1. Skjælvor Sæves #1268, f. ca.1570, Os, Rakkestad.(1) Nevnt i skattemanntall i midten av 1600-årene.

Barn:

+ 2. i Torsten Skjælvorsen #1267.


2. generasjon


2. Torsten Skjælvorsen Sæves #1267, f. Os Rakkestad.

Barn:

+ 3. i Schøller #1257 f. 00-00-1644.


3. generasjon


3. Schøller Torstensen #1257, f. 00-00-1644, Sæves Os. (2) også kalt Skjælvor Torstensen Sæves.

Barn:

+ 4. i Erik #1255 f. 00-00-1671.


4. generasjon


4. Erik Schiøllersen #1255, f. 00-00-1671, Sæves, Os, Rakkestad,(3) d. 00-00-1751, Jelsnesødegaard, Tune.

Overtok bygslingen på Jelsnes-Ødegaarden ca. 1700 og var leilending til han døde. I "Østf. Historielag oppgis fødsel til 1680. Han gift Anne Arnesdtr. Kongsrud #1256, f. 00-00-1676, (datter av Arne Helgesen Kongsrød #1258) d. 00-02-1773, Gravlagt: 19-02-1773, Tune.

Barn:

5. i Iver Eriksen #1260, f. 00-00-1706, Jelsnesødegaard. Kjøpt 1755 Varteig Kirke av kansliråd Wærenschiol.
6. ii Ole Eriksen #1259, f. Jelsnesødegaard.
+ 7. iii Peder #1261 f. 00-00-1709.
+ 8. iv Schiøller #1252 f. 16-01-1717.
+ 9. v Kari #1269 f. 00-00-1722.
10. vi Boel Eriksdatter #1270, f. 00-00-1724, Jelsnesødegaarden.
11. vii Tore Eriksen #1271.
12. viii Anne Eriksdatter #1272, f. 00-00-1729, d. 00-00-1739.
13. ix Tollef Eriksen #1273, f. 00-00-1732, Jelsnesødegaard.

7. Peder Eriksen #1261, f. 00-00-1709, Jelsnesødegaard, d. 00-00-1782.

Kjøpte 10 lpd i Klemsdal gnr.38, i 1730, 4 lpd. i 1731 og noe i 1735. Ved sin død eide han hele Klemsdal. Han gift Anne Olsdatter #4367, 13.11.1729, f. 00-00-1700(4), d. 07-11-1784, Varteig.

Barn:

14. i Arne Pedersen #4368.
15. ii Jon Pedersen #4369.
16. iii Guri Pedersdatter #4370.
17. iv Ingeborg Pedersdatter #4371.
18. v Pernille Pedersdatter #4372.
+ 19. vi Anders #4373 f. 22-06-1743.

8. Schiøller Eriksen #1252, f. 16-01-1717, Jelsnes-Ødegaarden, 16-01-1717, d. 22-03-1798, Ødegaard Tune.Fikk bygselseddel på halve Jelsnes- Ødegaard gnr.9 når moren døde i 1773. Hadde tidligere bygslet til seg den andre halvdel, antagelig ved farens død. Også oppgitt å være født 16.01.1727. Han gift Marthe Eriksdtr. Minge #1253, 11-09-1755, i Tune Krk., f. 06-08-1729, Minge Tune, (datter av Erik Minge #1254) 16-03-1732, Tune, d. 14-11-1815, Jelsnesødegaard.

Barn:

+ 20. i Erich #1262 f. 00-00-1756.
+ 21. ii Ingebor #1263 f. 20-01-1760.
22. iii Anna Schiøllersdatter #1264, f. 00-00-1761, Jelsnes Tune, 08-11-1761, Tune, d. 06-12-1762, Tune.
+ 23. iv Arne #1004 f. 00-10-1763.
24. v Anders Schiøllersen #1274, f. 00-00-1765.
25. vi Lars Schiøllersen #1275, f. 00-00-1767.
26. vii Dorte Schiøllersdatter #1276, f. 00-00-1770.

9. Kari Eriksdatter #1269, f. 00-00-1722, Tune, 00-01-1722, Tune,(5) d. 1769, Varteig, Gravlagt: 19-06-1769, Varteig Krk..

Hun gift Helge Bergsen Strømnes #4346, 11-09-1744, i Varteig Krk.(6), f. 1721, Varteig, (sønn av Berg Olsen Strømnes #4345) 28-04-1721, Varteig Krk., d. 1773, Varteig, Gravlagt: 22-08-1773, Varteig Krk. (7) Helge Bergsen Strømnes
I boka Varteig, en liten bygds historie, side 309, står skiftet etter Helge's død i 1773 oppført. Han var en formuende mann, og etterlot seg 359 daler til deling blandt arvingene. I skiftet nevnes: 2 kobberkjeler, 2 tinnfat, 3 brede og 1 liten gryte, 1bakstehelle med tilbehør, 1 tømmerlenke, 2 smale og 2 brede økser, 2 jernvier, 1 jernstør, 1 plog, 1 harv, 2 naver, hammer og tang, 1 spikerbor, 4 sigder og 2 ljåer, 1 sag, 1 bordkniv, 2 bjeller med klaver, 1 ildtang, 1 skolejern, 1 spisslede, 1jernskodd slede, 2 gamle seler. 1 skap, 2 roskap, 1 benk, 1 bord med krakk, 2 senger, den ene med omheng, 1 vev, 1 rokk, 1 spade og 1 grev, 2 gamle kar, 2 baljer, 2 bøler, 2 bryggekar, 1 setting og 1 kvarter, 4 lester kull, 2 tønner, 1 håndkvern, 1 høyslede og 1 vedslede, 1 kjøle, 2 melkebøtter og 2 drøftetraug, 1 kjerne og 1 ridesal.
Av sengeklær fantes: 1 hodepute, 1 skinnfell, 3 hampestrielaken, 1 blårandet dyne, 1 strielaken, 2 sengkleder, 1 putevar, 1 rødt teppe, 4 håndklær. Helges klær: 1 blå kledesvest, 2 blå vadmelsskjorter, 1 par skinnbukser, 1 par blå hoser, 1 par støvler og 1 par sko, 1 fløyelsvest, Dessuten fantes det kvinnfolkklær. Dette var sannsynligvis etter kona Kari, som døde i 1769.: 1 fløyels kyse, 1 stort kvinnfolkkjole, 1 blått skjørt, 1 blå stoff trøye, 1 randet skjørt, 1 blå og hvit bomullstrøye, 1 kallemankes liv, 1 kallemankes kåpe, 2 luer, 1 kulørt bånd, 1 par halvermer, 1 hvitt forkle.
Av dyr fantes det følgende: 1 rød og 1 blakk hoppe, 2 røde kuer, Sterne og Svangeros, 2 hvite kuer, Sølvi og Rødkinn, 1 kvige, 4 sauer, 7 lam, 1 svin. Av korn fantes: 20 skpd høy, 20 tønner havre, 3 t bygg, 1 kvarterhvete og 10 skpd halm. Alt i alt utgjorde det registrerte løsøre i boet vel 130 daler. Prisnivået får vi et inntrykk av når vi hører at 20 tønner korn ble vurdert til 25 daler, 1 rød hoppe til 9 daler og kuene til 3-5 daler. Bemerkelsesverdig er det ellers at det i dette forholdvis velholdte bo overhodet ikke fantes sølv eller andre edle ting.

Barn:

27. i Berg Helgesen Strømnes #4374, f. 1749, stilling: Husmann.(8)
+ 28. ii Anders Helgesen #4347 f. 1756.
29. iii Mathis Helgesen Strømnes #4375, f. 1764, Varteig, stilling: Husmann. (9)
30. iv Sander Helgesen Strømnes #4377.
31. v Karen Helgesdatter Strømnes #4376, f. 1769, Varteig, d. 1769, Gravlagt: 19-06-1769, Varteig Krk. døde 1 dag gml. Begravet sammen med sin mor.


5. generasjon


19. Anders Pedersen #4373, f. 22-06-1743, Varteig, d. 00-00-1809, Varteig. overtok Klemsdal gnr. 38, etter sin far 1782.

Han gift Berthe Arvesdatter Sikkeland #4380, 23-03-1779, i Varteig, f. 02-11-1742, Varteig, (datter av Arve Olsen Gabestad #4378 og Anne Pedersdatter #4379) d. 00-00-1821, Varteig.

Barn:

+ 32. i Anders Andersen #4383 f. 1749.
33. ii Anne Andersdatter Klemsdal #4381, f. 1780.
34. iii Ole Andersen Klemsdal #4382, f. 1783.
+ 35. iv Marthe Andersdatter #4384 f. 12-05-1788.

20. Erich Schiøllersen #1262, f. 00-00-1756, Jelsnes Tune, 18-01-1756, Tune, d. 00-00-1778, Vestgård.

Han gift Anne Olsdatr. Bergerud #1265, f. 00-00-1761.

Barn:

+ 36. i Schiøller Erichsen #1277 f. 20-05-1800.

21. Ingebor Schiøllersdatter #1263, f. 20-01-1760, Jelsnes Tune, 20-01-1760, Tune, d. 00-00-1788.

Hun gift Aleksander Andersen Suteren #1304, 28-01-1782, f. 00-00-1750, Skåre, Skiptvedt, (sønn av Anders Eriksen Skår #4392) d. 20-06-1790, Tune. Overtok Suteren gnr. 10 ca. 1786.

Barn:

37. i Anne Aleksaderdatter #1305, f. 00-00-1782, d. 00-00-1782.
+ 38. ii Mari #1306 f. 23-11-1783.

23. Arne Schiøllersen #1004, f. 00-10-1763, Jelsnes, Tune.

Han gift Mari Mathisdatter #1005, 01-07-1780, i Varteig, d. 17-03-1788, Tune.

Barn:

+ 39. i Sander #1000 f. 00-08-1781.

28. Anders Helgesen Strømnes #4347, f. 1756, Varteig, 27-05-1756, Varteig Krk., d. 21-01-1809, Varteig.(10)

Anders var soldat da han i 1782 giftet seg med Marthe Olsdatter. Anders overtok farsgården Strømnes del Følgende kontrakt ble i 1795 inngått mellom Anders og broren Mathis om leie av husmansplass på Nordre S Imellom mig Anders Helgesen Strømnes Nordre i Warthei Annex, og min broder Mathis Helgesen Søe-Engen pl Henningsdatter min plads Sødengen under gaarden Nordre Strømnes. Han gift Marthe Olsdatter Bergerud #4350, 20-01-1782, i Varteig Krk., f. 1759, (datter av Ole Andersen #4348 og Mari Hansdatter #4349) 23-09-1759, Varteig Krk., d. 23-02-1841, Varteig. fra Prestegaarden Bergerud.

Barn:

40. i Kari Andersdatter Strømnes #4385, f. 1783. Hun gift Hans Torkildsen Lunde #4390, 1811.
+ 41. ii Peder Andersen #4386 f. 1784.
42. iii Helge Andersen Strømnes #4387.
+ 43. iv Ole Andersen #4351 f. 16-10-1791.
+ 44. v Anne Andersdatter #4388 f. 1795.
45. vi Marie Andersdatter Strømnes #4389, f. 1799. Hun gift Hans Hansen Støten #4391, 1825, f. Rakkestad.


6. generasjon


32. Anders Andersen Klemsdal #4383, f. 1749, d. 1821.

Barn:

+ 46. i Andersdatter #5411.

35. Marthe Andersdatter Klemsdal #4384, f. 12-05-1788, d. 08-11-1855, Varteig.

Hun gift Gulbrand Larsen Sulusnes #4395, 19-04-1812, i Varteig, f. 08-02-1778, Varteig, (sønn av Lars Andersen Sulusnes #4393 og Anne Tuesdatter Belsby #4394) stilling: Gårdbruker, d. 25-07-1849, Varteig. fikk i 1803 bygsel på Sulusnes gnr.2, bnr.2. Nevn som soldat under folketel. i 1801. Overtok gården etter sine foreldre.

Barn:

47. i Lisbet Gulbrandsdatter #5327, f. 24-02-1813, 07-03-1813.
+ 48. ii Anna Gulbrandsdatter #5328 f. 06-11-1815.
49. iii Lars Gulbrandsen #5329, f. 06-10-1817.
+ 50. iv Berthe Gulbrandsdatter #4396 f. 27-08-1822.
51. v Pernille Gulbrandsdatter #5330, f. 20-10-1824.
+ 52. vi Hans Guldbrandsen #4397 f. 29-12-1826.
+ 53. vii Inger Gulbrandsen #4398 f. 1829.

36. Schiøller Erichsen Vestgaard #1277, f. 20-05-1800, stilling: Gårdbruker.

Han gift Johanne Larsdtr. Strømnes #1278, 26-08-1824, f. 24-07-1803, (datter av Lars Thorstensen Kulltorp #1298 og Olea Pedersdtr. Strømnes #1299).

Barn:

+ 54. i Erik Schiøllersen #1279 f. 01-11-1833.

38. Mari Aelexanderdatter #1306, f. 23-11-1783.

Hun gift Simen Simensen Moene #4402, 26-01-1811, i Skiptvet, f. 00-12-1789, Karlsrud, Skiptvet, (sønn av Simen Zachariassen Karlsrud #4407 og Mari Simensdatter #4408) stilling: Gårdbruker, d. 1849, Varteig. bodde på Moene. Kjøpte i 1825 1/8 av Kullerud, bnr.3, gnr.14.

Barn:

55. i Gunhild Simensdatter #4403, d. 1843.
56. ii Inger Simensdatter #4404, f. 1814.
+ 57. iii Anne Simensdatter #4406 f. 25-04-1818.
58. iv Sofie Simensdatter #4405, f. 1823.

39. Sander Arnesen #1000, f. 00-08-1781, Tune, 12-08-1781, Jelsnes, Tune,(11) d. 03-09-1822.

Han druknet i Puttevika på Opsund: "druknet i elven, da han reiste hjem fra Gleng 3/9/1822 og fandtes først 23.sept. Var opprinnelig fra Jelsnes i Tune. Gårdsmann på Hasle i Varteig. Smed. Han gift Nancy Agnes Johnsdatter #1001, 15-12-1812, i Tune Krk., f. 00-00-1792, Skottland, (datter av John Alexander Robertsen #1006 og Ann Georgsdtr. Potter #1007) d. 30-12-1869, Skjeggeby, Tune, Gravlagt: 11-01-1870,(12) Tune. født tvilling i Skottland. Ved folketellingen 1801 var hun ca. 6 år og bodde på Thune store. Bodde i 1869 (hos sønnen Arne) på Skjeggeby i Tune. Også oppgitt å være begravet ved Varteig krk.

Barn:

+ 59. i Mari Sandersdatter #2218 f. 11-03-1813.
+ 60. ii Jens Sandersen #2219 f. 15-08-1814.
+ 61. iii Peder #2220 f. 07-11-1816.
+ 62. iv Anne Sandersdatter #2221 f. 01-10-1818.
63. v Alexander Sandersen #2222, f. 14-11-1820, Hasle, Varteig, d. 14-09-1823, Thune Store.
+ 64. vi Samuel #998 f. 24-03-1823.

41. Peder Andersen Strømnes #4386, f. 1784.

Da Peder ble gift i Torsdag 27 September 1827, var han 'fød og værende paa Strømsnæs i Varteig, og Peder overtok først gården Strømnes, Gnr 4 i Varteig, sammen med sin bror Ole.Senere ble Peder eneeier. I 1814 var Norge i krig med Sverige og i Varteig var det flere trefninger med de svenske troppene. Etter krigen ble det opptatt en fortegnelse over de skader bygdens folk var blitt påført. Liste over hvad Almuen i Thunøe og Warthey Annex haver lidt paa Heste, vogne Kiærer, som ere borttagn No Gaarderenes og Oppsidderenes Navne Rdl. Sk.22. Strømnæs, Peder 1 brun Hest ganske fordærvetkjørt 10 --- 1 jernbeslaget Halvvogn ganske fordærvetkjørt. 3 (Kilde: Varteig, En liten bydgs historie. side 90.)
Han gift Anne Evensdatter Bergby #6205, 05-09-1827, i Tune Kirke, f. 1791, d. 1857.

Barn:

65. i Anders Pedersen Strømnes #6206, f. 00-03-1828, Strømnes, Varteig, d. 22-02-1829, Strømnes, Varteig, Gravlagt: 11.03.1829, Tune Kirke.
+ 66. ii Anne Marie Pedersdatter #6207 f. 10-11-1833.

43. Ole Andersen Strømnes #4351, f. 16-10-1791, 06-11-1791, Varteig, d. 07-11-1879, Bergerud.

Ole overtok Bergerud etter hennes far. Fikk skjøte på "prestegaarden" Bergerud i 1835 og ble derved selveier.
Han gift Maria Andersdatter #4354, (datter av Anders Olsen #4352 og Anna Børresdatter #4353). fra Bergerud.

Barn:

+ 67. i Anders #4358 f. 26-10-1822.
+ 68. ii Birte Maria #4359 f. 12-01-1824.
+ 69. iii Hans #4360 f. 14-01-1827.
70. iv Ole Olsen #4361, f. 02-11-1831, Varteig, d. 21-11-1831, Varteig.
71. v Kirsti Olsdatter #4362, f. 19-06-1833, Varteig, d. 09-11-1834, Varteig.
72. vi Johannes Olsen #4363, f. 22-12-1835, Varteig, d. 19-12-1839, Varteig.
+ 73. vii Olaves #4364 f. 31-08-1838.
+ 74. viii Johannes #4365 f. 14-02-1842.

44. Anne Andersdatter Strømnes #4388, f. 1795.

Hun gift Ole Mathisen Rogndalen #4399, 1820, f. 1789, stilling: Gårdbruker, d. 1865.

Barn:

75. i Ole Christian Strømnes #4400, f. 1837. Han gift Kirsti Hansdatter Strømnes #4401, f. 1820.(13)


7. generasjon


46. Andersdatter Klemsdal #5411.

Hun gift Johannes Thuesen #5399.

Barn:

+ 76. i Ole Johannesen Jellestadløkken #5400.

48. Anna Gulbrandsdatter Sulusnes #5328, f. 06-11-1815, d. 25-08-1857.

Hun gift Nils Andersen #5331, 29-04-1836, f. 12-03-1815, d. 06-01-1875. Bodde antakelig på Råkil hele livet. oppgitt å være gråstensmurer.

Barn:

77. i Anders Nilsen #5332, f. 09-06-1837.
78. ii Anne Nilsdatter #5333, f. 14-01-1837, d. 18-01-1837.
79. iii Andrine Nilsdatter #5334, f. 05-03-1839. (Var bestemor til Reinert Kolstad). Hun gift Johan Andersen #5347, 29-12-1865, f. 00-00-1837,(14) (sønn av Anders Jakobsen #5348) stilling: Skredder.
+ 80. iv Andreas #5335 f. 01-09-1843.
81. v Ludvig Nilsen #5351, f. 09-06-1848, 18-06-1848. Var bosatt på Kjøllstad i Borge. Ikke funnet i Borge i 1865 eller 1913. Mulig utvandret til USA.
82. vi Lovise Marie Nilsdatter #5352, f. 28-02-1851. Flyttet sansynlig til Oslo.
+ 83. vii Edvard #5353 f. 24-10-1853.
+ 84. viii Ole Christian Nielsen Råkil #5354 f. 23-11-1856.

