristiansen #2449. bor i Fredrikstad.

181. Hans Sigvart Hansen #2245, f. ca. 1879, d. 1928. påkjørt og drept av tog på Opsund.

Han gift Marie #2457.

Barn:

462. i Sigurd Hansen #2458. flyttet til Oslo.
463. ii Håkon Hansen #2459. flyttet til Oslo.
464. iii Gerda Hansen #2460. flyttet til Oslo.
465. iv Unni Hansen #2461. flyttet til Oslo.
466. v Randi Hansen #2462. flyttet til Oslo.

183. Alexander Andersen Hasle #2466, f. 22-05-1861, Varteig. Konfirmert 8/10/1876, flyttet til Torp i Borge, jobbet på Kiers Brug.

Han gift Augusta Veel #2476.

Barn:

+ 467. i Mikael #2477 f. ca.1894.
468. ii Håkon Hasle #2478.

185. Edvard Andersen Hasleødegaard #2468, f. 03-08-1867, Varteig.

Han gift Hilda E. Johansen #2482, 1907.

Barn:

469. i Anna Hasleødegaard #2483, f. 1907. bosatt ved Halden.
470. ii Asbjørn Hasleødegaard #2484, f. 1910. Ugift.

188. Anton Andersen #2471, f. 21-03-1871, Varteig. Han gift Thea Børstad #2485.

Barn:

+ 471. i Johan #2486.
472. ii (sønn) Andersen #2487.

190. Nora Marie Andersdatter #2473, f. 02-03-1877, Varteig, d. 09-04-1959.

Hun gift Martin Pettersen Nordby #2491.

Barn:

+ 473. i Aagot #2492 f. 18-10-1900.
+ 474. ii Peder #2493.
475. iii Magnhild Nordby #2494. døde i barselseng. Ingen barn. Hun gift Karl Hvitsten #2504. bodde i Odda.
476. iv Borghild Nordby #2496, f. 02-10-1904, Tune, stilling: Håndarbeidslærer, d. 20-11-1983, Varteig. ingen barn. Hadde adoptivsønn Birger Kingsrød. Var håndarbeidslærer på Valaskjold realskole. Hun gift Lorentz Kingsrød #2512, 00-06-1936, i Tune Krk., f. 12-11-1905, Rolvsøy, (sønn av Anton Kingsrød #4294 og Gunda Josefine Svendsdatter #4309) stilling: Rektor, d. 05-03-1986. Rektor ved Valaskjold realskole.
+ 477. v Anbjørg #2495 f. 13-06-1913.
+ 478. vi Nancy Magdalene #2497.

192. Marius Rikardsen Sundås #2522, f. 13-03-1900, Varteig.

Barn:

479. i Rikard Sundås #2523. driver karosseriverkstad i Varteig.

212. Peder Alexandersen Næss #2567, f. 19-10-1865, Varteig, d. 11-02-1929.

Kalte seg P.A.Næss. bodde 1/1-1891 på Brunsby i Varteig, var meieribestyrer og landhandler. Kom til Sanne Herregaard som skogvokter for Sanne og soli Bruk i 1898. Overtok gården i 1926. Var ordfører i Tune.
Han gift Inger Marie Olsen Knatterød/Sanne #2571, f. 02-05-1866, Varteig, d. 27-07-1934.

Barn:

480. i Aagot Næss #2572, f. 13-12-1896, d. 01-08-1973. Hun gift Rolf Strøm #2576.
+ 481. ii Bjørn Orof Alexander #2573 f. 24-07-1899.
+ 482. iii Ruth #2574 f. 07-06-1901.
+ 483. iv Sten #2575 f. 25-09-1903.

213. Sigvart Anton Alexandersen Næss #2568, f. 24-12-1866, Jelsnes, d. 1943, Sarpsborg.

Bodde i 1875 på Jelsnes. Borregaardsarbeider, fikk 9 barn hvorav 5 vokste opp. Bosatt i Borge.
Han gift Emma Mathilde Melby #2603, d. 1941.

Barn:

+ 484. i Peder #2604.
+ 485. ii Martha #2605.
+ 486. iii Sigurd #2606.
487. iv Erling Næss #2607, d. ca.1990, Sarpsborg sykehjem. ingen barn. Han gift Gunvor Johansen #2617. fra Hafslundsøy, Tune.
+ 488. v Dagmar Elise #2608 f. 26-01-1910.

227. Andreas Johansen Helgeby #2651, f. 08-06-1903, d. 1948. overtok i 1931 Helgeby (gnr.95, bnr.4 i Tune) etter sin far.

Han gift Gudrun Bråthen #2653, 1931, f. ca.1907.

Barn:

489. i Berit Sofie Johansen #2654, f. ca. 1932.
+ 490. ii Jim Ludvig #2655 f. ca.1938.

230. Georg Eriksen #970, f. 12-12-1866, Varteig, d. 13-08-1936, Gravlagt: Rolvsøy. Skreddermester på Greåker.

Han gift Hanna Pauline Olsen #1029, f. 05-11-1868, Herland, d. 08-08-1917, Gravlagt: Rolvsøy.

Barn:

491. i Karl Eriksen #2671. var skredder.
492. ii Olga Eriksen #2672. Hun gift xx Hansen #2676.
493. iii Harald Eriksen #2673. var skredder.
494. iv Gudrun Eriksen #2674.
+ 495. v Asbjørn #1323 f. 26-06-1906.
+ 496. vi Solveig #2675 f. 08-03-1910.

234. Julius Eriksen #974, f. 22-02-1874, Tune, d. 14-09-1949, Varteig. Han gift Lovise #1030.

Barn:

+ 497. i Henry #2678.
+ 498. ii Aagot #2679.
499. iii Asta Eriksen #2680. bosatt i Oslo. Hun gift xx. Melby #2683.

235. Inger Marie Eriksdatter #969, f. 12-12-1875, Tune, d. 21-07-1964, Varteig.

Hun gift Julius Johansen Kultorp #979, 18-11-1899, i Varteig Krk., f. 00-00-1875, Varteig, (sønn av Johan Jensen Kultorp #4413 og Ellen Karoline Jensdatter Ørka #4837). Kjøpte 23.6.1904 gnr. 3, bnr.1 Kultorp av Antonius Evensen. I skifte etter faren Johan Jensen 2.2.1918 ble gnr. 3, bnr. 2 Kultorp overdratt til Julius.

Barn:

+ 500. i Einar #980 f. 18-02-1900.
+ 501. ii Johan Juliussen #2684 f. 12-09-1903.
502. iii Margit Kultorp #2685. Hun gift Ole Skoftebyengen #2698, f. ca. 1900, d. ca. 1992.
+ 503. iv Helga #2686.

236. Sigvard Eriksen #975, f. 28-10-1877, Tune, 16-12-1877, Tune Krk., d. 13-11-1959, Tune. Han gift Anette #1031.

Barn:

504. i Håkon Eriksen #2701. skredder hos Sæther, Sarpsborg.
505. ii Olga Eriksen #2702, d. Sarpsborg.
506. iii Adele Eriksen #2703.
507. iv Sigrunn Eriksen #2704.

237. Kristian Eriksen #976, f. 15-11-1881, Tune, d. 11-08-1961, Tune.

Han gift Bolette Langbraathe #1032, f. 25-04-1886, Svindal, d. 07-10-1939, Minge, Tune.

Barn:

+ 508. i Gunda Eriksen #2705 f. 06-01-1911.
+ 509. ii Astrid Eriksen #112 f. 13-12-1912.
510. iii Margit Eriksen Minge #2706, f. 01-01-1915, Svindal. Hun gift Gudbrand Kristiansen Sætre #2725, 1936, f. 03-01-1906, Tune, d. 14-03-1978. moren døde da han var 10 år. gammel og han vokste opp på Sætre (hos farbroren) Overtok Sætre vestre (gnr.15, bnr. 2 i Tune) i slutten av 1930-årene, etter sin farbror Johan Eilertsen.
+ 511. iv Gulbrand Eriksen #2707 f. 03-05-1917.
+ 512. v Borghild Eriksen #2708 f. 14-08-1920.
513. vi Ole Eriksen #2709, f. 1922, d. 1922. død ca. 8 mnd. gammel.
514. vii Rakel Eriksen Minge #2710, f. 25-07-1924, Minge, Tune. Hun gift Olaf Nordlie #2742.
+ 515. viii Ester Eriksen #2711 f. 30-09-1928.
516. ix Håkon Eriksen Minge #2712, f. 1930, Minge, d. 1930, Minge. døde av influensa. ca. 3 mnd. gammel.

239. Anna Elise Eriksdatter #145, f. 30-10-1883, Tune, ref: 145, d. 14-04-1960, Sarpsborg.

Hun gift Ivar Bergstrøm #146, (sønn av NN Bergstrøm #473 og Ida #474) ref: 146, d. Sarpsborg, Gravlagt: St. Olav Gravlund.

Barn:

517. i Solveig Elise Bergstrøm #148, ref: 148, d. 00-00-1971, Sarpsborg.
+ 518. ii Signe Hjørdis #149 f. 03-02-1906.
+ 519. iii Astrid Judit #66 f. 24-10-1908.
520. iv Sverre Ingvald Bergstrøm #147, f. 20-08-1912, ref: 147, d. 10-06-1991, Oslo, Gravlagt: Sarpsborg.

242. Hilmar Blakkestad #2760, f. 11-03-1887, Sarpsborg, d. før 1964.

Han gift Johanne Konstanse Olsdatter #2766, 20-12-1915, i Tune Krk., f. 10-06-1894, Kristiania, 24-06-189x, Grønland krk., d. 1985.

Barn:

521. i Thorbjørn Blakkestad #2767.
522. ii Anny Blakkestad #2768, d. 1985. Hun gift xx Steffensen #2771.
+ 523. iii Aasmund #2769 f. 27-08-1923.
524. iv Mary Blakkestad #2770. Hun gift xx Imset #2778.

243. Kristian Blakkestad #2761, f. 05-04-1890, d. 16-11-1958.

Han gift Adina Maria Eliassen #2779, f. 05-01-1891, d. 08-05-1962.

Barn:

+ 525. i Arne #2780 f. 26-07-1915.
+ 526. ii Gerd #2781 f. 05-05-1917.
+ 527. iii Gyda #2782 f. 01-10-1919.
+ 528. iv Anne Margrethe #2783 f. 22-07-1925.

244. Sigurd Andersen Blakkestad #2762, d. før 1964.

Drev kafè i Sarpsborg.(der hvor Filadelfia ligger nå) Bodde i en barhytte nær Tunevannet. Hytten var tettet med utrettet plater fra sirupsspann. Levde av å male små bilder han solgte.
Han gift Rakel Andersen #2818, f. 27-01-1890.

Barn:

+ 529. i Harry Andersen #2819 f. 06-09-1909.
+ 530. ii Ragnhild Andersen #2820.

245. Johannes Blakkestad #2763, d. før 1964.

Barn:

531. i Fanny Blakkestad #2842. Hun gift XX Eriksen #2844.
+ 532. ii Ivarda #2843.

246. Olaf Blakkestad #2764, d. før 1964, Amerika.

Barn:

533. i Erling Blachstad #2848, f. USA.
534. ii Rachel Blackstad #2849, f. USA. Hun gift xx Ramos #2857, f. Amerika.
535. iii Raymond Blackstad #2850, f. USA.
536. iv Else Blackstad #2851, f. USA. Hun gift xx Pearson #2858, f. Amerika.
537. v Peter Blackstad #2852, f. USA.
538. vi Guri Blackstad #2853, f. USA. Hun gift xx Dobrov #2859, f. USA.
+ 539. vii Olaf #2854.
+ 540. viii Rolf #2855.
+ 541. ix Haakon #2856.

249. Selma Anette Blakkestad #2875, f. 1895, d. 1973.

Hun gift Jens Syversen Maugsten #2882, f. 1890, Tune, d. 1972. brukte Maugsten østre til 1965.

Barn:

+ 542. i John Syver #2883 f. 20-07-1927.
543. ii Åse Johanne Maugsten #2884, f. 13-11-1934. er mongolid, men klarer seg bra, ugift.

250. Marthe Sofie Blakkestad #2877, f. 1903. Hun gift Alf Aamoth #2894, f. 1895.

Barn:

+ 544. i Arne Matheus #2895 f. 1932.

251. Ingeborg Kristine Blakkestad #2878, f. 1906.

Hun gift Ole Graarud #2899. kjøpmann fra Rakkestad.

Barn:

45. i Odd Graarud #2900.
546. ii Ingrid Graarud #2901.

252. Astrid Lovise Blakkestad #2879, f. 1909.

Hun gift Johannes Agnalt #2902, 1944, f. 1905. kjøpte 1937 Haugeli (gnr.101, bnr.9 m.fl. i Rolvsøy) gårdbruker.

Barn:

+ 547. i Kjell Sigurd #2903 f. 16-06-1945.
+ 548. ii Unni Johanne #2904 f. 01-05-1948.

253. Rakel Blakkestad #2880, f. 1911.

Hun gift Thor Heie #2911. opprinnelig fra Selbak, men faren skaffet seg gård i Sverige før krigen.

Barn:

549. i Liv Heie #2912, f. 11-04-1941. gift og bosatt i England.
550. ii Eva Heie #2913, f. 05-09-1945. tvilling.
551. iii Jan Heie #2914, f. 05-09-1945. tvilling. Bosatt i Strømstad.
552. iv Fanny Heie #2915. bosatt i Grimstad.

254. Haakon Blakkestad #2881, f. 01-04-1913, Tune, d. 21-01-1992, Fredrikstad. døde av hjertesvikt.

Han gift Mary Hansen #2916, f. 27-05-1921, Greåker.

Barn:

+ 553. i Brith #2917 f. 26-09-1944.

258. Lagerte Olsdatter Svartedal #2925. Hun gift Johan Hermansen #2936.

Barn:

554. i (datter) Hermansen #2937. Hun gift Geir Thorbjørnsen #2938.

265. Emilie Olsen Matiasen #2268, f. 07-05-1879, Tune. Hun gift Ole Marensius Olsen Langnes #2943, f. 24-06-1883. var møller.

Barn:

555. i Ester Oline Olsen #2944, f. 11-08-1910, Sarpsborg, d. 00-09-1985. ingen barn. Hun gift Thorleif Borgen #2947, d. 1984. var fra Røstad gård i Skjebergdalen.
556. ii Borghild Konstanse Olsen #2945, f. 25-01-1912, Sarpsborg. var ugift.
+ 557. iii Asbjørn Olaf #2946 f. 22-01-1918.

266. Anton Marentius Mathisen #2257, f. 30-10-1884, Lande. konfirmert 2710 1898 i Tune.

Bodde 1891 hos foreldrene. Jobbet på Hafslund karbidfabrikk.
Han gift Magna Henriksen Lande #2258, 12-05-1913, i Tune Krk., f. 13-07-1884, Sarpsborg.

Barn:

+ 558. i Mary #2259 f. 25-07-1913.
+ 559. ii Roald #2255 f. 12-11-1914.
560. iii Paul Mathisen #2260, f. 21-07-1916, d. 18-09-1918. døde av polio.
561. iv Bjarne Mathisen #2261, f. 21-11-1917, d. 07-01-1918. døde i krybbedød.
562. v Dagmar Mathisen #2262, f. 29-09-1924, d. 25-10-1924

267. Johannes Alexandersen Lande #2269, f. 23-10-1887, Tune, d. ca. 1961, Odda.

Bodde hos foreldrene på Lande 1891. Dro til Tyssedal og bodde der resten av livet.
Han gift Hilda Hermansen #2966, f. 14-07-1888, d. ca. 1962, Odda.

Barn:

563. i John Lande #2967, f. 01-09-1907.
564. ii Rakel Lande #2968, f. 1909. død.drev butikk på Gjøvik. Hun gift xx Herfindal #2977.
565. iii Kåre Lande #2969, f. 1911.
566. iv Johannes Lande #2970, f. 1914.
+ 567. v Mary #2971 f. 28-02-1917.
568. vi Paul Lande #2972, f. 1919.
569. vii Odd Willy Lande #2973, f. 26-01-1923. ble kalt "Putte". Bodde trolig i Stavanger.
570. viii Roald Lande #2974, f. 02-07-1925.
571. ix Lillian Lande #2975, f. 1928.
572. x Eivind Lande #2976, f. 1931.

268. Sigurd Matheson #2270.

Han gift (1) Carolina Soboda #2981, d. 1925. utvandret til Amerika fra Wien, Østerike. Døde før sønnen var 1/2 år.

Barn:

+ 573. i Sidney #2982 f. 04-08-1925.

Han gift (2) Cathrine #2983, f. 09-07-1903, Tyskland.

Barn:

+ 574. ii Martha #2985 f. 06-10-1935.
575. iii Cathrine Matheson #2984, f. 10-12-1939. ingen barn. Hun gift Bill Bishop #2998.

282. Rolf Westgaard #3039. død.

Barn:

576. i Tor Westgaard #3042. bor i USA.
577. ii Arne Westgaard #3043. bor i New Zealand.
578. iii Kristen Westgaard #3044, stilling: Sivilingeniør. bor i Oslo.
579. iv Rolf Halvard Westgaard #3045. 580. v Einar Westgaard #3046. død.

285. Alf Eng #3048, f. 1907. overtok gården Eng (Vestby) (gnr.87, bnr.8 i Skiptvedt). Han gift Martha Eng #3049, 1928.

Barn:

581. i Arne Eng #3050, f. 1928.
582. ii Helene Eng #3051.
583. iii Ingrid Eng #3052.
584. iv Gulbrand Eng #3053.

287. Aashild Westgaard #3056, f. 06-06-1916. Hun gift Kristian Bergby #3059, f. 17-02-1900, (sønn av Anton Bergby #3058).

Barn:

585. i Egil K. Bergby #3060, f. 27-11-1960. overtok gården Bergby (gnr.50, bnr.10 i Varteig).

288. Klara Westgaard #3057, f. 31-07-1919. Hun gift Olav Westgaard #3061.

Barn:

586. i Solbjørg Westgaard #3062. Hun gift Knut Bøe #3063. organist i Varteig kirke.

290. Alfhild Westgaard #3066, f. 1923.

Hun gift Bjarne Stenrød #3067, 1945, f. 1917. var gårdbruker på Jarle søndre (gnr.35, bnr.1 i Skjeberg.)

Barn:

587. i Grethe Elise Stenrød #3068, f. 1946.
588. ii Jorunn Hansine Bolette Stenrød #3069, f. 1956.
589. iii Johan Bernhard Stenrød #3070, f. 1965. driver gården Jarle søndre. Driver produksjon av sopp i stor stil.

291. Hartvig Hansen #2423, f. 01-10-1900, Tune, d. 1984.

Han gift Olga Sofie Saxegaard #2428, 1941, i Tune, f. 23-09-1903, Tune, d. 1969.

Barn:

+ 590. i Per Edvard #2429 f. 13-11-1946.

295. Marianne Arneberg #3087, f. 1884, Glemmen. Hun gift Anders Langsholt #3090.

Barn:

591. i Ester Langsholt #3091.
592. ii Aslaug Langsholt #3092.
593. iii Hans Langsholt #3093.
594. iv Birger Langsholt #3094.
595. v Gudrun Langsholt #3095.
596. vi Randi Langsholt #3096.
597. vii Oddvar Langsholt #3097.
598. viii Ragnhild Langsholt #3098.

296. Hanna Arneberg #3088, f. 1889. Hun gift Abraham Olsen #3099.

Barn:

599. i Erling Olsen #3100.
600. ii Eli Olsen #3101.

297. Betsy Utilie Arneberg #3089, f. 1893. Hun gift Arthur Eliassen #3102.

Barn:

601. i Margot Borg #3103.
602. ii Gjerterud Kingsrud #3104.

308. Eli Arnesen #3119, f. 15-10-1904. Hun gift Magnus Røiom #3131.

Barn:

+ 603. i Eva #3132.

319. Valdemar Eriksen #3151, f. 1891. Han gift Olga Andreasen #3154.

Barn:

604. i Kåre Eriksen #3155. bosatt på Hafslundsøy.

322. Peder Arthur Arnesen #3159, f. 23-09-1890, d. 21-10-1982.

Han gift Agnes Fraugerud #3169, f. 1889, Skiptvedt, d. 12-11-1953.

Barn:

+ 605. i Olivie #3170 f. 21-08-1912.
+ 606. ii Else #3171 f. 02-07-1913.
607. iii John Westby #3172, f. 1914, d. 20-11-1962. Han gift Marit Fagervik #3175. (søster av moren til Grynet Molvik) ingen barn.
+ 608. iv Berit #3173 f. 13-05-1918.
+ 609. v Karin #3174 f. 05-02-1922.

