FORFEDRE

og

ETTERSLEKT

til

Maria Magdalena Juliane von Storm


1. Jens Storm #1133, f. før 1600, Kalmar, Sverige, d. etter 1655, Kalmar, Sverige.

I Svenska adelskalenderen opplyses at Jens Storm var inspektør for den Svenske flåtes "ekebrygge" i Småland året 1532, det året kong Gustav Adolf falt ved Lutzen. Jens fikk avskjed fra inspektørstillingen i 1643. Året etter er han nevnt som løytnant ved Adminiralitetet, en stilling han hadde frem til sin død året 1655.

Gift: Anna Johansdatter #1134, f. før 1600, d. etter 1682.

Barn:

2. i Balthasar #1131


2. Generasjon


2. Balthasar von Storm #1131, d. 1679, Sverige.

Gift: Catharina Johansdtr. Verklaes #1132, (datter av Johan Verklaes #1135).

Barn:

3. i Arved Christian #1128 f. 00-00-1640.


3. Generasjon


3. Arved Christian von Storm #1128, f. 00-00-1640, Sverige, stilling: Generalmajor, d. 00-00-1712, Fredrikstad.

Slektforsker Egil Torp, har beskrevet den militære bane og livet til Arve Christian. Følgende er hentet i konsentrert form derfra:
- Arve var egentlig i likhet med sin adlede far, født inn i en militær bane. 28 år gammel er han furer ved Grothusen`s Regiment i Pommern. Der steg han i gradene til løytnant. Han var trolig med under noen av herjetoktene svenskene hadde innenfor norske bygdelag. I august 1674 var denne løytnant med på en duell under en fest i Stockholm. Da stakk han ned sin motstander, " Skalden" Lasse Johansson, også kalt "Lucidor". For denne hendelse ble han arrestert og fengslet.
Bare vel to måneder senere rømte han fra fengselet og kom seg over til Norge. Der fortsatte han sin militære løpebane. Allerede den følgende vår sendte Gyldenløve han en snartur til København. Han avanserte til kaptein med Trondheim som tjenestested. Deretter kom han til Bergenhusiske Nasjonale Infanteriregiment. Januar 1680, 40 år gammel, ble han utnevnt til Statsmajor, deretter til sjef for N. Sunnhordlandske kompani med tittel som oberstløytnant. Fra 1685 kom han til Aker Nasjonale infanteriregiment som generalkvartmester og sjef, en stilling han hadde frem til 1710.
Allerede fra 30.6.1694 hadde han ansvar som kommandant i Fredrikstad. Han fikk tittel, først som oberst, så brigader og deretter generalmajor. Alle disse oppramsingen av militære titler og gjøremål, vitner om en herremann med store ambisjoner.
Historien forteller også om en stridig og ofte umedgjørlig sjef. Se mer om dette, bl. a. i Martin Dehlis bok "Fredrikstad By`s historie"
Fra O. Ovenstad bok utgitt Oslo 1948, Norsk historisk forening hentes:
Svensk ing.kapt. -drepte i duell 12/8 1674 i Stockholm den svenske skald "Lucidor" pseudonym for Lars Johansson. - Storm satt i fengsel, men rømte 7/11 s.å.til Norge. Våren 1675 sendte Gyldenløve ham til Kj.havn, men han kom straks tilbake igjen herop og ble kapt. ved Trondhj. nasj. inf.regt 1/5 1675. Gen.kv.mest.Int. 1/6 1678 - fratrådt som sådan 30/9 1679 ved Gyldenløvefeidens slutt. Var tillike kom.dant i Fredrikstad fra 30/6 1694 og til sin avskjed. - Genr.maj. av inf. 17/10 1710 - Avsked 8/9 1712.
- Ved siden av de her nevnte tjenestestillinger var han dessuten gen.kv.mester i Norge fra 6/7 1685 til 5/2 1701, da han ved obl. Wilsters intrigespill blev satt ut av sin stilling.

Gift: Anna Marie von Kochen #1129, f. 00-00-1653, Bergen, (datter av Henning von Kochen #1130) d. 12-06-1731, Store Rød, Hvaler. døde hos sin datter"Capitaininde Reichwein, boende paa Gaarden Stoerød paa Øen Waeler".