50. Berthe Gulbrandsdatter Sulusnes #4396, f. 27-08-1822, Sulusnes, Varteig, 08-09-1822, Varteig Krk.,

stilling: Husmor, d. 26-01-1893, Kindalen, Varteig, Gravlagt: 04-02-1893, Varteig Krk. Døde av influensa.
Hun gift Jens Isaksen Kindalen #4411, 21-07-1843, i Varteig, f. 12-07-1821, Kultorp, (sønn av Isak Eriksen Kultorp #4409 og Kirsti Johannesdatter Skjøren #4410) 21-07-1821, Varteig Krk., stilling: Gårdbruker, tømmerfløter, d. 20-08-1890, Kindalen, Varteig. Overtok Kindalen ca. 1850 -55. (gnr. 3-5) De bodde der i 1865 og 1875. Jens døde av mageonde.

Barn:

+ 85. i Anders Jensen #4412 f. 09-09-1842.
+ 86. ii Johan Jensen #4413 f. 05-12-1844.
+ 87. iii Anne Jensdatter #4414 f. 17-08-1847.
88. iv Iver Jensen Kindalen #4415, f. 19-04-1850, Kindalen, Varteig.
89. v Lovise Jensdatter Kindalen #4416, f. 26-12-1852, Kindalen, Varteig. Bodde på Kinndalen i 1865. Skal angivelig ha reiste til Amerika.
90. vi Inger Kathrine Jensdatter Kindalen #4417, f. 04-05-1855, Kindalen, Varteig, 28-05-1855. var ugift og hadde en liten butikk i utkanten av Fredrikstad.
91. vii Erik Jensen Kindalen #4418, f. 11-05-1857, Kindalen, Varteig. Oppholdt seg i Sarpsborg i 1875. Rømte fra eksersisen. utvandret til St. Paul i 1880. Han var da baker.
92. viii Johannes Jensen Kindalen #4419, f. 01-04-1859, Kindalen, Varteig, d. 21-06-1860, Kindalen, Varteig.
93. ix Grete Marie Jensdatter Kindalen #4420, f. 15-04-1861, Kindalen, Varteig. bodde sammen med sin mann i Bydalen, Fredrikstad.
94. x Ole Jensen Kindalen #4421, f. 23-09-1863, Kindalen, Varteig, stilling: Småbruker. Arbeidet ved mek.verksted i Fredrikstad. De hadde et lite småbruk på Labråten i utkanten av Fredrikstad. Han gift nn Sevesslottet #4423, f. Os, Rakkestad.
95. xi Johannes Jensen Kindalen #4422, f. 17-04-1866, Kindalen, Varteig, stilling: Kremmer. Usikkert om han var gift. Reiste ikke, eller svært skjelden i Varteig.

52. Hans Guldbrandsen Sulusnes #4397, f. 29-12-1826, 08-01-1827, d. 03-09-1852, Sulusnes.

Fikk i 1851 regjeringens skjøte på Sulusnes, gnr.2 bnr.2, og ble dermed den første selveier. Gården ble solgt på auksjon i 1854. Se "Inga" 1995. Han gift Anne Mathisdatter Strømnes #5370, 00-00-1850, f. 00-00-1825.

Barn:

96. i Anders Hansen #5371, f. 00-00-1850.

53. Inger Gulbrandsen Sulusnes #4398, f. 1829, Varteig.

Hun gift Erik Isaksen Kinndalen #5373, 00-00-1852, f. 00-00-1830, (sønn av Isak Eriksen Kultorp #4409 og Kirsti Johannesdatter Skjøren #4410) stilling: Gårdbruker, d. 00-00-1918. overtok halve farsgården Kultorp (gnr. 3 bnr. 1) i 1855. Familien bodde i 1865 og 1875 på Kultorp. Ekteparet og sønn f. 1871, bodde i 1900 på Kultorp (gnr.3, bnr.4) Erik er oppført som gårdbruker(lensearbeider) i 1865 og 1875. I 1900 er han oppført som tømmerfløter. I "Inga" 1996 er det et foto av ham.

Barn:

97. i Johannes Eriksen #5374, f. 04-02-1853, d. 09-10-1855.
+ 98. ii Marte #5375 f. 24-04-1855.
99. iii Johannes Eriksen #5376, f. 00-00-1857. bodde på Kultorp (gnr.3, bnr.1) i 1875, og er da oppgitt å være født 1851. Var i 1875 lensearbeider. Ikke registrert i Varteig i 1900.
100. iv Kirsti Eriksdatter #5377, f. 00-00-1860, d. 12-07-1860.
101. v Hans Eriksen #5378, f. 27-12-1861. bodde på Kultorp (gnr 3, bnr 1) i 1875. Utvandret i 1882.
102. vi Ole Eriksen #5379, f. 00-00-1864. utvandret til St. Paul i 1888.
103. vii Karen Eriksdatter #5380, f. 00-00-1867. er mulig tjenestepike på Klemsdal (gnr.38-1 ) i 1900. Hun er da ugift.
+ 104. viii Ludvig (Edvard) #5381 f. 00-00-1871.
105. ix Julius Edvard Eriksen #5382, f. 00-00-1873.

54. Erik Schiøllersen Westgaard #1279, f. 01-11-1833, d. 14-07-1896, Halvorsrød, Tune.

Han gift Andrine Aslaksdatter #1280, f. 08-08-1844, d. 11-03-1911.

Barn:

106. i Julius Erichsen #1281, f. 23-06-1878, d. 04-08-1936.
107. ii Anna Emalie Erichsdatter #1282, f. 28-10-1880, d. 21-11-1955.
+ 108. iii Johan Arnt #1283 f. 26-07-1883.
109. iv Sofie Erichsdtr. #1284. Hun døde bare 18 år gml. Hun gikk gjennom isen på Glomma ved Furuholmen,sammen med en annen pike hun dro etter seg på kjelke, mens hun gikk på skjøyter. De gikk i en råk, og ble funnet på sommeren.
110. v Ole Erichsen #1285.

57. Anne Simensdatter Moene #4406, f. 25-04-1818, Brokhaugsplass, Svindal, d. 03-04-1889, Rakkestad.

Hun gift (1) Jens Johansen Ørka #4835, 07-12-1845, i Varteig, f. 03-12-1816, Tinlund, Tune, (sønn av Johan Jensen Tinlund #4833 og Barbro Marie Nilsdatter Kalnes #4834) d. 18-10-1861, Varteig.

Barn:

+ 111. i Julie Bolethe #4836 f. 20-12-1846.
+ 112. ii Ellen Karoline Jensdatter #4837 f. 19-10-1853.

Hun gift (2) Jens Isaksen Kindalen #4411, 06-03-1868, i Varteig, f. 12-07-1821, Kultorp, (sønn av Isak Eriksen Kultorp #4409 og Kirsti Johannesdatter Skjøren #4410) 21-07-1821, Varteig Krk., stilling: Gårdbruker, tømmerfløter, d. 20-08-1890, Kindalen, Varteig. Overtok Kindalen ca. 1850 -55. (gnr. 3-5) De bodde der i 1865 og 1875. Jens døde av mageonde.

59. Mari Sandersdatter Hasle #2218, f. 11-03-1813, Hasle, Varteig, 28-03-1813, Tune Krk., d. Skjeggeby, Tune.

Kjøpte i 1843 Åserød (det vestre bruket) med Skrikerdalen. Kjøpte i 1855 den østre delen av det midtre bruket på Åserød. Bruket ble solgt i 1866. Hun gift Mathis Rasmussen #2230, 18-05-1836, i Tune, f. 00-00-1812, Kongsrud, (sønn av Rasmus Andersen Skaar #3339 og Gudnor Andersdatter #3332) d. 15-08-1870, Skjebbeby, Tune.

Barn:

+ 113. i Regine Sophie #2231 f. 16-04-1836.
+ 114. ii Anders #2232 f. 31-05-1837.
+ 115. iii Grethe Andrine #2233 f. 07-04-1839.
116. iv Alexander Mathisen #2234, f. 22-05-1845, Åserød, Tune, 13-06-1845, Tune Krk. konfirmert i Tune krk. 27/9-1863. Beholdt halvparten av Skrikerdalen da faren solgte Åserød i 1866. solgte Skrikerdalen i 1871. Bodde i 1875 sammen med sin mor på Vestgaard, Varteig. Lensearbeider(1875) Ugift.
117. v Lovise Marie Mathisdatter #2235, f. 22-03-1853, Åserød. konfirmert 13/10-1867. Dagarbeider (1875) Ugift.
+ 118. vi Rikard #2236 f. 27-04-1860.

60. Jens Sandersen Hasle #2219, f. 15-08-1814. National artillerist (1840).

Bodde 1870 på Nygaard i Sarpsborg. Overtok som husmann på Råkil 1875. Han gift Anne Amundsdatter Lunde #2524, 06-03-1840, i Tune Krk., f. 26-12-1815, 07-01-1816, Tune. konfirmert 20-10-1833 i Tune krk.

Barn:

119. i Samuel Jensen #2525, f. 06-11-1842. bodde hos foreldrene 1875 og var ugift.
120. ii Lovise Marie Jensdatter #2526, f. 28-01-1842, Jelsnes, Tune, d. 30-01-1845, Jelsnes, Tune.
+ 121. iii Andrine Jensdatter #2527 f. 02-10-1843.
122. iv Alexander Jensen Jelsnes #2528, f. 07-11-1845, Jelsnes, Tune, 07-12-1845, Tune Krk., d. 21-12-1868, Jelsnes, Tune. artillerist. Ugift.
123. v Lovise Marie Jensdatter #2529, f. 04-10-1847, Jelsnes, Tune. Hun gift Johan Johansen Hundskind #2539, f. 1848, Sverige
+ 124. vi Anders #2530 f. 03-05-1849.
+ 125. vii Olaves #2531 f. 31-08-1850.
+ 126. viii Nancy Regine #2264 f. 27-02-1852.
127. ix Karen Sofie Jensdatter #2532, f. 20-07-1853, Jelsnes, Tune. konfirmert sammen med sin søster Nancy 27-09-1868 i Tune. Anmerkning: Smaa evner, Maadelige kundskaper. yderst forsømt opdragelse." Var i 1875 tjeneste- pike på Skjeggeby, hos tanten Anne Sandersdatter.
128. x Maren Nicoline Jensdatter #2533, f. 17-02-1856, Jelsnes, Tune, d. 22-09-1857, Jelsnes-Ødegaarden.
+ 129. xi Maren Nikoline #2534 f. 23-07-1858.

61. Peder Sandersen #2220, f. 07-11-1816, Varteig, d. 12-03-1860, Jelsnes.

Han gift (1) Anne Mathisdatter Jelsnes #2558, 10-07-1840, i Tune Krk., f. ca. 1820, d. 14-02-1848, Tune. døde etter fødsel.

Barn:

130. i Siri Maria Pedersdatter #2559, f. 18-08-1839, Jelsnes, Tune, d. 16-12-1844, Jelsnes, Tune.
+ 131. ii Alexander Pedersen #2560 f. 30-09-1841.
+ 132. iii Andrine Pedersdatter #2561 f. 29-10-1843.
+ 133. iv Siri Maria Pedersdatter #2562 f. 22-01-1846.
134. v Anne Pedersdatter #2563, f. 07-02-1848, d. 20-02-1848. Hennes fødsel kostet moren livet.

Partner Anne Marie Larsdatter Langmark #2564, f. ca. 1826, Rakkestad, barn utenfor ekteskapet. Overtok farsgården Langmark (gnr.8, bnr.6 i Tune) fra svogeren Lars i 1884. hennes eneste gjenlevende arving var kjøpmann Karl Langmark.

Barn:

+ 135. vi Caleb Pedersen #2565 f. 13-01-1859.

62. Anne Sandersdatter Hasle #2221, f. 01-10-1818, Hasle, Varteig.

Hun gift Andreas Johansen Skjeggeby/Helgeby #2636, 02-12-1842, i Tune.

Barn:

136. i Lovise Sophie Andreasdatter #2637, f. 07-05-1840, Hasle, Varteig, d. 222-01-1865, Skjeggeby, Tune. født før foreldrene giftet seg. Var sinnsvak fra hun var 5 år.
137. ii Carsten Alexander Andreasen #2638, f. 27-05-1844, Skjeggeby, Tune, d. før 1852.
+ 138. iii Annette #2639 f. 22-03-1846.
139. iv Nancy Agnes Andreasdatter #2640, f. 09-03-1849, Skjeggeby, Tune, 15-04-1849, Tune Krk. hadde Høysand Bad og forettning i Gøteborg. Hun gift Carl Johan Johannesen #2648, 25-09-1870, i Tune, f. ca. 1849, Kløvningsten, Skjeberg, d. England. musikkersjersant.
140. v Carsten Alexander Andreasen #2641, f. 15-08-1852, Hafslundsøy, d. 25-11-1855, Tune.
+ 141. vi Johan Ludvig #2642 f. 26-12-1854.
142. vii Pauline Kristine Andreasdatter #2643, f. 1861, d. 1861.

64. Samuel Sandersen #998, f. 24-03-1823, Hasle, Varteig.

Han gift Mari Amundsdatter #999, 15-12-1842, i Varteig Krk., f. 16-05-1821, Lunde, Varteig, (datter av Ammund Christensen #1002 og Kari Mathisdatter #1003).

Barn:

143. i Sander Samuelsen #2661, f. 19-01-1842, Lunde, Varteig, d. 02-02-1842, Lunde, Varteig. født før foreldrenes vielse. Hjemmedøpt av Mathis Jensen Lunde. Død før dåps- bekeftelsen.
144. ii Lovise Sophie Samuelsdatter #2662, f. 18-12-1843, Lunde, Varteig, 22-12-1843, Tune, d. ca. 1895. ingen barn. Hun gift Hans Jacobsen Gryte #2670, 20-05-1864, i Varteig, f. ca. 1819, Rakkestad. lensearbeider og strandsitter under farsgården Gryte (1875).
+ 145. iii Andrine #968 f. 17-09-1845.
146. iv Anne Maria Samuelsdatter #2663, f. 21-05-1848, Lunde, Varteig, 12-06-1848, Tune, d. 06-02-1851, Varteig.
+ 147. v Anders Samuelsen #2664 f. 03-04-1851.
148. vi Anne Maria Samuelsdatter #2665, f. 09-01-1854, Lunde, Varteig. var muligens gift med Olaves Olsen, Blakkestad.
149. vii Nina Caroline Samuelsdatter #2666, f. 27-12-1856, Lunde, Varteig, 25-01-1857, Tune. konfitmert 7/4-1872 i Tune. Bodde i 1875 hos foreldrene på Blakkestad. Dro vissnok til Amerika.
150. viii Maren Regine Samuelsdatter #2667, f. 00-05-1860, Lunde, Varteig, d. 08-11-1863, Varteig.
+ 151. ix Johan Peter #2668 f. 28-07-1863.
+ 152. x Maren Thorine #2669 f. 22-06-1867.

66. Anne Marie Pedersdatter Strømnes #6207, f. 10-11-1833, Strømnes, Varteig.

Faddere ved dåpen Søndag, 1 Desember 1833 var: Anne Andersdatter Strøm Anne Larsdatter Ole Mathisen Thorsen Larsen John Olsen. Hun gift Anders Kristiansen Yven #6208, 12-11-1858, i Tune Kirke, f. 08-10-1824, Yven, Tune, (sønn av Kristian Enersen Kurland #6231 og Oliane Kristiansdatter Alvim #6232) d. 15-04-1888, Yven, Tune, Gravlagt: 25-04-1888, Tune Kirke. Selveier og tømmerfløter.

Barn:

+ 153. i Oline Maria Andersdatter #6210 f. 28-02-1859.
+ 154. ii Anette Andersdatter #6214 f. 20-04-1861.
155. iii Kristine Andersdatter Yven #6216, f. 29-11-1863, Yven, Tune.
156. iv Ole Andersen Yven #6217, f. 21-07-1866, Yven, Tune. Han var lensearbeider. Han gift Nicoline Pedersen Hanestad #6218, 28-08-1892, i Tune Kirke.
+ 157. v Julie Andersdatter #6219 f. 05-01-1869.
158. vi Anton Andersen Yven #6222, f. 21-03-1871, Yven, Tune, d. 1871, Yven, Tune. Han ble hjemmedøpt av Johannes Sørensen.
159. vii Pauline Alvhilde Andersdtr. Yven #6223, f. 01-04-1876, Yven, Tune. Faddere ved dåpen i Tune kirke 22 mai 1876 var: Anna Olsdatter Hanestad. Julia Pedersdatter Yven. Ole Kristiansen Hanestad Lars Andreasen Yven. Faderen.

67. Anders Olsen #4358, f. 26-10-1822, Varteig, d. 29-08-1895, Varteig

Han gift (1) Maria Isaksdatter Koltorp #4802, 28-09-1849, i Varteig kirke, f. 22-08-1827, Varteig, (datter av Isak Eriksen Kultorp #4409 og Kirsti Johannesdatter Skjøren #4410) d. 14-06-1861, Varteig.

Barn: + 160. i Ole #4803 f. 15-10-1849.
+ 161. ii Karen Juliane #4804 f. 25-08-1851.
162. iii Anders Andersen #4805, f. 24-02-1853, Varteig, d. 15-01-1873, Varteig. ugift og barnløs.
+ 163. iv Anna Magdalena #4806 f. 24-04-1855.
+ 164. v Maria #4807 f. 05-03-1857.
+ 165. vi Johannes #4808 f. 01-04-1859.
166. vii Mina Andersdatter #4809, f. 14-06-1861, Varteig, d. 27-05-1932, Sarpsborg. var ugift og barnløs.

Han gift (2) Birte Maria Sandersdatter Lunde #4810, 14-08-1863, i Varteig kirke, f. 30-11-1834, Varteig, d. 1908.

Barn:

167. viii Ole Christian Andersen #4811, f. 03-03-1863, Varteig, d. 30-11-1863, Varteig.
168. ix Olava Bolette Andersdatter #4812, f. 12-01-1875, Varteig, d. 03-01-1876, Varteig.

68. Birte Maria Olsdatter #4359, f. 12-01-1824, Varteig, d. 1912, Gravlagt: 16-08-1912, Varteig.

Hun gift John Olsen Brusevold #4558, 10-10-1848, i Varteig, f. 11-11-1822, Varteig, (sønn av Ole Johansen Brusevold #4556 og Birthe Olsdatter #4557) stilling: Gårdsmann, d. 01-01-1915, Varteig. Familien bodde først på gården brusevold, hvor de var selveiere. På grunn av uheldige omstendigheter måtte de senere gå fra gården. På sine eldre dager bodde de på Østtorp hos sin yngste sønn.

Barn:

+ 169. i Anna Magdalena #4559 f. 18-09-1848.
170. ii Karen Bolette Johnsdatter #4560, f. 04-03-1850.
171. iii Marie Johnsdatter #4561, f. 23-01-1852.
172. iv Julie Johnsdatter #4562, f. 24-10-1853.
173. v Ole Johnsen #4563, f. 24-05-1855.
174. vi Johannes Johnsen #4564, f. 19-08-1858.
175. vii Inger Marie Johnsdatter #4565, f. 16-05-1862.
176. viii Johannes Johnsen #4566, f. 06-07-1864

69. Hans Olsen #4360, f. 14-01-1827, Varteig, stilling: Gårdbruker, kirketjener, d. 22-01-1892, Varteig.

Han gift (1) Lisabeth Jensdatter Bergby #4813, 03-04-1857, i Varteig kirke, f. 02-12-1835, Varteig, d. 29-04-1861, Varteig.

Barn:

177. i Ole Hansen #4814, f. 24-09-1857, Varteig.
178. ii Johannes Hansen #4815, f. 19-02-1859, Varteig.
179. iii NN, Hansen Bergerud #4816, f. 26-03-1861, Varteig. ukjent kjønn.

Han gift (2) Marthe Marie Simensdatter Snopestad #4817, 13-10-1865, i Varteig kirke, f. 02-08-1830, Varteig, d. 07-03-1879, Varteig.

Barn:

180. iv Simen Hansen Bergerud #4818, f. 08-11-1865, Varteig, d. 22-05-1894, Sirihytta, Varteig. Ugift og barnløs.