323. Ole Edvard Arnesen Vestby #3160, f. 15-10-1892.

Han gift Solveig Gundersen #3203, f. 1900. fra glassverket på Hafslund.

Barn:

+ 610. i Knut #3204 f. 27-10-1921.
+ 611. ii Inger #3205 f. 25-12-1922.

324. Ingeborg Otilie Arnesen Vestby #3161, f. 09-03-1895, Vestby. Hun gift Erling Sundland #3218.

Barn:

612. i Finn Sundland #3219. bodde i Oslo, død, har barn.

325. Valborg Arnesen Vestby #3162, f. 24-02-1899, Vestby, Tune. Hun gift Karl Rosted #3220. kom fra Vardø.

Barn:

+ 613. i Kirsten Viola #3221 f. 20-08-1920.
+ 614. ii Edith #3222 f. 07-12-1923.
+ 615. iii Jan Egil #3133 f. 22-05-1923.

326. Hanna Arnesen #3163, f. 20-05-1901.

Hun gift (1) Karl Karlsen #3238.

Barn:

616. i Karin Karlsen #3239. død. Hun gift Jonny Henriksen #3241. spiller gitar.

Hun gift (2) Sverre Jacobsen #3240.

327. Einar Alfred Arnesen #3164, f. 24-12-1905. Han gift Helga Kil #3242.

Barn:

617. i Astrid Vestby #3243. Hun gift nn Johnsen #3245. jobber i jernbanen.
618. ii Jorunn Johnsen #3244. har vært gift, bosatt på Kambo.

328. Andreas Arnesen Vestby #3165, f. 12-11-1908. Han gift Margit Lunde #3515, f. 1909, Varteig.

Barn:

619. i Gerd Vestby #3516, f. 1933.
+ 620. ii Finn Egil #3517 f. 1936.
621. iii Rannvei Vestby #3518, f. 1944. Jobber på regnskapsavd. Borregaard. Hun gift Pettersen #5830, (skilt).

329. Erling Johannes Arnesen Vestby #3166, f. 21-11-1910. Han gift Dora Strømnes #3246.

Barn:

+ 622. i Inger #3247.

330. Ragnhild Arnesen #3167, f. 28-06-1913. Hun gift Birger Uppmann #3251.

Barn:

623. i Tore Uppmann #3252.
624. ii Reidun Uppmann #3253.

333. Oleiv Kingsrød #3257, f. 13-01-1904, Tune, d. 21-01-1994, Skjeberg, Gravlagt: 27-01-1994, Skjebergdalen kpl.

Han gift Margit Kristine Mathisen #4276, 22-09-1928, i Skjeberg, f. 21-09-1901, Rokke, (datter av Anton M. Børt #4274 og Emilie Sophie Hansen #4275) d. 1983, Gravlagt: 29-04-1983, Skjebergdalen.

Barn:

+ 625. i Gerd Eldbjørg #4277 f. 07-10-1929.

339. Henning Kingsrød #3261, f. 14-06-1918. gårdbruker på Bastemarka i Skjebergdalen.

Han gift Borghild Helene Tangen #4334, 27-03-1948, i Baptistkrk. Sarpsborg, f. 01-03-1911, Skjebergdalen, (datter av Ole L. Ådalen #4332 og Klara Petrine Olsen #4333).

Barn:

+ 626. i Frank Olav #4335 f. 12-07-1950.
+ 627. ii Yngvar Hartford #4336 f. 19-03-1952.

346. Karla Ludveski Hansen #3538, f. 19-09-1884.

Barn:

+ 628. i Robert #3542 f. 17-02-1913.
+ 629. ii Ragnhild #3543 f. 29-04-1919.

348. Jocobine Kaspara Hansen #3540, f. 14-09-1890, d. 1978.

Hun gift Harald Ingvald Mathiassen #3549, f. 25-09-1889.

Barn:

+ 630. i Åsmund Mathiassen #3550 f. 29-05-1917.
631. ii Inger Mathiassen Berg #3551, f. 12-08-1919. ingen barn.
+ 632. iii Robert Mathiassen #3552 f. 27-07-1921.
633. iv Grethe Mathiassen Berg #3553, f. 17-12-1925, d. 1975. ingen barn. Hun gift Petter Brandt Jensen #3573, f. Danmark.

354. Carl Johan Gustavsen Sahlin #3580, f. 10-04-1869, Hauge, Rolvsøy, d. 05-09-1923, Torpeberget, Borge, Gravlagt: Borge krk.

Bodde i 1875 med foreldre på Hauge østre, Rolvsøy. Gikk Lisleby fabrikkskole. Var i 1891 skomakersven og logerte hos familien til skomakermester Fredrik Kristoffersen. fikk eget skomakerverksted.
Han gift (1) Gerda Marie Pettersen #3589, 16-11-1894, d. 18-05-1897.

Barn:

+ 634. i Georg Marensius #3590 f. 30-12-1894.
+ 635. ii Gunerius Juel #3591 f. 25-04-1897.

Han gift (2) Karen #3592, 30-04-1907, d. ca 1910.

Han gift (3) Bertha #1567, f. 00-00-1894, d. 00-00-1971. ingen barn.

355. Gotfred Marentius Gustavsen Sahlin #3581, f. 07-12-1871, Omberg, Rolvsøy, 01-01-1872, Tune Krk., d. 1906. døde av turberkulose.

Han gift Oline Andersdatter #3618, f. 1860, Borge, d. ca 1928.

Barn:

636. i Gundborg Helmine Gotfredsdatter Sahlin #3619, f. ca. 1893, Tune.
+ 637. ii Einar Jokob Gotfredsen #3620 f. ca. 1897.
638. iii Tommas Gotfredsen Sahlin #3621, f. 04-06-1899, Glemmen.
+ 639. iv Bertha #3622 f. 20-11-1901.
640. v Olaf Sahlin #3623, d. ca. 1920, Gravlagt: Rolvsøy krk. var ugift.

357. Emma Elise Gustavsen Sahlin #3583, f. 11-04-1876, Hauge, Rolvsøy, 07-05-1876, Tune Krk., d. 1946.

Hun gift Hilmar Eugen Ortveit #3642, f. 16-09-1875, Drøbak, d. 1953. (het opprinnelig Olsen, men tok navet Ortvedt) var uheldig og fikk ødelagt venstre arm på toget. Telefonist og senere biblotekar på Horten verft.

Barn:

641. i Odd Gerner #3643, f. 1900, d. USA. tok mellomnavnet til etternavn i USA. Død, ingen barn. Han gift Ebba #3650, f. USA. Født i USA, av svensk/amerikansk opprinnelse. Bosatt i Miami Beach, Florida.
+ 642. ii Mimmi #3644.
+ 643. iii Renate Victoria #3645 f. 19-03-1905.
+ 644. iv Arthur #3646.
+ 645. v Henry Kling Jerimias #3647 f. 13-02-1909.
+ 646. vi Else #3648.
+ 647. vii Grethe (Freddy) #3649 f. 23-03-1914.

358. Anna Mathilde Gustavsen Sahlin #3584, f. 1878. var bosatt i Nykirke, Borre, Vestfold.

Hun gift Johan #3714. småbruker på Nykirke i Vestfold.

Barn:

648. i Inger Johansen #3715. gift.
649. ii Jakob Johansen #3716. bodde på Langøya utenfor Holmestrand. Død.
+ 650. iii Johannes #3717.
651. iv Filip Johansen #3718. dro til Canada. Død.

359. Inger Gustavsen Sahlin #3585, f. 1881.

Barn:

+ 652. i Jens #3720.

360. Maren Julie Gustavsen Sahlin #3586, f. 1884. jobbet i 1900 på Sandsund Vævfabrikk.

Mannen reiste til Amerika og ble borte. Bodde hos sin søster Helga. under krigen bodde hun i Dælenggt.40, Oslo.
Hun gift Sternberg #3724.

Barn:

+ 653. i Astrid #3725 f. 1905.
654. ii Judith Sternberg #3726, f. 30-10-1913. Ugift.

361. Helga Oline Gustavsen Sahlin #3587, f. 04-10-1886, d. 21-06-1943, Stryn.

Bodde i begynnelsen av ekteskapet i Horten og på Strømmen. Bodde siden i Oslo. Døde på Stryn mens hun var i bryllup til sin manns familie.
Hun gift John Fure #3731, f. 14-03-1886, Fure, Stryn, d. 04-04-1966.

Barn:

+ 655. i Gustav Rasmus #3732 f. 18-11-1911.
+ 656. ii John #3733 f. 15-04-1914.
+ 657. iii Knut Sahlin #3734 f. 22-08-1917.
+ 658. iv Gerd #3735 f. 20-02-1920.
+ 659. v Kari Synnøve #3736 f. 19-07-1928.

374. Jens Lauritz Opstad #3852, f. 05-05-1917, Store-Tune, Tune. har vært Fylkeskonservator i Østfold.

Han gift Marit Elisabeth Olstad #3854.

Barn:

+ 660. i Jan Lauritz #3855 f. 04-11-1950.
+ 661. ii Morten #3856 f. 1953.

375. Fritjof Alexander Opstad #3853, f. 29-01-1921, d. 12-11-1983.

Han gift Ruth Synøve Olsen #3863, 1947, i Tune, f. 17-11-1921.

Barn:

+ 662. i Jens Syver #3864 f. 1948.
+ 663. ii Ragnhild Synøve #3865 f. 06-06-1954.

376. Thorstein Skjøren #3874, f. 26-12-1909, Tune Store.

Han gift (1) Ragnhild #3879.

Barn:

664. i Thomas Skjøren #3880, f. 22-02-19xx.

Han gift (2) Ømann #3881. fra Borge.

377. Jens Otto Skjøren #3875, f. 29-06-1912, d. 1979, Gravlagt: Tune Krk.

Han gift Ester Helmine Orud #3882, f. 20-06-1916, Orud, Degernes, d. 1988, Gravlagt: Tune Krk.

Barn:

665. i Inger Johanne Skjøren #3883, f. Halden.
666. ii Tor Skjøren #3884. Han gift Anne Margrethe #3888.
667. iii Anne Berit Skjøren #3885, f. 00-08-1943, Tune. Hun gift Gustav Tegneby #3889, 25-11-1967. fra Borge.
668. iv Ingeborg Skjøren #3886.
669. v Randi Skjøren #3887.

378. Randi Skjøren #3876, f. 12-04-1915. Hun gift Elling Ellingsen #3890, 12-04-1935, f. 23-11-1911, d. 21-10-1992.

Barn:

670. i Elling Thomas Ellingsen #3891, f. 1935. Han gift Randi #3894.
671. ii Ingeborg Margrethe (Tullen) Ellingsen #3892. ingen barn. Hun gift John #3895.
672. iii Trond Ellingsen #3893. Han gift Grazyna #3896.

379. Hildur Skjøren #3877, f. 18-09-1920. Hun gift Egil Braadland #3897, 01-04-194x.

Barn:

673. i Egil Braadland #3898, f. 03-01-1945.
674. ii Bjørn Braadland #3899, f. 1946.
675. iii Per Braadland #3900.

382. Olaug (Tullik) Brevik #3905, f. 16-03-1919, Bjørnstad, Tune.

Hun gift Andre Skjelle #3911, 1942, f. 11-11-1918, Vister, Tune. gårdbruker på Yven og Grålum.

Barn:

+ 676. i Synøve #3912 f. 02-01-1943.
+ 677. ii Anne-Marit #3913 f. 16-05-1945.
+ 678. iii Øivind #3914 f. 09-01-1951.

383. Laura Kristi (Vesla) Brevik #3906, f. 14-03-1921.

Hun gift Arne-Johannes Glomvik #3927, f. 30-06-1924. overtok i 1957 gården Viste nordre (gnr.68, bnr.1 i Tune).

Barn:

+ 679. i Ole-Kristian #2730 f. 29-02-1948.
680. ii Terje Johannes Glomvik #3928, f. 29-10-1950. ugift.
+ 681. iii Kirsti Marie #3929 f. 03-03-1953.
+ 682. iv Ingrid Betzy #3930 f. 23-02-1954.

384. Else Synøve (Tulla) Brevik #3907, f. 30-05-1924. Hun gift Kåre Braadland #3937, f. 28-08-1925.

Barn:

+ 683. i Arne #3938 f. 12-04-1946.
+ 684. ii Reidun #3939 f. 21-11-1949.
+ 685. iii Kari #3940 f. 26-03-1951.
+ 686. iv Mari #3941 f. 18-03-1954.
687. v Ragnhild Braadland #3942, f. 14-10-1958.
688. vi Astrid Braadland #3943, f. 02-03-1963.

385. Ingeborg Brevik #3908, f. 16-02-1927.

Hun gift Even Klemsdal #3957, 30-12-1954, i Tune Krk., f. 04-12-1914, d. 17-11-1991, Varteig. gårdbruker på Klemsdal, Varteig.

Barn:

+ 689. i Per Olaf #3958 f. 18-12-1956.
+ 690. ii John Morten #3959 f. 14-12-1957.
691. iii Ole Alexander Klemsdal #3960, f. 11-11-1965. Han gift Anne Dahle Johansen #3968, (skilt) f. 01-06-1965, (datter av Leif Johansen #4895 og Bjørg Dahle #4896).

386. Ole Robert Brevik #3909, f. 10-11-1929. Han gift Marit Skårland #3969, 24-11-1954, (skilt).

Barn:

+ 692. i Toralf Martin #3970 f. 26-01-1955.
+ 693. ii Anne Helene #3971 f. 25-10-1956.

387. Gunil Margrethe Brevik #3910, f. 10-06-1931. Hun gift Hardy Vigart Stensrud #3979, 26-02-1954, f. 08-08-1928.

Barn:

+ 694. i Britt Iren #3980 f. 13-07-1954.
695. ii Anita Stensrud #3981, f. 07-09-1955.
+ 696. iii Rune #3982 f. 22-02-1957.
+ 697. iv Karin #3983 f. 23-12-1960.
698. v Bjørn Vigart Stensrud #3984, f. 27-09-1967.

389. Mette Margrethe Thune #4010, f. 13-04-1918. Hun gift Harald Major #4011, 04-01-1944, f. 16-06-1918, Lier.

Barn:

699. i Anne Major #4012, f. 12-12-1946.
700. ii Fredrik Major #4013, f. 01-11-1950.

390. Jan Thune #4015. bosatt på Stabekk. Han gift Ann #4016, (skilt) f. Amerika.

Barn:

701. i John Robbert Thune #4017.
702. ii Karin Thune #4018.

393. Ingeborg Alfhild Holter #4024, f. 30-11-1918, Skoger.

Hun gift Per Fagerlund #4027, 31-12-1943, f. 23-04-1915, Skoger, stilling: Advokat.

Barn:

+ 703. i Ragnhild #4028 f. 04-05-1946.
+ 704. ii Erik Sture #4029 f. 30-08-1951.
+ 705. iii Per Einar #4030 f. 21-03-1956.

394. Lilly Elisabeth (Betten) Holter #4025, f. 09-05-1920, Skoger, d. 27-10-1986. hun tok Holter som slektsnavn etter andre skillsmisse.

Hun gift (1) Bernt Johan Gjerdrum Hygen #4040, 21-12-1946, i Drammen, (skilt) f. 04-04-1915, Oslo, stilling: Disponent. ekteskapet oppløst.
Hun gift (2) Walter Olav Døvigen #4041, 09-07-1958, i Oslo, skilt 1963, f. 17-12-1910, Drammen, stilling: Direktør, d. 1985. Direktør i Døvigen A/S.

Barn:

706. i Ole Bo Holter #4042, f. 23-09-1959. Han gift Kari Halvorsen #4043, 08-06-1990, f. 21-01-1961. fra Bærum.

395. Hans Jacob Holter #4026, f. 29-08-1923, Skoger, d. 19-02-1987, Drammen, Gravlagt: Strømsgodset krk.

Han gift Berit Johanne Johansen #4044, 10-07-1958, i Drammen, f. 18-12-1934, Strømsø, Drammen.

Barn:

707. i Hilde Holter #4045, f. 04-02-1959, Drammen. Hun gift Arne Langvandsbråten #4049, 25-04-1989, f. 24-06-1950, Sokna.
+ 708. ii Ellen Kristine #4046 f. 07-09-1962.
709. iii Jon Jacob Holter #4048, f. 23-04-1965, Drammen.
710. iv Anders Holter #4047, f. 13-07-1967, Drammen.

396. Elling Kvamme #4053, f. 23-08-1918, Hafslod, stilling: Professor. Overlege, doktor med. professor i psykriati. Bosatt i Oslo.

Han gift Ingrid Julie Berge #4055, f. 21-02-1925, Råde.

Barn:

711. i Brita Kvamme #4056, f. 1948.
712. ii Elsa Kvamme #4057, f. 1954.
713. iii Kari Julie Kvamme #4058, f. 1958.

397. Thordis Julie Kvamme #4054, f. 18-11-1919, Luster i Sogn.

Hun gift Torgis Aaneland #4059, f. 21-03-1912, stilling: Lege.

Barn:

714. i Marit Anne Aaneland #4060, f. 1948.
715. ii Knut Arnbjørn Aaneland #4061, f. 1952.
716. iii Siri Thordis Aaneland #4062, f. 1955.

398. Kristian Asbjørn Arneberg #1048, f. 16-01-1913, Rokke, Berg, stilling: Gårdbruker.

Han gift Ruth Emanuelsen #1070, 26-08-1944, i Berg, f. 01-01-1920, Skee, Sverige.

Barn:

+ 717. i Ragnar Bjørn #1071 f. 06-07-1948.

399. Ole Petter Arneberg #1051, f. 01-08-1914, Rokke, Berg, stilling: politi, millitær, d. 15-01-1944, Kosherizy, Narva, Estland.

Var fenrik i ingenørvåpenet. Falt i tysk tjeneste.
Han gift Ruth Magrethe Constanse Larsen #1052, 25-03-1937, i Oslo, f. 18-10-1911, Halden, d. 19-07-1972, Halden.

Barn:

+ 718. i Ruth Karin #4063 f. 18-04-1938.
+ 719. ii Svein Ola #4120 f. 26-12-1941.

400. Jenny Marit Arneberg #1053, f. 01-09-1916, Rokke, Berg, d. 22-11-1998, Halden, Gravlagt: 27-11-1998, Asak krk.

Hun gift Erik Ohlgren #4064, 12-04-1941, i Berg Krk., f. 27-02-1912, Halden, d. 27-03-1790, Asak, Halden.

Barn:

+ 720. i Turid Bjørg #4065 f. 19-07-1942.
+ 721. ii Bjørn Erik #4066 f. 15-03-1945.
+ 722. iii Marit Elisabeth #4067 f. 14-07-1949.

401. Gudrun Ingeborg Arneberg #1054, f. 13-08-1918, Berg.

Hun gift Julius Kullerud #4068, 20-11-1948, i Berg Krk., f. 26-08-1913, Varteig, stilling: Byggningssnekker, d. 08-05-1992, Varteig, Gravlagt: 15-05-1992, Varteig Krk. Arbeidet for Selmer A/S. Var politisk aktiv for Arbeiderpartiet på lokalt plan satt 2 perioder i kommunestyret i Varteig.

Barn:

723. i Bjarne Kolbjørn Kullerud #4069, f. 21-10-1949, Varteig, stilling: Postbetjent, d. 06-06-1977, Varteig, Gravlagt: Varteig Krk. arbeidet ved postkontoret i Sarpsborg, samt på mindre kontor i distriktet. Bodde hjemme til sin død. Hadde epilepsi.
724. ii Rolf Jørgen Kullerud #4070, f. 23-03-1952, Varteig. studerte tysk og geografi ved universitetet i Bergen. Senere spesialpedagogikk og arbeidet som logoped, først i Drammen, senere i Oslo. Bosatt i Oslo.
+ 725. iii Torbjørn #4071 f. 12-01-1956.
+ 726. iv Kåre Vidar #4072 f. 08-12-1959.

402. Jon Helge Arneberg #1055, f. 02-07-1920, Berg.

Han gift Anna Dyrhovd #4073, 01-10-1949, i Krødsherad krk., f. 26-05-1925, Krødsherad, d. 21-05-1980, Mjøndalen.

Barn:

+ 727. i Grethe Synnøve #4074 f. 17-04-1950.
+ 728. ii Per Vidar #4075 f. 06-10-1952.
+ 729. iii Tron Kåre #4076 f. 08-05-1954.
+ 730. iv May-Britt #4077 f. 06-07-1955.