Barn:

4. i Charlotte Elisabeth von Storm #1181, f. 00-00-1675, Bergen, d. 00-00-1757, Skjeberg.

Hun kjøpte Store Rød på Hvaler når hun ble enke for andre gang. Se mer om det i Bygdebok for Hvaler.
gift (1) Henrik von Koppelow #1186, d. 16-07-1718. Han var obertsløytnant ved det Danske artilleri.
gift (2) Fredrik Kristian Reichwein #1187, f. 00-00-1665, d. 00-00-1730.


5. ii Christian Ulrik #1182 f. 00-00-1676.
6. iii Engel Marie von Storm #1183, f. 00-00-1680, Bergen, d. 00-11-1758, Bergen, Gravlagt: 13-11-1758, Bergen.

gift (1) Christopher Fredrik von Lowsow #1190, i Fredrikstad.
gift (2) Jonas Lihme #1191, f. 00-00-1679, d. 00-00-1760. Han var konferanseråd og president i Bergen.

7. iv Gustav Wilhelm #1184 f. 00-00-1681.
8. v Ulrich Fredrik #1185 f. 24-09-1684.
9. vi Elisabeth Augusta #1125 f. 00-00-1692.


4. Generasjon


5. Christian Ulrik von Storm #1182, f. 00-00-1676, Bergen, d. 30-03-1727, Molde.

Var konduktør da han 31/8 1695 blev fenr. ved Akershus nasj. inf.regt.s Ekerske livkomp. Deltok i slaget ved Helingborg 10/3 1710 - bli fanget i slaget ved Gadebuch 20/12 1712 - "Blev i den krig med Karel den 12 ved en Kule i Hoftten, gandske Halt" Ble sjef for det 2de Trondhjemske inf.-regt. 29/11-1716.

Gift Helena Margareta von Hausmann #1188, f. 05-12-1687, Christiania, (datter av Caspar Herman Hausmann #1966 og Karen Nilsdatter Toller #1967) d. 00-00-1767, Christiania. Hun fikk 30/6 1727 tillatelse til å sitte i uskiftet bo.

Barn:

10. i Casper Hermann #1189 f. 09-02-1718.

7. Gustav Wilhelm von Storm #1184, f. 00-00-1681, Fredrikstad, d. 26-11-1753, Skjeberg.

Gustav begynte sin militære løpebane i 1698. Han tjenestegjorde i Fredrikshald Trondheim og Kristiansand. Fra 1718 og frem til han tok avskjed i 1721 var han kaptein ved H.J.Bruuns nasjonale dragonregiment.

Gift Marie Akeleye Øllegaard #1192, (datter av Sigvard Jørgen Akeleje #4262 og Ingeborg Jensdatter Lund #4263).

Barn:

11. i Fredrik von Storm #1193, f. 00-00-1715, d. 00-00-1789.

8. Ulrich Fredrik von Storm #1185, f. 24-09-1684, Fredrikstad, stilling: Generalløitnant, d. 24-09-1754, Fyen.

Ulrik Fredrik hadde i likhet med sin far og sine brødre en militær løpebane. Han var komandant i Fredrikstad i perioden 1748 - 1756. Samme år som han døde ble han forfremmet til generalløytnant.

Gift Helene(Hedvig) Wernersen #1194, f. 1702, (datter av Jens Werenskiold #1195 og Margrethe Jensdtr. Lobeck #1196) d. 05-01-1771, Sem, Borre. Som enke ble hun 11/10 1754 tillatt å sitte i uskifte. Den 12/3 1755 og 7/2 1756 blev hun bevilget pens., 400 rdl. årlig. Døde hos sin svigersønn ob.ltn Bentzleben på nedre Sem i Borre.

Barn:

12. i Datter v. Storm #1979. Hun gift Werner Nic. Bentzleben #1980, stilling: Oberstløitnant.

9. Elisabeth Augusta von Storm #1125, f. 00-00-1692, Skjeberg, d. 00-00-1745, Skjeberg.

Hun bodde på 1730 tallet som enke på Østby gård, en gård som var forbeholdt militærpersonell. Hun eide imidlertid stedet Ørseng i Skjeberg. Hun var av adlig slekt. Hennes kiste ble overført til Fredrikstad.