Han gift (3) Birte Marie Helgesdatter Strømnes #4822, 10-05-1878, i Varteig kirke, f. 15-11-1859, Varteig, d. 15-01-1921, Varteig.

Barn:

181. v Olava Bolette Olsen Bergerud #4823, f. 17-04-1879, Varteig, d. 25-02-1951, Varteig.
182. vi Hans Oskar Bergerud #4824, f. 19-11-1881, Varteig.
183. vii Anna Matilde Bergerud #4825, f. 11-02-1884, Varteig.
184. viii Marius Olai Bergerud #4826, f. 14-03-1885, Varteig.
185. ix Anna Matilde Bergerud #4827, f. 21-11-1887, Varteig.
186. x Sigrid Marie Bergerud #4828, f. 20-11-1889, Varteig.
187. xi Torvald Alfred Bergerud #4829, f. 09-06-1892, Varteig.
188. xii Hulda Kornelia Bergerud #4830, f. 21-12-1894, Varteig.
189. xiii Margit Amanda Bergerud #4831, f. 31-12-1895, Varteig.
190. xiv Jenny Otilie Bergerud #4832, f. 09-09-1898, Varteig.

73. Olaves Olsen #4364, f. 31-08-1838, Varteig, d. 12-01-1926, Varteig.

Han gift Oleane Torstensdatter Kultorp #4819, 06-05-1870, i Varteig kirke, f. 01-11-1849, Varteig, d. 04-09-1873, Varteig.

Barn:

191. i Inger Marie Bergerud #4820, f. 18-07-1870, Varteig, d. 26-04-1945, Siggerud.
192. ii Torvald Olai Bergerud #4821, f. 05-12-1872, Varteig, d. 01-02-1873, Varteig.

74. Johannes Olsen #4365, f. 14-02-1842, Varteig, d. 11-09-1920, Varteig. gårdbruker på Bergerud, og familien tok senere Bergerud som slektsnavn.

Han gift Oline Maria Pedersdatter #4458, 15.12.1871, i Varteig, f. 13.02.1843, (datter av Peder Larsen #4428 og Marie Nilsdatter #4456) d. 09.12.1925, Varteig.

Barn:

+ 193. i Ole Peder #4682 f. 14-03-1879.
194. ii Mathilde Magdalene Bergerud #4683, f. 09-07-1880.
195. iii Johan Arnt Bergerud #4684, f. 02-05-1882.
196. iv Olga Josefine Bergerud #4685, f. 03-02-1884.
197. v Lorentz Oskar Bergerud #4686, f. 16-03-1886.
198. vi Joakim Bergerud #4687, f. 02-03-1888.
199. vii Olaf Martinius Bergerud #4688, f. 24-07-1891. Neste generasjon

76. Ole Johannesen Jellestadløkken Holmen #5400.

Han gift Anne Marie Larsdatter Båtstø #5859.

Barn:

+ 200. i Olaf #5401 f. 18-12-1893.


8. genrasjon


80. Andreas Nilsen #5335, f. 01-09-1843, 17-09-1843.

Han overtok gårdsbruket og familefirma da faren døde. Han er gårdeier, enkemann og murmester i 1875. Han bygde hus i Lundgårdsvei, gnr.62-6.

Barn:

201. i Gustav Adolf Andreassen #5349, f. før 1875. kalles Adel.

Han gift (2) Ingeborg Elisabeth Pedersdtr. #5350, 25-03-1876, i Tune, f. 00-00-1846, Sverige.

83. Edvard Nilsen #5353, f. 24-10-1853. I 1900 bodde han på småbruketØstre Rolvsøysund (Opstadmo)

Kjørte hestedrosje mellom Sarpsborg og Moss. se Tune gårdshistorie bind 2 side 350. Han gift Berte Marie Hansdatter #5355, 14-03-1875, i Tune Krk., f. 00-00-1850.

Barn:

202. i Georg Edvardsen #5356, f. 00-00-1877. bodde i bryggerhuset hos foreldrene i 1900. Yrke: kjører gadesten.
203. ii Lovise Edvartsdatter #5357, f. 00-00-1881. bodde sammen med foreldrene i 1900. Yrke: husholding og kvegerøgt. Hun gift Kjølberg Olsen #5365.
204. iii Johan Edvardsen #5358, f. 00-00-1886. bodde sammen med broren, Georg i 1900.
205. iv Betsy Edvartsdatter #5359, f. 00-00-1888. Hun gift Thoresen #5363.
206. v Olga Edvartsdatter #5360, f. 00-00-1891. døde ung. Levde i 1900.
207. vi Anna Edvartsdatter #5361, f. 00-00-1895. 208. vii Martha Edvartsdatter #5362, f. 00-00-1897. Hun gift Hultskog #5364.

84. Ole Christian Nielsen Råkil Jellestad #5354, f. 23-11-1856, Råkil, Tune, 07-12-1856, stilling: Gårdbruker Murer, Smed, d. 30-03-1921.

Bosatt i 1879 på Haraldstad, 1900 på Kjennshaugen (gnr.62-14) og i 1902 på Jellestad. Partner Oline Amundsdatter Børstad #5851. Oppgitt å være pike. Hennes barn født utenfor ekteskap. Oppgiven barnefader Ungkarl Gråsteinsmurer Ole Kristian Nielsen Rokilde som da var værende som anleggsarbeider ved jernbaneverket. Oline giftet seg senere og bosatte seg på Børstad (Utnehagen).

Barn:

209. i Anna Pettersen #5366, f. 19-11-1877. Født utenfor ektesk., mulig pleiedatter på Braaten (gnr 72-5 i Tune) i 1900. Hun drev pensjonat i Halden, og en sommerkaffeteria på Kjerringholmen. Hun gift Oskar Edell Pettersen #5369, (skilt) f. 00-00-1873, Sverige. Var i 1900 bosatt i Sarpsborg.

Partner Doroteha Andersdatter #5850, f. 00-00-1852.

Barn:

210. ii Theodor Olsen #5367, f. 13-06-1879, d. 23-09-1881.

Han gift (3) Elise Fredriksen Curland #5368, 03-08-1893, i Tune Krk., f. 27-05-1873, Kjennshaugen, (datter av Johan Fredriksen #5846 og Gunhild Marie Johansdatter Rokilde #5856) d. 30-08-1958.

Barn:

+ 211. iii Gunda Olsen #5862.
+ 212. iv Olga Nilsen #5402 f. 12-02-1896.
+ 213. v Marie Nielsen #5408.
214. vi Fredrik Jellestad #5410, f. 09-03-1900, d. 29-08-1978. Var tilbakestående, og levde på Jellestad. Ordforrådet besto av mamma og sola. Bodde på Jellestad fra 1902. Ugift.
+ 215. vii Marta Nielsen #5406 f. 21-04-1902.
+ 216. viii Hanna Nielsen #5863 f. 03-09-1904.
217. ix Aagoth Nielsen Jellestad #5864, f. 19-01-1907, Jellestad, d. 13-11-1939. Bodde på Jellestad hele livet. ugift, ingen etterkommere.
218. x Johan Ludvig Nielsen Jellestad #5409, f. 01-07-1909, Jellestad, d. 20-06-1983. Var noe tilbakestående i adferd. Bodde på Jellestad ved Bakkelva hele livet.
+ 219. xi Nora Elise Nielsen #5865 f. 21-03-1912.
+ 220. xii Ole Georg #5407 f. 09-10-1914.

85. Anders Jensen Kindalen #4412, f. 09-09-1842, stilling: Gårdbruker, d. 06-07-1925, Varteig.

Ved folket. 1900 var han enkemann gårdbruker og lensearbeider, bosatt på Ørka gnr.13,2. Han eide 13,2 både 1887 og 1903. Han sto også som eier av Kinndalen gr.3, bnr.5 etter faren i 1903.

Han gift Julie Bolethe Jensdatter #4836, 06-03-1868, i Varteig, f. 20-12-1846, (datter av Jens Johansen Ørka #4835 og Anne Simensdatter Moene #4406) d. 28-10-1897, Varteig.

Barn:

221. i Julius August Andersen Ørka #4838, f. 30-06-1868, Varteig, d. 31-08-1869, Varteig.
+ 222. ii Inger Augusta #4839 f. 05-07-1870.
223. iii Julius Andersen #4840, f. 09-08-1872, Kindalen. Var i 1900 bosatt på Ørka, gnr.13 bnr.2. Han gift Elise Augusta Ørka #5341, f. 00-00-1873.
+ 224. iv Bertha Marie #4841 f. 19-12-1874.
225. v Johan Arnt Andersen #4842, f. 25-02-1877, Varteig.
226. vi Ludvig Andersen Ørka #4843, f. 16-03-1879, Varteig, d. 26-03-1879, Varteig.
227. vii Ludvig Andersen Ørka #4844, f. 10-03-1880, Varteig, d. 08-02-1881, Varteig.
228. viii Ludvig Hilmar Andersen #4845, f. 14-01-1882, Varteig.
229. ix Anna Elise Andersdatter #4846, f. 08-06-1884, Varteig.
230. x Karl Edvin Andersen Ørka #4847, f. 17-10-1886, Varteig, d. 01-03-1887, Varteig.
231. xi Karoline Emelie Andersdatter #4848, f. 10-06-1888, Varteig.
+ 232. xii Arnt Andersen #5336 f. 00-00-1877.

86. Johan Jensen Kultorp #4413, f. 05-12-1844, Strømnes, stilling: Gårdbruker, lensearbeider, d. 06-12-1917, Kultorp, Varteig.

Kjøpte Lunde omkring 1900. Alle barna er født på Kultorp, i den gamle røde stua. Står også som eier av gnr. 3, bnr. 2 Kultorp i 1887 og 1903. Han gift Ellen Karoline Jensdatter Ørka #4837, 09-08-1872, i Varteig, f. 19-10-1853, Varteig, (datter av Jens Johansen Ørka #4835 og Anne Simensdatter Moene #4406) d. 09-07-1930, Varteig.

Barn:

233. i Johannes Johansen #4849, f. 19-10-1872, Kultorp, Varteig.
+ 234. ii Julius Johansen #979 f. 00-00-1875.
235. iii Arne Johansen Kultorp #4851, f. 1877, Kultorp, Varteig, stilling: Lensearbeider.
236. iv Marie Johansdatter #4852, f. 1881, Kultorp, Varteig. barnløs.
237. v Ludvig Johansen Kultorp #4853, f. 07-06-1883, Varteig.
238. vi Emma Johansdatter #4854. Døde ung.
+ 239. vii Emma Sofie #4855 f. 09-08-1890.
240. viii Agnes Johansdatter #4856, f. 12-04-1893, Varteig.

87. Anne Jensdatter Kindalen #4414, f. 17-08-1847, 05-09-1847. Bodde på Kinndalen i 1865. Døde ung.

Barn:

241. i Borghild #4857. Da hennes mor døde kom hun til sin tante Grete Marie i Fredrikstad, men var vist også en tid hos morfaren på Kindalen.

98. Marte Eriksdatter #5375, f. 24-04-1855, 13-05-1855.

Bodde i 1900 på Kultorp (gnr 3 bnr 3 og 4), hun var husbestyrer og ugift. Hun ble eier av Kultorp.

Barn:

242. i Emilie Olsen #5739, f. 09-08-1881. Den 4.5.1931 (tingl.5.6.31) skøter Inger Gundersen gnr. 3, bnr. 3 og 4 samt gnr. 4, bnr.16 av skyld 1,92 til frk. Emilie Olsen. I 1937 forpakter hun bort gården til sin fetter Ole Eriksen Kultorp. Ved folketellingen 1900 er hun oppgitt å være budeie hos Kristian Larsen og ugift. Hennes mor var "husbestyrer".

104. Ludvig (Edvard) Eriksen #5381, f. 00-00-1871, d. 00-00-1936.

Han het Ludvig ved folketellingen 1875 og Edvard ved tell. 1900. I 1900 var han bosatt på Kultorp (gnr 3 bnr 4) sammen med foreldrene, og var tømmerfløter Han ble påkjørt av bil i 1936 og drept. Han gift Olava Olsdatter Plommen #5383, f. 00-00-1870, Kolstadhytten.

Barn:

+ 243. i Ole Eriksen #5384 f. 26-07-1903.
244. ii Margit Eriksen #5385. se "Inga" 1996.

108. Johan Arnt Erichsen #1283, f. 26-07-1883, stilling: Gårdbruker/ Lensearbeider, d. 06-02-1934.

Han gift Inga Anette Haslien #1286, 02-05-1914, f. 02-03-1890, d. 22-05-1947.

Barn:

245. i Borghild Sofie Eriksen Halvorsrød #1287, f. 21-06-1915. Hun gift Johannes Jelsnes #1290, 22-08-1937.
+ 246. ii Mina Eriksen #1288 f. 27-11-1917.
+ 247. iii Randi Solveig Eriksen #1289 f. 25-06-1920.

111. Julie Bolethe Jensdatter #4836, (Se ekteskap til nummer 85.)

112. Ellen Karoline Jensdatter Ørka #4837, (Se ekteskap til nummer 86.)

113. Regine Sophie Mathisdatter #2231, f. 16-04-1836, Tune, 29-05-1836, Tune Krk., d. 12-08-1915, Kallasten, Tune.

Hun gift Hans Eriksen Kallasten #2237, 29-08-1862, i Tune Krk., f. 29-09-1829, Kallasten, Tune, 11-10-1829, Tune Krk. overtok (før 1875) Langmark (bnr.2) av broren mathis Eriksen. Flyttet i 1891 tilbake til Kallasten (Søristua).

Barn:

+ 248. i Ole Petter #2238 f. 29-01-1862.
+ 249. ii Richard Hansen #2239 f. 11-07-1863.
+ 250. iii Edvard #2240 f. 26-06-1865.
+ 251. iv Anton #2241 f. 08-10-1867.
252. v Lovise Marie Hansdatter #2242, f. 00-06-1871, d. 05-11-1874.
253. vi Elise Marie Hansdatter #2243, f. 09-08-1875.
+ 254. vii Augusta Marie #2244 f. 25-06-1877.
+ 255. viii Hans Sigvart #2245 f. ca. 1879.

114. Anders Mathisen #2232, f. 31-05-1837, Jelsnes, Tune, 16-07-1837, Tune Krk. Partner Oline Christiansdatter Lunde #2463.

Barn:

256. i Richard Emil #2464, f. 28-03-1866, Lunde, Varteig. født utenfor ekteskapet Døpt i Varteig: " foreldre Pige Oline Christensdatter Lunde og opgiven Barnefader Ungkarl Gaardsndsøn Anders Mathisen aaserød i Tune.

115. Grethe Andrine Mathisdatter #2233, f. 07-04-1839, Jelsnes, Tune, 26-05-1839, Tune Krk., d. 01-01-1937.

Hun gift Anders Mathisen Hasleødegaard #2465, 14-06-1861, i Tune Krk., f. 07-06-1836, Hasleødegaard, Varteig, d. 15-11-1907.

Barn:

+ 257. i Alexander Andersen #2466 f. 22-05-1861.
258. ii Lovise Marie Andersdatter #2467, f. 20-12-1864, Varteig. bodde i Hobøl. Ingen barn. Hun gift Andreas Gran #2481, stilling: Gårdsarbeider.
+ 259. iii Edvard Andersen #2468 f. 03-08-1867.
260. iv Anton Andersen #2469, f. 1870. født tvilling, døde 1 uke gammel.
261. v (sønn) Andersen #2470, f. 1870. udøpt guttebarn, døde 1 dag gammel (tvilling).
+ 262. vi Anton #2471 f. 21-03-1871.
263. vii Mattis Andersen #2472, f. 24-03-1874, Varteig, d. 13-01-1898. fiolinist.
+ 264. viii Nora Marie #2473 f. 02-03-1877.

118. Rikard Mathisen #2236, f. 27-04-1860, Åserød, Tune.

Han gift Helene Korneliussen Sagdalen #2520, f. 1865, Varteig.

Barn:

265. i Ingeborg Rikardsdatter #2521, f. 1896, Varteig.
+ 266. ii Marius Rikardsen #2522 f. 13-03-1900.

121. Andrine Jensdatter Jelsnes/Hovden #2527, f. 02-10-1843, Jelsnes, Tune.

Var i 1875 og 1900 enke på Hovden. eide Hovden nordre (gnr.11, bnr.7 i Tune) I 1894 solgte hun gården til sønnen Anders. Det var imidlertid hun som bebodde gården. Hun gift Johan Andreassen Hovden #2535, 15-07-1864, i Tune, f. 1842, d. 25-10-1872, Hovden, Tune.

Barn:

267. i Karoline Marie Johansdatter Hovden #2536, f. 08-10-1864, Jelsnes, Tune. hjemmedøpt av Johanne Larsdatter Plommen. Bekreftet dåpen 30/10-1864 i Tune kirke. Bodde hos sin mor(enke), søsken og mors sster på Hovden i 1875.
268. ii Augusta Johansdatter Hovden #2537, f. 28-08-1868, Hovden, Tune, 04-10-1868, Tune Krk. bodde 1875 hos familien på Hovden.
269. iii Anders Johansen Hovden #2538, f. 27-04-1871, Hovden, Tune, d. før 1916. kjøpte i 1894 Hovden (nordre gnr.11, bnr.7. i Tune) av sin mor. Han bodde ikke på bruket i 1890, men det gjorde derimot moren. I 1903 solgte Anders strand rettighetene til Sanne og Solli Brug. I 1916 solgte arvingene etter Anders bruket. (til Anton E. Kokkim).

124. Anders Jensen #2530, f. 03-05-1849, Jelsnes, Tune.

Han gift Karoline Sofie Olsdatter Alvim #2540, 22-11-1875, i Tune.

Barn:

270. i Johan Olaf Andersen #2541, f. 02-05-1876, Alvim østre.
271. ii Bertha Annette Andersen #2542, f. 11-11-1877, Alvim østre.
272. iii August Andersen #2543, f. ca.1880. 273. iv Anna Andersen #2544, f. ca.1883.
274. v Jenny Marie Andersen #2545, f. ca. 1885.

125. Olaves Jensen #2531, f. 31-08-1850, Jelsnes, Tune.

Han gift Anne Oline Helgesdatter alvim #2546, 28-04-1876, i Tune Krk.

Barn:

275. i Anna Marie Olavesen #2547, f. 09-09-1877, Tune.
276. ii Hans Hjalmar Olavesen #2548, f. ca. 1880, Berg.
277. iii Jens Olavesen #2549, f. ca. 1882, Jelsnes-Ødegaard.
278. iv Nikoline Anethe Olavesen #2550, f. ca. 1885, Jelsnes-Ødegaard.
279. v Johan Oskar Olavesen #2551, f. ca. 1888, Jelsnes-Ødegaard.
280. vi Karl Alfred Olavesen #2552, f. ca. 1890, Jelsnes-Ødegaard.

126. Nancy Regine Jensdatter #2264, f. 27-02-1852, Jelsnes.

Konfirmert 27-09-1868 i Tune. anmerkning: " Maadelig kundskaper. Smaa Evner. yderst forsømt opdragelse". Bodde i 1875 hos sin søster Andrine på Hovden i tune. Var 1891 tjenestepike på Tomte, Varteig.

Partner Ole Mathias Alexandersen #2263, f. 01-08-1851, Sarpsborg, (sønn av Alexander Eriksen Hasle #2272 og Anne Maria Mathisdatter Jelsnes #2273) 26-10-1851, Tune Krk., d. 00-00-1923. Født utenfor ekteskapet. Bodde i 1875 på Lande (sammen med moren og hennes ektemann). Var i 1875 "tilreisende hos sin mor på Kjennshaugen. (sønn av Alexander Eriksen) Ugift, sagmester, bosted Fredrikstad." Sagarbeider og bryggeriarbeider. Hadde langt, hvitt snippsjegg. var i 1891 huseier på Lande (gnr. 62, bnr.1 i Tune).