403. Tron Arneberg #1056, f. 31-08-1922, Berg.

Han gift Sonja Irene Johansen #4078, 03-03-1945, i Svolvær, f. 13-01-1926, Kirkenes.

Barn:

731. i Fred Ole Oskar Arneberg #4079, f. 16-05-1945, Halden. jobber i HVPU.
+ 732. ii Stein Tore #4080 f. 30-12-1946.
+ 733. iii Jørn Are #4081 f. 16-05-1953.
+ 734. iv Geir Willy #4082 f. 01-04-1959.

404. Sven Trygve Arneberg #1057, f. 04-09-1924, Berg, stilling: Skogtekniker.

Han gift Elin Johnson #4083, 15-12-1962, i Sandvika, f. 15-10-1937, Bærum.

Barn:

+ 735. i Siri Merethe #4084 f. 19-11-1963.
+ 736. ii Beate #4085 f. 26-10-1967.

405. Jens Arne Arneberg #1058, f. 15-04-1927, Berg.

Han gift Inger Elisabeth Bakke #4086, 04-08-1962, i Halden, f. 06-09-1938, Halden.

Barn:

737. i Jens Øyvind Arneberg #4087, f. 04-11-1965.
738. ii Ole Jørgen Arneberg #4088, f. 24-02-1971, Berg.

406. Nils Bjarne Arneberg #1059, f. 24-07-1929, Berg.

Han gift Synnøve Gangnes #4089, 09-07-1960, i Søndre Høland, f. 24-04-1935, Søndre Høland.

Barn:

739. i Pål Arneberg #4090, f. 06-03-1961, Skedsmo, stilling: Byggningsingeniør.
+ 740. ii Åse #4091 f. 17-07-1962.
+ 741. iii Per #4092 f. 17-02-1964.
742. iv Gro Agnes Arneberg #4093, f. 07-10-1969, Eidsberg, stilling: Barnepleier.

407. Arne Arneberg #1063, f. 20-01-1918, stilling: Sivilingeniør, d. 19-08-1968, Oppegård, Gravlagt: Nøtterøy krk.

Han gift Edel Margaret (Bille) Wang #4094, 24-03-1945, i Tønsberg domkirke, f. 19-12-1925, Tønsberg, stilling: Barnepleier.

Barn:

+ 743. i Sidsel #4095 f. 31-05-1946.
744. ii Tor Arne Arneberg #4096, f. 16-07-1949, Oslo, d. 19-07-1989, Gravlagt: Nøtterøy krk. var adoptivbarn.

408. Karin Arneberg #1064, f. 20-12-1922, Berg.

Hun gift Einar Amundsen #4097, 02-04-1947, i Berg Krk., f. 12-10-1922, Idd, stilling: Gårdbruker. gårdbruker på Sønsterud, Berg. (gnr.48,bnr.1 i Berg, Halden).

Barn:

745. i Karsten Amundsen #4098, f. 02-04-1948, Berg, stilling: truckfører.
+ 746. ii Ole Roald #4099 f. 03-11-1950.

409. Ellen Margrethe (Tulla) Arneberg #1065, f. 02-07-1924, Berg.

Hun gift Leif Sigurd Eliassen #4100, 19-11-1949, i Berg, f. 24-10-1922, Tune, stilling: Politioverbetjent.

Barn:

+ 747. i Mai-Britt #4101 f. 05-05-1950.
+ 748. ii Kari Margrethe #4102 f. 27-09-1951.
+ 749. iii Wenche Marianne #4103 f. 05-09-1957.

410. Mimi Elinor Arneberg #1067, f. 30-04-1920, Biri, d. 04-12-1979, Biri.

Hun gift Paul Stumlien #4104, 22-06-1946, i Biri, f. 07-12-1910, Biri, stilling: Gårdbruker, d. 19-10-1984, Biri.

Barn:

+ 750. i Elinor #4105 f. 24-01-1949.

411. Astrid Arneberg #1068, f. 24-05-1922, Biri.

Hun gift Pål Ola Håkenstad #4106, 13-09-1947, i Hamar, f. 22-06-1902, Vågå, d. 23-03-1987, Vågå.

Barn:

+ 751. i Kari #4107 f. 18-07-1948.
+ 752. ii Ola #4108 f. 28-04-1951.
+ 753. iii Arne #4109 f. 21-11-1955.

412. Gunvor Dagny Arneberg #1069, f. 09-10-1929, Biri.

Hun gift Johannes Mjelde #4110, 10-10-1950, i Oslo, f. 01-04-1920, Bergen, stilling: Siviløkonom. visepresident i verdensforbundet for blødere.

Barn:

+ 754. i Atle Arneberg #4111 f. 10-10-1951.
+ 755. ii Øystein Arneberg #4112 f. 07-03-1957.

413. Hans Otto Larsen #4150, f. 06-10-1918, Sarpsborg.

Han gift Anette Engvik #4154, 14-08-1947, i Rakkestad, f. 10-04-1920, d. 24-03-1992, Rakkestad, Gravlagt: 31-03-1992, Rakkestad.

Barn:

+ 756. i Lars Peder #3870 f. 10-10-1949.
+ 757. ii Kjell Otto #4155 f. 25-09-1955.
758. iii Arne Larsen #4156, f. 27-04-1959, Rakkestad. Han gift Grethe Lillian Strekerud #4153, f. 27-04-1965, (datter av Arnold Strekerud #4151 og Lillian #4152).

414. Kirsten Helene Larsen #4161, f. 30-04-1917, Tune, 28-05-1917, Tune Krk.

Hun gift Thorstein Johan Svendsen #4163, 12-07-1939, i Tune Krk., f. 20-04-1914, Moss, d. 31-12-1990, Sarpsborg.

Barn:

+ 759. i Torhild Kristine #4164 f. 06-06-1940.
+ 760. ii Karin Synøve #4165 f. 29-01-1946.

415. Gerd Larsen #4162, f. 30-04-1919, 22-06-1919, Skjeberg Krk.

Hun gift Karl Aage Vilhard Eriksen #4173, 05-07-1941, i Tune Krk., f. 19-07-1912, Idd, d. 04-01-1990, Tune, Gravlagt: 10-01-1990, Tune Krk.

Barn:

+ 761. i Bjørg #4174 f. 15-01-1943.
+ 762. ii Rolf #4175 f. 02-03-1945.
+ 763. iii Unni #4176 f. 02-08-1947.
+ 764. iv Leif #4177 f. 16-09-1949.

416. Richard Kraugerud #4204, f. 23-02-1920, Nes, Romerike. gårdbruker på Kraugerud, Rakkestad.

Han gift Ruth Riseberg #4206, i Rakkestad, f. 16-11-1922, d. 24-06-1990.

Barn:

+ 765. i Nils Cato #4207 f. 26-10-1949.
+ 766. ii Thorbjørn Otto #4208 f. 12-06-1952.

417. Nils Otto Kraugerud #4205, f. 23-07-1923, Nes, Romerike, d. 00-11-1986, Gravlagt: 02-12-1986. gårdbruker på Heier i degernes.

Han gift Aase Synnøve Heier #4215, 18-08-1951, i Degernes, f. 20-03-1927.

Barn:

+ 767. i Knut Ottar #4216 f. 28-10-1956.


7. generasjon


419. Olaf Kvam Utne #2123, f. 13-07-1931. Flygelederassistent.

Han gift Eva Johnsen #2125, f. 01-08-1932, Oslo.

Barn:

768. i John Alexander Utne #2126, f. 25-07-1957.
769. ii Per Kristian Utne #2127, f. 19-08-1963, Oslo.

421. Halvard Ludvig Slang #2131, f. 12-06-1926, Skjeberg. gårdbruker på Syverstad Mellom (gnr.105, bnr.1 i Skjeberg).

Han gift Ingrid Harriet Syverstad #2135, f. 13-09-1929.

Barn:

770. i Bjørn Ingar Slang #2136, f. 20-01-1954. bor på Syverstad i Skjeberg. Ugift.
+ 771. ii Kåre Gunnar #2137 f. 13-10-1955.
+ 772. iii Tor Eivind #2138 f. 06-10-1959.
+ 773. iv Inghild Solveig #2139 f. 23-10-1961.
774. v Jon Guttorm Slang #2140, f. 12-07-1966.

422. Gerd Sofie Slang #2132, f. 00-00-1929.

Hun gift Erling Grøtvedt #2149, 00-00-1954, f. 00-00-1930. gårdbruker på Grødtvedt gård i Rakkestad.

Barn:

775. i Oddvar Grøtvedt #2150, f. 18-07-1957. bor i Oslo.
776. ii Liv Solbjørg Grøtvedt #2151, f. 07-04-1960.
777. iii Ole Kristian Grøtvedt #2152, f. 15-10-1967.

423. Åge Petter Slang #2133, f. 12-03-1937. Avdelingssjef på felleskjøpet, sarpsborg. Forpakter gården Hornes i Skjeberg.

Han gift Gerd #2153.

Barn:

778. i Anne Katrine Slang #2154, f. 15-07-1966.
779. ii Hans Petter Slang #2155, f. 30-08-1968.

424. Reidar Kristian Slang #2134, f. 00-00-1942. har overtatt gården Hjortås (gnr. 90, bnr.2, 4, 7 i Skjeberg).

Barn:

780. i Kåre Bjørge Slang #2156. ble drept i traktorulykke som liten.
781. ii Ellen Kristine Slang #2157.
782. iii Solveig Ingebjørg Slang #2158.
783. iv Kåre Jørgen Slang #2159.

425. Ellen Viggen #2174, f. 07-06-1930.

Hun gift Bernt N. Mæhlum #2177, f. 05-02-1929, d. 16-08-1991. Dr.philos. Geofysiker på Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller.

Barn:

784. i Guri Mæhlum #2178, f. 02-07-1955. lektor i realfag. Hun gift Knut H. Østmoe #2180. lektor i realfag.
785. ii Eivind Mæhlum #2179, f. 00-00-1959, d. 02-12-1965.

426. Turid Viggen #2175, f. 12-02-1937.

Hun gift Reidar Svein Sigmond #2181, f. 23-10-1931. professor i fysikk ved Norges tekniske høgskole, Trondheim.

Barn:

786. i Hans Reier Sigmond #2182, f. 08-01-1963.
787. ii Marit Sigmond #2183, f. 22-02-1966, stilling: Sivilingeniør.

428. Fredrik Riul #2190, f. 18-05-1942.

Han gift Eva Mette Jensen Lund #2193.

Barn:

788. i Helle Cathrine Riul #2194, f. 07-06-1968.
789. ii Erik Christian Riul #2195, f. 14-02-1973.

431. Anne Grethe Johannesen #2197, f. 19-12-1949. samboende. Partner Aurelio #2198, f. Chile.

Barn:

790. i Alexander #2199.

432. Jan Furre #2205. Han gift Brit Nyhus #2209. statsautorisert revisor.

Barn:

791. i Lars Erik Furre #2210, f. 11-10-1971.
792. ii Per Christian Furre #2211, f. 30-01-1973.

440. Kristine Olsen #2279, f. 17-12-1883.

Hun gift Marensius Aarum #2280, f. 12-05-1881.

Barn:

793. i Johannes Johansen #2281, f. 03-11-1907, Fredrikstad. Ugift.
794. ii Ingrid Johansen #2282, f. 30-03-1912, Onsøy. Hun gift Hans Kristian Andersen Kallasten #2286, f. 08-06-1898, Kallasten, Tune, (sønn av August Kristiansen #2442 og Augusta Marie Hansdatter #2244) d. 01-01-1966. Eide bruket Øken (gnr.12, bnr.4 i Tune) Ingen barn.
+ 795. iii John Alfred #2283 f. 31-01-1921.
+ 796. iv Aagot Marie #2284 f. 06-07-1921.
+ 797. v Knut Roger #2285 f. 01-11-1925.

441. Johan Anton Olsen #2224, f. 11-04-1885, d. 00-00-1937, Gravlagt: Fredrikstad.

Han gift Anna Emilie Karlsen #2323, f. 27-06-1885, d. 00-00-1948.

Barn:

+ 798. i Ole Kristian #2324.
799. ii Ruth Eugenie Johansen #2325. ingen barn. Hun gift Johan Helgesen #2334, f. Kråkerøy.
800. iii Neumann Ingvald Olsen #2326, f. Glemmen. født 11/12-xx ingen barn, ugift.
801. iv Astrid Josefine Olsen #2327, f. Glemmen.
Hun gift (1) Willhelm Johansen #2335.
Hun gift (2) Eugen Johansen #2336.
802. v Hjørdis Victoria Olsen #2328, f. Glemmen. Hun gift Anker Kristiansen #2337.
803. vi Marry Therese Olsen #2329, f. Glemmen. født 26/6-xx. Hun gift Hermann Nilsson #2338.
804. vii Willyam Olsen #2330, f. Glemmen. født 18/5/xx.
805. viii Gudrun Olsen #2331, f. Glemmen. døde som liten.
806. ix Gudrun Olsen #2332, f. Glemmen. døde som lite barn.
+ 807. x Gudrun Antonie #2333 f. 26-07-1927.

444. Harrald Marensius Hansen Kallasten #2363, f. 16-05-1906, Kjølberg, Borge, d. 00-00-1980. Bygdeorginal.

Han gift Bergjot Johansen #2371. ble kalt "tysk". Var fra Sannesund.

Barn:

808. i Reidar Kallasten #2372, f. 00-00-1932, Tune. transportarbeider, ugift, bosatt i Oslo.
+ 809. ii Egil Bertrand #2373.
810. iii Kjell Kallasten #2374. transportarbeider, ugift, bosatt Oslo.
+ 811. iv Reidun Synøve #2375 f. 08-12-1938.

445. Johan Anker Langmark #2364, f. 24-06-1908, Kallasten, d. 24-03-1988, Oslo.

Antok navnet Langmark ved bevilgning i 1942. gikk på folkeskolen på Kjølberg i Borge. Vaktmester ved Rikshospitalet. Bodde i Oslo, men eide bruket Øken. (gnr.12, bnr.4, Kallasten, Tune).

Han gift Liva Tonning Sunde #2381, 24-08-1939, i Fagerborg, Oslo, f. 08-09-1913, Stryn, Nordfjord. var i sin tid en dyktig skøyteløper.

Barn:

+ 812. i Frøydis Tonning #2382 f. 04-01-1941.
+ 813. ii Solfrid Tonning #2383 f. 11-02-1946.

446. Helga Otilie Hansen #2365, f. 26-07-1911, Tune.

Hun gift Johannes Nilsen #2391.

Barn:

814. i Dagfinn Nilsen #2392, f. 00-00-1944.
815. ii Ragnar Nilsen #2393, f. 00-00-1946. gift med xx ranum.
816. iii Knut Nilsen #2394. jobber på KPS.

448. Ingrid Hansen Langmark #2367, f. 04-08-1915, Langmark, Tune.

Hun gift Petter Barfod Arntzen #2395, f. 07-01-1910, Hvaler.

Barn:

+ 817. i Ragnhild #2396 f. 13-08-1939.
+ 818. ii Berit-Irene #2397 f. 06-09-1945.

450. Anna Elise Noomi Hansen #2369, f. 17-11-1919, Langmark, Tune. var gift med sitt søskenbarn.

Hun gift Einar Johansen Dahlen #2404.

Barn:

+ 819. i Edith #2405 f. 00-00-1942.
820. ii Roger Dahlen #2406.
821. iii Lisbeth Dahlen #2407.
822. iv Arild Dahlen #2408.

451. Ragna Hansen #2370, f. 18-09-1921, Langmark, Tune.

Hun gift Harald Gretland #2413, f. 02-12-1908, d. 13-05-1975, Gravlagt: 20-05-1975.

Barn:

823. i Randi Gretland #2414, f. 00-00-1942. Hun gift Oddvar Hammerstad #2419.
+ 824. ii Berit #2415 f. 00-00-1944.
825. iii Tormod Gretland #2416, f. 00-00-1946, Tune.
826. iv Turid Gretland #2417, f. 00-00-1948. Hun gift Bjørn Olsen #2418, f. Fredrikstad.

452. Margit Hansen #2435. Hun gift Christian Ramdahl #2437. drev kolonialforettning på Lilletorvet i Sarpsborg.

Barn:

827. i Berit Ramdahl #2438. gift.
828. ii (sønn) Ramdahl #2439. døde ca. 12 år gammel.

453. Hartvig Hansen #2436. Han gift Signe Karlsen #2440.

Barn:

829. i Ingrid Hansen #2441. gift.

455. Lovise Kristiansen #2443. Hun gift Olaf Vidnes #2452.

Barn:

830. i Asbjørn Vidnes #2453, f. 1924.
831. ii Ivar Marensius Vidnes #2454, d. 15-11-1968, Tune. ble drept i Tune. Ugift.
832. iii Solveig Vidnes #2455. Hun gift Johanes Karlsen #2456, stilling: Byggningsarbeider.

467. Mikael Hasle #2477, f. ca.1894, Borge.

Barn:

833. i Finn Alexander Hasle #2479. Legasjonssekretær i Praha.
834. ii (sønn) Hasle #2480. jobber ved Stabburet.

471. Johan Andersen #2486. bodde på Torpeberget, Borge, død.

Barn:

835. i Dagmar Andersen #2488. Hun gift xx Bjerke #2490.
836. ii Asta Andersen #2489, f. 1900. sto i Samvirkelaget på Årum i Borge.

473. Aagot Nordby #2492, f. 18-10-1900. bodde i Sandane, Gloppen. (Nordfjord).

Hun gift Jacob Straume #2498, stilling: Lensmann. lensmann på Sandane i Gloppen (Nordfjord).

Barn:

+ 837. i Eldrid #2499.

474. Peder Nordby #2493. Han gift Inger-Helene #2501, f. Hamar.

Barn:

838. i Petter Nordby #2502, f. 06-04-1950. Siviløkonom. Økonomidirektør i Uglands rederi A/S.
839. ii Hanne Nordby #2503.

477. Anbjørg Nordby #2495, f. 13-06-1913, d. 1943. døde i dysteri-epedemi.

Hun gift Svend Bakken #2505. fra Eidsskogen.

Barn: + 840. i Elise Marie #2506 f. 08-08-1934.

478. Nancy Magdalene Nordby #2497. Hun gift Finn Bjørnland #2513.

Barn:

+ 841. i Ellen #2514 f. 03-10-1950.
842. ii Lars Otto Bjørnland #2515, f. 14-11-1954. jornalist i Fredrikstad blad. ugift.

481. Bjørn Orof Alexander Næss #2573, f. 24-07-1899, d. 20-07-1974. overtok Sanne herregaard etter faren i 1932.

Han gift Signe Bækkevold Gundersen #2577, 1933, f. 24-05-1906, d. 21-04-1985.

Barn:

+ 843. i Per Alexander #2578 f. 28-02-1935.
+ 844. ii Siri #2579 f. 1936.
+ 845. iii Bjørn Alexander #2580 f. 00-08-1938.
846. iv Inger Magrethe Næss #2581, f. 20-06-1941.

482. Ruth Næss #2574, f. 07-06-1901.

Hun gift (1) Richard Thorleif Ahlsand #2596, (skilt).

Barn:

847. i Tor Ahlsand #2597, f. 22-08-1931.
848. ii Ragna Marie Ahlsand #2598, f. 30-05-1934.

Hun gift (2) Adams #2599.

483. Sten Næss #2575, f. 25-09-1903. Han gift Else Berg #2600.

Barn:

849. i Stig Næss #2601, f. 13-03-1931.
850. ii Ragna Marie Næss #2602, f. 30-05-1934.

484. Peder Næss #2604.

Barn:

851. i Ragnvald Næss #2609.
852. ii Gerd Næss #2610.

485. Martha Næss #2605. Hun gift Johan Nilsen #2611, f. Stavanger.

Barn:

853. i Åse Nilsen #2612.
854. ii Ruth Nilsen #2613. bosatt i Sverige.
855. iii Kjell Nilsen #2614. vaktmester i blokkene på Hannestad Øst?

486. Sigurd Næss #2606.

Barn:

856. i Solveig Næss #2615.
857. ii Oddvar Næss #2616.

488. Dagmar Elise Næss #2608, f. 26-01-1910, Sarpsborg.

Hun gift Arne Cold Hansen #2618, f. 03-02-1908, Danmark.

Barn:

+ 858. i Bjørg Næss #2619 f. 11-05-1933.