Gift Adolph Carl von Meyer #1124, f. 00-00-1674, Jarlsberg, (sønn av von Meyer #1126 og * Ukjent #1127) stilling: Oberstløytnant, d. 00-00-1722, Gravlagt: 05-06-1722, Fredrikstad. Han var Oberstløytnant i det danske artilleriet helt til han døde, 48 år gammel.

Barn:

13. i Fredrik Kristian #1197 f. 00-00-1713.
14. ii Anne Marie von Meyer #1198, f. 06-02-1715, d. 14-09-1781.
15. iii Helene von Meyer #1199, f. 00-00-1716, d. 00-00-1746.
16. iv Ide Lutenelle von Meyer #1200, f. 00-00-1719, d. 00-00-1746.
17. v Maria Magdalena Juliane #948 f. ca. 1719.


5. Generasjon


10. Casper Hermann von Storm #1189, f. 09-02-1718, Trondheim, stilling: Militær, d. 12-03-1777, Fyen.

Han eide Oslo Ladegård. Var dansk kammerherre, stiftsamtmann i Kristiania 1763 Geheimeråd.

Gift (1) Ide Sophie Mangelsen #1968, 14-08-1754, f. 14-08-1736, (datter av Johan Mangelsen #1969 og Catharina Bygball #1971) d. 01-04-1766.

Barn:

18. i Catharina #1974 f. 05-11-1756.
19. ii Helene Margrethe von Storm #6320, f. 1755, Oslo, d. 1808, Tyskland.

Gift (2) Margrethe von Heinen #1970, f. 00-00-1730, d. 14-02-1805. Hun var enke efter stiftamtmann Chr. Stockfleth.

13. Fredrik Kristian von Meyer #1197, f. 00-00-1713, d. 00-08-1757, Skjeberg, Gravlagt: 09-08-1757, Skjeberg.

Gift Christine Marie Sehested #1201, i Østby gård, Skjeberg.

Barn:

20. i Elisabeth Augusta von Meyer #1202, f. 00-00-1752.
21. ii Knud Andreas (Adolf) Meyer #1203, f. 00-00-1753, døpt 03-01-1754, Skjeberg Krk., stilling: Generalmajor,

d. 22-03-1835, Oslo.
Gift (1) Jemina Nissen #4257, f. 13-12-1748, Vest-India, d. 24-07-1806, Stange.
Gift (2) Sophie Cathrine Mandall #4261, f. 10-12-1765, (datter av Fredrik Gruner Mandall #4259 og Karen Magdalene Dorph #4260) d. 26-09-1841, Oslo. var enkeprostinne (Borchrevink) Ingen barn i dette ekteskap.

22. iii Ulrich Fredrch Storm Meyer #1204, f. 00-00-1755, d. 26-04-1804, Gravlagt: 07-05-1804, Toten. kom i tjeneste 1770.

Prem.major og chef for S. Totenske kompani 21/5 1802.

23. iv Fredericha Sophia von Meyer #1205, f. 00-00-1757. g. Bastian Mohrsen Meyer #1207, f. 00-00-1744, d. 00-00-1805.
24. v Christiane Marie von Meyer #1206, f. 00-00-1758.

17. Maria Magdalena Juliane von Storm #948, f. ca. 1719, Skjeberg, d. 1791.

Da hun ble konfimert i Kristiansøe kirke i Skjeberg, er hun innført i kirke boken med etternavnet von Meyer. Da hun giftet seg året 1737, ca. 18 år gammel er hun innført med etternavnet von Storm.Som en kuriositet nevnes her at Maria og Fredrik fikk sitt første barn dagen etter bryllupet. Deres fire første barn er født i Skjeberg. De flyttet til Aremark omkring året 1745. Der eide de gårende Mosserød og Skotsberg.