Barn:

281. i Anton Olsen #2265, f. 03-11-1870, Sarpsborg, d. 14-04-1876, Myra, Tune. født utenfor ekteskapet. Bodde i 1875 hos besteforeldrene på Myra u/Tune prestegaard. Død av lungebetennelse.

129. Maren Nikoline Jensdatter #2534, f. 23-07-1858, Jelsnes, Tune.

Hun gift Anton Vilhelmsen #2553, f. ca. 1857, Tune.

Barn:

282. i Johan Emil Antonsen #2554, f. ca. 1880.
283. ii Anna Helene Antonsen #2555, f. ca. 1882.
284. iii Vilhelmine Antonsen #2556, f. ca.1888.
285. iv Albert Marensius Antonsen #2557, f. 1890.

131. Alexander Pedersen Jelsnes #2560, f. 30-09-1841, Jelsnes, Tune.

Han gift Marthe Pedersdatter Grythe/Jelsnes #2566, 29-09-1865, i Varteig, f. ca. 1843, Varteig, d. ca.1930, Sanne Herregård, Tune. Døde hos sønnen P.A.Næss.

Barn:

+ 286. i Peder Alexandersen #2567 f. 19-10-1865.
+ 287. ii Sigvart Anton Alexandersen #2568 f. 24-12-1866.
288. iii Peder Alexandersen #2569, f. 23-11-1870, Jelsnes, Tune, d. 20-06-1876, Jelsnes, Tune.
289. iv Anna Marie Alexanderdatter Jelsnes #2570, f. ca. 1887, Jelsnes, Tune.

132. Andrine Pedersdatter Jelsnes #2561, f. 29-10-1843, Jelsnes, d. 03-04-1873, Jelsnes, Tune.

Hun gift Peter Petersen #2625, 23-10-1863, i Tune Krk., f. 31-10-1840, Varteig. Bodde i 1865 på Sulusnes i Varteig. I 1875 og 1891 på Jelsnes i Tune. Bodde i 1900 på Tømmerholt (gnr.51, bnr.1 i Tune).

Barn:

290. i Anne Helene Petersdatter #2626, f. ca.1867, d. 02-05-1875, Jelsnes, Tune.
291. ii Ole Petersen Jelsnes #2627, f. 04-09-1868, Jelsnes, Tune. bodde 1875 hos faren på Jelsnes.

133. Siri Maria Pedersdatter Lunde/Grythe #2562, f. 22-01-1846, Jelsnes, nordre.

Hun gift (1) Gunder Sandersen Lunde #2628, 11-12-1863, i Tune, f. 21-03-1841, Lunde, Varteig, d. 20-02-1869. druknet ved en ulykkeshendelse, liket ikke funnet.

Barn:

292. i Sigvart Anton Gundersen #2629, f. 24-06-1864, Jelsnes, Tune, d. 26-12-1864, Jelsnes, Tune.
293. ii Sigvart Anton Gundersen #2630, f. 28-11-1865, Jelsnes, Tune.
294. iii Marie Sofie Gundersdatter #2631, f. 21-01-1868, Tune, d. før 1875. nevnes ikke i folketelling 1875.

Hun gift (2) Johannes Hansen Grythe #2632, 22-09-1876, i Varteig.

Barn:

295. iv Inger Johannesdatter Grythe #2633, f. 01-11-1876, Varteig.

135. Caleb Pedersen Langmark #2565, f. 13-01-1859, Jelsnes, Tune. født utenfor ekteskapet.

Faren døde da han var bare 14 mnd. gammel. Vokste opp hos moren på Langmark av Jelsnes. konfirmert 5/10-1873 i Tune. Han var morens eneste arving i 1884. Solgte gårdsbruket Langmark (gnr.6, bnr. 6). Dette har siden ligget under søndre Jelsnes.

Han gift Anette Larsen #2634.

Barn:

296. i Margit Langmark #2635, f. 13-11-1904. Konfirmert 20/9-1918 i Tune "Foreldre: Enkemann, landarbeider Kaleb Pedersen og sypike Anette Larsen".

138. Annette Andreasdatter #2639, f. 22-03-1846, Huken, 19-04-1846, Tune Krk.

Hun gift Laurits Olsen Skofterød #2644, 30-12-1846, f. ca.1850, Skofterød, Skjeberg. sagmester på Hafslund 1880 og skomaker 1875. Bodde under folketellingen 1875 på Hukelund under Hafslund.

Barn:

297. i Johan Oskar Lauritsen Skjeggeby #2645, f. 14-03-1871, Skjeggeby, Tune, 30-04-1871, Tune. bodde i 1875 på Hukelund.
298. ii August mariensius Lauritsen Skjeggeby #2646, f. 23-02-1873, Skjeggeby, Tune, 14-04-1873, Tune.
299. iii Karl Normann Lauritsen #2647, f. 31-08-1875, Huken,, 24-10-1975, Tune, d. 02-03-1877, Huken. døde av skalagenfeber.

141. Johan Ludvig Johansen #2642, f. 26-12-1854, Skjeggeby, 21-01-1855, Tune Krk.

Overtok i 1897 Helgeby (gnr.95, bnr.4 i Tune) etter sin far. Han gift Oline Andreasdatter #2649, f. ca.1866.

Barn:

300. i Annie Johansen Helgby #2650, f. ca.1900.
+ 301. ii Andreas Johansen #2651 f. 08-06-1903.
302. iii Nancy Johansen Helgeby #2652, f. ca.1905.

145. Andrine Samuelsdatter #968, f. 17-09-1845, Lunde, Varteig, 12-10-1845, Varteig Krk., d. 23-04-1912, Amdal, Tune.

Hun gift Erik Gulbrandsen #967, 07-09-1866, i Tune Krk., f. 02-01-1843, Lunde, Varteig, (sønn av Gulbrand Mathiesen #984 og Rebekka Eriksdatter #985) 15-01-1843, Varteig Krk., d. 06-09-1912, Amdal, Tune. Skomaker og lensearbeider.

Barn:

303. i Andrine Eriksdatter #1322, f. 19-11-1865, Blakkestad, Tune, d. 25-12-1865, Blakkestad, Tune.
+ 304. ii Georg #970 f. 12-12-1866.
305. iii Simen Eriksen #971, f. 12-12-1868, Blakkstad, Tune, 10-01-1869, Tune.
306. iv Anders Eriksen #972, f. 19-02-1871, Tune.
307. v Inger Marie Eriksdatter #973, f. 17-02-1873, Tune.
+ 308. vi Julius #974 f. 22-02-1874.
+ 309. vii Inger Marie #969 f. 12-12-1875.
+ 310. viii Sigvard #975 f. 28-10-1877.
+ 311. ix Kristian #976 f. 15-11-1881.
312. x Ragna Eriksdatter #977, f. 30-10-1883, Tune.
+ 313. xi Anna Elise #145 f. 30-10-1883.
314. xii Johan Eriksen #978, f. 14-08-1888, Tune, d. 19-12-1968, Skiptvedt. overtok i 1913 Amdal for kr. 2500,- etter faren. Solgte igjen i 1915 for kr. 3.700,-. Overtok i 1922 Glende (gnr.14, bnr.9 i Skiptvedt etter sviger faren. Han gift Anna Johansen Glende #2757, f. 1891, Skiptvedt.

147. Anders Samuelsen Lunde #2664, f. 03-04-1851, Lunde, Varteig, d. før 1901.

Han gift Anne Jensdatter Strømnes #2758, 04-02-1876, i Tune Krk., f. 1854, Varteig.

Barn:

315. i Helga Marie Blakkestad #2759, f. 02-04-1876, Blakkestad, Tune, 14-05-1876, Tune Krk. døde tidlig. (en halvsøster fikk senere samme navn.)
+ 316. ii Hilmar #2760 f. 11-03-1887.
+ 317. iii Kristian #2761 f. 05-04-1890.
+ 318. iv Sigurd Andersen #2762.
+ 319. v Johannes #2763.
+ 320. vi Olaf #2764.
321. vii Anders Blakkestad #2765, d. 24-07-1963. ingen livsarvinger. Skiftet avsluttet 12/4/1964.

151. Johan Peter Samuelsen #2668, f. 28-07-1863, Lunde, Varteig, 23-08-1863, Varteig, d. 07-02-1915, Blakkestad, Tune.

Han gift (1) Gina Augusta Andersdatter Sulusnes #2873, f. 10-12-1867, Sulusnes, d. før 1900.

Barn:

322. i Gerda Marie Blakkestad #2874, f. 1891. var i mange år bestyrer for Tune Gamlehjem,(Tuneheimen) Ugift.
+ 323. ii Selma Anette #2875 f. 1895.

Han gift (2) Johanne Dorthea Botten #2876, f. 1880, Rakkestad, d. 1953. kom fra Rustad, Rakkestad. Solgte i 1941 Blakkestad søndre til Sverre Berggren.

Barn:

+ 324. iii Marthe Sofie #2877 f. 1903.
+ 325. iv Ingeborg Kristine #2878 f. 1906.
+ 326. v Astrid Lovise #2879 f. 1909.
+ 327. vi Rakel #2880 f. 1911.
+ 328. vii Haakon #2881 f. 01-04-1913.

152. Maren Thorine Samuelsdatter #2669, f. 22-06-1867, Blakkestad, Tune, 28-07-1867, Tune.

Hun gift Ole Juliusen Furuholmen Svartedal #2921, før 1891, f. 1858, Varteig.

Barn:

329. i Anna Olsdatter Svartedal #2922, f. ca.1888. Hun gift Oskar Rognerød #2931.
330. ii Selma Johanne Olsdatter #2923, f. 00-09-1890. Hun gift Hjalmar Lustad #2932.
331. iii Magna Olsdatter Svartedal #2924. Hun gift Jens Borgen #2933.
+ 332. iv Lagerte Olsdatter #2925.
333. v Hjalmar Olsen Svartedal #2926.
334. vi Olga Olsdatter Svartedal #2927. Hun gift J. Espenes #2939
335. vii Johan Olsen Svartedal #2928. Han gift Aslaug Vold #2940.
336. viii Oskar Olsen Svartedal #2929. Han gift Othilie N. Frorudneset #2941.
337. ix Signe Olsdatter Svartedal #2930. Hun gift Thorleif Morthaugen #2942.

153. Oline Maria Andersdatter Yven #6210, f. 28-02-1859, Yven.

Hun gift Johan Kristian Nilsen #6211.

Barn:

338. i Karla Agnete Johansen #6212, f. 25-04-1883, Nøkleby, Glemmen.
339. ii Aksel Edvin Johansen #6213, f. 19-02-1885, Bjølstad, Glemmen.

154. Anette Andersdatter Yven #6214, f. 20-04-1861, Yven, Tune, d. 04-07-1937, Kjølberg i Borge, Gravlagt: 10-07-1937, Borge Kirke.

Hun gift Fredrik Johansen #6215, 29-03-1880, i Tune Kirke, f. 15-09-1850, Brobacka, Dalsland, Sverige, d. 29-07-1931, Kjølberg, Borge.

Barn:

340. i NN. Fredriksen #6262.
+ 341. ii Johan Arnt #6263 f. 24-11-1880.
342. iii Anne Marie Fredriksen #6265, f. 30-03-1884, Nøkleby, Glemmen.
343. iv Ragna Otilie Fredriksen #6266, f. 08-02-1886, Lisleby, Glemmen, d. 27-05-1918, Kjølbergskogen, Kjølberg,Borge, Gravlagt: 30-05-1918, Kjølberg, Borge. Hun gift Johan Antonsen Delås #6267, 24-09-1905, i Borge Kirke.
344. v Gustav Adolf Fredriksen #6268, f. 22-01-1888, Kjølberg, Borge, d. 1939, USA. Han gift Helga Josefine Olsen #6269, f. 23-10-1886.
345. vi Ole Kristian Fredriksen #6270, f. 07-10-1890, Kjølberg, Borge, d. før 1931.
346. vii Arthus Fredrik Fredriksen #6271, f. 20-11-1892, Kjølberg, Borge, d. 26-05-1893, Kjølberg, Borge. I Kirkeboken for Borge kirke står han oppført med følgende faddere.: Barnets foreldre. Pige Julie Andersen. Fredrikstad. Sagarbeider Johs. Olsen, do. Oscar Hansen, Kjølberg.
347. viii Arthur Fredriksen #6272, f. 04-10-1897, Kjølberg, Borge, d. 16-04-1968, Oslo, Gravlagt: 21-04-1968, Borge Kirke. Han var møbbelsnekker. Han gift Anna Oline Gundersen #6273, 18-03-1917, i Borge Kirke, f. 08-08-1895, Sorgenfri, Østsiden, Fredrikstad, d. 09-06-1974, Oslo, Gravlagt: 15-06-1974, Borge Kirke.
348. ix Klaus Fredriksen #6274, f. 07-01-1900, Kjølberg, Borge, d. 08-08-1974, Rodeløkka, Oslo, Gravlagt: 14-08-1974, Østre Krematorium, Oslo. Faddere ved dåpen i Borge Kirke Søndag 11 Februar 1900 : Sagarbeider Jens Olsen, Somand Johan Fredriksen, Axel Mathiesen Nøkleby, Pige Magna Mathiesen Lisleby Barnets Moder Han var butikksjef. Han gift Lisa Stenberg #6275.

157. Julie Andersdatter Yven #6219, f. 05-01-1869, Yven, Tune.

Julie var fadder for flere av søsteren Anettes barn, og gjennom dette kan vi få et innblikk i Julies liv. Først søndag 12 Februar 1888. Gustav Adolf Fredriksen blir døpt i Glemmen kirke. Julie bodde hjemme hos foreldrene på Yven.på Yven i Tune. Neste dåp foregår søndag 2 November 1890 i Borge kirke. Ole Kristian Fredriksen blir døpt, og Julie var Tjenestepige i Østre Fredrikstad. Neste spor etter Julie Arthur Frederik's dåp i Borge kirke, Søndag 29 Januar 1893. Arthur Frederik som bare ble seks måneder gammel. Julie bor i Fredrikstad. Julies bror Ole får tvillinger. Julie blir fadder for Edith Abigael 6 februar 1896 i Tune kirke. Hun har fremdeles bopel i Fredrikstad. Julie er 27 år gammel og er ikke gift.

Hun gift Johan A. Omberg #6220, f. 1872, Yven, Tune.

Barn:

349. i Anitta Omberg #6221, f. 09-05-1900, Byens marker, Fredrikstad.

160. Ole Andersen #4803, f. 15-10-1849, Varteig, stilling: lensearbeider, stenhugger, d. 31-07-1891, Glemmen.

Han gift Hellene Johannesdatter #4858, 04-07-1884, i Skjeberg, f. 05-07-1858, Tune, d. 27-09-1950, Hafslund.

Barn:

350. i Karen Marie Andersen #4859, f. 08-06-1884, Skjeberg, stilling: Husholderske, d. 13-01-1972, Hafslund. Var ugift og barnløs.
351. ii Anna Josefine Andersen #4860, f. 15-11-1886, Glemmen. Døde som ung, ugift og barnløs.
352. iii Harald Oskar Andersen #4861, f. 04-06-1889, Glemmen. Døde som barn.

161. Karen Juliane Andersdatter #4804, f. 25-08-1851, Varteig, d. 17-09-1918, Trondheim, Gravlagt: Tilfredshet kirkegård, Tr.heim.

Hun gift Ellef Estensen Nordtømme #4862, 30-08-1889, i Mariakirken, Bergen, f. 1851, Horg, Sør-Trøndelag, stilling: Dampskipskokk, d. 07.04.1918, Trondheim, Gravlagt: Tilfredshet kirkegård, Tr.heim. Konfirmert 1864, Støren. Restauratør. Kjøpte Håndverkeren i Trondheim og drev restaurant der.

Barn:

353. i Emilie Mathilde Nordtømme #4863, f. 05-12-1888, Bergen, Mariakirken, Bergen, stilling: Selvst. næringsdrivende, d. 04.07.1969, Trondheim, Gravlagt: Tilfredshet kirkegård, Trondheim. Rentenist, samt medeier i en utstyrforretning.
354. ii Sverre Monrad Nordtømme #4864, f. 08-09-1890, Bergen, Mariakirken, Bergen, d. ca. 1894, Bergen. Døde 3-4 år gammel.
355. iii Karl Eilif Andreas Nordtømme #4865, f. 20-07-1894, Bergen, Mariakirken, Bergen, d. 28-05-1943, Trondheim, Gravlagt: Tilfredshet kirkegård, Trondheim.

163. Anna Magdalena Andersdatter #4806, f. 24-04-1855, Varteig, d. 24-10-1931, Sarpsborg. Drev spisested og logi.

Hun gift (1) Martin Matiassen #4998, stilling: Gårdbruker.

Barn:

356. i Olava Matilde Martinsen #4999, f. 28-12-1881, Varteig, stilling: Tjenestepike. Ugift og barnløs.

Hun gift (2) Otto Jensen #5000, f. Alvim, stilling: Lensearbeider.

Barn:

357. ii Magna Oliva Jensen #5001, f. 24-04-1888, Sarpsborg, stilling: Typograf, d. 19-07-1973, Sarpsborg. var barnløs og ugift.

164. Maria Andersdatter #4807, f. 05-03-1857, Varteig.

Hun gift Hans Petter Hansen #5002, f. Krosbybråthen, Os, Rakkestad.

Barn:

358. i Anna Otilie Hansdatter #5003, f. 20-10-1880, Varteig, d. 04-03-1882, Bergerud, Varteig.

165. Johannes Andersen #4808, f. 01-04-1859, Varteig, stilling: Meieribestyrer, d. 15-03-1943, Sarpsborg.

Drev entid Ise Meieri. Fikk senere arbeid som smører på Borregaard.
Han gift Hanne Lovise Arnesdatter #5004, 21-07-1890, i Glemmen, f. 09-04-1865, Borge.

Barn:

359. i Sigrid Antonie Johannesdatter #5005, f. 20-08-1890.
360. ii Lydia Johannesdatter #5006, f. 01-08-1892, Skjeberg, stilling: Servitør, d. 07-03-1936, Sarpsborg. Arbeidet i spisesalen ved et høyfjellshotell. Brukte navnet Fuglesang. Var ugift og barnløs.
361. iii Henry Johannessen #5007, f. 31-03-1894.
362. iv Thorbjørn Johannessen #5008, f. 22-11-1896.
363. v Arne Johanesen #5009, f. 16-11-1901, Sarpsborg, stilling: Tapetserer, d. 01-11-1976, Sarpsborg. Han gift Rut Thiman #5010, 31-08-1944, i Norrkjøpning, Sverige, f. 04-09-1903, Borås, Sverige, stilling: Hotelleier. Drev hotell i Norrkjøpning, Sverige. Var barnløs.

169. Anna Magdalena Johnsdatter #4559, f. 18-09-1848, stilling: Sykehusøkonom, d. 30-09-1908, Sarpsborg.

Hun gift (1) Christian Olsen #4569, 25-11-1870, i Varteig, f. 14-04-1838, Varteig, (sønn av Ole Larsen Moene/Lunde #4567 og Ingeborg Hansdatter Sætre #4568) d. 24-10-1877, Varteig. Var bosatt på Fossengen under Nordre Berby.