490. Jim Ludvig Johansen #2655, f. ca.1938. overtok Helgeby etter foreldrene i 1963.

Han gift Kari Rød #2656, f. ca.1943, Skjeberg.

Barn:

859. i Andrè Johansen #2657, f. 1963. Han gift Belsby #2660.
860. ii Torgeir Johansen #2658, f. 1966, d. 1986. død i bilulykke sammen med broren.
861. iii Runar Johansen #2659, f. 1969, d. 1986. død i bilulykke sammen med broren.

495. Asbjørn Eriksen #1323, f. 26-06-1906, Tune. var skredder og siden maler på Borregaard.

Han gift Else Hansen #1324, f. 05-01-1923, Tune.

Barn:

862. i Inger Johanne Eriksen #1325, f. 20-02-1947, Sarpsborg.
+ 863. ii Bjørn #1326 f. 29-04-1955.

496. Solveig Eriksen #2675, f. 08-03-1910, d. 28-03-1992.

Hun gift Johannes Ryen #2677, f. 21-10-1909, (sønn av Karl Karlsen #3344 og Jenny #3345) d. 24-08-1969, Sarpsborg. kjøpmann i St. Mariegata, Sarpsborg.

Barn:

+ 864. i Jan Steinar #3350 f. 02-11-1943.

497. Henry Eriksen #2678. Drev herreekvipering i Sarpsborg.

Barn:

865. i Lisbeth Eriksen #2681. bosatt i Sarpsborg.

498. Aagot Eriksen #2679. bosatt i Oslo.

Barn:

866. i (sønn) #2682.

500. Einar Kultorp #980, f. 18-02-1900, Varteig, d. 23-02-1987, Tune.

Han gift Kristine Nymark #981, 05-12-1925, i Sarpsborg, f. 06-11-1905, Tune, d. 02-10-1964, Tune.

Barn:

+ 867. i Jonny #982 f. 20-06-1926.
868. ii Ellen Marie Kultorp #2687. Hun gift Erling Johansen #2694, f. Sarpsborg, d. Sarpsborg.

501. Johan Juliussen Kultorp #2684, f. 12-09-1903, Brennaas, Varteig, stilling: Gårdbruker.

Overtok gnr. 3, bnr.1 og 2 Kultorp etter faren Julius Johansen i 1936.
Han gift Agnes Lunde #2695, f. 06-11-1909.

Barn:

+ 869. i Bjørg #741.
+ 870. ii Kjell #2696 f. 06-12-1933.

503. Helga Kultorp #2686. Hun gift Ivar Borge #2699.

Barn:

871. i Runar Borge #2700. koreograf.

508. Gunda Eriksen Minge #2705, f. 06-01-1911, Svindal.

Hun gift Bjarne Lunde #2713, 25-09-1937, f. 19-02-1904, d. 13-09-1986. overtok Kongsrud (gnr.13, bnr. 1 og 4. i varteig) av sin far i 1942.

Barn:

+ 872. i Ingebjørg #2714 f. 26-10-1938.
+ 873. ii Synnøve #2715 f. 30-10-1942.
+ 874. iii Ragnhild #2716 f. 12-02-1951.

509. Astrid Eriksen Minge #112, f. 13-12-1912, Svindal, ref: 112.

Hun gift Jens Asbjørn Marthinsen Pinås #105, 28-06-1941, i Tune, f. 14-05-1913, Tune, (sønn av Herman Martinius Martinsen #103 og Helga Marie Johansen Pinås #30) ref: 105.

Barn:

+ 875. i Tor Marthinsen #113 f. 29-12-1943.
+ 876. ii Gerd Marthinsen #114 f. 03-05-1947.
+ 877. iii Sigrund Marthinsen #115 f. 9-03-1957.

511. Gulbrand Eriksen Minge #2707, f. 03-05-1917, Svindal.

Overtok 1951 Minge nedre (gnr.14, bnr.2 i Tune) fra faren. I 1952 kjøpte han inntil klevbråtan (gnr.14, bnr.5 i Tune).
Han gift Helene Halvorsrød #2726, f. 1929, Onsøy.

Barn:

+ 878. i Birgit Magrethe #2727 f. 10-10-1953.
879. ii Ole Kristian Minge #2728, f. 1954.
880. iii Arne Gulbrand Minge #2729, f. 1956.

512. Borghild Eriksen Minge #2708, f. 14-08-1920, Svindal.

Hun gift Erling Stang #2733, 1949, f. 1922. overtok i 1961 Stang Nordistua (gnr.16, bnr.4 i Tune).

Barn:

881. i May Stang #2734, f. 1949.
882. ii Truls Stang #2735, f. 1950.
883. iii Aud Stang #2736, f. 1951.
+ 884. iv Kirsten #2737 f. 1953.
885. v Bjørg Stang #2738, f. 1954.
886. vi Edel Stang #2739, f. 1956.
887. vii Unn Stang #2740, f. 1960, d. 1961.

515. Ester Eriksen Minge #2711, f. 30-09-1928, Minge.

Hun gift Reidar Sverresen Agnalt #2743, f. 14-12-1922, d. 10.05.2001, Sarpsborg, Gravlagt: 16.05.2001, Tune.

Barn:

888. i Jonny Sverresen #2744, f. 10-02-194x. Overtok 1970 Sætre vestre (gnr.15, bnr.2 i Tune) etter Gudbrand Sætre som var gift med morens søster Margit. I 1972 kjøpte han inntil Sætre østre (gnr.15, bnr.4 i Tune). Han gift Inger Marit Seltveit #2748.
+ 889. ii Bodil #2745 f. 194x.
+ 890. iii Berit #2746 f. 1951.
+ 891. iv Tore #2747 f. 15-11-1960.

518. Signe Hjørdis Bergstrøm #149, f. 03-02-1906, Sarpsborg, ref: 149, d. 06-08-1971, Sarpsborg.

Hun gift Ole Johannes Johansen #150, f. 18-12-1904, Sarpsborg, (sønn av Anders Johansen #1320 og Marie #1321) ref: 150, d. 00-03-1995, Gravlagt: Sarpsborg.

Barn:

+ 892. i Trond Oddvar #151 f. 11-05-1926.

519. Astrid Judit Bergstrøm #66, f. 24-10-1908, Sarpsborg, ref: 66, d. 03-08-1999, Sarpsborg sykehjem, Gravlagt: 12-08-1999, Hafslund kpl.

Hun gift Erling Åsmund Ringsrud #67, f. 17-08-1906, (sønn av Karl Ringsrud #222 og Hilda #395) ref: 67, d. 12-12-1953.

Barn:

+ 893. i Tormod #68 f. 04-11-1931.
894. ii Eva Ringsrud #69, f. 09-12-1933, ref: 69.
895. iii Knut Ringsrud #70, f. 17-08-1937, ref: 70, d. 01-05-1945.
+ 896. iv Hilde Lisbeth #2 f. 02-04-1950.

523. Aasmund Blakkestad #2769, f. 27-08-1923.

Han gift Ranveig Krydsby #2772, f. 26-01-1924, Bærum.

Barn: + 897. i Tor #2773 f. 02-07-1945.
898. ii Anne Blakkestad #2774, f. 04-06-1959, Bærum.

525. Arne Blakkstad #2780, f. 26-07-1915, d. 25-02-1974, Sarpsborg.

Han gift Solveig Helene Thøgersen #2784, f. 30-07-1918, Skjeberg.

Barn:

+ 899. i Bjørn Kristian #2785 f. 23-03-1935.
+ 900. ii Marit Helene #2786 f. 29-02-1940.
+ 901. iii Arnulf #2787 f. 03-03-1953.

526. Gerd Blakkestad #2781, f. 05-05-1917, d. 27-12-1991, Sarpsborg.

Hun gift Kåre Thøgersen #2803, f. 30-06-1916, Skjeberg. død.

Barn:

902. i Egil Kåre Thøgersen #2804.

527. Gyda Blakkestad #2782, f. 01-10-1919, d. Sarpsborg. Hun gift Reidar Antonsen #2805.

Barn:

903. i Bjørge Blakkestad #2806.
904. ii Gyda Adina Antonsen #2807.

528. Anne Margrethe Blakkestad #2783, f. 22-07-1925.

Hun gift Asbjørn Sofus Schrøder #2808, f. 12-12-1924.

Barn:

+ 905. i Gorm Asbjørn #2809 f. 01-08-1944.
906. ii Bjørn Terje Schrøder #2810, f. 01-01-1955, d. 1975, Sarpsborg. drept i arbeidsulykke ved Yven papirfabrikk.
+ 907. iii Kate-Mariann #2811 f. 03-10-1960.

529. Harry Andersen Blakkestad #2819, f. 06-09-1909.

Han gift (1) Tora Ottosen #2821, d. 1938.

Barn:

+ 908. i Thor Harry #2822 f. 19-10-1932.

Han gift (2) Ragna #2823.

530. Ragnhild Andersen Blakkestad #2820, d. 1958.

Hun gift Reidar Mariussen #2837, f. 1912, d. 10-11-1988.

Barn:

+ 909. i Roger #2838 f. 10-05-1939.

532. Ivarda Blakkestad #2843.

Barn:

910. i Finn Raymond Larsen #2845.
911. ii Kjell Arild Larsen #2846.

Barn:

912. iii Jan Erik Hvidsten #2847, f. 00-08-1946.

539. Olaf Blackstad #2854, f. USA, d. før 1964, USA.

Barn:

913. i Robert O. Blackstad #2860, f. USA.
914. ii Barbara Ann Blackstad #2861, f. USA. Hun gift xx Avella #2866, f. USA.
915. iii Rolf H. Blackstad #2862, f. USA.
916. iv Ethel G. Blackstad #2863, f. USA. Hun gift xx Collentro #2867, f. USA.
917. v Ronald P. Blackstad #2864, f. USA.
918. vi Eleanor R. Blackstad #2865, f. USA. Hun gift xx O`Connor #2868, f. USA.

540. Rolf Blackstad #2855, d. før 1964, USA.

Barn:

919. i Eleanor Blackstad #2869, f. USA. Hun gift xx Waidner #2871, f. USA.
920. ii Olaf Blackstad #2870, f. USA.

541. Haakon Blackstad #2856, d. før 1964, USA.

Barn:

921. i William Blackstad #2872, f. USA.

542. John Syver Maugsten #2883, f. 20-07-1927.

Han gift Ann-Mari Larsen #2885, f. 10-11-1931, Glemmen.

Barn:

+ 922. i Marianne #2886 f. 22-12-1958.
+ 923. ii Jens Petter #2887 f. 14-08-1962.
924. iii Jon Ivar Maugsten #2888, f. 04-03-1965, Sarpsborg, d. 17-03-1984.
925. iv Dag Maugsten #2889, f. 16-10-1968, Sarpsborg.

544. Arne Matheus Aamoth #2895, f. 1932. gårdbruker på Hauger i Rakkestad.

Han gift Magnhild Dahl #2896, f. Trøgstad.

Barn:

926. i Magnar Aamoth #2897, f. 1961.
927. ii May-Ellen Aamoth #2898, f. 1964.

547. Kjell Sigurd Agnalt #2903, f. 16-06-1945, Fredrikstad.

Han gift Eva Elisabeth Karlsen #2905, f. 14-08-1949, Sarpsborg.

Barn:

928. i Karsten Agnalt #2906, f. 14-08-1972, d. 23-02-1984. påkjørt og drept av en buss.
929. ii Freddy Agnalt #2907, f. 15-11-1974.

548. Unni Johanne Agnalt #2904, f. 01-05-1948, Fredrikstad.

Hun gift Gunnar Harstad #2908, f. 18-02-1946, Kongsvinger.

Barn:

930. i Håvard Harstad #2909, f. 13-09-1976.
931. ii Marit Harstad #2910, f. 25-06-1976.

553. Brith Blakkestad #2917, f. 26-09-1944.

Hun gift Audun Henrik Kølbel #2918.

Barn:

932. i Harald Henrik Kølbel #2919, f. 09-12-1973, Fredrikstad.
933. ii Stian Johan Kølbel #2920, f. 21-07-1978, Fredrikstad.

557. Asbjørn Olaf Langnes #2946, f. 22-01-1918, Sarpsborg.

Han gift Bergljot C. Pettersen #2948, f. 19-10-1915, Sarpsborg.

Barn:

+ 934. i Lesla Gro #2949 f. 04-08-1947.
935. ii Bjørn Johan Langnes #2950, f. 22-02-1949, Sarpsborg. Han gift Laila Skallebakke #2955, f. 10-04-1947.

558. Mary Lande #2259, f. 25-07-1913, Lande, Tune.

Hun gift Gunnar Øby #2957, 24-07-1943, i Tune Krk., f. 14-07-1914, Torp, Borge, d. 01-06-1985, Moss. ordinert til prest 1949, virket i Gamle Fredrikstad og Varteig.

Barn:

+ 936. i Hilde #2958 f. 01-06-1944.
937. ii Karl Gunnar Øby #2959, f. 00-10-1946, Fredrikstad. skuespiller (tidl. Nasjonalteateret, nå freelance). Bor på Eiksmarka i Bærum. har vært gift, nå samboer med 2 barn.
938. iii Dag Øby #2960, f. 08-05-1953. lærer i Våler.

559. Roald Mathisen #2255, f. 12-11-1914, d. 01-08-1985, Gravlagt: Tune Krk.

Han gift Else Nord #2256, 04-09-1943, i Hafslund kpl., f. 13-05-1918, d. Sarpsborg.

Barn:

+ 939. i Roar #2246 f. 16-02-1945.
+ 940. ii Arne #2251 f. 08-10-1948.

567. Mary Lande #2971, f. 28-02-1917, Sarpsborg, Tune Krk.

Hun gift Toralf Fjøhus #2978, f. 10-11-1914, d. 08-03-1981, Odda. var fra Skånevik, Hordaland.

Barn:

941. i Unni Fjøhus #2979, f. 30-07-1938, Odda.
942. ii Turid Fjøhus #2980, f. 19-10-1944, Odda.

573. Sidney Matheson #2982, f. 04-08-1925, Philadelphia, USA, d. 1996. kom til Norge 1/2 år gammel og vokste opp hos farens søster Emilie.

Han gift Inger Johanne Nilsen #2986, 1947, f. 24-05-1926, Sarpsborg.

Barn:

+ 943. i Wenche #2987 f. 15-04-1948.
+ 944. ii Grethe #2988 f. 03-12-1953.

574. Martha Matheson #2985, f. 06-10-1935.

Barn:

945. i (datter) #2999.
946. ii John #3000.

Barn: 947. iii (sønn) #3001.

590. Per Edvard Hansen #2429, f. 13-11-1946. organist i Sarpsborg kirke. Overtok Skjebbeby (gnr.94, bnr.5 i Tune) da faren døde i 1984.

Han gift Torild Hansen #2430, 24-01-1970, i Fredrikstad Domkirke, f. 08-07-1948.

Barn:

948. i Farstein Hansen #2431, f. 22-09-1970.
949. ii Sveinung Hansen #2432, f. 10-12-1971.
950. iii Gunstein Hansen #2433, f. 25-09-1973.

603. Eva Røiom #3132.

Hun gift Jan Egil Rosted #3133, f. 22-05-1923, (sønn av Karl Rosted #3220 og Valborg Arnesen Vestby #3162).

Barn:

+ 951. i Ole Morten #3134.

605. Olivie Vestby #3170, f. 21-08-1912.

Hun gift (1) Harry William Berntsen #3176. død.

Barn:

+ 952. i Bjørg Unni #3177 f. 21-01-1936.

Hun gift (2) Odd Samuelsen #3178. død.

Barn:

+ 953. ii Wenche Anita #3179 f. 23-04-1949.(7)

606. Else Vestby #3171, f. 02-07-1913, d. 12-09-1989.

Hun gift Harry Sigfred Løken #3186.

Barn:

954. i Eva Løken #3187, f. 21-03-1938. Hun gift Bjørn Kjellmann #3189. byggmester i Borge.
+ 955. ii Trond Åge #3188 f. 1947.

608. Berit Vestby #3173, f. 13-05-1918, d. 13-01-1960.

Hun gift Helge Hansen #3193. var fra Borgenhaugen, bopel: Hafslundsøy.

Barn:

+ 956. i Terje #3194 f. 28-07-1943.

609. Karin Vestby #3174, f. 05-02-1922.

Hun gift Arvid Johansen #3198, f. 19-05-1917, d. 23-04-1976. var fra Rød på Hafslundsøy.

Barn:

+ 957. i Stein Arvid #3199 f. 01-12-1945.

610. Knut Vestby #3204, f. 27-10-1921.

Han gift (1) Kitty Kristiansen #3206.

Barn:

+ 958. i Ole Petter #3207 f. 02-09-1954.

Han gift (2) Marit Kristiansen #3208.

611. Inger Vestby #3205, f. 25-12-1922. bosatt på Kjeller. Hun gift Finn Andersen #3211.

Barn:

+ 959. i Bjørn #3212.
960. ii Pål Andersen #3213. bosatt i Halden. Han gift Marit #3217. ingen barn.

613. Kirsten Viola Rosted #3221, f. 20-08-1920, d. 06-12-1965.

Hun gift Bjarne Andersen #3223. død.

Barn:
+ 961. i Bjørn Egil #3224.
+ 962. ii Jan Oddvar #3225.

614. Edith Rosted #3222, f. 07-12-1923.

Hun gift Hans Petter Johnsen #3232, f. 09-09-1917.

Barn:

+ 963. i Irene #3233 f. 07-11-1949.

615. Jan Egil Rosted #3133, (Se ekteskap til nummer 603.)

620. Finn Egil Vestby #3517, f. 1936.

Overtok i 1976 Vestby Gartneri på Hafslundsøy.
Han gift Grete Hafsten #3519, f. 1944, Bærum.

Barn:

964. i Anne Mette Vestby #3520, f. 1963.
965. ii Anita Vestby #3521, f. 1965.
966. iii Carl Ove Vestby #3522, f. 1968.

622. Inger Arnesen #3247. Hun gift Per Johansen #3248. var fra Mørvika, død.

Barn:

967. i Ann Karin Johansen #3249. driver frisørsalong i Pellygata i Sarpsborg.
968. ii Kai Johansen #3250.

625. Gerd Eldbjørg Kingsrød #4277, f. 07-10-1929, Skjebergdalen, stilling: Hjelpepleier.

Hun gift Hans Kristian Pettersen #4278, 16-05-1953, i Hafslund kpl., f. 09-04-1922, Borge.

Barn:

969. i Liv Pettersen #4279, f. 17-10-1953, Skjebergdalen.

626. Frank Olav Kingsrød #4335, f. 12-07-1950. gårdbruker på Bastemarka i Skjebergdalen.

Han gift Kari Elise Slettmoen #4337, 07-06-1975, i Øyer, f. 01-09-1952. fra Øyer i Gudbrandsdalen.

Barn:

970. i Jan Håvard Kingsrød #4338, f. 31-03-1976, Øyer.
971. ii Stein Helge Kingsrød #4339, f. 04-10-1977, Øyer.

627. Yngvar Hartford Kingsrød #4336, f. 19-03-1952, stilling: byggmester.

Han gift Kari Ålgård #4340, 30-08-1975, i Ålgård, f. 23-09-1950, Ålgård.

Barn:

972. i Aud Helene Kingsrød #4341, f. 01-07-1976, Ålgård.
973. ii Lars Henning Kingsrød #4342, f. 29-01-1979, Ålgård.
974. iii John Olav Kingsrød #4343, f. 10-01-1982, Sarpsborg.

628. Robert #3542, f. 17-02-1913. bosatt i Australia.

Barn:

975. i Anne Lise #3544.
976. ii Morten #3545.

629. Ragnhild #3543, f. 29-04-1919.

Barn:

+ 977. i Wenche #3546 f. 07-05-1940.

630. Åsmund Mathiassen Berg #3550, f. 29-05-1917. bosatt på Greåker.

Barn:

+ 978. i Kristin #3554 f. 17-10-1952.
979. ii Trine Berg #3555, f. 02-03-1956.
+ 980. iii Mette #3556 f. 25-08-1961.

632. Robert Mathiassen Berg #3552, f. 27-07-1921, d. 1977, USA.

Barn:

+ 981. i Erik #3566 f. 15-03-1952.
+ 982. ii Nina #3567 f. 29-01-1959.

634. Georg Marensius Sahlin #3590, f. 30-12-1894, d. ca. 1950, Rolvsøy.

Han gift (1) Anna #3593. døde tidlig.

Barn:

983. i Torbjørn Sahlin #3594. døde som barn.