Gift Fredrik Joachimsen Borsse #947, 01-08-1737, på Østby gård, Skjeberg, f. 00-00-1712, Solum, Telemark, (sønn av Joachim Halvorsen Borsse #1136 og Charlotte Amalie Arnoldt #1137) d. 00-00-1762, Aremark. Han hadde en millitær løpebane. I Overstadens Militærbiografier heter det bl.a. om denne Fredrik: Han var sjersjant, fenrik, secondløytnant.Tok avskjed året 1741 Han tjenestegjorde ved forskjellige infanteriregimener. Før giftemålet var han bosatt på Øvre Hornes i Skjeberg. Etter giftemålet flyttet han og familien til Aremark. Bryllupet sto på Østby gård i Skjeberg, den gang en offisergård. I 1747 bodde han på Skotsberg i Aremark og drev 2 små gårder der.

Barn:

25. i Charlotte Amalie Borse #1155, f. 02-08-1737, Skjeberg.
26. ii Adolf Carl Borse #1156, f. 18-01-1739, Skjeberg, d. 18-02-1739, Skjeberg.
27. iii Hans Jacob Borse #1157, f. 00-00-1743, Skjeberg.
28. iv Maria Magdalena Borse #1161, f. 00-11-1745, Skjeberg, d. 00-12-1745, Skjeberg, Gravlagt: 21-12-1745.
29. v Jockum Borse #1158, f. 16-03-1747, Aremark, d. 07-04-1747, Aremark.
30. vi Fredrik Chr. Fredriksen #943 f. 00-00-1751.
31. vii Inger Borse #1159, f. 23-04-1749, Aremark, d. 1777, Rakkestad.
32. viii Maria Magdalena Borse #1160, f. 00-00-1754, Aremark.
33. ix Lisbeth Borse #5309, f. 00-02-1760, Aremark, døpt 22.02.1760, Aremark kirke, d. 00-00-1760, Aremark.


6. Generasjon


18. Catharina von Storm #1974, f. 05-11-1756, d. 12-04-1802.

Gift Fr. Anton Wedel-Jarlsberg #1975, f. 26-06-1748, d. 07-04-1811, Wien. Han var 4de besidder af Jarlsberg.

Barn:

34. i J.C.Herman Wendel-Jarlsberg #1976, f. 1779, stilling: Statsholder, greve, d. 1840.
35. ii Ferdinan Carl Maria Wedel-Jarlsberg #1977, f. 01-12-1781, Neapel, stilling: baron, d. 16-04-1857, Kristiania,

Gravlagt: 1857, Jarlsberg gravkapell.
Han gift med Juliane Wilhelmine von Benzon #1978, 16-11-1805, f. 15-11-1783, Stavanger, d. 24-10-1853, Kristiania.

30. Fredrik Chr. Fredriksen Borse #943, f. 00-00-1751, Skotsberg, Aremark, 00-00-1751, Aremark kirke, d. 20-05-1802, Degernes.

Han var født 3. pinsedag i 1751 på gården Skotsberg i Aremark. Han kom til Degernes da han var vel 20 år gammel, trolig i embets medføre innen militæret. sommeren 1775 giftet han seg med den fire år eldre Anna Aslaksdatter fra Næristorp i Rakkestad. Ganske tidlig bygslet de gården Berger i Degernes. Han gikk i sine forfedres løpebane innen det militære. Han avanserte til underoffiser, senere til furer.
I året 1787, da han var 38 år gammel, fikk han en hodeskade som gjorde han arbeidsufør. Han ble det året entlediget fra sin furerstilling.
I riksarkivet kan en finne orginalsøknaden fra Fredrik Chr. Fredriksen til generalmajor Mansback, datert 20.07.1789.
Søknaden er anbefalt av sokneprest Hammond, Rakkestad. Han sier bl. a. i sin påtegning: Borse er en ærlig mann - av landskjent militærfamilie- nedstammer fra gammel norsk adel- bor som leilending på en elendig gård- osv.
Selve søknaden har i hovedsak slik ordlyd:
Avskjediget Furer Fredrich Christian Borse ansøker underdannigst om at blive bevilget til en aarlig Pensjon. Da jeg Fredrich Christian Borse, som har tjent i 20 aar som underoffiser ved det nordre Infanteri Regiment og formedelst tiltagende tilfelde i Hovedet ved afholdte Completterings Session sistleden 13. Marts av Feltskjærerne kjent udyktig til videre i Hans Kongelige Majestæts tjeneste, og desformedelst af Deres H øivelbaarenhet dimitteret den 31. bemeldte Marts Maaned. Herved er jeg som en helseløs Mand der hverken er opfød eller vant til arbeide, og for nærværende bebor som Leilending en meget slett halv bygselsgaard sat i den mest kummerfulde Forfatning med Kone og 4 smaa barn, og uden Understøttelse nødvendig maa gribe til Betlerstaven.
Denne usigelig tunge Forfatning gjør meg dristig til i dyb Underdanighet at ansøge: At Deres Høivelbaarenhet ville høinaadigst af ædelmodig Menneskekjærlighet kunne tale et Ord for at hjælpe mig til nogen aarlig Pensjon paa det jeg, som formedelst tilslagne Udyktighett Tilfelde er bleven dimitteret af min Konges Tjeneste, og udi de spædeste aar som nævnt saa ulykkelig at miste min Fader Leutnant Borse, der var Søstersøn af Fieldt Marchal Arnholdt ikke skal med Kone og Børn lide alt for trykkende Hungers Nød. En høinaadig Bønhørelse haaber underdanigst Fredrich Christian Borse
I folketellingen for 1801 er Fredrik Christian oppgitt som bonde, men det var sønnen Nils som fikk skjøte på berger, først i 1835.