Barn:

364. i Julie Bolette Christiansen #4570, f. 29-12-1870, stilling: Spisevertinne, d. 12-10-1958, Sarpsborg. Bosatt i Sarpsborg, var barnløs. Hun gift Karl Albert Pettersen #5195, 05-11-1902, i Sarpsborg, f. 13-06-1873, Sarpsborg, stilling: Fabrikkarbeider, d. 14-11-1945, Sarpsborg.
365. ii Julius Christiansen #4571, f. 10-02-1873, d. 08-04-1874, Varteig.
+ 366. iii Julius #4572 f. 12-12-1874. + 367. iv Ole #4573 f. 07-03-1877.

Hun gift (2) Andreas Kristiansen #4574, 23-08-1885, i Sarpsborg, f. 1830, stilling: Arbeider. Som enkemann var han bosatt i Pellygården i Sarpsborg.

Barn:

+ 368. v Johan Oskar #4575 f. 23-06-1880.
+ 369. vi Karl August #4576 f. 23-06-1880.

Hun gift (3) Peter Edvard Olsen #4577, f. 1850, Borge, stilling: Tomte- og sagarbeider. reiste til Amerika og slo seg til der. Så vidt vites kom han aldrig tilbake.

Barn:

+ 370. vii Olava Marie #4578 f. 14-12-1885.

193. Ole Peder Bergerud #4682, f. 14-03-1879, d. 05-10-1948, Varteig. var gårdbruker og lensearbeider.

Han var også kirketjener,- 20.des.1918 ble Ole P. Bergerud vestre ansatt som kirketjener og graver. Lønnen var 600 kr. pr år pluss dyrtidstillegg (200 kr. for 1918) og 15 kr. pr. grav.(10 kr. for barnegraver) Fra. 1/1 1920 ble lønnen hevet til 1000 kr.pr.år. (gravesatsene som før) Familien var bosatt på Bergerud i Varteig.
Han gift Anna Hansdatter #4772, 03-11-1916, i Varteig, f. 07-06-1890, Varteig, (datter av Hans Johannesen Smaaberg #3435 og Karen Bolette Eriksdatter #3429) d. 16-01-1974, Varteig.

Barn:

371. i Hans Bergerud #4773, f. 25-07-1917.
372. ii Solveig Oline Bergerud #4774, f. 29-11-1919.
373. iii Øyvind Johannes Bergerud #4775, f. 05-09-1921.
374. iv Aslaug Oline Bergerud #4776, f. 04-11-1925.
375. v Karen Solveig Bergerud #4777, f. 12-08-1930.


9. genrasjon


200. Olaf Holmen #5401, f. 18-12-1893, d. 15-08-1977. Het først Olsen, tok senere navnet Holmen.

Han gift Olga Nilsen Jellestad #5402, 00-00-1916, f. 12-02-1896, Kjennshaugen, (datter av Ole Christian Nielsen Råkil Jellestad #5354 og Elise Fredriksen Curland #5368) d. 06-10-1954.

Barn:

376. i Else Holmen #5860, f. 21-03-1918. Ugift, hjemmeværende. Bosatt på Sagdalen, Skjeberg. Ingen etterkommere.
+ 377. ii Signe #5861 f. 18-01-1920.
+ 378. iii Erik Osvald #5403 f. 09-10-1925.
+ 379. iv Ole #5417 f. 05-02-1931.

211. Gunda Olsen Jellestad #5862, d. 28-01-1978.

Hun gift Bjarne Nordby #5866, f. 13-06-1892, (sønn av Bolette Lovise Halvorsen #5868) d. 25-01-1969.

Barn:

+ 380. i Karin #5867 f. 09-01-1938.

212. Olga Nilsen Jellestad #5402, (Se ekteskap til nummer 200.)

213. Marie Nielsen Jellestad #5408. Bodde på Jellestad.

Hun gift Einar Marensius Engebretsen #5890, f. 15-07-1897, (sønn av Oskar Engebretsen #5888 og Hanna #5889) d. 00-00-1930.

Barn:

+ 381. i Ingrid #5891 f. 05-11-1919.
+ 382. ii Harda #5892 f. 10-03-1922.

215. Marta Nielsen Jellestad #5406, f. 21-04-1902, Lande.

Bodde på Bråthen i Skjeberg. Da mannen døde flyttet Martha til Lundsvei på Borgenhaugen. Hun gift Asbjørn Pettersen #5903, f. 00-00-1899, (sønn av Petter Johansen #5907) stilling: Småbruker. De var bosatt på plassen Bråthen i Skjeberg.

Barn:

+ 383. i Olaf #5904 f. 15-02-1924.
+ 384. ii Arne #5905 f. 02-07-1927.
+ 385. iii Harald #5906 f. 15-07-1938.

216. Hanna Nielsen Jellestad #5863, f. 03-09-1904.

Hun gift Erik Daler #5921, f. 07-11-1903, d. 24-10-1984.

Barn:

+ 386. i Eli #5922 f. 01-02-1928.
387. ii Randi Daler #5923, f. 30-05-1929, Skjeberg. Ugift, ingen etterkommere.
+ 388. iii Willy #5924 f. 28-05-1931.
+ 389. iv Trond #5925 f. 10-06-1942.
390. v Marit Daler #5926, f. 25-02-1951, stilling: Butikkansatt. Bosatt i Skjeberg. Hun gift Jørn Andersen #5941, 23-07-1977, i Hafslund kpl., f. 07-06-1948, (sønn av Åge Andersen #5939 og Oloug #5940) stilling: Ingeniør.

219. Nora Elise Nielsen Jellestad #5865, f. 21-03-1912, d. 30-03-1972.

Hun gift Karl William Andreassen #5942, i Skee, Sverige, f. 27-10-1897, stilling: Montør, d. 04-05-1982.

Barn:

+ 391. i Gerd Elvira #5943 f. 28-11-1937.
+ 392. ii Liv Irene #5944 f. 06-06-1944.
+ 393. iii Bjørg #5945 f. 07-07-1954.

220. Ole Georg Jellestad #5407, f. 09-10-1914, d. 01-11-1999, Sarpsborg, Gravlagt: 07-12-1999, Hafslund kapell.

Ole forsvant fra sitt hjem på kvelden 1.11.99, og var savnet i flere dager. Han ble funnet død i en liten skogsrabb ikke langt fra sitt hjem ca. 27 dager senere.(ved Hafslund Vulk) Det var organisert en større leteaksjon med politi og røde kors. Dette ble konsentrert i området rundt Jellestad. Ole var den siste tiden rammet av aldersdemens. Han gift Ragnhild Svenningsen #5412, f. 22-09-1913, d. 08-02-1982.

Barn:

+ 394. i Reidun #5413 f. 24-08-1943.
+ 395. ii Lise #5414 f. 17-01-1948.

222. Inger Augusta Andersdatter #4839, f. 05-07-1870, Varteig.

Hun gift Markus Eriksen #5337, f. 00-00-1870. Var selveier på Kindalen gnr. 3 bnr.5 i 1900 og arbeidet ved tømmerlensen. 2 av barna flyttet til Odalen.

Barn:

396. i Edvin Markusen #5338, f. 00-00-1893.
397. ii Breder Markusen #5339, f. 00-00-1898.
398. iii Anders Markusen #5340, f. 00-00-1900.

224. Bertha Marie Andersdatter #4841, f. 19-12-1874, Varteig.

Var i 1900, bosatt på Ørka.

Barn:

399. i Jenny #5342, f. 00-00-1897, Varteig.
400. ii Dagny #5343, f. 00-00-1899, Varteig.

232. Arnt Andersen Ørka #5336, f. 00-00-1877. Familen bodde på Ørka gnr.13 bnr.2 i 1900.

Han gift Anna Pedersdatter Ørka #5344, f. 00-00-1877.

Barn:

401. i Asbjørn Arntsen #5345, f. 00-00-1898.
402. ii Peder Arntsen #5346, f. 00-00-1900.

234. Julius Johansen Kultorp #979, f. 00-00-1875, Varteig.

Kjøpte 23.6.1904 gnr. 3, bnr.1 Kultorp av Antonius Evensen. I skifte etter faren Johan Jensen 2.2.1918 ble gnr. 3, bnr. 2 Kultorp overdratt til Julius. Han gift Inger Marie Eriksdatter #969, 18-11-1899, i Varteig Krk., f. 12-12-1875, Tune, (datter av Erik Gulbrandsen #967 og Andrine Samuelsdatter #968) d. 21-07-1964, Varteig.

Barn:
+ 403. i Einar #980 f. 18-02-1900.
+ 404. ii Johan Juliussen #2684 f. 12-09-1903.
405. iii Margit Kultorp #2685. Hun gift Ole Skoftebyengen #2698, f. ca. 1900, d. ca. 1992.
+ 406. iv Helga #2686.

239. Emma Sofie Johansdatter #4855, f. 09-08-1890, Varteig, d. 10-11-1986, Varteig.

Hun gift Peder Simensen Lunde Stenklev #5516, 20-03-1915, i Varteig, f. 05-04-1888, d. 06-11-1965, Varteig.

Barn:

407. i Isak Lunde #5517, f. 29-02-1916.
408. ii Elna Karoline Lunde #5518, f. 10-01-1918, Varteig, d. 15-01-1981, Rakkestad.
409. iii Sigrid Johanne Lunde #5519, f. 24-11-1919, Varteig, d. 05-08-1992, Skjeberg.
410. iv Randi Lovise Lunde #5520, f. 09-07-1922, Varteig, d. 27-04-1970, Skiptvedt.
+ 411. v Bjørg Synøve #5521 f. 26-08-1928.
412. vi Kjell Johan Lunde #5522, f. 22-12-1930, Varteig, d. 20-10-1991, Skjeberg.

243. Ole Eriksen Kultorp #5384, f. 26-07-1903, Kultorp, d. 04-05-1968.

Forpaktet først noen år gnr. 3, bnr. 3 og 4, samt gnr.4 bnr. 16 Kinndalen av sin kusine Emilie Olsen. 18.04.1955 ble nevnte eiendommer overdratt til Ole. Han gift Hilda Fredriksen #5386, 00-00-1928, f. 04-08-1905.

Barn:

413. i Inger Johanne Eriksen #5387, f. 00-00-1928.
414. ii Thorbjørn Eriksen #5388, f. 00-00-1929.
415. iii Erik Eriksen Kultorp #5389, f. 00-00-1932.
416. iv Arne Eriksen Kultorp #5390, f. 00-00-1934. Se "Inga" 1996 s. 34.
+ 417. v Gunnar Eriksen #5391 f. 08-06-1944.

246. Mina Eriksen Halvorsrød #1288, f. 27-11-1917.

Hun gift Knut Ursholdt Berg #1291, 01-11-1947, f. 20-10-1902, d. 01-09-1979.

Barn:

+ 418. i Bjørg Synnøve #1292 f. 13-06-1943.
419. ii Egil Berg #1293, f. 28-05-1948. Driver egent transportfirma i Sarpsborg

247. Randi Solveig Eriksen Halvorsrød #1289, f. 25-06-1920.

Hun gift Ole Marius Andreassen #5072, 18-07-1942, i Tune, f. 19-12-1917, Sarpsborg, (sønn av Karl August Andreassen #4576 og Andrine Mathea Olsen #5071). bosatt i Sarpsborg.

Barn:

+ 420. i Gerd #5074 f. 20-11-1944.
+ 421. ii Edgar #5078 f. 27-10-1954.

248. Ole Petter Hansen #2238, f. 29-01-1862. Han gift Ida Jacobsen #2278, f. Sverige.

Barn:

+ 422. i Kristine #2279 f. 17-12-1883.
+ 423. ii Johan Anton #2224 f. 11-04-1885.

249. Richard Hansen Langmark #2239, f. 11-07-1863, d. ca. 1933. overtok Langmark (bnr. 2) i 1911 for kr. 500,-.

Barn:

424. i Hans Kristian Rikardsen #2360, f. 02-07-1889, Rakkestad, d. 00-00-1959, Bærum, Gravlagt: Bryn krk. født utenfor ekteskapet. Jobbet hos Mostad. Ugift.
425. ii (datter) Rikardsdatter #2361. døde tidlig.

Han gift (2) Marie Kristine Henriette Jakobsen #2362, 28-07-1904, i Tune Krk., f. 00-00-1882, Kolstadhytta, Tune, d. 00-00-1974. hennes foreldre var født i Sverige.

Barn:

+ 426. iii Harrald Marensius Hansen #2363 f. 16-05-1906.
+ 427. iv Johan Anker #2364 f. 24-06-1908.
+ 428. v Helga Otilie #2365 f. 26-07-1911.
429. vi Ingrid Hansen #2366, f. 09-06-1913. døde tidlig.
+ 430. vii Ingrid Hansen #2367 f. 04-08-1915.
431. viii Håkon Hansen #2368, f. 29-04-1917, d. 00-00-1919.
+ 432. ix Anna Elise Noomi #2369 f. 17-11-1919.
+ 433. x Ragna #2370 f. 18-09-1921.

250. Edvard Hansen #2240, f. 26-06-1865, d. ca. 1937.

Kom fra Nordby da de kjøpte Skjeggeby (gnr.94, bnr. 5) i 1905. Han gift Elise Augusta Christiansdatter Westgaard #2422, 00-00-1900, f. 05-08-1873, (datter av Christian Christensen Westgaard #3029 og Andrine Dorthe Eriksdatter Hasle #2227).

Barn:

+ 434. i Hartvig #2423 f. 01-10-1900.
435. ii Signe Hansen #2424, f. 1906, d. 1938. ugift.
436. iii Einar Hansen #2425, f. 1908, d. 1946. ugift.
437. iv Erling Hansen #2426, f. 1911. Han gift Linea Olsen #2427, f. 03-03-1914, (datter av Viktor Olsen #3071 og Karen #3072). Ingen barn.

251. Anton Hansen #2241, f. 08-10-1867.

Han gift Wilhelmine Jonassen #2434, f. Dalsland, Sverige.

Barn:

+ 438. i Margit #2435.
+ 439. ii Hartvig #2436.

254. Augusta Marie Hansdatter #2244, f. 25-06-1877.

Hun gift August Kristiansen #2442, f. Herland, Eidsberg.

Barn:

440. i Hans Kristian Andersen Kallasten #2286, f. 08-06-1898, Kallasten, Tune, d. 01-01-1966. Eide bruket Øken (gnr.12, bnr.4 i Tune) Ingen barn. Han gift Ingrid Johansen #2282, f. 30-03-1912, Onsøy, (datter av Marensius Aarum #2280 og Kristine Olsen #2279).
+ 441. ii Lovise #2443.
442. iii Johan Anker Kristiansen #2444, d. Fredrikstad. ugift.
443. iv Karl Kristiansen #2445.
444. v Annette Kristiansen #2446. Hun gift xx Mørdre #2450, f. Oslo.
445. vi Asbjørn Kristiansen #2447. bor i Fredrikstad.
446. vii Ebba Kristiansen #2448. Hun gift xx Gjermundsen #2451.
447. viii Hjørdis Kristiansen #2449. bor i Fredrikstad.

255. Hans Sigvart Hansen #2245, f. ca. 1879, d. 1928. påkjørt og drept av tog på Opsund. Han gift Marie #2457.

Barn:

448. i Sigurd Hansen #2458. flyttet til Oslo.
449. ii Håkon Hansen #2459. flyttet til Oslo.
450. iii Gerda Hansen #2460. flyttet til Oslo.
451. iv Unni Hansen #2461. flyttet til Oslo.
452. v Randi Hansen #2462. flyttet til Oslo.

257. Alexander Andersen Hasle #2466, f. 22-05-1861, Varteig.

Konfirmert 8/10/1876, flyttet til Torp i Borge, jobbet på Kiers Brug. Han gift Augusta Veel #2476.

Barn:

+ 453. i Mikael #2477 f. ca.1894.
454. ii Håkon Hasle #2478.

259. Edvard Andersen Hasleødegaard #2468, f. 03-08-1867, Varteig.

Han gift Hilda E. Johansen #2482, 1907.

Barn:

455. i Anna Hasleødegaard #2483, f. 1907. bosatt ved Halden.
456. ii Asbjørn Hasleødegaard #2484, f. 1910. Ugift.

262. Anton Andersen #2471, f. 21-03-1871, Varteig.

Han gift Thea Børstad #2485.

Barn:

+ 457. i Johan #2486.
458. ii (sønn) Andersen #2487.

264. Nora Marie Andersdatter #2473, f. 02-03-1877, Varteig, d. 09-04-1959.

Hun gift Martin Pettersen Nordby #2491.

Barn:

+ 459. i Aagot #2492 f. 18-10-1900.
+ 460. ii Peder #2493.
461. iii Magnhild Nordby #2494. døde i barselseng. Ingen barn. Hun gift Karl Hvitsten #2504. bodde i Odda.
462. iv Borghild Nordby #2496, f. 02-10-1904, Tune, stilling: Håndarbeidslærer, d. 20-11-1983, Varteig. ingen barn. Hadde adoptivsønn Birger Kingsrød. Var håndarbeidslærer på Vala- skjold realskole. Hun gift Lorentz Kingsrød #2512, 00-06-1936, i Tune Krk., f. 12-11-1905, Rolvsøy, (sønn av Anton Kingsrød #4294 og Gunda Josefine Svendsdatter #4309) stilling: Rektor, d. 05-03-1986. Rektor ved Valaskjold realskole.
+ 463. v Anbjørg #2495 f. 13-06-1913.
+ 464. vi Nancy Magdalene #2497.

266. Marius Rikardsen Sundås #2522, f. 13-03-1900, Varteig.

Barn:

465. i Rikard Sundås #2523. driver karosseriverkstad i Varteig.

286. Peder Alexandersen Næss #2567, f. 19-10-1865, Varteig, d. 11-02-1929.

Kalte seg P.A.Næss. bodde 1/1-1891 på Brunsby i Varteig, var meieribestyrer og landhandler. Kom til Sanne Herregaard som skogvokter for Sanne og soli Bruk i 1898. Overtok gården i 1926. Var ordfører i Tune.
Han gift Inger Marie Olsen Knatterød/Sanne #2571, f. 02-05-1866, Varteig, d. 27-07-1934.

Barn:

466. i Aagot Næss #2572, f. 13-12-1896, d. 01-08-1973. Hun gift Rolf Strøm #2576.
+ 467. ii Bjørn Orof Alexander #2573 f. 24-07-1899.
+ 468. iii Ruth #2574 f. 07-06-1901.
+ 469. iv Sten #2575 f. 25-09-1903.

287. Sigvart Anton Alexandersen Næss #2568, f. 24-12-1866, Jelsnes, d. 1943, Sarpsborg.

Bodde i 1875 på Jelsnes. Borregaardsarbeider, fikk 9 barn hvorav 5 vokste opp. Bosatt i Borge. Han gift Emma Mathilde Melby #2603, d. 1941.

Barn:

+ 470. i Peder #2604.
+ 471. ii Martha #2605.
+ 472. iii Sigurd #2606.
473. iv Erling Næss #2607, d. ca.1990, Sarpsborg sykehjem. ingen barn. Han gift Gunvor Johansen #2617. fra Hafslundsøy, Tune.
+ 474. v Dagmar Elise #2608 f. 26-01-1910.

301. Andreas Johansen Helgeby #2651, f. 08-06-1903, d. 1948.

Overtok i 1931 Helgeby (gnr.95, bnr.4 i Tune) etter sin far. Han gift Gudrun Bråthen #2653, 1931, f. ca.1907.

Barn:

475. i Berit Sofie Johansen #2654, f. ca. 1932.
+ 476. ii Jim Ludvig #2655 f. ca.1938.

304. Georg Eriksen #970, f. 12-12-1866, Varteig, d. 13-08-1936, Gravlagt: Rolvsøy. Skreddermester på Greåker.

Han gift Hanna Pauline Olsen #1029, f. 05-11-1868, Herland, d. 08-08-1917, Gravlagt: Rolvsøy.