Han gift (2) Margrethe #3595, d. Rolvsøy. var fra Løddingen. døde på Rolvsøy aldershjem. Ingen barn.

635. Gunerius Juel Sahlin #3591, f. 25-04-1897.

Han gift Ragna Solveig Thorkilsen #3596, 21-12-1923, i Borge krk., f. 25-04-1897.

Barn:

+ 984. i Gerda Aslaug #3597 f. 14-06-1924.
+ 985. ii Inger Marit #3598 f. 28-01-1926.
+ 986. iii Ragnar Frank #3599 f. 26-10-1928.

637. Einar Jokob Gotfredsen Sahlin #3620, f. ca. 1897, Glemmen, d. 1972.

Han gift Kristine Andersen #3624. fra Hauge, Rolvsøy.

Barn:

987. i Alf Sahlin #3625, f. 23-09-1920.
988. ii Mary Sahlin #3626. Hun gift Johansen #3634.
989. iii Odd Sahlin #3627.
990. iv Leif Sahlin #3628.
991. v Inger Sahlin #3629. bosatt på Moi. Hun gift Langestrand #3636.
+ 992. vi Knut #2620 f. 27-03-1934.

639. Bertha Sahlin #3622, f. 20-11-1901, Hauge, Rolvsøy, d. 00-03-1985, Rolvsøy. døde på Grønnlien gamlehjem, Rolvsøy.

Hun gift Amund Ingvaldsen #3630. fra Valle, Rolvsøy.

Barn:

993. i Arne Johannes Amundsen #3631, f. 20-12-1920, Tune. Han gift Karin Oddlaug Eliassen #3637, f. 27-05-1922, Tune.
+ 994. ii John #3632 f. 19-10-1922.
995. iii Olaug Amundsen #3633. død 15 år gammel.

642. Mimmi Ortvedt #3644. dro til Amerika. Hun gift Rolf Gundersen #3651, f. Horten.

Barn:

996. i Ralphe Gundersen #3652, f. 1929, USA. gift i USA, ingen barn.

643. Renate Victoria Ortvedt #3645, f. 19-03-1905.

Hun gift Eilif Bertel Mastberg #3653, f. 03-01-1902, d. 1980.

Barn:

+ 997. i Odd #3654 f. 09-06-1931.
+ 998. ii Inger #3655 f. 26-12-1939.

644. Arthur Ortvedt #3646. Han gift Alfhild #3683.

Barn:

999. i Berit Ortvedt #3684. Hun gift Henk Kooyman #3686, f. Nederland.
1000. ii Knut Ortvedt #3685.

645. Henry Kling Jerimias Ortvedt #3647, f. 13-02-1909, Horten. har sittet i Horten bystyre for høyre.

Han gift Synøve Sjøvold #3687, f. 24-12-1910, Svolvær.

Barn:

+ 1001. i Gerd #3688 f. 29-11-1939.
+ 1002. ii Ole Henry #3689 f. 23-05-1946.
+ 1003. iii Liv #3690 f. 15-08-1949.

646. Else Ortvedt #3648. Hun gift Åge Henriksen #3701.

Barn:

+ 1004. i Svend Åge #3702.
1005. ii Håkon Henriksen #3703. Han gift Marit #3707.

647. Grethe (Freddy) Ortvedt #3649, f. 23-03-1914, Horten.

Hun gift Rudolf Paulsen #3708, f. 01-01-1911, Horten, stilling: Havnefogd. havnefogd i Horten.

Barn:

1006. i Tom Rudolf Paulsen #3709, f. 16-09-1940, Horten. har vært gift 2 ganger, en sønn i hvert ekteskap.
1007. ii Birthe (Nutte) Paulsen #3710, f. 10-07-1946, Horten. Hun gift Rolf Kristensen #3712, stilling: Ingeniør.
1008. iii Eva Paulsen #3711, f. 10-03-1950, Horten. Hun gift Moe #3713.

650. Johannes Johansen #3717.

Barn:

1009. i (datter) Johansen #3719, stilling: Sykepeier.

652. Jens #3720. bodde i Sandesund i Sarpsborg, men flyttet til Linderud. Bensinforhandler på Bretvedt.

Han gift Ragnhild #3721. var fra Sandesund, Sarpsborg.

Barn:

1010. i Alfhild #3722, f. 1920.
1011. ii Inger #3723.

653. Astrid Sternberg #3725, f. 1905, d. 1973.

Hun gift Håkon Syversen #3727. fra Lillestrøm, drev skifabrikk på Lillestrøm.

Barn:

1012. i Liv Syversen #3728. 2 barn i første ekteskap.
Hun gift (1) Jakobsen #3729.
Hun gift (2) Jonny #3730.

655. Gustav Rasmus Fure #3732, f. 18-11-1911, Horten.

Han gift Astrid Steffensen Andersen #3737, f. 13-08-1917, Oslo.

Barn:

+ 1013. i Anne Berit #3738 f. 16-03-1942.
+ 1014. ii Kirsten #3739 f. 31-08-1946.
+ 1015. iii Karin #3740 f. 01-06-1951.

656. John Fure #3733, f. 15-04-1914, Horten.

Han gift Gudrund Mongstad #3751, d. 00-11-1992, Gravlagt: 19-11-1992.

Barn:

+ 1016. i John Helge #3752 f. 01-10-1946.
+ 1017. ii Inger Helene #3753 f. 29-00-1947.
+ 1018. iii Ellen #3754 f. 28-03-1954.

657. Knut Sahlin Fure #3734, f. 22-08-1917, Oslo.

Han gift Elisabeth Eriksen #3768, f. 24-02-1920, Aker.

Barn:

+ 1019. i Knut #3769 f. 04-10-1953.
1020. ii Eli Fure #3770. Forsker, medforfatter til boken "Norge 1814" har adoptert 2 gutter fra Tyrkia.

658. Gerd Fure #3735, f. 20-02-1920, Skedsmo.

Hun gift Finn Dedekam Stensland #3772, f. 14-06-1915, Oslo.

Barn:

+ 1021. i Gro Kristin #3773 f. 12-07-1950.
1022. ii Geir Stensland #3774, f. 19-04-1955, Oslo. jobber ved Norsk hydro. Ugift.

659. Kari Synnøve Fure #3736, f. 19-07-1928, Skedsmo.

Hun gift Gunnar Ibenholt #3778, f. 23-08-1919, Stabekk, Bærum. navnet Ibenholt, kommer fra en gård i Solør.

Barn:

+ 1023. i Harald #3779 f. 10-01-1957.
+ 1024. ii Tone #3780 f. 29-05-1958.
+ 1025. iii Einar #3781 f. 25-05-1964.

660. Jan Lauritz Opstad #3855, f. 04-11-1950. Han gift Karin #3858.

Barn:

1026. i Ulrik Opstad #3859.

661. Morten Opstad #3856, f. 1953. Han gift Elin Dalen #3860.

Barn:

1027. i Alexander Opstad #3861.
1028. ii Emilie Marie Opstad #3862.

662. Jens Syver Opstad #3864, f. 1948. Han gift Mona Solveig Johannessen #3866.

Barn:

1029. i Solveig Synøve Opstad #3867, f. 25-04-1984.
1030. ii Ruth Astrid Opstad #3868, f. 15-11-1985.
1031. iii Anne Ragnhild Opstad #3869, f. 14-12-1987.

663. Ragnhild Synøve Opstad #3865, f. 06-06-1954. (gift med sin firmening).

Hun gift Lars Peder Larsen #3870, 30-11-1974, f. 10-10-1949, Rakkestad, (sønn av Hans Otto Larsen #4150 og Anette Engvik #4154).

Barn:

1032. i Anne Katrine Larsen #3871, f. 24-09-1975.
1033. ii Inger-Marie Larsen #3872, f. 21-03-1979.

676. Synøve Skjelle #3912, f. 02-01-1943.

Hun gift Erling Bergstrøm #3915, 09-10-1965, i Tune Krk., f. 09-10-1943. fra Berg.

Barn:

+ 1034. i Ingvild #3916 f. 08-03-1966.
1035. ii Kari-Anne Bergstrøm #3917, f. 30-08-1967. Hun gift Lars Erik Sundell #3920, 04-05-1991.

677. Anne-Marit Skjelle #3913, f. 16-05-1945.

Hun gift Jens Bernt Bjørnstad #3921, f. 03-09-1943.

Barn:

1036. i Anne-Cecilie Bjørnstad #3922, f. 13-04-1972.
1037. ii Jens Ole Andre Bjørnstad #3923, f. 02-09-1973. Konfirmert 29/5 1988 i Ingedal kirke, Skjeberg.
1038. iii Kjersti Elisabeth Bjørnstad #3924, f. 24-04-1977.

678. Øivind Skjelle #3914, f. 09-01-1951. Han gift Berit Arvesen #3925, f. 17-06-1949. fra Fredrikstad.

Barn:

1039. i Ingunn Anette Skjelle #3926, f. 05-03-1975.

679. Ole-Kristian Glomvik #2730, f. 29-02-1948.

Han gift Birgit Magrethe Minge #2727, f. 10-10-1953, (datter av Gulbrand Eriksen Minge #2707 og Helene Halvorsrød #2726).

Barn:

1040. i Ole Martin Glomvik #2731, f. 13-08-1979.
1041. ii Jonas Kristian Glomvik #2732, f. 06-04-1981.

681. Kirsti Marie Glomvik #3929, f. 03-03-1953.

Hun gift Sverre Heltvedt #3931, f. 15-12-1949.

Barn:

1042. i Ingunn Heltvedt #3932, f. 24-07-1979.
1043. ii Karianne Heltvedt #3933, f. 15-02-1983.

682. Ingrid Betzy Glomvik #3930, f. 23-02-1954.

Hun gift Dag Ivar Rakke #3934, f. 16-02-1952.

Barn:

1044. i Jørgen Rakke #3935, f. 12-04-1982.
1045. ii Stian Rakke #3936, f. 01-05-1985.

683. Arne Braadland #3938, f. 12-04-1946.

Han gift Bergit Høyset (Andersen) #3944, 14-03-1970, f. 15-02-194x, Rjukan.

Barn:

1046. i Kaja Marie Braadland #3945, f. 29-10-1970.
1047. ii Anne Cicilie Braadland #3946, f. 09-12-1973.
1048. iii Arne Johannes Braadland #3947, f. 29-07-1982.

684. Reidun Braadland #3939, f. 21-11-1949.

Hun gift Hugo Olsen #3948, f. 17-06-1948, Varteig.

Barn:

1049. i Lars Hugo Olsen #3949, f. 12-07-1973.
1050. ii Jon Fredrik Olsen #3950, f. 20-04-1979.

685. Kari Braadland #3940, f. 26-03-1951.

Hun gift Kåre Kaugerud #3951, f. 03-06-1948.

Barn:

1051. i Marianne Kaugerud #3952, f. 25-05-1975.
1052. ii Torunn (Jorunn?) Kaugerud #3953, f. 25-04-1978.

686. Mari Braadland #3941, f. 18-03-1954.

Hun gift Øyvind Martinsen #3954, f. 13-11-1950.

Barn:

1053. i Anders Braadland Martinsen #3955, f. 02-11-1978.
1054. ii Henrik Braadland Martinsen #3956, f. 10-08-1984.

689. Per Olaf Klemsdal #3958, f. 18-12-1956.

Han gift Sonja Emilie Sletner #3961, f. 03-03-1960. fra Degernes.

Barn:

1055. i Eva Kristine Klemsdal #3962, f. 25-11-1988.
1056. ii Thor Olaf Klemsdal #3963, f. 31-07-1990.

690. John Morten Klemsdal #3959, f. 14-12-1957.

Han gift Mette Elisabeth Amundsen #3964, f. 28-09-1962. fra Trollerud, Tune.

Barn:

1057. i Odd Even Klemsdal #3965, f. 29-04-1982.
1058. ii Ole Andreas Klemsdal #3966, f. 03-08-1984.
1059. iii Inger Marie Klemsdal #3967, f. 26-04-1987.

692. Toralf Martin Brevik #3970, f. 26-01-1955, Sandnes.

Han gift Inger Marie Abrahamsen #3972, f. 28-10-1952.

Barn:

1060. i Ole Kristian Brevik #3973, f. 10-11-1979.
1061. ii Sonja Marie Brevik #3974, f. 29-07-1981.
1062. iii Terje William Brevik #3975, f. 15-12-1983.

693. Anne Helene Brevik #3971, f. 25-10-1956, Sandnes.

Hun gift Alf Georg Wigen #3976, f. 07-09-1953.

Barn:

1063. i Einar Wigen #3977, f. 01-07-1981.
1064. ii Randi Yoon-Ha Wigen #3978, f. 18-09-1984. (adoptert).

694. Britt Iren Stensrud #3980, f. 13-07-1954. Hun gift Vidar Larsen #3985, f. 26-09-1953.

Barn:

1065. i Lena Larsen #3986, f. 07-01-1975.

696. Rune Stensrud #3982, f. 22-02-1957. Partner Mette Larsen #3987, f. 10-04-1964.

Barn:

1066. i Charlotte Stensrud #3988, f. 30-06-1982.
1067. ii Jeanette Marie Stensrud #3989, f. 20-05-1984.

697. Karin Stensrud #3983, f. 23-12-1960. Hun gift Øyvind Huth Eriksen #3990, f. 08-12-1957.

Barn:

1068. i Frank Vigart Eriksen #3991, f. 04-06-1980.
1069. ii May Therese Eriksen #3992, f. 08-04-1983.
1070. iii Linn Elisabeth Eriksen #3993, f. 15-06-1988.

703. Ragnhild Fagerlund #4028, f. 04-05-1946, Oslo, stilling: Lege.

Hun gift Ørnulf Arentz-Grastvedt #4031, 30-03-1968, i Oslo, f. 25-01-1944, Oslo, stilling: Sivilingeniør.

Barn:

1071. i Tom Arentz-Grastvedt #4032, f. 03-12-1970, Zurich, Sveits.
1072. ii Hege Arentz-Grastvedt #4033, f. 12-02-1972, Zurich, Sveits.

704. Erik Sture Fagerlund #4029, f. 30-08-1951, Oslo, stilling: Sivilingeniør. jobber i Norsk Hydro.

Han gift Marianne Dorotea Eriksen #4034, 29-04-1970, (skilt) f. 09-05-1952, Oslo. (datterdatter av "Gulla" Grundt, som var varamann for C.J. Hambro på Stortinget). ekteskapet oppløst.

Barn:

1073. i Martin Sture Fagerlund #4035, f. 23-03-1980.
1074. ii Knut Fagerlund #4036, f. 09-01-1983.

705. Per Einar Fagerlund #4030, f. 21-03-1956, Oslo.

Han gift Hanne Merete Hoff #4037, 23-05-1980, f. 15-05-1957. fra Oslo.

Barn: 1075. i Mats Fagerlund #4038, f. 04-06-1987.
1076. ii Peder Fagerlund #4039, f. 29-03-1990.

708. Ellen Kristine Holter #4046, f. 07-09-1962, Drammen. (6)

Hun gift Bjørn Erik Miller #4050, 11-06-1988, f. Drammen.

Barn:

1077. i Lars Miller #4051, f. 27-04-1990, Drammen.

717. Ragnar Bjørn Arneberg #1071, f. 06-07-1948, Drammen, stilling:

Politi. arbeidet i kriminalavdelingen. Var sterkt engasjert i oppklaringen av mordet i "Tistedalen" 1993. Separert 1993.
Han gift Merethe Grenersen #4113, 16-07-1976, i Narvik, skilt 1994, f. 13-02-1952, Bjervik.

Barn:

1078. i Christian Arneberg #4114, f. 09-03-1977, Narvik.

718. Ruth Karin Arneberg #4063, f. 18-04-1938, Oslo.

Hun gift Jan Erik Andreassen #4115, 05-09-1959, i Halden, f. 06-06-1939, Halden, stilling: Lastebilsjåfør.

Barn:

+ 1079. i May Elisabeth #4116 f. 16-03-1961.
+ 1080. ii Ole Freddy #4117 f. 13-05-1962.
+ 1081. iii Jan Atle #4118 f. 10-05-1965.
+ 1082. iv Regi Vibeke #4119 f. 23-09-1968.

719. Svein Ola Arneberg #4120, f. 26-12-1941, Oslo, stilling: Trykker.

Han gift Maybritt Bergersen #4121, 04-11-1961, i Halden, f. 02-07-1943, Halden, stilling: Lagerarbeider.

Barn:

+ 1083. i Per Ole #4122 f. 16-09-1963.
1084. ii Sven Erik Arneberg #4123, f. 11-01-1967, Halden, stilling: Trykker.

720. Turid Bjørg Ohlgren #4065, f. 19-07-1942, Asak, stilling: MA-sekretær.

Hun gift Niels Aage Christensen #4124, 15-06-1963, i Asak krk, f. 13-10-1925, Danmark, stilling: Grunnarbeider, d. 17-02-1982, Oslo.

Barn:

1085. i Gine Merete Christensen #4125, f. 17-07-1964, Moss. Hun gift Morten Giske #4128, 15-05-1993.
+ 1086. ii Marianne #4126 f. 24-08-1966.
1087. iii Marit Anette Christensen #4127, f. 11-10-1968, Moss, stilling: Reiselivskonsulent.

721. Bjørn Erik Ohlgren #4066, f. 15-03-1945, Asak, stilling: Gårdbruker.

Han gift Sissel Nilsen #4129, 16-05-1970, i Halden, f. 25-08-1950, Halden.

Barn:

1088. i Erik Andre Ohlgren #4130, f. 10-12-1970, Asak.
1089. ii Ole Jørgen Ohlgren #4131, f. 05-12-1973, Asak.
1090. iii Bjørn Eivind Ohlgren #4132, f. 04-10-1979.
1091. iv Henriette Ohlgren #4133, f. 16-08-1985, Asak.

722. Marit Elisabeth Ohlgren #4067, f. 14-07-1949, Asak.

Hun gift Tage Malm #4134, 08-09-1973, i Asak, f. 11-10-1945, Strømstad, Sverige, stilling: Gårdbruker.

Barn:

1092. i Lena Yvonne Malm #4135, f. 20-12-1974, Berge, Strømstad, Sverige.
1093. ii Britt Agneta Malm #4136, f. 10-06-1976, Strømstad, Sverige.
1094. iii Jenny Margaretha Malm #4137, f. 20-07-1981, Strømstad, Sverige.

725. Torbjørn Kullerud #4071, f. 12-01-1956, Varteig, stilling: Ingeniør,

Norgesmester, staffet i orientering 1978. deltok på landslaget en rekke ganger Gikk HIØ og Agder Distriktshøgskole. arbeidet i samkjøringen av kraftverkene i Norge. Fra 1981 arbeidet han ved Borregaard, Sarpsborg.
Han gift Trine Klyve #4138, 03-11-1979, i Jeløy krk., f. 12-07-1957, Moss, stilling: Hjelpepleier.

Barn:

1095. i Roar Kullerud #4139, f. 09-08-1980, Oslo. Døpt i Jeløy krk.
1096. ii Kristian Kullerud #4140, f. 31-08-1982, Sarpsborg. døpt i Borge krk.

726. Kåre Vidar Kullerud #4072, f. 08-12-1959, Varteig, stilling: Dr. Scient. Geologi.

Gikk i Nanens" fotspor" over Grønland i 1985. studerte geologi ved Oslo universitet. Tok doktorgraden i 1992. Flyttet til Tromsø 1993.
Han gift Hanne Bergmann Paulsen #4141, 11-09-1987, i Sandvika Rådhus, f. 16-07-1960, Oslo, stilling: Bibliotekar.

Barn:

1097. i Jonas Bergmann Paulsen #4142, f. 28-10-1987, Oslo.
1098. ii Anja Bergmann Paulsen #4143, f. 30-05-1990, Oslo.

727. Grethe Synnøve Arneberg #4074, f. 17-04-1950, Halden, stilling: Kontorass.

Hun gift Svein Tore Andersen #4902, 01-07-1972, i Drammen, f. 08-09-1946, Oslo,

Barn:

1099. i Pål Henning Andersen #4903, f. 30-06-1975, Drammen.
1100. ii Lise Irene Andersen #4904, f. 09-05-1977, Drammen.

728. Per Vidar Arneberg #4075, f. 06-10-1952, Halden.

Han gift Magny Lunde #4905, 24-10-1975, i Åmøy, Stavanger, f. 18-06-1951, Åmøy, Stavanger, (datter av Johannes Lunde #4909 og Ester Meling #4910).