Gift Sidsel Simensdatter #944, 00-00-1775, f. 00-00-1747, Næristorp, (datter av Simen Tharalsen #949 og Anna Aslaksdatter #950) 20-05-1747, d. 04-06-1818, Berger, Degernes. ved folketellingen i 1801 er hun oppgitt å være 55 år.

Barn:

36. i Anne Maria Fredriksdatter Borse #1335, f. 00-00-1781. I folketellingen 1801 oppgitt å være 20 år, og ugift. Hun gift Peder Olsen Skjørtorp #1337.

37. ii Niels #860 f. 04-10-1784.
38. iii Inger Sophia Fredriksdatter #1334 f. 1778.
39. iv Jens Fredriksen Borse #5171, f. 00-00-1787. var 14 år ved folket. 1801.


7. Generasjon


37. Niels Frederiksen #860, f. 04-10-1784, Berger, d. 28-02-1847.

Han fikk eiendomskjøte til gården Berger i Degernes i 1835.
Gift Kari Mathisdatter #861, 00-00-1805, f. 00-00-1782, Søndre Aas., (datter av Mathis Enersen #945 og Marit Gjerlaugsdatter Væhle #946) d. 23-10-1856.

Barn:

40. i Anne Sophie #1102 f. 06-07-1806.
41. ii Matis Nilsen #1103, f. 00-00-1810, Berger, Degernes, d. 00-00-1863.
42. iii Fredrik #1104 f. 21-12-1811.
43. iv Maria #1105 f. 19-01-1815.
44. v Simen Nilsen #1106, f. 00-00-1816, Berger, Degernes, d. 00-00-1818, Berger, Degernes.
45. vi Simen #1107 f. 21-01-1819.
46. vii Sidsel #314 f. 12-02-1821.
47. viii Hans Nilsen #1108, f. 00-00-1823, d. 00-00-1890. Overtok og drev gården Berger i Degernes. Han gift Johanne Gjerlaugsdatter #1110, f. 00-00-1819, Eidsberg, d. 00-00-1895.

48. ix Oleanne Nilsdtr. #1109, f. 1826, d. 1891.

38. Inger Sophia Fredriksdatter Borse #1334, f. 1778, d. 1846, Rakkestad.

Gift (1) Henrik Gjerlougsen Væhle #1336, f. 1759, d. 1813, Rakkestad.

Barn:

49. i Jens Henriksen Væhle #6324, f. 1800, d. 1800, Rakkestad.
50. ii Jens Henriksen Væhle #6325, f. 1801, Rakkestad, d. 1801, Rakkestad.
51. iii Gjerlaug Henriksen #1604 f. 1802.
52. iv Christian Henriksen Væhle #6326, f. 1805, d. 1834, Rakkestad.
53. v Anders Henriksen Væhle #6327, f. 1807, d. 1875, Rakkesatd.
54. vi Hans Henriksen Væhle #6328, f. 1810, Rakkestad, d. 1884, Rakkestad.