Barn:

477. i Karl Eriksen #2671. var skredder.
478. ii Olga Eriksen #2672. Hun gift xx Hansen #2676.
479. iii Harald Eriksen #2673. var skredder.
480. iv Gudrun Eriksen #2674.
+ 481. v Asbjørn #1323 f. 26-06-1906.
+ 482. vi Solveig #2675 f. 08-03-1910.

308. Julius Eriksen #974, f. 22-02-1874, Tune, d. 14-09-1949, Varteig. Han gift Lovise #1030.

Barn:

+ 483. i Henry #2678.
+ 484. ii Aagot #2679.
485. iii Asta Eriksen #2680. bosatt i Oslo. Hun gift xx. Melby #2683.

309. Inger Marie Eriksdatter #969, (Se ekteskap til nummer 234.)

310. Sigvard Eriksen #975, f. 28-10-1877, Tune, 16-12-1877, Tune Krk., d. 13-11-1959, Tune.

Han gift Anette #1031.

Barn:

486. i Håkon Eriksen #2701. skredder hos Sæther, Sarpsborg.
487. ii Olga Eriksen #2702, d. Sarpsborg.
488. iii Adele Eriksen #2703.
489. iv Sigrunn Eriksen #2704.

311. Kristian Eriksen #976, f. 15-11-1881, Tune, d. 11-08-1961, Tune.

Han gift Bolette Langbraathe #1032, f. 25-04-1886, Svindal, d. 07-10-1939, Minge, Tune.

Barn:

+ 490. i Gunda Eriksen #2705 f. 06-01-1911.
+ 491. ii Astrid Eriksen #112 f. 13-12-1912.
492. iii Margit Eriksen Minge #2706, f. 01-01-1915, Svindal. Hun gift Gudbrand Kristiansen Sætre #2725, 1936, f. 03-01-1906, Tune, d. 14-03-1978. moren døde da han var 10 år. gammel og han vokste opp på Sætre (hos farbroren) Overtok Sætre vestre (gnr.15, bnr. 2 i Tune) i slutten av 1930-årene, etter sin farbror Johan Eilertsen.
+ 493. iv Gulbrand Eriksen #2707 f. 03-05-1917.
+ 494. v Borghild Eriksen #2708 f. 14-08-1920.
495. vi Ole Eriksen #2709, f. 1922, d. 1922. død ca. 8 mnd. gammel.
496. vii Rakel Eriksen Minge #2710, f. 25-07-1924, Minge, Tune. Hun gift Olaf Nordlie #2742.
+ 497. viii Ester Eriksen #2711 f. 30-09-1928.
498. ix Håkon Eriksen Minge #2712, f. 1930, Minge, d. 1930, Minge. døde av influensa. ca. 3 mnd. gammel.

313. Anna Elise Eriksdatter #145, f. 30-10-1883, Tune, ref: 145, d. 14-04-1960, Sarpsborg.

Hun gift Ivar Bergstrøm #146, (sønn av NN Bergstrøm #473 og Ida #474) ref: 146, d. Sarpsborg, Gravlagt: St. Olav Gravlund.

Barn:

499. i Solveig Elise Bergstrøm #148, ref: 148, d. 00-00-1971, Sarpsborg.
+ 500. ii Signe Hjørdis #149 f. 03-02-1906.
+ 501. iii Astrid Judit #66 f. 24-10-1908.
502. iv Sverre Ingvald Bergstrøm #147, f. 20-08-1912, ref: 147, d. 10-06-1991, Oslo, Gravlagt: Sarpsborg.

316. Hilmar Blakkestad #2760, f. 11-03-1887, Sarpsborg, d. før 1964.

Han gift Johanne Konstanse Olsdatter #2766, 20-12-1915, i Tune Krk., f. 10-06-1894, Kristiania, 24-06-189x, Grønland krk., d. 1985.

Barn:

503. i Thorbjørn Blakkestad #2767.
504. ii Anny Blakkestad #2768, d. 1985. Hun gift xx Steffensen #2771.
+ 505. iii Aasmund #2769 f. 27-08-1923.
506. iv Mary Blakkestad #2770. Hun gift xx Imset #2778.

317. Kristian Blakkestad #2761, f. 05-04-1890, d. 16-11-1958.

Han gift Adina Maria Eliassen #2779, f. 05-01-1891, d. 08-05-1962.

Barn:

+ 507. i Arne #2780 f. 26-07-1915.
+ 508. ii Gerd #2781 f. 05-05-1917.
+ 509. iii Gyda #2782 f. 01-10-1919.
+ 510. iv Anne Margrethe #2783 f. 22-07-1925.

318. Sigurd Andersen Blakkestad #2762, d. før 1964.

Drev kafè i Sarpsborg.(der hvor Filadelfia ligger nå) Bodde i en barhytte nær Tunevannet. Hytten var tettet med utrettet plater fra sirupsspann. Levde av å male små bilder han solgte. Han gift Rakel Andersen #2818, f. 27-01-1890.

Barn:

+ 511. i Harry Andersen #2819 f. 06-09-1909.
+ 512. ii Ragnhild Andersen #2820.

319. Johannes Blakkestad #2763, d. før 1964.

Barn:

513. i Fanny Blakkestad #2842. Hun gift XX Eriksen #2844.
+ 514. ii Ivarda #2843.

320. Olaf Blakkestad #2764, d. før 1964, Amerika.

Barn:

515. i Erling Blachstad #2848, f. USA.
516. ii Rachel Blackstad #2849, f. USA. Hun gift xx Ramos #2857, f. Amerika.
517. iii Raymond Blackstad #2850, f. USA.
518. iv Else Blackstad #2851, f. USA. Hun gift xx Pearson #2858, f. Amerika.
519. v Peter Blackstad #2852, f. USA.
520. vi Guri Blackstad #2853, f. USA. Hun gift xx Dobrov #2859, f. USA.
+ 521. vii Olaf #2854.
+ 522. viii Rolf #2855.
+ 523. ix Haakon #2856.

323. Selma Anette Blakkestad #2875, f. 1895, d. 1973.

Hun gift Jens Syversen Maugsten #2882, f. 1890, Tune, d. 1972. brukte Maugsten østre til 1965.

Barn:

+ 524. i John Syver #2883 f. 20-07-1927.
525. ii Åse Johanne Maugsten #2884, f. 13-11-1934. er mongolid, men klarer seg bra, ugift.

324. Marthe Sofie Blakkestad #2877, f. 1903. Hun gift Alf Aamoth #2894, f. 1895.

Barn:

+ 526. i Arne Matheus #2895 f. 1932.

325. Ingeborg Kristine Blakkestad #2878, f. 1906. Hun gift Ole Graarud #2899. kjøpmann fra Rakkestad.

Barn:

527. i Odd Graarud #2900.
528. ii Ingrid Graarud #2901.

326. Astrid Lovise Blakkestad #2879, f. 1909.

Hun gift Johannes Agnalt #2902, 1944, f. 1905. kjøpte 1937 Haugeli (gnr.101, bnr.9 m.fl. i Rolvsøy) gårdbruker.

Barn:

+ 529. i Kjell Sigurd #2903 f. 16-06-1945.
+ 530. ii Unni Johanne #2904 f. 01-05-1948.

327. Rakel Blakkestad #2880, f. 1911. Hun gift Thor Heie #2911. opprinnelig fra Selbak, men faren skaffet seg gård i Sverige før krigen.

Barn:

531. i Liv Heie #2912, f. 11-04-1941. gift og bosatt i England.
532. ii Eva Heie #2913, f. 05-09-1945. tvilling.
533. iii Jan Heie #2914, f. 05-09-1945. tvilling. Bosatt i Strømstad.
534. iv Fanny Heie #2915. bosatt i Grimstad.

328. Haakon Blakkestad #2881, f. 01-04-1913, Tune, d. 21-01-1992, Fredrikstad.

Døde av hjertesvikt. Han gift Mary Hansen #2916, f. 27-05-1921, Greåker.

Barn:

+ 535. i Brith #2917 f. 26-09-1944.

332. Lagerte Olsdatter Svartedal #2925. Hun gift Johan Hermansen #2936.

Barn:

536. i (datter) Hermansen #2937. Hun gift Geir Thorbjørnsen #2938.

341. Johan Arnt Fredriksen #6263, f. 24-11-1880, Nøkleby, Glemmen, d. 1940 - 1950, USA.

Han gift Laura Andrea Olsen #6264.

Barn:

537. i Floyd Theodore Fredrichsen #6260, f. 14-05-1914, Brooklyn, New York, USA, d. 11-02-1995, Sparta, Sussex, New Jersy, USA. 538. ii Cleve Fredrichsen #6261, f. 1916, New York, USA.

366. Julius Olsen #4572, f. 12-12-1874, Varteig, stilling: Konditor, d. 00-00-1940, Østerås, Oslo.

Han gift Matilde Elise Katrine Meyer Olsen #5196, 21-10-1899, i Korskirken, Bergen, f. 19-02-1881, Bergen, d. 00-00-1972, Østerås, Oslo.

Barn:

539. i Lilly Margrethe Olsen #5197, f. 18-04-1902. Hun gift Thorleif Lund #5199, f. 19-03-1900, Halden, stilling: Drev agentur. Var bosatt i Oslo.
540. ii Thorleif Normann Olsen #5198, f. 24-02-1908, stilling: Selvst. næringsdrivende, d. 00-07-1985, Oslo, Gravlagt: Vestre gravlund, Oslo. Drev med import og salg. Han gift Marit Hanna Olsen By #5200, 01-08-1937, i Frogner krk. Oslo, f. 25-04-1914, Oslo, stilling: Husmor.

367. Ole Christiansen #4573, f. 07-03-1877, Varteig, stilling: Maskinist/sagbruker, d. 07-09-1908, Sarpsborg.

Arbeidet ved Glengshølen dampsag. Der var han fagforeningens fremste talsmann og var ellers medlem av bystyret og formannskap, innvalgt på Arbeiderpartiets liste. Han døde midt under en arbeidskonflikt, der arbeiderne kjempet for rett til å organisere seg. Begravelsen ble kostet av S.borg Arbeiderparti som erkjennelse for hans arbeide på det politiske og faglige plan. Mandag 7/9/1908 gikk arbeiderne i demostrasjonstog. Toget gikk da forbi hans hjem med senket fane. (se forøvrig:"Gjennom samhold til bedre kår" v/M.Efterdal og H. Hansen).
Han gift Sofie Johanne Teodorsdatter #4581, 26-12-1897, i Sarpsborg, f. 02-04-1878, Finnland, (datter av Theodor Pedersen #4579 og Grete Martinsdatter #4580) stilling: Vaskeribestyrer, d. 1962, Sarpsborg. konfirmert i Glemmen, 24/4/1892.

Barn:

+ 541. i Kristiansen, Kristian Trygve #4582 f. 19-05-1898.
+ 542. ii Gerda Margrethe #4583 f. 19-10-1901.
543. iii Olga Signora Kristiansen #4584, f. 16-05-1903, Sarpsborg, d. 21-10-1981, Sarpsborg. ingen barn. Hun gift Alf Magnus Nilsen #5022, 30-03-1931, i Sarpsborg, f. 15-05-1902, Sarpsborg, (sønn av Karl Nilsen #5020 og Marie #5021) stilling: Forretningsdrivende.
+ 544. iv Theodor Osvald #4585 f. 28-05-1906.

368. Johan Oskar Andreassen #4575, f. 23-06-1880.

Han gift Annette Marie Olsdatter #5031, 03-12-1904, i Sarpsborg, f. 26-07-1882, Borge, (datter av Ole Nilsen #5029 og Caroline Olsdatter #5030) d. 20-06-1943, Sarpsborg.

Barn:

545. i Asbjørn Oluf Andreassen #5032, f. 25-05-1905, Sarpsborg, stilling: Mekaniker, d. 20-01-1985, Sarpsborg.
546. ii Margit Karoline Andreassen #5033, f. 05-07-1907, Sarpsborg, d. 07-01-1980, Sarpsborg. var "tante" på et barnehjem, hadde ingen egne barn. Hun gift Karl Lorang Nilsen #5039, 1935, i Sarpsborg, f. 08-05-1902, Sarpsborg, (sønn av Oskar Nilsen #5037 og Anna #5038) d. 20-12-1950, Sarpsborg. Disponent i firma "Asbjørnsen Bygg og Rør".
+ 547. iii Olga Margrete #5034 f. 26-02-1910.
+ 548. iv Esther Anette #5035 f. 26-12-1912.
549. v Oskar Andreassen #5036, f. 18-08-1921, Sarpsborg. bosatt i Sarpsborg. Fabrikkeier, ugift og ingen barn.

369. Karl August Andreassen #4576, f. 23-06-1880, Sarpsborg, stilling: tømmerarbeider, d. 29-04-1962, Sarpsborg.

Var aktiv innenfor arbeiderbevegelsen gjennom mange år, i likhet med sine brødre. Han har også vært medlem av bystyret.
Han gift Andrine Mathea Olsen #5071, 08-07-1917, i Tune, f. 03-04-1881, Tune, (datter av Ole Julius Pedersen #5069 og Eleonora Pedersdatter #5070).

Barn:

+ 550. i Ole Marius #5072 f. 19-12-1917.

370. Olava Marie Olsen #4578, f. 14-12-1885, d. 1960, Gravlagt: 05-08-1960, Sarpsborg.

Drev fiskematforretning. Det hente at hun praktiserte noe av det hun hadde lært av sin mor under oppveksten på Sarpsborg sykehus. Bl.a. satte hun igler på folk i den hensikt å regulere blodtrykket.
Hun gift Jakob Johannessen #5084, 04-11-1905, i Sarpsborg, f. 07-12-1882, Tune, (sønn av Edvard Johannessen #5082 og Karoline Dortea Karoliusdatter #5083) d. 03-01-1971, Sarpsborg. var politi ved Borregaard.

Barn:

+ 551. i Astrid #5085 f. 19-12-1905.
552. ii Erling Johansen #5086, f. 14-12-1907, Sarpsborg, d. 19-09-1978, Sarpsborg.
553. iii Rudolf Johansen #5087, f. 27-05-1909, Sarpsborg, d. før 1978, Sarpsborg. portvakt på Borregaard.
554. iv John Johansen #5088, f. 07-04-1915, Sarpsborg, stilling: kartonasjearbeider.
555. v Rolf Johansen #5089, f. 01-06-1920, Sarpsborg, stilling: Databehandler.
556. vi Einar Johansen #5090, f. 16-10-1925, Sarpsborg, stilling: Materialforvalter.


10. generasjon


377. Signe Holmen #5861, f. 18-01-1920.

Hun gift Thoralv Strøm #5877, stilling: ingeniør., d. 00-00-1988. Bosatt: i Oslo.

Barn:

557. i Reidun Strøm #5878.
558. ii Torbjørg Strøm #5879.
559. iii Stein Erik Strøm #5880.
560. iv Inger Lise Strøm #5836.

378. Erik Osvald Holmen #5403, f. 09-10-1925, Skjeberg, stilling: Låsesmed.

Erik startet egen virksomhet som låsesmed og drev egen forettning i Sarpsborg Han solgte firma når han pensjonerte seg.
Han gift Sigrid Dahl #5404, 00-00-1947, i Rakkestad krk., f. 03-07-1917, Rakkestad, (datter av Ole Dahl #5881 og Hilda Torp #5882) d. 11.11.1980, Skjeberg.

Barn:

561. i Tore Holmen #5405, f. 21-07-1953, Sarpsborg, stilling: Ligningsfunksjonær, d. 02.03.2001, Hafslund, Gravlagt: 09.03.2001, Hafslund.

379. Ole Holmen #5417, f. 05-02-1931, Skjeberg.

Han gift Else Marie Karlsen Kampenes #5418, i Skjebergdalen kpl., (datter av Knut Arthur Karlsen Lundegård #5883 og Solveig Marie Karlsen Råkil #5884).

Barn:

562. i Knut Olav Holmen #5885.
563. ii Brita Solveig Holmen #5886.
564. iii Ellen Holmen #5887.

380. Karin Nordby #5867, f. 09-01-1938.

Hun gift Ragnar Kaspersen #5869, 07-06-1957, f. 09-01-1939, (sønn av Johan Arnt Kaspersen #5873 og Olga Augusta #5874).

Barn:

565. i Magne Kaspersen #5870.
566. ii Rune Geir Kaspersen #5871. Politibetjent ved S.borg politikammer.
567. iii Kjell Kaspersen #5872.

381. Ingrid Engebretsen #5891, f. 05-11-1919, Skjeberg.

Hun gift Karl Anders Bjørgestad #5893, f. 28-02-1921, stilling: Lærer.

Barn:

568. i Dag Bjørgestad #5894. Døde ung.
569. ii Inghild Bjørgestad #5895, f. 13-10-1949.
570. iii Vetle Bjørgestad #5896.

382. Harda Engebretsen #5892, f. 10-03-1922, Rakkestad.

Hun gift Hans Ragnar Henriksen #5899, 31-12-1941, i Tune Krk., f. 23-02-1920, Tune, (sønn av Henrik Johansen #5897 og Olga #5898). Borregaardsarbeider.

Barn:

571. i Kai Henriksen #5900, f. 21-01-1944.
572. ii Tom Henriksen #5901, f. 01-09-1945.
573. iii Einar Uno Henriksen #5902.

383. Olaf Pettersen #5904, f. 15-02-1924, stilling: Bilmekaniker, d. 03-11-1993. Bosatt i Tune.

Han gift Torild Synnøve Westgaard #5910, 04-10-1948, i Sarpsborg, f. 10-06-1948, Sarpsborg, (datter av Anton Westgaard #5908 og Karen Terese Walman #5909).

Barn:

574. i Anne Kirsten Pettersen #5911, f. 08-01-1951.

384. Arne Pettersen #5905, f. 02-07-1927.

Han gift Else Marie Bjørgestad #5914, 14-04-1954, i Rolvsøy krk., f. 27-10-1928, Rolvsøy, (datter av Jens Bjørgestad #5912 og Sigrid Elise #5913).

Barn:

575. i Arnhild Elisabeth Bjørgestad #5915, f. 08-09-1956.

385. Harald Pettersen #5906, f. 15-07-1938.

Han gift Wenche Eriksen #5918, 00-00-1960, i Ingedal krk., f. 05-08-1941, Kristiansund N, (datter av Arne Eriksen #5916 og Borghild #5917) stilling: Barnehage-assistent.

Barn:

576. i Morten Andre Pettersen #5919, f. 19-01-1961.
577. ii Arild Renè Pettersen #5920, f. 17-07-1964.

386. Eli Daler #5922, f. 01-02-1928. Flyttet til Sverige i 1956, og bosatte seg der.

Hun gift Birger Walleborn #5927, 21-07-1956, i Hafslund kpl., f. 26-11-1923, d. 14-06-1988.

Barn:

578. i Kjell Walleborg #5928, f. 08-07-1957.
579. ii Kerstin Walleborn #5929, f. 22-08-1960.

388. Willy Daler #5924, f. 28-05-1931, Skjeberg.

Han gift May Tveter #5932, 22-05-1963, i Skjeberg Krk., f. 01-05-1933, (datter av August Marensius Tveter #5930 og Harda Marie Sørensen #5931).

Barn:

580. i Hanne Christin Daler #5933, f. 17-1-1963. Hun gift Harald Kjuus #6112.
581. ii Audun Christer Daler #5934.

389. Trond Daler #5925, f. 10-06-1942, Skjeberg, stilling: Verkstadarbeider.

Han gift Laila Irene Pettersen #5937, f. 15-11-1943, (datter av Karl Pettersen #5935 og Evelyn Sjødahl #5936) stilling: Kontordame. Bosatt i Borge.

Barn:

582. i Anne Grethe Daler #5938, f. 03-01-1973.