Barn:

1101. i Jon Arneberg #4906, f. 13-06-1976, Stavanger.
1102. ii Olav Arneberg #4907, f. 05-05-1982, Porsgrunn.
1103. iii Øystein Arneberg #4908, f. 15-04-1987, Notodden.

729. Tron Kåre Arneberg #4076, f. 08-05-1954, Modum, stilling: Sveiser.

Han gift Aslaug Moen #4911, 19-07-1980, i Kvitseid, Telemark, f. 09-12-1957, Kvitseid, Telemark.

Barn:

1104. i Anna Arneberg #4912, f. 27-01-1980, Drammen.
1105. ii Guro Arneberg #4913, f. 22-02-1983, Drammen.
1106. iii Marthe Arneberg #4914, f. 30-07-1986, Drammen.
1107. iv Sondre Arneberg #4915, f. 08-01-1988, Drammen.

730. May-Britt Arneberg #4077, f. 06-07-1955, Modum, stilling: Husmor.

Hun gift Kåre Sørlie #4918, 05-09-1980, i Mjøndalen, f. 27-12-1955, Oslo, (sønn av Jorgen Sørlie #4916 og Karin Woll #4917).

Barn:

1108. i Svanhild Sørlie #4919, f. 10-04-1980, Drammen.
1109. ii Mathilde Sørlie #4920, f. 15-11-1981, Drammen.
1110. iii Iselin Sørlie #4921, f. 09-11-1983, Drammen.
1111. iv Jørgen Sørlie #4922, f. 07-05-1986, Drammen.
1112. v Ragnhild Sørlie #4923, f. 30-01-1988, Drammen.
1113. vi Halvor Woll Sørlie #4924, f. 23-12-1989, Drammen.
1114. vii Syver Sørlie #4925, f. 1993, Drammen.

732. Stein Tore Arneberg #4080, f. 30-12-1946, Halden.

Han gift Marit Synnøve Frydenlund #4926, 13-05-1967, i Aremark, (skilt) f. 18-09-1948, Aremark.

Barn:

+ 1115. i Siv Marita #4927 f. 04-11-1967.

733. Jørn Are Arneberg #4081, f. 16-05-1953, Halden.

Han gift Elise Johansen #4928, 14-06-1975, i Idd, f. 14-12-1955, Torp, Idd.

Barn:

1116. i Mona Kristin Arneberg #4929, f. 18-11-1981, Halden.

734. Geir Willy Arneberg #4082, f. 01-04-1959, Halden.

Han gift Rita Holm #4930, 12-11-1983, i Rokke krk., f. 30-07-1961, Myren, Rokke, stilling: Arbeidsterapeut.

Barn:

1117. i Fredrik Arneberg #4931, f. 23-04-1984, Halden.
1118. ii Julie Therese Arneberg #4932, f. 13-07-1987, Fredrikstad sykehus.

735. Siri Merethe Arneberg #4084, f. 19-11-1963, Bærum, stilling: Førskolelærer.

Partner Anton Rognlien #4933, f. 12-06-1943, Hurdal, stilling: Gårdbruker, sagbrukseier.

Barn:

1119. i Even Arneberg Rognlien #4934, f. 17-08-1992, Hurdal.
1120. ii Maren Arneberg Rognlien #5833, f. 19-05-1998, Hurdal.

736. Beate Arneberg #4085, f. 26-10-1967, Asker.

Partner Sverre Klementsen #4935, f. 05-02-1963, Oslo, stilling: Teleteknikker.

Barn:

1121. i Mathias Arneberg #4936, f. 13-02-1989, Asker.
1122. ii nn Arneberg #4937, f. 00-10-1993. tvilling, ukjent kjønn.
1123. iii nn Arneberg #4938, f. 00-10-1993. tvilling, ukjent kjønn.

740. Åse Arneberg #4091, f. 17-07-1962, Skedsmo, stilling: Sykepleier.

Partner Frank Heed #4939, f. 29-07-1960, Marker.

Barn: 1124. i Nils Henrik Heed #4940, f. 14-01-1993, Fredrikstad sykehus, Aremark.

741. Per Arneberg #4092, f. 17-02-1964, Skedsmo, stilling: Snekker.

Han gift Ingun Vikeby #4941, 04-05-1991, i Rødnes krk., f. 08-08-1964, Rødnes.

Barn:

1125. i Linda Arneberg #4942, f. 16-02-1992, Fredrikstad sykehus.

743. Sidsel Arneberg #4095, f. 31-05-1946, Tønsberg, stilling: Hjelpepleier.

Hun gift Alf Gjerløv Eriksen #4943, 28-09-1968, i Tønsberg domkirke, f. 03-06-1946, Hope, Risør, stilling: Regnskapsfører.

Barn:

1126. i Arne Eriksen #4944, f. 19-08-1969, Tønsberg.
1127. ii Hanne Eriksen #4945, f. 22-12-1970, Tønsberg.

746. Ole Roald Amundsen #4099, f. 03-11-1950, Berg, stilling: Gårdbruker.

Han gift Gyda Vik #4946, 05-08-1973, i Berg, f. 20-01-1950, Berg.

Barn:

1128. i Gunn Elisabeth Amundsen #4947, f. 05-01-1975, Berg.
1129. ii Ole Andre Amundsen #4948, f. 02-07-1977, Berg.

747. Mai-Britt Eliassen #4101, f. 05-05-1950.

Hun gift Kai Roger Kristiansen #4949, 09-03-1974, i Fredrikstad, f. 31-08-1947, Fredrikstad, stilling: Lagerekseditør.

Barn:

1130. i Anette Kristiansen #4950, f. 25-12-1975, Fredrikstad.
1131. ii Heidi Kristiansen #4951, f. 06-05-1978, Fredrikstad.

748. Kari Margrethe Eliassen #4102, f. 27-09-1951, Fredrikstad, stilling: Tekn. tegner.

Hun gift Harald Einar Aasen #4952, 16-07-1972, f. 23-01-1951, Fredrikstad, stilling: Tekn. sjef.

Barn:

1132. i Hanne Kristin Aasen #4953, f. 10-04-1974, Fredrikstad.
1133. ii Camilla Aasen #4954, f. 28-01-1977, Fredrikstad.
1134. iii Marie Julie Aasen #4955, f. 02-01-1984, Fredrikstad.

749. Wenche Marianne Eliassen #4103, f. 05-09-1957, Fredrikstad.

Hun gift Alf-Petter Halvorsen #4956, 02-08-1980, i Fredrikstad, f. 16-04-1955, Fredrikstad, stilling: Siviløkonom, markedssjef.

Barn:

1135. i Truls-Petter Halvorsen #4957, f. 07-01-1983, Stavanger.
1136. ii Jan Didrik Halvorsen #4958, f. 30-06-1987, Oslo.

750. Elinor Stumlien #4105, f. 24-01-1949, Lillehammer, stilling: Barnepleier.

Hun gift Egil Pettersen #4959, 16-10-1971, i Biri, f. 05-03-1946, Gjøvik, stilling: Mekaniker.

Barn:

1137. i Anette Stumlien Pettersen #4960, f. 16-01-1984, Gjøvik. Adoptivbarn.

751. Kari Håkenstad #4107, f. 18-07-1948, Lillehammer, stilling: Sykepleier.

Hun gift Folkvard Bleka #4961, 19-12-1970, i Vågå, f. 08-04-1949, Gressvik, stilling: Lensmann.

Barn:

1138. i Pål Halvor Bleka #4962, f. 04-06-1971, Fredrikstad.
1139. ii Grim Jostein Bleka #4963, f. 31-10-1972, Fredrikstad.
1140. iii Øyvind Bleka #4964, f. 09-03-1981, Fredrikstad.

752. Ola Håkenstad #4108, f. 28-04-1951, Vågå.

Han gift Ingjerd Hoen #4965, 05-06-1976, i Vågå, f. 28-02-1956, Nannestad.

Barn:

1141. i Pål Tosten Håkenstad #4966, f. 22-11-1976, Vågå.
1142. ii Marianne Håkenstad #4967, f. 23-02-1979, Vågå.
1143. iii Trond Ola Håkenstad #4968, f. 21-08-1981, Vågå.

753. Arne Håkenstad #4109, f. 21-11-1955, Vågå, stilling: Hjelpepleier.

Han gift Vigdis Karlsen #4969, 04-06-1982, i Fredrikstad, f. 28-01-1965, Fredrikstad, stilling: Hjelpepleier.

Barn:

1144. i Lena Maria Håkenstad #4970, f. 08-01-1983, Fredrikstad.

754. Atle Arneberg Mjelde #4111, f. 10-10-1951, Oslo, stilling: Cand. Real.

Han gift Jorun Skjellerud #4971, 13-07-1974, i Enger, Søndre Land, f. 09-04-1948, Enger, Søndre Land, stilling: Skolefullmektig.

Barn:

1145. i Hildegunn Mjelde #4972, f. 12-08-1976, Gjøvik.

755. Øystein Arneberg Mjelde #4112, f. 07-03-1957.

Han gift Laila Skau #4973, 29-12-1984, i Tønsberg, f. 15-11-1962, Tønsberg, stilling: Adjunkt.

Barn:

1146. i Vegard Skau #4974, f. 26-11-1985, Tønsberg.
1147. ii Åsmund Skau #4975, f. 31-08-1987, Tønsberg.
1148. iii Ingvild Skau #4976, f. 10-07-1992, Tønsberg.

756. Lars Peder Larsen #3870, (Se ekteskap til nummer 663.)

757. Kjell Otto Larsen #4155, f. 25-09-1955, Rakkestad.

Han gift Gro Kolbjørnsvik #4157, f. 12-10-1959.

Barn:

1149. i Svein-Erik Larsen #4158, f. 12-07-1982.
1150. ii Tom-Henning Larsen #4159, f. 29-05-1986.

759. Torhild Kristine Svendsen #4164, f. 06-06-1940, Sarpsborg, Tune Krk.

Hun gift Arne Holmen #4166, 12-10-1963, i Tune Krk., f. 22-02-1939, Fredrikstad. driver Holmen Auto i Rygge.

Barn:

1151. i Arne Petter Holmen #4167, f. 29-11-1964, Moss.
1152. ii Tage Andre Holmen #4168, f. 07-11-1969, Sarpsborg.

760. Karin Synøve Svendsen #4165, f. 29-01-1946, Sarpsborg, 1946, Tune Krk.

Hun gift Svein Melgaard #4169, 15-04-1967, i Tune Krk., f. 19-05-1945. konfirmert 29/11 1959 i Tune krk.

Barn:

1153. i Rikke Helene Melgaard #4170, f. 19-05-1972, Sarpsborg.
1154. ii Gry Therese Melgaard #4171, f. 27-03-1975, Sarpsborg. konfirmert i mai 1990 i Lillehammer.
1155. iii Svein Magnus Melgaard #4172, f. 16-03-1982, Fredrikstad.

761. Bjørg Eriksen #4174, f. 15-01-1943, Sarpsborg, 21-02-1943, Tune Krk.

Hun gift Aage Hansen #4178, 16-02-1963, i Tune Krk., f. 16-04-1938.

Barn:

+ 1156. i Trond Vegar #4179 f. 19-07-1963.
1157. ii Morten Jarand Hansen #4180, f. 16-04-1965, Rikshospitalet, Oslo, 06-06-1965, Tune Krk., stilling: Revisor.
+ 1158. iii Karsten Flemming #4181 f. 16-12-1966.

762. Rolf Eriksen #4175, f. 02-03-1945, Sarpsborg, 04-04-1945, Tune Krk., stilling: Siviløkonom. bosatt i Drammen.

Han gift (1) Lisbeth Sveen #4186, 07-09-1968, i Bredtvedt, Oslo, f. 30-12-1945, Eidsvold.

Barn:

1159. i Geir Aage Eriksen #4187, f. 22-11-1969, Oslo, 00-01-1970, Bøler krk.
1160. ii Jan Arve Eriksen #4188, f. 19-02-1973, Oslo, 1973, Oppsal krk.

Han gift (2) Unni Marie Bjerkeland #4189, 06-11-1985, i Den Kgl. Norske Ambasade i Roma, f. 08-08-1948, Oslo, 05-11-1948, Mari krk, Enebakk, stilling: Bankfunksjonær.

Barn:

1161. iii Christopher Alexander Eriksen #4190, f. 25-11-1986, Rikshospitalet, Oslo, 29-03-1987, Tune Krk.

763. Unni Eriksen #4176, f. 02-08-1947, Sarpsborg, 07-09-1947, Tune Krk.

Hun gift Christer Normann Andersen #4191, 25-09-1965, i Tune Krk., f. 17-05-1945, Trosa, Sverige.

Barn:

+ 1162. i Jon Roger #4192 f. 15-03-1966.
+ 1163. ii Lene Elisabeth #4193 f. 05-04-1968.
1164. iii Siv Therese Andersen #4194, f. 19-02-1976, Sarpsborg, 28-03-1976, Tune Krk.

764. Leif Eriksen #4177, f. 16-09-1949, Sarpsborg, 30-10-1949, Tune Krk. jobbet i 1996 i Telehuset, på Valaskjold.

Han gift Solveig Ahlsen #4199, 29-03-1969, i Glemmen krk., f. 27-01-1948, Fredrikstad.

Barn:

1165. i June Kristine Eriksen #4200, f. 04-01-1970. konfirmert i Tune krk.
1166. ii Linda Eriksen #4201, f. 28-03-1973. konfirmert i Tune krk.
1167. iii Lars Erik Eriksen #4202, f. 17-07-1982, Sarpsborg, Tune Krk.

765. Nils Cato Kraugerud #4207, f. 26-10-1949, Rakkestad.

Han gift Anne Torild Kirkerød #4209, 27-10-1973, f. 25-02-1951.

Barn:

1168. i Bente Johanne Kraugerud #4210, f. 04-04-1974.
1169. ii Randi Synøve Kraugerud #4211, f. 03-03-1977.
1170. iii Grethe Kristine Kraugerud #4212, f. 06-02-1981.

766. Thorbjørn Otto Kraugerud #4208, f. 12-06-1952, Rakkestad.

Han gift Gerd Marie Siljehaug #4213, 06-01-1973, f. 27-07-1950. var fra Brennhaug, Dovre i gudbrandsdal.

Barn:

1171. i Rita Therese Kraugerud #4214, f. 15-10-1977.

767. Knut Ottar Kraugerud #4216, f. 28-10-1956, Rakkestad.

Han gift Solfrid Nakkim #4217, 04-07-1981, i Degernes krk, f. 15-07-1958.

Barn:

1172. i Peder Kraugerud #4218, f. 02-05-1989.

(6) Holterboka, 23.
(7) fødselsdato usikker

 


8. generasjon


71. Kåre Gunnar Slang #2137, f. 13-10-1955.

Han gift Inger Synøve Bøhler #2141, f. 12-01-1958, Mysen.

Barn:

1173. i Jan Richard Slang #2142, f. 03-08-1979.
1174. ii Per Steinar Slang #2143, f. 11-06-1982.

772. Tor Eivind Slang #2138, f. 06-10-1959.

Han gift Bente Lill Gundersen #2144, f. 10-10-1961.

Barn:

1175. i Odd Kristian Slang #2145, f. 26-03-1983.
1176. ii Linda Therese Slang #2146, f. 06-12-1985.

773. Inghild Solveig Slang #2139, f. 23-10-1961.

Hun gift Geir Olav Schulstad #2147, f. 19-10-1961.

Barn:

1177. i Harald Schulstad #2148, f. 01-04-1990.

795. John Alfred Johansen #2283, f. 31-01-1921, Fredrikstad.

Han gift Else Marie Kokkim #2287, f. 26-11-1922.

Barn:

+ 1178. i Leif Ivar #2288 f. 16-09-1941.
+ 1179. ii Randi Helene #2289 f. 26-04-1946.

796. Aagot Marie Johansen #2284, f. 06-07-1921, Fredrikstad.

Hun gift Helge Magnussen #2303, f. 14-06-1909, d. 07-05-1986.

Barn:

1180. i Inger Johanne Magnussen #2304, f. 01-04-1946.
+ 1181. ii Grethe #2305.

797. Knut Roger Johansen #2285, f. 01-11-1925, Fredrikstad.

Han gift Elna Begby #2308, f. 11-01-1925, Borge.

Barn:

+ 1182. i Roar #2309 f. 18-07-1948.
+ 1183. ii Ragnhild #2310 f. 23-12-1950.
+ 1184. iii Elisabeth #2311 f. 10-10-1952.
1185. iv Hilde Aarum #2312, f. 02-10-1962. Hun gift Roar Alnes #2314, f. Aalesund.
1186. v Vigdis Aarum #2313, f. 22-02-1965.

798. Ole Kristian Olsen #2324, f. Glemmen.

Han gift Gustava #2341, f. Horten.

Barn:

1187. i Gulli Olsen #2342, f. 23-05-1926. ingen barn. Hun gift Oskar Antonsson #2345.
1188. ii Gilbert Olsen #2343, f. 15-01-1928. Han gift Hildur Josefine Vikerheim #2347, (skilt) f. 31-12-1930.
1189. iii Sølvine Olsen #2344. Hun gift Jarle Wærnes #2346. bosatt på Kråkerøy.

807. Gudrun Antonie Olsen #2333, f. 26-07-1927, Glemmen.

Hun gift Ragnar Andre Karlson #2348, f. 11-04-1924, Sverige.

Barn:

+ 1190. i Gun-Britt #2349 f. 27-01-1949.
+ 1191. ii Bo Christer #2350 f. 15-03-1954.
+ 1192. iii Ulla Rene #2351 f. 21-01-1956.

809. Egil Bertrand Kallasten #2373. driver flyttebyrå i Oslo.

Han gift Jenny Kleven #2376.

Barn:

1193. i Jan Richard Kallasten #2377.
1194. ii Tom Egil Kallasten #2378.

811. Reidun Synøve Kallasten #2375, f. 08-12-1938, Tune.

Hun gift Kjell Dørum-Persen #2379, 00-00-1957.

Barn:

1195. i Geir Dørum-Persen #2380, f. 00-07-1957.

812. Frøydis Tonning Langmark #2382, f. 04-01-1941, Oslo. Cand.med i Oslo 1966. Lege (patolog). instituttlege i kreftregistere. (Radiumhospitalet).

Hun gift Helge Svaar #2384, 00-00-1964, f. 15-05-1941, Halden.

Barn:

1196. i Kjetil Langmark Svaar #2385, f. 15-12-1965.
1197. ii Yngvil Langmark Svaar #2386, f. 30-11-1967.
1198. iii Eigil Langmark Svaar #2387, f. 16-05-1976.

813. Solfrid Tonning Langmark #2383, f. 11-02-1946, Oslo. Sosialkonsulent for psykriatiske døve på Gautestad sykehus.

Partner Per-Arne Rønning #2388, f. 05-08-1941.

Barn:

1199. i Lars Rønning Langmark #2389, f. 01-06-1974.
1200. ii Andreas Rønning Langmark #2390, f. 22-09-1976.

817. Ragnhild Arntzen #2396, f. 13-08-1939, Oslo, d. 00-00-1971, Gravlagt: 09-06-1971.

Hun gift Reidar Hamre #2398.

Barn:

1201. i Marit Hamre #2399. 1202. ii Kjersti Hamre #2400.

818. Berit-Irene Arntzen #2397, f. 06-09-1945, Oslo.

Hun gift Robert Christian Brodersen #2401, stilling: Sjåførlærer.

Barn:

1203. i Monica Brodersen #2402, f. 00-00-1967.
1204. ii Birgitte Brodersen #2403.

819. Edith Dahlen #2405, f. 00-00-1942. bor i Varteig.

Hun gift Tor Gundersen #2409, f. Torp, Borge.

Barn:

1205. i Magne Gundersen #2410, f. 00-00-1964.
1206. ii Aage Gundersen #2411. 1207. iii Anne-Mai Gundersen #2412, f. 01-05-1970, Borge krk.

824. Berit Gretland #2415, f. 00-00-1944, Tune.

Hun gift Kristian Dahle #2420. fra Sauda.

Barn:

1208. i Svend Dahle #2421, f. 00-00-1973.

837. Eldrid Straume #2499, stilling: Dr. Philos. professor i arkeologi ved Universitetet i Bergen.

Barn: 1209. i Lars Jacob Straume #2500

840. Elise Marie Nordby #2506, f. 08-08-1934.

Hun gift Rolf Henriksen #2507, f. 03-06-1927.

Barn:

+ 1210. i Jon #2508 f. 29-05-1954.