Gift (2) Anders Christensen Aas #6329, d. 1847, Rakkestad.

Barn:

55. vii Johanne Andersdatter Aas #6330, f. 1816, Rakkestad.


8. Generasjon


40. Anne Sophie Nilsdatter #1102, f. 06-07-1806, Berger, Degernes, d. 23-10-1884.

Gift Ellef Haldorsen #5419, 14-10-1828, f. 30-05-1801, d. 18-11-1869.

Barn:

56. i Hans Kristian Ellefsen #5420, f. 25-04-1832, stilling: Skomaker, d. 01-01-1914.

42. Fredrik Nilsen #1104, f. 21-12-1811, Berger, Degernes, d. 07-09-1888.

Gift Karine Larsdtr. #1111, f. 26-03-1810, Dangtorp, (datter av Lars Johnson Dangtorp #1113 og Sissel Olsdtr. Uttisrud #1114) d. 12-07-1853.

Barn:

57. i Simen Fredriksen #1112, f. 00-00-1836.
58. ii Ole Fredriksen #1115, f. 26-08-1839, Førrisdal, d. 12-03-1917. overtok gården Førrisdal (gnr 73 bnr 1&2 i 1870. Ole fikk Parkinsons sykdom på sine gamle dager.
59. iii Sidsel Fredriksdatter #1116, f. 12-10-1841, Førrisdal, d. 04-08-1879.
60. iv Johannes Fredriksen #1117, f. 27-04-1845, Førrisdal, d. 25-04-1916. Han gift Marthe Regine Nilsdatter #1118, 03.03.1871, f. 27-08-1845, Stamsås, (datter av Nils Olsen Stamsås #1119) d. 15-04-1921.

43. Maria Nilsdatter #1105, f. 19-01-1815, Berger, Degernes, d. 22-04-1901.

Gift Hans Sørensen #1583, f. 00-09-1810, Haug, (sønn av Søren Ingemundsen #1120 og Sidsel Hansdatter #1121) 16-09-1810, d. 29-03-1863.

Barn:

61. i Sidsel Marie #1598 f. 03-05-1837.
62. ii Søren (Kastet) #1599 f. 21-11-1838.
63. iii Lars Hansen #1266, f. 00-00-1842, Haug, d. 00-00-1847.
64. iv Inger Karine Hansdatter #1600, f. 00-00-1846, Haug, d. 00-00-1847.
65. v Lars Hansen Haug #1479, f. 00-00-1847, Haug, d. 00-00-1931. var ugift.
66. vi Inger Karine Hansdatter #1601, f. 19-11-1849, Haug, d. 20-05-1942, Kjølsund, Borge.
67. vii Nils Johan (Lunde) #1602 f. 31-10-1851.
68. viii Anne Johanne Hansdatter #1603, f. 16-06-1854, Haug, d. 05-08-1860.
69. ix Johannes Hansen #1514, f. 00-00-1859, d. 15-12-1862.

45. Simen Nilsen #1107, f. 21-01-1819, Berger, Degernes, d. 11-12-1839.

Gift Ann Christin Gjerlaugsdatter Væhle #1606, 29-12-1847, f. 04-10-1825, Wæhle, (datter av Gjerlaug Henriksen Væhle #1604 og Kari Henriksdatter Nakkim #1605) d. 21-12-1905.

Barn:

70. i Karen Sophie Simensdatter #1607, f. 26-03-1849, Nakkim, d. 23-05-1933.
71. ii Sissel Marie Simensdatter #1608, f. 26-01-1852, Nakkim, d. 13-05-1942.
72. iii Hans Simensen Berg #1609, f. 27-12-1855, Nakkim, stilling: Millitær, d. 30-08-1915, Nakkim.
73. iv Martin Simensen Nakkim #1611, f. 17-01-1859, Nakkim, d. 02-02-1953.
74. v Johannes Simensen #1610, f. 07-11-1863, Nakkim, d. 29-09-1922.

46. Sidsel Nielsdatter #314, f. 12-02-1821, Berger, Degernes, d. 22-04-1902, Haug, Degernes.

Hun gift (1) Lars Sørensen Haug #317, f. 26-03-1819, Haug, Degernes, (sønn av Søren Ingemundsen #1120 og Sidsel Hansdatter #1121) d. 27-03-1850.