391. Gerd Elvira Andreassen #5943, f. 28-11-1937, Skjeberg.

Hun gift Olav Egge Syre #5948, 18-07-1964, i Hafslund kpl., f. 22-09-1933, (sønn av Jacob Kaspersen #5946 og Ragna #5947).

Barn:

583. i Irene Syre #5949, f. 27-07-1966.
584. ii Per Gunnar Syre #5950, f. 14-05-1968.
585. iii Line Syre #5951, f. 10-07-1970.

392. Liv Irene Andreassen #5944, f. 06-06-1944.

Hun gift Ragnar Helgesen #5954, 13-09-1969, i Hafslund kpl., f. 16-11-1945, (sønn av Arne Milvard Helgesen #5952 og Martha #5953).

Barn:

586. i Anne Lise Helgesen #5955, f. 27-06-1970, Fredrikstad.
587. ii Arnhild Helgesen #5956, f. 17-07-1973, Fredrikstad.

393. Bjørg Andreassen #5945, f. 07-07-1954.

Hun gift John Willy Tysild #5959, 01-02-1975, i Hafslund kpl., f. 27-06-1954, (sønn av Kåre Tysild #5957 og Åse #5958) stilling: Bryggeriarbeider.

Barn:

588. i Jostein Tysild #5960, f. 23-09-1976.
589. ii Vibeke Tysild #5961, f. 20-11-1979.
590. iii Silje Tysild #5962, f. 22-11-1985.

394. Reidun Jellestad #5413, f. 24-08-1943. Hun gift Jan Gjerken #5415, f. 09-02-1937, Larvik.

Barn:

591. i Magne Gjerken #5963, f. 01-07-1964.
592. ii Marianne Gjerken #5964, f. 04-06-1967.

395. Lise Jellestad #5414, f. 17-01-1948. Hun gift Leif Oddvar Hegg #5416, 22-08-1970, i Hafslund kpl., f. 06-10-1947, Tønsberg.

Barn:

593. i Ina Elisabeth Hegg #5795, f. 02-02-1973. Hun gift Anders Grimstad #5797, f. 30-10-1973, Ulsteinsvik.
594. ii Eilen J. Hegg #5796, f. 22-08-1975.

403. Einar Kultorp #980, f. 18-02-1900, Varteig, d. 23-02-1987, Tune.

Han gift Kristine Nymark #981, 05-12-1925, i Sarpsborg, f. 06-11-1905, Tune, d. 02-10-1964, Tune.

Barn:

595. i Jonny Kultorp #982, f. 20-06-1926, Sarpsborg, d. 27-05-1992, Sarpsborg. Han var byggmester. Han gift Dagny Harriet Berg #983, 04-11-1950, i Tune, f. 29-10-1926.
596. ii Ellen Marie Kultorp #2687. Hun gift Erling Johansen #2694, f. Sarpsborg, d. Sarpsborg.

404. Johan Juliussen Kultorp #2684, f. 12-09-1903, Brennaas, Varteig, stilling: Gårdbruker.

Overtok gnr. 3, bnr.1 og 2 Kultorp etter faren Julius Johansen i 1936. Han gift Agnes Lunde #2695, f. 06-11-1909.

Barn:

597. i Bjørg Kultorp #741, f. Varteig. Hun gift Salomon Bjerk #740, f. Moss.
598. ii Kjell Kultorp #2696, f. 06-12-1933, Varteig, stilling: Gårdbruker. Overtok Kultorp gnr. 3, bnr. 2 etter foreldrene 8.10.1987. Han gift Bjørg Bergli #2697, f. 00-00-1939.

406. Helga Kultorp #2686. Hun gift Ivar Borge #2699.

Barn:

599. i Runar Borge #2700. koreograf.

411. Bjørg Synøve Lunde #5521, f. 26-08-1928, Varteig.

Hun gift Alf Birger Aaserud #5523, 30-10-1947, i Varteig kirke, f. 24-09-1924, Rakkestad. Alf jobbet ved jernbanen.

Barn:

600. i Arild Aaserud #5524, f. 09-03-1948, Varteig.
601. ii Vidar Aaserud #5525, f. 25-08-1949, Varteig.
602. iii Roger Aaserud #5526, f. 26-08-1953, Skjeberg.
603. iv Tove Eileen Aaserud #5527, f. 01-08-1956, Skjeberg.

417. Gunnar Eriksen Kultorp #5391, f. 08-06-1944.

Overtok Kultorp gnr. 3, bnr. 3,4 og 16 i 1976 fra moren Hilda. Skjøte utstedt 9.1.1976 på gnr. 3, bnr. 3,4 og 16, for kr.150.000,.
Han gift Marianne Skaar #5740, 00-00-1974, f. 00-00-1948.

Barn:

604. i Inger-Lise Kultorp #5741, f. 00-00-1975.
605. ii Hilde Kristin Kultorp #5742, f. 00-00-1979.
606. iii Wenche Kultorp #5743, f. 00-00-1981.

418. Bjørg Synnøve Berg #1292, f. 13-06-1943. Hun gift Tore Fritz Andresen #1294, f. 03-01-1939.

Barn:

607. i Hilde Andresen #1295.
608. ii Torild Andresen #1296.
609. iii Fritz Jørgen Andresen #1297.

420. Gerd Andreassen #5074, f. 20-11-1944, Sarpsborg.

Hun gift Gunnar Skaar #5073, 15-01-1966, i Sarpsborg, f. 01-11-1943, Tune, stilling: papirarbeider.

Barn:

610. i Roar Andre Skaar #5075, f. 21-10-1966, Tune.
611. ii Lene-Christin Skaar #5076, f. 24-05-1968, Tune.
612. iii Gunn-Anita Skaar #5077, f. 24-12-1969, Sarpsborg, Solli, Tune.

421. Edgar Andreassen #5078, f. 27-10-1954, Sarpsborg.

Han gift Torill Anita Andresen #5079, 06-12-1975, i Tune, f. 04-01-1956, Sarpsborg.

Barn:

613. i Tone Andreassen #5080, f. 29-09-1976, Sarpsborg.
614. ii Raymond Andreassen #5081, f. 30-05-1979, Sarpsborg.

422. Kristine Olsen #2279, f. 17-12-1883. Hun gift Marensius Aarum #2280, f. 12-05-1881.

Barn:

615. i Johannes Johansen #2281, f. 03-11-1907, Fredrikstad. Ugift.
616. ii Ingrid Johansen #2282, f. 30-03-1912, Onsøy. Hun gift Hans Kristian Andersen Kallasten #2286, f. 08-06-1898, Kallasten, Tune, (sønn av August Kristiansen #2442 og Augusta Marie Hansdatter #2244) d. 01-01-1966. Eide bruket Øken (gnr.12, bnr.4 i Tune) Ingen barn.
617. iii John Alfred Johansen #2283, f. 31-01-1921, Fredrikstad. Han gift Else Marie Kokkim #2287, f. 26-11-1922.
618. iv Aagot Marie Johansen #2284, f. 06-07-1921, Fredrikstad. Hun gift Helge Magnussen #2303, f. 14-06-1909, d. 07-05-1986.
619. v Knut Roger Johansen #2285, f. 01-11-1925, Fredrikstad. Han gift Elna Begby #2308, f. 11-01-1925, Borge.

423. Johan Anton Olsen #2224, f. 11-04-1885, d. 00-00-1937, Gravlagt: Fredrikstad.

Han gift Anna Emilie Karlsen #2323, f. 27-06-1885, d. 00-00-1948.

Barn:

620. i Ole Kristian Olsen #2324, f. Glemmen. Han gift Gustava #2341, f. Horten.
621. ii Ruth Eugenie Johansen #2325. ingen barn. Hun gift Johan Helgesen #2334, f. Kråkerøy.
622. iii Neumann Ingvald Olsen #2326, f. Glemmen. født 11/12-xx ingen barn, ugift.
623. iv Astrid Josefine Olsen #2327, f. Glemmen.
Hun gift (1) Willhelm Johansen #2335.
Hun gift (2) Eugen Johansen #2336.
624. v Hjørdis Victoria Olsen #2328, f. Glemmen. Hun gift Anker Kristiansen #2337.
625. vi Marry Therese Olsen #2329, f. Glemmen. født 26/6-xx. Hun gift Hermann Nilsson #2338.
626. vii Willyam Olsen #2330, f. Glemmen. født 18/5/xx.
627. viii Gudrun Olsen #2331, f. Glemmen. døde som liten.
628. ix Gudrun Olsen #2332, f. Glemmen. døde som lite barn.
629. x Gudrun Antonie Olsen #2333, f. 26-07-1927, Glemmen. Hun gift Ragnar Andre Karlson #2348, f. 11-04-1924, Sverige. 426. Harrald Marensius Hansen Kallasten #2363, f. 16-05-1906, Kjølberg, Borge, d. 00-00-1980. Bygdeorginal. Han gift Bergjot Johansen #2371. ble kalt "tysk". Var fra Sannesund. Barn:
630. i Reidar Kallasten #2372, f. 00-00-1932, Tune. transportarbeider, ugift, bosatt i Oslo.
631. ii Egil Bertrand Kallasten #2373. driver flyttebyrå i Oslo. Han gift Jenny Kleven #2376.
632. iii Kjell Kallasten #2374. transportarbeider, ugift, bosatt Oslo.
633. iv Reidun Synøve Kallasten #2375, f. 08-12-1938, Tune. Hun gift Kjell Dørum-Persen #2379, 00-00-1957.

427. Johan Anker Langmark #2364, f. 24-06-1908, Kallasten, d. 24-03-1988, Oslo.

Antok navnet Langmark ved bevilgning i 1942. Gikk på folkeskolen på Kjølberg i Borge. Vaktmester ved Rikshospitalet. Bodde i Oslo, men eide bruket Øken. (gnr.12, bnr.4, Kallasten, Tune).
Han gift Liva Tonning Sunde #2381, 24-08-1939, i Fagerborg, Oslo, f. 08-09-1913, Stryn, Nordfjord. var i sin tid en dyktig skjøyteløper.

Barn:

634. i Frøydis Tonning Langmark #2382, f. 04-01-1941, Oslo. Cand.med i Oslo 1966. Lege (patolog). instituttlege i kreftregistere. (Radiumhospitalet). Hun gift Helge Svaar #2384, 00-00-1964, f. 15-05-1941, Halden.
635. ii Solfrid Tonning Langmark #2383, f. 11-02-1946, Oslo. Sosialkonsulent for psykriatiske døve på Gautestad sykehus. Partner Per-Arne Rønning #2388, f. 05-08-1941.

428. Helga Otilie Hansen #2365, f. 26-07-1911, Tune. Hun gift Johannes Nilsen #2391.

Barn:

636. i Dagfinn Nilsen #2392, f. 00-00-1944.
637. ii Ragnar Nilsen #2393, f. 00-00-1946. gift med xx ranum.
638. iii Knut Nilsen #2394. jobber på KPS.

430. Ingrid Hansen Langmark #2367, f. 04-08-1915, Langmark, Tune.

Hun gift Petter Barfod Arntzen #2395, f. 07-01-1910, Hvaler.

Barn:

639. i Ragnhild Arntzen #2396, f. 13-08-1939, Oslo, d. 00-00-1971, Gravlagt: 09-06-1971. Hun gift Reidar Hamre #2398.
640. ii Berit-Irene Arntzen #2397, f. 06-09-1945, Oslo. Hun gift Robert Christian Brodersen #2401, stilling: Sjåførlærer.

432. Anna Elise Noomi Hansen #2369, f. 17-11-1919, Langmark, Tune.

Var gift med sitt søskenbarn. Hun gift Einar Johansen Dahlen #2404.

Barn:

641. i Edith Dahlen #2405, f. 00-00-1942. bor i Varteig. Hun gift Tor Gundersen #2409, f. Torp, Borge.
642. ii Roger Dahlen #2406.
643. iii Lisbeth Dahlen #2407.
644. iv Arild Dahlen #2408.

433. Ragna Hansen #2370, f. 18-09-1921, Langmark, Tune.

Hun gift Harald Gretland #2413, f. 02-12-1908, d. 13-05-1975, Gravlagt: 20-05-1975.

Barn:

645. i Randi Gretland #2414, f. 00-00-1942. Hun gift Oddvar Hammerstad #2419.
646. ii Berit Gretland #2415, f. 00-00-1944, Tune. Hun gift Kristian Dahle #2420. fra Sauda.
647. iii Tormod Gretland #2416, f. 00-00-1946, Tune.
648. iv Turid Gretland #2417, f. 00-00-1948. Hun gift Bjørn Olsen #2418, f. Fredrikstad.

434. Hartvig Hansen #2423, f. 01-10-1900, Tune, d. 1984.

Han gift Olga Sofie Saxegaard #2428, 1941, i Tune, f. 23-09-1903, Tune, d. 1969.

Barn:

649. i Per Edvard Hansen #2429, f. 13-11-1946. organist i Sarpsborg kirke. Overtok Skjebbeby (gnr.94, bnr.5 i Tune) da faren døde i 1984. Han gift Torild Hansen #2430, 24-01-1970, i Fredrikstad Domkirke, f. 08-07-1948.

438. Margit Hansen #2435. Hun gift Christian Ramdahl #2437.

Drev kolonialforettning på Lilletorvet i Sarpsborg.

Barn:

650. i Berit Ramdahl #2438. gift.
651. ii (sønn) Ramdahl #2439. døde ca. 12 år gammel.

439. Hartvig Hansen #2436. Han gift Signe Karlsen #2440.

Barn:

652. i Ingrid Hansen #2441. gift.

441. Lovise Kristiansen #2443. Hun gift Olaf Vidnes #2452.

Barn:

653. i Asbjørn Vidnes #2453, f. 1924.
654. ii Ivar Marensius Vidnes #2454, d. 15-11-1968, Tune. ble slått ihjel med øks i Tune. Ugift.
655. iii Solveig Vidnes #2455. Hun gift Johanes Karlsen #2456, stilling: Byggningsarbeider.

453. Mikael Hasle #2477, f. ca.1894, Borge.

Barn:

656. i Finn Alexander Hasle #2479. Legasjonssekretær i Praha.
657. ii (sønn) Hasle #2480. jobber ved Stabburet.

457. Johan Andersen #2486. bodde på Torpeberget, Borge, død.

Barn:

658. i Dagmar Andersen #2488. Hun gift xx Bjerke #2490.
659. ii Asta Andersen #2489, f. 1900. sto i Samvirkelaget på Årum i Borge.

459. Aagot Nordby #2492, f. 18-10-1900. bodde i Sandane, Gloppen. (Nordfjord).

Hun gift Jacob Straume #2498, stilling: Lensmann. lensmann på Sandane i Gloppen (Nordfjord).

Barn:

660. i Eldrid Straume #2499, stilling: Dr. Philos. professor i arkeologi ved Universitetet i Bergen.

460. Peder Nordby #2493. Han gift Inger-Helene #2501, f. Hamar.

Barn:

661. i Petter Nordby #2502, f. 06-04-1950. Siviløkonom. Økonomidirektør i Uglands rederi A/S.
662. ii Hanne Nordby #2503.

463. Anbjørg Nordby #2495, f. 13-06-1913, d. 1943. døde i dysteriepedemi. Hun gift Svend Bakken #2505. fra Eidsskogen.

Barn:

663. i Elise Marie Nordby #2506, f. 08-08-1934. Hun gift Rolf Henriksen #2507, f. 03-06-1927.

464. Nancy Magdalene Nordby #2497. Hun gift Finn Bjørnland #2513.

Barn:

664. i Ellen Bjørnland #2514, f. 03-10-1950. Hun gift Allan Aabech #2516, f. 05-10-1948, Sarpsborg.
665. ii Lars Otto Bjørnland #2515, f. 14-11-1954. jornalist i Fredrikstad blad. ugift.

467. Bjørn Orof Alexander Næss #2573, f. 24-07-1899, d. 20-07-1974.

Overtok Sanne herregaard etter faren i 1932. Han gift Signe Bækkevold Gundersen #2577, 1933, f. 24-05-1906, d. 21-04-1985.

Barn:

666. i Per Alexander Næss #2578, f. 28-02-1935. Overtok Sanne i 1978. Han gift Åse Gudim #2582, f. 1941, Rakkestad.
667. ii Siri Næss #2579, f. 1936. Hun gift Øyen #2586.
668. iii Bjørn Alexander Næss #2580, f. 00-08-1938. Han gift Reidun Lange #2593. fra Romsdal.
669. iv Inger Magrethe Næss #2581, f. 20-06-1941.

468. Ruth Næss #2574, f. 07-06-1901.

Hun gift (1) Richard Thorleif Ahlsand #2596, (skilt).

Barn:

670. i Tor Ahlsand #2597, f. 22-08-1931.
671. ii Ragna Marie Ahlsand #2598, f. 30-05-1934.

Hun gift (2) Adams #2599.

469. Sten Næss #2575, f. 25-09-1903. Han gift Else Berg #2600.

Barn:

672. i Stig Næss #2601, f. 13-03-1931.
673. ii Ragna Marie Næss #2602, f. 30-05-1934.

470. Peder Næss #2604.

Barn:

674. i Ragnvald Næss #2609.
675. ii Gerd Næss #2610.

471. Martha Næss #2605. Hun gift Johan Nilsen #2611, f. Stavanger.

Barn:

676. i Åse Nilsen #2612.
677. ii Ruth Nilsen #2613. bosatt i Sverige.
678. iii Kjell Nilsen #2614. vaktmester i blokkene på Hannestad Øst?

472. Sigurd Næss #2606.

Barn:

679. i Solveig Næss #2615.
680. ii Oddvar Næss #2616.

474. Dagmar Elise Næss #2608, f. 26-01-1910, Sarpsborg. Hun gift Arne Cold Hansen #2618, f. 03-02-1908, Danmark.

Barn:

681. i Bjørg Næss Hansen #2619, f. 11-05-1933, Sarpsborg. Hun gift Knut Sahlin #2620, f. 27-03-1934, (sønn av Einar Jokob Gotfredsen Sahlin #3620 og Kristine Andersen #3624).

476. Jim Ludvig Johansen #2655, f. ca.1938. Overtok Helgeby etter foreldrene i 1963.

Han gift Kari Rød #2656, f. ca.1943, Skjeberg.

Barn:

682. i Andrè Johansen #2657, f. 1963. Han gift Belsby #2660.
683. ii Torgeir Johansen #2658, f. 1966, d. 1986. død i bilulykke sammen med broren.
684. iii Runar Johansen #2659, f. 1969, d. 1986. død i bilulykke sammen med broren.

481. Asbjørn Eriksen #1323, f. 26-06-1906, Tune.

Var skredder og siden maler på Borregaard. Han gift Else Hansen #1324, f. 05-01-1923, Tune.

Barn:

685. i Inger Johanne Eriksen #1325, f. 20-02-1947, Sarpsborg.
686. ii Bjørn Eriksen #1326, f. 29-04-1955, Sarpsborg. rørlegger av yrke, sekretær i AOF, leder av Arbeiderparti i S.borg 1992 - 93. Han gift Reidun Syvertsen #1492, 13-09-1975, i Fredrikstad, f. 05-03-1957, Fredrikstad.

482. Solveig Eriksen #2675, f. 08-03-1910, d. 28-03-1992.

Hun gift Johannes Ryen #2677, f. 21-10-1909, (sønn av Karl Karlsen #3344 og Jenny #3345) d. 24-08-1969, Sarpsborg. kjøpmann i St. Mariegata, Sarpsborg.

Barn:

687. i Jan Steinar Ryen #3350, f. 02-11-1943, Sarpsborg. Arbeider på Borregaard som driftsoperatør.
Han gift (1) Inger Wenche Mathisen #3352, (skilt) f. 05-01-1946.
Han gift (2) Inger Lise Solheim #3349, (skilt) f. 14-02-1955, (datter av Sverre Solheim #3347 og Inger Johansen #3348).