841. Ellen Bjørnland #2514, f. 03-10-1950.

Hun gift Allan Aabech #2516, f. 05-10-1948, Sarpsborg.

Barn:

1211. i Jens Christian Aabch #2517, f. 31-10-1974.
1212. ii Martin Aabech #2518, f. 02-06-1978.
1213. iii Magnus Aabech #2519, f. 17-12-1982.

843. Per Alexander Næss #2578, f. 28-02-1935. overtok Sanne i 1978.

Han gift Åse Gudim #2582, f. 1941, Rakkestad.

Barn:

1214. i Mari Næss #2583, f. 1964. Hun gift Leif Atle Strand #2585. fra Sykkylven.
+ 1215. ii Bjørn Alexander #2584 f. 1967.

844. Siri Næss #2579, f. 1936.

Hun gift Øyen #2586.

Barn:
+ 1216. i Anne Siri #2587 f. 12-03-1961.
1217. ii Hans Jacob Øyen #2588, f. 24-12-1962 .
1218. iii (sønn eller datter) Øyen #2589.

845. Bjørn Alexander Næss #2580, f. 00-08-1938.

Han gift Reidun Lange #2593. fra Romsdal.

Barn:

1219. i Per Alex Næss #2594, f. 03-05-1968.
1220. ii Inger Elisabeth Næss #2595, f. ca. 1970.

858. Bjørg Næss Hansen #2619, f. 11-05-1933, Sarpsborg.

Hun gift Knut Sahlin #2620, f. 27-03-1934, (sønn av Einar Jokob Gotfredsen Sahlin #3620 og Kristine Andersen #3624).

Barn:

+ 1221. i Øystein #2621 f. 03-05-1959.

863. Bjørn Eriksen #1326, f. 29-04-1955, Sarpsborg. rørlegger av yrke, sekretær i AOF, leder av Arbeiderparti i S.borg 1992 - 93.

Han gift Reidun Syvertsen #1492, 13-09-1975, i Fredrikstad, f. 05-03-1957, Fredrikstad.

Barn:

1222. i Frøydis Eriksen #1493, f. 06-03-1976, Fredrikstad.
1223. ii Frida Kristine Eriksen #1494, f. 11-07-1992, Fredrikstad.

864. Jan Steinar Ryen #3350, f. 02-11-1943, Sarpsborg. arbeider på Borregaard som driftsoperatør i Svovelsyrefabrikken.

Han gift (1) Inger Wenche Mathisen #3352, (skilt) f. 05-01-1946.

Barn:

1224. i Catrine Ryen #3353, f. 16-05-1964, Sarpsborg.
1225. ii Camilla Ryen #3354, f. 06-10-1968, Sarpsborg.

Han gift (2) Inger Lise Solheim #3349, (skilt) f. 14-02-1955, (datter av Sverre Solheim #3347 og Inger Johansen #3348).

Barn:

1226. iii Christer Ryen #3355, f. 24-05-1974.
1227. iv Marielle Ryen #3351, f. 21-12-1978, Sarpsborg.

867. Jonny Kultorp #982, f. 20-06-1926, Sarpsborg, d. 27-05-1992, Sarpsborg. Han var byggmester.

Han gift Dagny Harriet Berg #983, 04-11-1950, i Tune, f. 29-10-1926.

Barn:

+ 1228. i Bente Elisabeth #2688 f. 27-03-1952.

869. Bjørg Kultorp #741, f. Varteig.

Hun gift Salomon Bjerk #740, f. Moss.

Barn:

+ 1229. i Inge Ottar #453 f. 06-01-1963.

870. Kjell Kultorp #2696, f. 06-12-1933, Varteig, stilling: Gårdbruker. Overtok Kultorp gnr. 3, bnr. 2 etter foreldrene 8.10.1987.

Han gift Bjørg Bergli #2697, f. 00-00-1939.

Barn:

1230. i Vidar Kultorp #5715, f. 00-00-1958.
1231. ii Anita Kultorp #5716, f. 00-00-1962.

872. Ingebjørg Lunde #2714, f. 26-10-1938.

Hun gift (1) Tor Paulsen #2717, 23-06-1960.

Barn:

1232. i Jan Paulsen #2718, f. 07-04-1963. Hun gift (2) Leif Dalåmomo #2719. forsikringsøkonom ved Gjensidige forsikring Østfold.

873. Synnøve Lunde #2715, f. 30-10-1942.

Hun gift Sigurd Øivind Karlsen #2720, f. 08-09-1939.

Barn:

1233. i Ingunn Karlsen #2721, f. 14-12-1968.
1234. ii Øivind Karlsen #2722, f. 25-05-1975.

874. Ragnhild Lunde #2716, f. 12-02-1951.

Hun gift Nils Jørgen Komperød #2723, f. 23-12-1945. gårdbruker på Komperød, Ullerøy, Skjeberg.

Barn:

1235. i Maren Jeannette Komperød #2724, f. 23-03-1986.

875. Tor Marthinsen Pinås #113, f. 29-12-1943, Tune, ref: 113.

Han gift Grethe Haugen #117, 12-06-1969, i Tune, f. 19-05-1947, ref: 117.

Barn:

1236. i Tor Kristian Marthinsen Pinaas #118, f. 12-06-1973, ref: 118.
1237. ii Elin Magrethe Marthinsen Pinaas #119, f. 16-05-1975, ref: 119.

876. Gerd Marthinsen Pinås #114, f. 03-05-1947, Tune, ref: 114.

Hun gift Kolbjørn Skår #120, 01-02-1969, i Tune, f. 02-03-1946, ref: 120.

Barn:

1238. i Bjørn Anders Skår #121, f. 08-01-1970, ref: 121.
+ 1239. ii Stine #122 f. 29-04-1971.

877. Sigrund Marthinsen Pinås #115, f. 9-03-1957, ref: 115.

Hun gift Roy Ole Akselsen #2091, stilling: Hjelpepleier.

Barn:

1240. i Astrid Petrine Akselsen #2092.

878. Birgit Magrethe Minge #2727, (Se ekteskap til nummer 679.)

884. Kirsten Stang #2737, f. 1953.

Barn: 1241. i Monika #2741.

889. Bodil Sverresen #2745, f. 194x. lærer ved Agnalt skole.

Hun gift Terje Berby #2749, f. 1947. overtok i 1978 Bjørnlandshytta (gnr.52, bnr.4 i Tune) etter morfaren.

Barn:

1242. i Lenar Berby #2750, f. 1970.
1243. ii Thomas Berby #2751, f. 1977.
1244. iii Karina Berby #2752.

890. Berit Sverresen #2746, f. 1951.

Hun gift Odd Arild Syverstad #2753, f. 1951. overtok Stang (oppistua) etter foreldrene i 1976.

Barn:

1245. i Vidar Syverstad #2754, f. 1976.
1246. ii Marianne Syverstad #2755.
1247. iii Bjørnar Syverstad #2756.

891. Tore Sverresen #2747, f. 15-11-1960.

Han gift Torunn Skåland #4553, 1986, f. 10-03-1961, Fredrikstad.

Barn:

1248. i Marie Sverresen #4554, f. 24-06-1986, Sarpsborg.
1249. ii Kristine Sverresen #4555, f. 10-08-1988, Sarpsborg.

892. Trond Oddvar Johansen #151, f. 11-05-1926, ref: 151.

Han gift Inger Magnusen #152, f. 14-05-1924, Onsøy, ref: 152.

Barn: + 1250. i Morten Hugo #153 f. 14-09-1954.
+ 1251. ii Mette Cammila #154 f. 14-09-1954.
+ 1252. iii Willen Kristin #155 f. 25-07-1958.

893. Tormod Ringsrud #68, f. 04-11-1931, ref: 68.

Han gift Unni Klausen #156, (datter av Thorleif Klausen #161 og Ragnhild #162) ref: 156.

Barn:

+ 1253. i Ole Petter #157 f. 18-11-1961.
1254. ii Morten Ringsrud #158, f. 12-08-1964, ref: 158.

896. Hilde Lisbeth Ringsrud #2, f. 02-04-1950, Sarpsborg, ref: 2.

Hun gift Thor Ragnar Pinaas #1, 01-03-1975, i Hafslund kapell, f. 28-09-1953, Sarpsborg, (sønn av Josef Pinaas #6 og Bjørg Solveig Karlsen Hoel #7) Hafslund, ref: 1, stilling: Personalleder.

Barn:

+ 1255. i Kristian #3 f. 16-03-1978.
1256. ii Knut Pinaas #4, f. 28-11-1981, Sarpsborg, ref: 4.
1257. iii Karianne Pinaas #5, f. 12-07-1983, Sarpsborg, ref: 5.

897. Tor Blakkestad #2773, f. 02-07-1945.

Barn: 1258. i Tove Mette Blakkestad #2775. bosatt i Tistedal, Halden.

Hun gift Jørn Sæves #2777. 1259. ii Jan Dennis Blakkestad #2776.

899. Bjørn Kristian Blakkestad #2785, f. 23-03-1935, Sarpsborg. Han gift Karin Hansen #2788, (skilt).

Barn:

1260. i Siv Blakkestad #2789, f. 1957. Hun gift xx Arnesen #2794.
1261. ii Hilde Blakkestad #2790. Hun gift xx Gustavsen #2795.
1262. iii Bjørnar Blakkestad #2791, f. 19-06-19xx.
1263. iv Tone K. Blakkestad #2792, f. 26-03-19xx.
1264. v Gry A. Blakkestad #2793, f. 20-09-19xx.

900. Marit Helene Blakkestad #2786, f. 29-02-1940, Sarpsborg. Hun gift Ivar Willian Olsen #2796.

Barn:

1265. i (sønn) Olsen #2797.
1266. ii (sønn) Olsen #2798.

901. Arnulf Blakkestad #2787, f. 03-03-1953, Sarpsborg.

Han gift (1) Wenche Kristiansen #2799, (skilt) f. 04-05-19xx.

Barn:

1267. i Christin Blakkestad #2800, f. 07-12-1972.

Partner Gunn Hedstrøm #2801.

Barn:

1268. ii (sønn) #2802, f. 12-12-1992.

905. Gorm Asbjørn Schrøder #2809, f. 01-08-1944. Han gift Liv Johansen #2812, f. 17-06-1947.

Barn:

1269. i Vidar Schrøder #2813, f. 04-01-1965.
1270. ii Per Inge Schrøder #2814, f. 09-04-1967.
1271. iii Kenneth Schrøder #2815, f. 26-11-1976.

907. Kate-Mariann Schrøder #2811, f. 03-10-1960. Hun gift Asgeir Skaar #2816, f. 23-03-1957.

Barn:

1272. i Bjørn Andre Skaar #2817, f. 25-06-1978.

908. Thor Harry Andersen #2822, f. 19-10-1932, Sarpsborg. Moren døde da han var 5-6 år gammel. Vokste opp hos sin farmor i Glengsgt.

Han gift Liv Minge #2824, f. 13-02-1940, Tune. født tvilling.

Barn:

1273. i Helene Minge #2825, f. 21-01-1959, Sarpsborg. Hun gift Sverre Bjørn Nilsen #2836, (skilt) f. 04-07-19xx.
1274. ii Øyvind Andersen #2826, f. 26-03-1960, Sarpsborg.
1275. iii Torill Katrine Andersen #2827, f. 15-12-1961, Sarpsborg.
1276. iv Viggo Andersen #2828, f. 19-05-1963, Sarpsborg.
1277. v Per Ove Andersen #2829, f. 25-05-1967, Sarpsborg.
1278. vi Jonny Andersen #2830, f. 23-07-1968, Sarpsborg.
1279. vii Stig Ottar Andersen #2831, f. 27-10-1969, Sarpsborg.
1280. viii Trond Andersen #2832, f. 27-09-1971, Sarpsborg.
1281. ix Tor Anders Andersen #2833, f. 11-12-1974, Sarpsborg.
1282. x Kristina Andersen #2834, f. 31-07-1976, Sarpsborg.
1283. xi Lasse Andersen #2835, f. 05-01-1982, Sarpsborg.

909. Roger Mariussen #2838, f. 10-05-1939, Sarpsborg.

Han gift Anne-Lise Ringstad #2839, f. 10-11-1945, Skiptvedt.

Barn:

1284. i Yngve Mariussen #2840, f. 10-06-1971.
1285. ii Øyvind Mariussen #2841, f. 06-02-1974.

922. Marianne Maugsten #2886, f. 22-12-1958, Sarpsborg.

Hun gift Tore Malmgren #3027, f. 05-12-19xx.

Barn:

1286. i Cicilie Nah Malmgren #3028, f. 28-12-1985, Korea, d. 00-11-1986. adoptert, ble bare 11 mnd. gammel.

923. Jens Petter Maugsten #2887, f. 14-08-1962, Sarpsborg.

Han gift Heidi Grønnodd #2890, f. 05-04-196x.

Barn:

1287. i Stian Syver Maugsten #2891, f. 30-06-1984.
1288. ii Ida Sofie Maugsten #2892, f. 11-03-1988.
1289. iii Jon Emil Maugsten #2893, f. 20-08-1991.

934. Lesla Gro Langnes #2949, f. 04-08-1947, Sarpsborg.

Hun gift Reidar Hagen #2951. lærer og gårdbruker, Sanar gård i Sør-Odal.

Barn:

1290. i Hans Olav Hagen #2952, f. 11-02-1969.
1291. ii Jørgen Hagen #2953, f. 21-04-1972.
1292. iii Thomas Johan Hagen #2954, f. 17-09-1975.

936. Hilde Øby #2958, f. 01-06-1944, Fredrikstad.

Hun gift Alf Henning Litlekalsøy #2961, f. 19-12-19xx. bestyrer på fiskesalgslaget i Grimstad.

Barn:

1293. i Marianne Litlekalsøy #2962. er gift og har barn.
1294. ii David Litlekalsøy #2963.
1295. iii Nils Gunnar Litekalsøy #2964.
1296. iv Kristina Litlekalsøy #2965.

939. Roar Mathisen #2246, f. 16-02-1945, Sarpsborg, stilling: Adjunkt. lærer ved Glemmen vg. skole.

Han gift Vigdis Engedal #2247, f. 14-07-1945, Sarpsborg, (datter av Johan Engedal #4780 og Bergljot Lassen #4781).

Barn:

1297. i Nina Mathisen #2248, f. 11-12-1968, Sarpsborg.
1298. ii Sturla Mathisen #2249, f. 21-08-1979, Sarpsborg.
1299. iii Håvard Mathisen #2250, f. 17-01-1982, Sarpsborg.

940. Arne Mathisen #2251, f. 08-10-1948, Sarpsborg.

Han gift Tordis Johansen #2252, f. 02-01-1951.

Barn:

1300. i Heidi Mathisen #2253, f. 06-03-1969.
1301. ii Camilla Mathisen #2254, f. 22-03-1980.

943. Wenche Matheson #2987, f. 15-04-1948.

Hun gift Kolbjørn Hagen #2989, 01-06-1968, f. 07-08-1948. fra Hadeland.

Barn:

+ 1302. i Lene #2990 f. 17-10-1968.
1303. ii Tine Hagen #2991, f. 02-06-1971.

944. Grethe Matheson #2988, f. 03-12-1953.

Hun gift Roar Kokkim #2995, 1975, (skilt) (sønn av Kåre Kokkim #1961 og Gerd #3035) d. ca. 1982. død, ekteskapet oppløst.

Barn:

1304. i Christo Andre Matheson #2996, f. 08-03-1976.
1305. ii Linda Janette Matheson #2997, f. 22-02-1982.

951. Ole Morten Rosted #3134, stilling: Journalist. Han gift Wenche Sælid #3135.

Barn:

1306. i Madelèn Rosted #3136.

952. Bjørg Unni Berntsen #3177, f. 21-01-1936.

Hun gift Kjell Henning Johansen #3180. mangårig tillitsvalgt i Cellulosearbeidernes forening på Borregaard.

Barn: 1307. i Clas Henning Johansen #3181.

1308. ii Stig Henning Johansen #3182. automatiker på Borregaard.

953. Wenche Anita Samuelsen #3179, f. 23-04-1949. Hun gift Ragnar Berg #3183.

Barn:

1309. i Lars Berg #3184.
1310. ii Trine Berg #3185.

955. Trond Åge Løken #3188, f. 1947. Han gift Astrid Johansen #3190, f. 1947.

Barn:

1311. i Tanja Løken #3191.
1312. ii Siv Løken #3192.

956. Terje Hansen #3194, f. 28-07-1943. driver kiosk på Hasfslundsøy.

Han gift Evy Olsen #3195.

Barn:

1313. i Are Hansen #3196.
1314. ii Inge Hansen #3197.

957. Stein Arvid Johansen #3199, f. 01-12-1945.

Han gift Laila Røren #3200. fra Borgenhaugen. Driver gartneri.

Barn:

1315. i Cato Johansen #3201, f. 23-02-1968.
1316. ii Espen Johansen #3202, f. 01-01-1978.

958. Ole Petter Vestby #3207, f. 02-09-1954, Sarpsborg, d. 1987, Sarpsborg. platearb.på Borregaard, ivrig jeger, omkom under tragiske omstendigheter.

Partner Monica Samuelson #3209.

Barn:

1317. i Martin Samuelson Vestby #3210, f. 06-01-1985.

959. Bjørn Andersen #3212. bosatt på Kjeller. Han gift Kari #3214. død.

Barn:

1318. i Morten Andersen #3215.
1319. ii Thomas Andersen #3216.

961. Bjørn Egil Andersen #3224. bor på Opsund. Han gift Ingebjørg Dahl #3226.

Barn:

1320. i Christer Andersen #3227.
1321. ii Roar Andersen #3228.

962. Jan Oddvar Andersen #3225. drev Esso-stasjon på Grålum i Sarpsborg.

Han gift Berit Helgeland #3229.

Barn:

1322. i Kenneth Andersen #3230.
1323. ii Frode Andersen #3231.

963. Irene Johnsen #3233, f. 07-11-1949.

Hun gift (1) Yngvar Braathen #3234, (skilt) f. 12-12-1946. driver Esso-stasjon i Sannesund i Sarpsborg.

Barn:

1324. i Anne Gro Braathen #3235, f. 28-03-1972.

Hun gift (2) Trygve Hammerstad #3236.

Barn:

1325. ii Vegard Andrè Johnsen Hammerstad #3237, f. 02-12-1987.

977. Wenche #3546, f. 07-05-1940. bosatt i Malmø, Sverige.

Barn:

1326. i Merete #3547.
1327. ii Robert #3548.

978. Kristin Berg #3554, f. 17-10-1952.

Hun gift Jan Erik Johansen #3557. fra Skjeberg.

Barn:

1328. i Anne Grete Johansen #3558, f. 08-01-1976.
1329. ii Lars Erik Johansen #3559, f. 17-11-1978.

980. Mette Berg #3556, f. 25-08-1961.

Hun gift (1) Bjørn Fredriksen #3560. fra Fredrikstad.

Barn:

1330. i Richard Fredriksen #3561, f. 31-05-1974.
1331. ii Marianne Fredriksen #3562, f. 28-01-1979.

Hun gift (2) Odd Lystad #3563, (skilt).

Barn:

1332. iii Stian Berg Lystad #3564, f. 04-07-1982.
1333. iv Martin Berg Lystad #3565, f. 20-09-1985.

981. Erik Berg #3566, f. 15-03-1952.

Barn:

1334. i Inger Berg #3568, f. 03-06-1978, USA.
1335. ii Erica Berg #3569, f. USA.

982. Nina Berg #3567, f. 29-01-1959.

Barn:

1336. i Elisabeth #3570, f. 18-06-1980.
1337. ii Lauren #3571, f. 17-08-1982.
1338. iii Justin Robert #3572, f. 01-08-1985.

984. Gerda Aslaug Sahlin #3597, f. 14-06-1924, Borge.

Hun gift Toralf Johansen #3600, f. 02-03-1920, Borge.

Barn:

+ 1339. i Inger Johanne #3601 f. 10-02-1949.
+ 1340. ii Øyvind Tormod Sahlin #3602 f. 25-03-1953.

985. Inger Marit Sahlin #3598, f. 28-01-1926, Borge.

Hun gift Gunnar Edvartsen #3608, 11-12-1954, i Borge krk.

Barn:

+ 1341. i Tormod Gunnar #3609 f. 17-09-1955.

986. Ragnar Frank Sahlin #3599, f. 26-10-1928, Borge.

Han gift Gudrun Astrid Eugenie Nilsen #3614, 28-05-1960, i Borge krk., f. 05-09-1937.

Barn:

+ 1342. i Marit Anita #3615 f. 07-07-1961.

992. Knut Sahlin #2620, (Se ekteskap til nummer 858.)

994. John Amundsen #3632, f. 19-10-1922, Rolvsøy. død. Jobbet på Nobas i Fredrikstad.

Barn:

1343. i Reidar Amundsen #3638. har 2 sønner.
1344. ii Kari Amundsen #3639. bosatt på Næs, Rolvsøy. Har 2 sønner. Hun gift Roar Rostad #3640, stilling: maskinfører.

997. Odd Mastberg #3654, f. 09-06-1931. Han gift Solveig #3656. død.

Barn:

1345. i Ove Mastberg #3657, f. 11-11-195x. bosatt i Oslo. Skal etter sigende ha barn i Finnland.
+ 1346. ii Nina Beate #3658 f. 28-09-1958.

998. Inger Mastberg #3655, f. 26-12-1939, Horten.

Hun gift Kåre Knudsen #3660, f. 04-09-1937, Bergen.

Barn:

+ 1347. i Ketil #3661 f. 27-03-1963.
+1348. ii Esben Mastberg #3662, f. 01-08-1967, Bergen.
1349. iii Sturle Mastberg #3663, f. 12-05-1969, Horten.

 

1001. Gerd Ortvedt #3688, f. 29-11-1939, Horten.

Hun gift Knut Vingmark #3691, f. Rygge, stilling: Ingeniør.

Barn:

+ 1350. i Marianne #3692.
1351. ii Robert Alexander Vingmark #3693.

1002. Ole Henry Ortvedt #3689, f. 23-05-1946, Horten.

Han gift Berit Gulliksen #3696, f. 12-05-1950.

Barn:

1352. i Vibeke Ortvedt #3697, f. 25-09-1974, Tønsberg.
1353. ii Ole-Petter Ortvedt #3698, f. 28-03-1979, Tønsberg.
1354. iii Mari Ortvedt #3699, f. 15-08-1985, Tønsberg.

1003. Liv Ortvedt #3690, f. 15-08-1949, Horten.

Barn:

1355. i Kim Henry Ortvedt #3700, f. 17-04-1981, Oslo.

1004. Svend Åge Henriksen #3702. Han gift Anne-Elisabth #3704. bosatt på Høvik.

Barn:

1356. i Nils Henriksen #3705.
1357. ii Per Harald Henriksen #3706.

1013. Anne Berit Fure #3738, f. 16-03-1942, Oslo.

Hun gift Per Solvang #3741, f. 19-10-1941, Oslo.

Barn:

1358. i Martin Solvang #3742, f. 09-03-1968, Oslo.
1359. ii Kristofer Solvang #3743, f. 02-06-1970, Oslo.
1360. iii Tonje Solvang #3744, f. 20-05-1972, Oslo.

1014. Kirsten Fure #3739, f. 31-08-1946, Oslo.

Hun gift Jacque Alary #3745, f. Frankrike.

Barn:

1361. i Jerome Kirsten Jacque Alary #3746, f. 02-02-1972, Oslo.
1362. ii Julien Kirsten Jacque Alary #3747, f. 24-11-1974.

1015. Karin Fure #3740, f. 01-06-1951, Oslo.

Hun gift Edvardo Ledezma #3748, f. 25-09-194x, Chile.

Barn:

1363. i Edward Ledezma #3749, f. 30-07-1978, Oslo.
1364. ii Anders Ledezma #3750, f. 15-06-1982, Oslo.

1016. John Helge Fure #3752, f. 01-10-1946. Han gift Rita #3755.

Barn:

1365. i John Anders Fure #3756.
1366. ii Ingrid Fure #3757.
1367. iii Erik Fure #3758, f. 1991.

1017. Inger Helene Fure #3753, f. 29-00-1947. underviser på Helsøsterskolen i Bergen.

Hun gift Magnus #3759. journalist i Bergens Tidene.

Barn:

1368. i Mads #3760.
1369. ii Mons #3761.
1370. iii Mone #3762.
1371. iv Mari #3763.

1018. Ellen Fure #3754, f. 28-03-1954. flyvertinne ved SAS.

Hun gift Geir Torkehagen #3764. jobber ved Norsk Hydro.

Barn:

1372. i Dan Torkehagen #3765.
1373. ii Pål Torkehagen #3766.
1374. iii Tine Torkehagen #3767.

1019. Knut Furu #3769, f. 04-10-1953. forstkandidat. gårdbruker på Sveheim gård i Rendalen.(2483 Lomnessjøen).

Barn:

1375. i Solveig Fure #3771.

1021. Gro Kristin Stensland #3773, f. 12-07-1950, Oslo.

Hun gift Kåre Lund-Iversen #3775, stilling: Lege.

Barn:

1376. i Marius Lund-Iversen #3776, f. 27-06-1974, Østerike.
1377. ii Terje Lund-Iversen #3777, f. 06-10-1976.

1023. Harald Ibenholt #3779, f. 10-01-1957, Oslo.

Han gift Karin Andersson #3782, f. Sverige.

Barn:

1378. i Caroline Ibenholt #3783, f. 1992.

1024. Tone Ibenholt #3780, f. 29-05-1958, Bærum.

Hun gift Keti Sand #3784. fra Rælingen.

Barn:

1379. i Heidi Sand #3785.
1380. ii Anne Sand #3786.
1381. iii Vilde Sand #3787, f. 09-08-1992.

1025. Einar Ibenholt #3781, f. 25-05-1964, Bærum.

Han gift Kristin Andersen #3788. fra Oslo.

Barn:

1382. i Bendik Ibenholt #3789, f. 20-10-1988.

1034. Ingvild Bergstrøm #3916, f. 08-03-1966.

Hun gift Jan Vidar Markussen #3918, 02-09-1989.

Barn:

1383. i Jørgen B. Markussen #3919, f. 22-08-1990.

1079. May Elisabeth Andreassen #4116, f. 16-03-1961.

Hun gift Thorleif Kristiansen #4977, 01-10-1977, i Halden, f. 09-11-1957, Halden, stilling: Montør.

Barn:

1384. i Marianne Kristiansen #4978, f. 08-02-1978, Halden.
1385. ii Cathrine Kristiansen #4979, f. 06-05-1982, Halden.

1080. Ole Freddy Andreassen #4117, f. 13-05-1962, Halden, stilling: Detaljarbeider.

Partner Lisbeth Kant #4980, f. 19-08-1966, Mandal, stilling: Renholdsass.

Barn:

1386. i Jon Aleksander Kant #4981, f. 06-10-1984, Halden.

Han gift (2) Anita Strandberg #4982, f. 30-06-1961, Oslo.

Barn:

1387. ii Stine Mertehe Strandberg #4983, f. 24-04-1985, Halden.
1388. iii Silje Strandberg #4984, f. 07-01-1990, Halden.

1081. Jan Atle Andreassen #4118, f. 10-05-1965, Halden, stilling: Lastebilsjåfør.

Han gift Marit Nythe #4985, 29-11-1986, i Halden, f. 10-06-1967, Halden.

Barn:

1389. i Ann Charlotte Andreassen #4986, f. 07-07-1986, Halden.
1390. ii Kenny Andre Andreassen #4987, f. 07-12-1987, Halden.

1082. Regi Vibeke Andreassen #4119, f. 23-09-1968, Halden.

Partner Hamza Bakir #4988, f. 15-08-1864, Konya, Tyrkia, stilling: fabrikkarbeider.

Barn:

1391. i Ina Kristine Andreassen #4989, f. 02-07-1988, Halden.

1083. Per Ole Arneberg #4122, f. 16-09-1963, Halden, stilling: Cand.Agriculture.

Han gift Ellen Sundby #4990, 28-05-1988, i Oslo, f. 09-01-1962, Oslo, stilling: Sykepleier.

Barn:

1392. i Helene Caroline Arneberg #4991, f. 21-11-1989, Oslo.
1393. ii Vilde Sofie Arneberg #4992, f. 22-09-1992, Oslo.

1086. Marianne Christensen #4126, f. 24-08-1966, Moss, stilling: Frisør.

Hun gift Bernt Henning Borgan #4993, 14-04-1990, i Moss, f. 24-07-1960, Ås, stilling: Lastebileier.

Barn:

1394. i Monika Borgan #4994, f. 13-07-1989, Ås.
1395. ii Marte Borgan #4995, f. 31-10-1991, Ås.

1115. Siv Marita Arneberg #4927, f. 04-11-1967, Halden.

Partner Tor Willy Eek #4996, f. 15-04-1952, Halden, stilling: Sveiser.

Barn: 1396. i Vegard Andre Arneberg #4997, f. 16-12-1992, Fredrikstad sykehus.

1156. Trond Vegar Hansen #4179, f. 19-07-1963, Sarpsborg, 01-09-1963, Tune Krk.

Han gift Gry Elisabeth Johansen #4182, f. 17-02-1962, Sarpsborg.

Barn:

1397. i Ida Kristine Hansen #4183, f. 03-08-1992, Fredrikstad, 27-09-1992, Tune Krk.

1158. Karsten Flemming Hansen #4181, f. 16-12-1966, Rikshospitalet, Oslo, 12-02-1967, Tune Krk., stilling: Siviløkonom.

Han gift Tone Broback #4184, 23-06-1990, i Borge krk.

Barn:

1398. i Anne Marthe Broback Hansen #4185, f. 10-10-1992, Oslo, 03-01-1993.

1162. Jon Roger Andersen #4192, f. 15-03-1966, Sarpsborg, 15-05-1966, Hafslund kpl., stilling: Revisor.

Han gift Vivian Margrethe Grimsrud #4195, 18-08-1990, i Asak krk, Halden, f. 17-03-1963.

Barn:

1399. i Julie Grimsrud Andersen #4196, f. 16-07-1992, Fredrikstad, 13-09-1992, Tune Krk.

1163. Lene Elisabeth Andersen #4193, f. 05-04-1968, Sarpsborg, 1968, Tune Krk.

Hun gift Svein Aage Karlsen #4197.

Barn: 1400. i Christer Wilhard Karlsen #4198, f. 11-12-1988, Fredrikstad.


9. generasjon


1178. Leif Ivar Aarum #2288, f. 16-09-1941.

Han gift Anne Lise Pedersen #2290, f. Drammen.

Barn:

+ 1401. i Wenche Elisabeth #2291 f. 18-12-1959.
+ 1402. ii Per Ivar #2292 f. 06-01-1966.
1403. iii Lars Erik Aarum #2293, f. 15-09-1966.

1179. Randi Helene Aarum #2289, f. 26-04-1946.

Hun gift Sigurd O. Olafsen #2298.

Barn:

+ 1404. i Tom #2299 f. 07-05-1966.
1405. ii Tore Olafsen #2300, f. 06-10-1967.

1181. Grethe Magnussen #2305.

Barn:

1406. i Svend Magnus Magnussen #2306, f. 20-08-1975.

Hun gift (2) Arnstein Kristiansen #2307, 23-06-1990.

1182. Roar Aarum #2309, f. 18-07-1948.

Han gift Bjørg #2315, f. Hvaler.

Barn:

1407. i Marianne Aarum #2316, f. 14-02-1975.
1408. ii Eva Iren Aarum #2317, f. 11-08-1978.

1183. Ragnhild Aarum #2310, f. 23-12-1950.

Hun gift Willy Syversen #2318, f. 11-07-1945.

Barn:

1409. i Pål Erik Syversen #2319, f. 10-11-1979.
1410. ii Steinar Syversen #2320, f. 10-11-1979.

1184. Elisabeth Aarum #2311, f. 10-10-1952. Hun gift Arnfinn Ørebæk #2321.

Barn:

1411. i Anita Ørebæk #2322, f. 18-04-1980.

1190. Gun-Britt Karlsson #2349, f. 27-01-1949.

Hun gift Tom Bertil Andersson #2352.

Barn:

1412. i Tove Andersson #2353, f. 06-03-1978, Karlstad.
1413. ii Tomas Andersson #2354, f. 21-01-1985, Karlstad.

1191. Bo Christer Besmo #2350, f. 15-03-1954. har tatt navnet Besmo istedenfor Karlsson. jobber ved El.verket i Strømstad.

Partner Lena Karlsson #2355.

Barn:

1414. i Elin Andrea #2356, f. 20-10-1990.

1192. Ulla Rene Karlsson #2351, f. 21-01-1956. Hun gift Gøte Andersson #2357.

Barn:

1415. i Linda Andersson #2358, f. 26-01-1979.
1416. ii Karin Andersson #2359, f. 06-05-1982.

1210. Jon Henriksen #2508, f. 29-05-1954, stilling: Redaktør.tidligere redaktør i Sarpsborg Arbeiderblad.

Han gift Sylvi Simensen #2509, f. 29-11-1955.

Barn:

1417. i Stine Elisabeth Henriksen #2510, f. 29-03-1980.
1418. ii Jon Martin Henriksen #2511, f. 17-04-1990.

1215. Bjørn Alexander Næss #2584, f. 1967.

Barn: 1419. i Camilla Næss #3341.

Han gift (2) Elisabeth Bang Olsen #3342, 23-09-1995, i Soli kpl.

Barn:

1420. ii Andreas Alexander Næss #3343, f. 00-06-1994, Fredrikstad.

1216. Anne Siri Øyen #2587, f. 12-03-1961.

Hun gift Glen Farley #2590, f. Canada.

Barn:

1421. i Linn Farley #2591.
1422. ii (sønn eller datter) Farley #2592.

1221. Øystein Sahlin #2621, f. 03-05-1959, Fredrikstad. Han gift Gro #2622.

Barn:

1423. i Christina Sahlin #2623, f. 15-01-1985.
1424. ii Maria Sahlin #2624, f. 17-04-1987.

1228. Bente Elisabeth Kultorp #2688, f. 27-03-1952, Sarpsborg.

Hun gift Per-Otto Andresen #2689, f. 22-11-1949, Sarpsborg. reperatør på Borregaard, Sarpsborg.

Barn:

1425. i Thomas Andresen #2690, f. 14-11-1971, Sarpsborg.
1426. ii Jeanette Andresen #2691, f. 22-04-1973, Sarpsborg.
1427. iii Yvonne Andresen #2692, f. 12-06-1977, Sarpsborg.
1428. iv Kjetil Andresen #2693, f. 22-08-1982, Sarpsborg.

1229. Inge Ottar Bjerk #453, f. 06-01-1963, Sarpsborg, 00-00-1963, Tune Krk., stilling: Servicemann.

Han gift Marianne Knutsen #422, 27-05-1989, i Skjeberg Krk., f. 14-11-1965, Sarpsborg, (datter av Rolf Knutsen #420 og Synøve Thoresen #421) 00-00-1976, Hafslund kpl., stilling: Hjelpepleier.

Barn:

1429. i Madeleine Bjerk #454, f. 24-08-1991, Fredrikstad, 00-12-1991, Varteig Krk.
1430. ii Nathalie Bjerk #455, f. 15-01-1993, Fredrikstad, 11-04-1993, Varteig Krk.

1239. Stine Skår #122, f. 29-04-1971, ref: 122.

Partner Jørn Ramberg #2093.

Barn:
1431. i Marte Skår Ramberg #2094, f. 00-00-1995.

1250. Morten Hugo Johansen #153, f. 14-09-1954, Tune, ref: 153.

Han gift Guri Østby #1312, f. 04-02-1951.

Barn:

1432. i Kristina Johansen #1313, f. 17-08-1982, Sarpsborg.

1251. Mette Cammila Johansen #154, f. 14-09-1954, ref: 154.

Hun gift Lars Kjønøe #1314.

Barn:

1433. i Jørgen Kjønøe #1315, f. 28-06-1983, Bærum.
1434. ii Cammila Kjønøe #1316, f. 26-06-1991, Singapore.

1252. Willen Kristin Johansen #155, f. 25-07-1958, Tune, ref: 155.

Hun gift Odd Erling Henriksen #1317, f. 25-05-1960, Alta.

Barn:

1435. i Tom Erland Henriksen #1318, f. 20-08-1982, Sarpsborg.
1436. ii Inger-Linde Henriksen #1319, f. 18-07-1986, Sarpsborg.

1253. Ole Petter Ringsrud #157, f. 18-11-1961, ref: 157.

Han gift Hege Kristin Nordli #159, 03-08-1986, i Varteig, f. 21-05-1963, ref: 159.

Barn:

1437. i Ole Markus Ringsrud #160, f. 27-09-1991, ref: 160.
1438. ii Astrid Elise Ringsrud #1733, f. 22-01-1995.

1255. Kristian Pinaas #3, f. 16-03-1978, Sarpsborg, ref: 3.

Han gift Ruth Adehle Rød #5965, 09-09-2000, i Skjebergdalen krk., (datter av Odvar Rød #6333 og Tora Jessesen #6334).

Barn:

1439. i Ole Josef Pinaas #6000, f. 20.04.2001, Fredrikstad, 03.08.2001, Skjebergdalen krk.

1302. Lene Hagen #2990, f. 17-10-1968.

Hun gift Morten Grasto #2992.

Barn:

1440. i Madelaine Grasto #2993, f. 22-09-1990.
1441. ii Martin Alexander Grasto #2994, f. 18-02-1992.

1339. Inger Johanne Johansen #3601, f. 10-02-1949, Borge.

Hun gift nn #3603. av Indisk/Engelsk herkomst. Bosatt i Danmark.

Barn:

1442. i Linda Marie Johansen #3604, f. 07-11-1973, Borge.

1340. Øyvind Tormod Sahlin Johansen #3602, f. 25-03-1953, Fredrikstad.

Han gift Elsi Eriksen #3605, (skilt).

Barn:

1443. i Janne Johansen #3606, f. 10-12-1976.
1444. ii Andre Johansen #3607, f. 11-03-1987.

1341. Tormod Gunnar Edvardsen #3609, f. 17-09-1955, Sarpsborg.

Han gift Inger Johanne Hope #3610, f. 00-01-1955. Er fra en øy utenfor Bergen.

Barn:

1445. i Birgitte Edvardsen #3611, f. 11-10-1976, Sarpsborg.
1446. ii Tor Martin Edvardsen #3612, f. 25-01-1979, Sarpsborg.
1447. iii Ane Marthe Edvardsen #3613, f. 01-08-1981, Sarpsborg.

1342. Marit Anita Sahlin #3615, f. 07-07-1961, Borge.

Hun gift Morten Joneid #3616, 1990.

Barn: 1448. i Ole Morten Joneid #3617, f. 16-06-1991, Fredrikstad.

1346. Nina Beate Mastberg #3658, f. 28-09-1958, Bergen.

Barn:

1449. i Børge Eilif Mastberg #3659, f. 20-07-1990.

1347. Ketil Mastberg #3661, f. 27-03-1963, København.

Han gift Lisbeth Bålsrud #3679, f. 12-02-1966.

Barn:

1450. i Veronica Bålsrød Masteberg #3680, f. 07-12-1987, Tønsberg.
1451. ii Victoria (Mimmi) Masteberg #3681, f. 20-01-1990, Tønsberg.

 

1348 Esben Mastberg #3662, f. 01-08-1967, Bergen.

Han gift Lene Bjerkseth #3682, f. 30-08-1968, Sandefjord. skilt 2002

Barn med Lene:

Stian Bjerkeseth Mastberg f. 31.07.1993

Ingvild Bjerkeseth Mastberg f. 25.04.1996

Han gift med Patrika Johansen f. 01.08.1967 i Bergen

Barn med Patrika:

Michelle Holm Mastberg f. 05.08.2005

1350. Marianne Vingmark #3692. Hun gift Arve Nygren #3694.

Barn:

1452. i Caroline Nymark #3695, f. 00-02-1992.


10. generasjon


1401. Wenche Elisabeth Aarum #2291, f. 18-12-1959. Oppfostret hos sin farmor og farfar.

Hun gift Syversen #2294, (skilt).

Barn:

1453. i Ronny Andre Syversen #2295, f. 20-10-1982.

1402. Per Ivar Aarum #2292, f. 06-01-1966.

Han gift Siw C. Bråthen #2296.

Barn:

1454. i Thomas Aarum #2297, f. 29-03-1987.

1404. Tom Olafsen #2299, f. 07-05-1966.

Han gift Marianne Solberg #2301, f. Sarpsborg.

Barn: 1455. i Camilla Olafsen #2302, f. 17-06-1988.

 


[Tilbake til slektsiden]

[Tilbake til hovedsiden]

Sideansvarlig: Thor Pinaas
Disse sidene gir en oversikt over slekten , mulige feil eller mangler på disse sidene bes meldt sideansvarlig..