483. Henry Eriksen #2678. Drev herreekvipering i Sarpsborg.

Barn:

688. i Lisbeth Eriksen #2681. bosatt i Sarpsborg.

484. Aagot Eriksen #2679. bosatt i Oslo.

Barn:

689. i (sønn) #2682.

490. Gunda Eriksen Minge #2705, f. 06-01-1911, Svindal.

Hun gift Bjarne Lunde #2713, 25-09-1937, f. 19-02-1904, d. 13-09-1986. Overtok Kongsrud (gnr.13, bnr. 1 og 4. i varteig) av sin far i 1942.

Barn:

690. i Ingebjørg Lunde #2714, f. 26-10-1938.
Hun gift (1) Tor Paulsen #2717, 23-06-1960.
Hun gift (2) Leif Dalåmomo #2719. forsikringsøkonom ved Gjensidige forsikring Østfold.
691. ii Synnøve Lunde #2715, f. 30-10-1942. Hun gift Sigurd Øivind Karlsen #2720, f. 08-09-1939.
692. iii Ragnhild Lunde #2716, f. 12-02-1951. Hun gift Nils Jørgen Komperød #2723, f. 23-12-1945. gårdbruker på Komperød, Ullerøy, Skjeberg.

491. Astrid Eriksen Minge #112, f. 13-12-1912, Svindal, ref: 112.

Hun gift Jens Asbjørn Marthinsen Pinås #105, 28-06-1941, i Tune, f. 14-05-1913, Tune, (sønn av Herman Martinius Martinsen #103 og Helga Marie Johansen Pinås #30) ref: 105.

Barn:

693. i Tor Marthinsen Pinås #113, f. 29.12.1943, Tune, ref: 113. Han gift Grethe Haugen #117, 12-06-1969, i Tune, f. 19.05.1947, ref: 117.
694. ii Gerd Marthinsen Pinås #114, f. 03.05.1947, Tune, ref: 114. Hun gift Kolbjørn Skår #120, 01-02-1969, i Tune, f. 02.03.1946, ref: 120.
695. iii Sigrund Marthinsen Pinås #115, f. 9-03-1957, ref: 115. Hun gift Roy Ole Akselsen #2091, stilling: Hjelpepleier.

493. Gulbrand Eriksen Minge #2707, f. 03-05-1917, Svindal.

Overtok 1951 Minge nedre (gnr.14, bnr.2 i Tune) fra faren. I 1952 kjøpte han inntil Klevbråtan (gnr.14, bnr.5 i Tune).
Han gift Helene Halvorsrød #2726, f. 1929, Onsøy.

Barn:

696. i Birgit Magrethe Minge #2727, f. 10-10-1953. Hun gift Ole-Kristian Glomvik #2730, f. 29-02-1948, (sønn av Arne-Johannes Glomvik #3927 og Laura Kristi (Vesla) Brevik #3906).
697. ii Ole Kristian Minge #2728, f. 1954.
698. iii Arne Gulbrand Minge #2729, f. 1956.

494. Borghild Eriksen Minge #2708, f. 14-08-1920, Svindal.

Hun gift Erling Stang #2733, 1949, f. 1922. overtok i 1961 Stang Nordistua (gnr.16, bnr.4 i Tune).

Barn:

699. i May Stang #2734, f. 1949.
700. ii Truls Stang #2735, f. 1950.
701. iii Aud Stang #2736, f. 1951.
702. iv Kirsten Stang #2737, f. 1953.
703. v Bjørg Stang #2738, f. 1954.
704. vi Edel Stang #2739, f. 1956.
705. vii Unn Stang #2740, f. 1960, d. 1961.

497. Ester Eriksen Minge #2711, f. 30-09-1928, Minge.

Hun gift Reidar Sverresen Agnalt #2743, f. 14-12-1922, d. 10.05.2001, Sarpsborg, Gravlagt: 16.05.2001, Tune.

Barn:

706. i Jonny Sverresen #2744, f. 10-02-194x. Overtok 1970 Sætre vestre (gnr.15, bnr.2 i Tune) etter Gudbrand Sætre som var gift med morens søster Margit. I 1972 kjøpte han inntil Sætre østre (gnr.15, bnr.4 i Tune). Han gift Inger Marit Seltveit #2748.
707. ii Bodil Sverresen #2745, f. 194x. lærer ved Agnalt skole. Hun gift Terje Berby #2749, f. 1947. overtok i 1978 Bjørnlandshytta (gnr.52, bnr.4 i Tune) etter morfaren.
708. iii Berit Sverresen #2746, f. 1951. Hun gift Odd Arild Syverstad #2753, f. 1951. overtok Stang (oppistua) etter foreldrene i 1976.
709. iv Tore Sverresen #2747, f. 15-11-1960. Han gift Torunn Skåland #4553, 1986, f. 10-03-1961, Fredrikstad.

500. Signe Hjørdis Bergstrøm #149, f. 03-02-1906, Sarpsborg, ref: 149, d. 06-08-1971, Sarpsborg.

Hun gift Ole Johannes Johansen #150, f. 18-12-1904, Sarpsborg, (sønn av Anders Johansen #1320 og Marie #1321) ref: 150, d. 00-03-1995, Gravlagt: Sarpsborg.

Barn:

710. i Trond Oddvar Johansen #151, f. 11-05-1926, ref: 151. Han gift Inger Magnusen #152, f. 14-05-1924, Onsøy, ref: 152.

501. Astrid Judit Bergstrøm #66, f. 24-10-1908, Sarpsborg, ref: 66, d. 03-08-1999, Sarpsborg sykehjem, Gravlagt: 12-08-1999, Hafslund kpl.

Hun gift Erling Åsmund Ringsrud #67, f. 17-08-1906, (sønn av Karl Ringsrud #222 og Hilda #395) ref: 67, d. 12-12-1953.

Barn:

711. i Tormod Ringsrud #68, f. 04-11-1931, ref: 68. Han gift Unni Klausen #156, (datter av Thorleif Klausen #161 og Ragnhild #162) ref: 156.
712. ii Eva Ringsrud #69, f. 09-12-1933, ref: 69.
713. iii Knut Ringsrud #70, f. 17-08-1937, ref: 70, d. 01-05-1945.
714. iv Hilde Lisbeth Ringsrud #2, f. 02-04-1950, Sarpsborg, ref: 2. Hun gift Thor Ragnar Pinaas #1, 01.03.1975, i Hafslund kapell, f. 28-09-1953, Sarpsborg, (sønn av Josef Pinaas #6 og Bjørg Solveig Karlsen Hoel #7) Hafslund, ref: 1, stilling: Personalleder. Fagbrev som rørlegger.

 

505. Aasmund Blakkestad #2769, f. 27-08-1923. Han gift Ranveig Krydsby #2772, f. 26-01-1924, Bærum.

Barn:

715. i Tor Blakkestad #2773, f. 02-07-1945.
716. ii Anne Blakkestad #2774, f. 04-06-1959, Bærum.

507. Arne Blakkstad #2780, f. 26-07-1915, d. 25-02-1974, Sarpsborg.

Han gift Solveig Helene Thøgersen #2784, f. 30-07-1918, Skjeberg.

Barn:

717. i Bjørn Kristian Blakkestad #2785, f. 23-03-1935, Sarpsborg. Han gift Karin Hansen #2788, (skilt).
718. ii Marit Helene Blakkestad #2786, f. 29-02-1940, Sarpsborg. Hun gift Ivar Willian Olsen #2796.
719. iii Arnulf Blakkestad #2787, f. 03-03-1953, Sarpsborg.
Han gift (1) Wenche Kristiansen #2799, (skilt) f. 04-05-19xx.
Partner Gunn Hedstrøm #2801.

508. Gerd Blakkestad #2781, f. 05-05-1917, d. 27-12-1991, Sarpsborg. Hun gift Kåre Thøgersen #2803, f. 30-06-1916, Skjeberg. død.

Barn:

720. i Egil Kåre Thøgersen #2804.

509. Gyda Blakkestad #2782, f. 01-10-1919, d. Sarpsborg. Hun gift Reidar Antonsen #2805.

Barn:

721. i Bjørge Blakkestad #2806.
722. ii Gyda Adina Antonsen #2807.

510. Anne Margrethe Blakkestad #2783, f. 22-07-1925. Hun gift Asbjørn Sofus Schrøder #2808, f. 12-12-1924.

Barn:

723. i Gorm Asbjørn Schrøder #2809, f. 01-08-1944. Han gift Liv Johansen #2812, f. 17-06-1947.
724. ii Bjørn Terje Schrøder #2810, f. 01-01-1955, d. 1975, Sarpsborg. drept i arbeidsulykke ved Yven papirfabrikk.
725. iii Kate-Mariann Schrøder #2811, f. 03-10-1960. Hun gift Asgeir Skaar #2816, f. 23-03-1957.

511. Harry Andersen Blakkestad #2819, f. 06-09-1909.

Han gift (1) Tora Ottosen #2821, d. 1938.

Barn:

726. i Thor Harry Andersen #2822, f. 19-10-1932, Sarpsborg. Moren døde da han var 5-6 år gammel. Vokste opp hos sin farmor i Glengsgt. Han gift Liv Minge #2824, f. 13-02-1940, Tune. født tvilling.

Han gift (2) Ragna #2823.

512. Ragnhild Andersen Blakkestad #2820, d. 1958. Hun gift Reidar Mariussen #2837, f. 1912, d. 10-11-1988.

Barn:

727. i Roger Mariussen #2838, f. 10-05-1939, Sarpsborg. Han gift Anne-Lise Ringstad #2839, f. 10-11-1945, Skiptvedt.

514. Ivarda Blakkestad #2843.

Barn:

728. i Finn Raymond Larsen #2845.
729. ii Kjell Arild Larsen #2846.

Barn:

730. iii Jan Erik Hvidsten #2847, f. 00-08-1946.

521. Olaf Blackstad #2854, f. USA, d. før 1964, USA.

Barn:

731. i Robert O. Blackstad #2860, f. USA.
732. ii Barbara Ann Blackstad #2861, f. USA. Hun gift xx Avella #2866, f. USA.
733. iii Rolf H. Blackstad #2862, f. USA.
734. iv Ethel G. Blackstad #2863, f. USA. Hun gift xx Collentro #2867, f. USA.
735. v Ronald P. Blackstad #2864, f. USA.
736. vi Eleanor R. Blackstad #2865, f. USA. Hun gift xx O`Connor #2868, f. USA.

522. Rolf Blackstad #2855, d. før 1964, USA.

Barn:

737. i Eleanor Blackstad #2869, f. USA. Hun gift xx Waidner #2871, f. USA.
738. ii Olaf Blackstad #2870, f. USA.

523. Haakon Blackstad #2856, d. før 1964, USA.

Barn:

739. i William Blackstad #2872, f. USA.

524. John Syver Maugsten #2883, f. 20-07-1927. Han gift Ann-Mari Larsen #2885, f. 10-11-1931, Glemmen.

Barn:

740. i Marianne Maugsten #2886, f. 22-12-1958, Sarpsborg. Hun gift Tore Malmgren #3027, f. 05-12-19xx.
741. ii Jens Petter Maugsten #2887, f. 14-08-1962, Sarpsborg. Han gift Heidi Grønnodd #2890, f. 05-04-196x.
742. iii Jon Ivar Maugsten #2888, f. 04-03-1965, Sarpsborg, d. 17-03-1984.
743. iv Dag Maugsten #2889, f. 16-10-1968, Sarpsborg.

526. Arne Matheus Aamoth #2895, f. 1932. gårdbruker på Hauger i Rakkestad. Han gift Magnhild Dahl #2896, f. Trøgstad.

Barn:

744. i Magnar Aamoth #2897, f. 1961.
745. ii May-Ellen Aamoth #2898, f. 1964.

529. Kjell Sigurd Agnalt #2903, f. 16-06-1945, Fredrikstad. Han gift Eva Elisabeth Karlsen #2905, f. 14-08-1949, Sarpsborg.

Barn:

746. i Karsten Agnalt #2906, f. 14-08-1972, d. 23-02-1984. påkjørt og drept av en buss.
747. ii Freddy Agnalt #2907, f. 15-11-1974.

530. Unni Johanne Agnalt #2904, f. 01-05-1948, Fredrikstad. Hun gift Gunnar Harstad #2908, f. 18-02-1946, Kongsvinger.

Barn:

748. i Håvard Harstad #2909, f. 13-09-1976.
749. ii Marit Harstad #2910, f. 25-06-1976.

535. Brith Blakkestad #2917, f. 26-09-1944. Hun gift Audun Henrik Kølbel #2918.

Barn:

750. i Harald Henrik Kølbel #2919, f. 09-12-1973, Fredrikstad.
751. ii Stian Johan Kølbel #2920, f. 21-07-1978, Fredrikstad.

541. Kristian Trygve Kristiansen #4582, f. 19-05-1898, Sarpsborg, stilling: Jernbanemann, d. 01-06-1974, Tune.

Han gift (1) Sigrid Nilsen #4617, 1925, i Asker, f. 18-02-1891, Asker, (datter av Nils Martinsen Torget/Asker #4615 og Ingeborg Larsdatter #4616) stilling: Frisørdame, d. 01-12-1930, Tune.

Barn:

752. i Bjørn Yngvar Kristiansen #4618, f. 10-01-1928, Tune, stilling: Forsikringsagent, d. 27-02-1989, Tune. var distriktssjef i forsikring. Han gift Inger Johanne Bjørnvold #4621, 01-11-1947, i Tune, f. 03-09-1927, Mosjøen, (datter av Johan Laurits Bjørnvold #4619 og Margot Pauline Johnsen #4620).

Han gift (2) Signe Eriksen #4625, 10-08-1937, f. 21-02-1901, Sarpsborg. var forettningsdrivende. Nå bosatt på Jeløya, Moss.

542. Gerda Margrethe Kristiansen #4583, f. 19-10-1901, Sarpsborg, d. 00-11-1982, Tune.

Hun gift Alf Øiestad #4588, 19-12-1919, i Byf. sarpsborg, f. 06-07-1892, Ingedal, Skjeberg, (sønn av Johannes Halvorsen Øiestad #4586 og Inger Andersen #4587) stilling: Overkonduktør, d. 18-04-1968, Tune. var først bosatt i Skjeberg, senere i Tune.

Barn:

753. i Oddvar Johannes Øiestad #4589, f. 24-05-1924, Ingedal. Han gift Astrid Solveig Løkkebråthen #4593, 25-05-1946, i Hafslund kpl., f. 25-09-1925, (datter av Hans Kristian Løkkebråthen #4591 og Tora Bråthen #4592).
754. ii Reidar Øiestad #4590, f. 06-07-1926, Ingedal. Han gift Irene Synnøve Karlsen #4599, 29-12-1951, i Tune, f. 22-01-1927, Tune, (datter av Anker Karlsen #4597 og Borghild Nilsen #4598) stilling: Kjøkkenass. jobbet ved Tingvoldheimen, Tune.

544. Theodor Osvald Kristiansen #4585, f. 28-05-1906, Sarpsborg, d. 09-05-1942.

De var bosatt i Hartlepool, county Durham, England. Teodor Osvald seilte under krigen i alliert fart som båtsmann på d/s Duoro. Han omkom i 1942 da skipet ble senket av tyske fly, på vei fra Reykjavik til England.
Han gift Alice Maud Boagey #5023, f. 18-09-1918, (datter av Thomas Boagey #5026 og Eva Victoria Foster #5027) d. 27-03-1984, England.

Barn:

755. i Louis Carion Kristiansen #5024, f. 30-11-1939, England. brukte etternavnet Boagey. Ingen barn. Han gift Patricia Vicars #5028, 14-09-1963, i St. James, Grimsby, Lincolnshire, f. 14-05-1943, Cleathorpes, England.
756. ii Theodora Kristiansen #5025, f. 1940, England, d. 1940, England.

547. Olga Margrete Andreassen #5034, f. 26-02-1910, Sarpsborg.

Hun gift Hans Jacob Simensen #5042, 1934, i Tune, f. 25-07-1904, Tune, (sønn av Emil Simensen #5040 og Marie Evensen #5041) d. 01-03-1970, Tune. var bosatt på Brevik i Tune.

Barn:

757. i Bjørn Cato Simensen #5043, f. 29-09-1934, Tune, stilling: Havnelos. Han gift Randi Synøve Bolsgård #5046, 15-04-1961, i Tune, f. 23-03-1941, Sarpsborg, stilling: hjelpepleier.
758. ii Roger Simensen #5044, f. 04-06-1943, Tune, d. 17-08-1945, Tune.
759. iii Lasse Simensen #5045, f. 25-11-1946, Tune, stilling: Bilmekaniker. Han gift Berit Lisbet Spydslaug #5050, 25-05-1971, i Rakkestad, f. 11-10-1951, Rakkestad, stilling: sosialass.

548. Esther Anette Andreassen #5035, f. 26-12-1912, Sarpsborg.

Hun gift Leif Egil Hamang #5055, 10-06-1939, i Skjeberg, f. 04-09-1914, Skjeberg, (sønn av Johannes Hamang #5053 og Hilda Sofie Johansen Kampenes #5054). bosatt i Askim.

Barn:

760. i Åge Johannes Hamang #5056, f. 28-03-1943, Askim, stilling: obestløytnant.
Han gift (1) Lillian Sveen #5058, 1967, f. 16-06-1942, stilling: Sykepleier.
Han gift (2) Cynthya Hicks #5060, 20-07-1979, i Florida, f. 02-07-1952, California, stilling: Sykepleier.
761. ii Bjørg Hamang #5057, f. 03-03-1947, Askim, stilling: Admin.sekretær. Hun gift Børre Bru #5066, 07-07-1975, i Oslo, f. 10.10.1946, Stavanger, stilling: Elektroingeniør. bosatt i Nittedal.

550. Ole Marius Andreassen #5072, (Se ekteskap til nummer 247.)

551. Astrid Johansen #5085, f. 19-12-1905, Sarpsborg, d. 27-07-1953, Sarpsborg. Var vertinne på Håndtverkern i Sarpsborg.

Hun gift Øyvind Sælid #5093, 1932, f. 27-02-1905, Sarpsborg, (sønn av Johan Oskar Sælid #5091 og Elise Mathea Kristiansdatter Gabestad #5092) d. 17-03-1945, Sarpsborg. Var født trilling.

Barn:

762. i Eva Sælid #5096, f. 23-01-1933, Sarpsborg, stilling: Sekretær. Hun gift Bjørn Iversen #5097, 24-07-1954, i Sarpsborg, f. 15.03.1932, Sarpsborg, stilling: Sivilingeniør. direktør ved Sarpsborg Papp.


[Tilbake til slektsiden]

[Tilbake til hovedsiden]

Sideansvarlig: Thor Pinaas
Disse sidene gir en oversikt over slekten , mulige feil eller mangler på disse sidene bes meldt sideansvarlig..

 

kilder:

(1). Østfold Historielag, bind II, 70.
(2). Østfold Historielag, bind II, 69.
(3) Tune Gårdshistorie, bind 1 Østfold Historielag bind II, 159/69.
(4) Varteig, en liten bygds historie, Østfold Historielag, bind II, Dagny Kultorp 159/533/69.
(7) Varteig - Stryn, 125, 127.
(9) Varteig, en liten bygds historie, 400.
(10) Varteig - Stryn, 127.
(11) Varteig, en liten bygds historie, 400.
(12) Varteig, en liten bygds historie, 400.
(13) Varteig - Stryn, 122, 125.
(14) Krk.bok Tune nr.2 -134 -40.
(15) Krk.bok for Tune nr.5 -218.
(16) Varteig, en liten bygds historie, 401.
(17) Se folketelling for Tune 1900 nr. 3315.