Barn:

75. i Inger Sofie #318 f. 07-11-1843.
76. ii Anne Marie Larsdatter #851, f. 00-00-1846, d. 00-00-1847.
77. iii Søren Larsøn #852, f. 28-12-1848, d. 10-02-1850.

Hun gift (2) Hans Olsen Smedhaug #313, f. 24-04-1822, Åmot i Degernes, (sønn av Ole Johansen #854 og Anne Mathisdatter #855) d. 04-01-1895.

Barn:

78. iv Johanne Hansdatter #853, f. 00-00-1851, d. 00-00-1851.
79. v Anne Lovise #423 f. 17-02-1852.
80. vi Ole Martin #315 f. 09-02-1856.
81. vii Johannes Hansen #316 f. 13-06-1863.

51. Gjerlaug Henriksen Væhle #1604, f. 1802, Væhle, d. 1886, Rakkestad.

Han gift Kari Henriksdatter Nakkim #1605, f. 1799, Øvre Nakkim, d. 1841, Rakkestad.

Barn:

82. i Ann Christin Gjerlaugsdatter #1606 f. 04-10-1825.
83. ii Even Gjerlougsen Væhle #6321, f. 1835, d. 1869, Rakkestad.
84. iii Anne Maria Gjerlougsen Væhle #6322, f. 1838, d. 1912, Rakkestad.
85. iv Inger Sofie Gjerlougsdatter Væhle #6323, f. 1841, Rakkestad.


9. Generasjon


61. Sidsel Marie Hansdatter #1598, f. 03-05-1837, Haug, d. 10-07-1909.

Hun gift Ole Olsen Snopestad #5421, f. 13-01-1837, d. 12-07-1909. Drev gården Snopestad i all sin tid.

Barn:

86. i Maren Johanne #5422 f. 28-01-1862.
87. ii Hans Martin #5445 f. 31-01-1864.

62. Søren (Kastet) Hansen #1599, f. 21-11-1838, Haug, d. 04-07-1907.

I Mustorps bok: "Haugianere i Østfold" er Søren viet oppmerksomhet på sidene 342-352. Boken beskriver haugianeren, predikanten og menneskevinneren, Søren Kastet. Faren døde tidlig, og moren som nådde høy alder, var en skjelden begavet og gudfryktig kvinne, så gutten vokste opp i et hederlig og kristelig hjem. Etter at han giftet seg overtok han gården etter sin far, men han måtte snart selge p.g.a. høy gjeld. Han var husmann på Stomperud, før han kjøpte et stykke jord og opparbeidet småbruket Ertekastet. Han var murer og tømmermann.

Han gift Anne Johanne Andersdatter #5451, 00-00-1861, f. 10-07-1836, Skjeberg, d. 07-10-1910. Hun var født i Skjeberg, men oppfostret på Erte i Degernes.

Barn:

88. i Karen Johanne Kastet #5452, f. 00-00-1861, d. 00-00-1941.
89. ii Sidsel Marie Kastet #5453, f. 00-00-1864, d. 00-00-1949.
90. iii Hans Kristian Kastet #5454, f. 00-00-1866, d. 00-00-1886.
91. iv Inger Karine Kastet #5455, f. 00-00-1875, d. 00-00-1969.

67. Nils Johan (Lunde) Hansen #1602, f. 31-10-1851, Haug, Degernes, d. 09-03-1913.

Ved folketelling 1865 bor han på Store Skarpholt sammen med sin mor, som er enke. Senere driver han småbruket Lunde i Degernes, som han overtok av sin eldre bror Lars. Nils var tilsatt i hæren som skredder, et håndtverk han utførte med stort hell.

Han gift Inger Johanne Olsdatter #5456, 14-10-1874, f. 01-01-1853, d. 14-09-1934.

Barn:

92. i Hans August Lunde #5457, f. 07-11-1875, d. 28-12-1955.
93. ii Mathilde Emilie Lunde #5458, f. 20-10-1874, d. 14-12-1952.
94. iii Karoline Cesilie Lunde #5459, f. 10-01-1878, d. 11-12-1969. Bosatt i Degernes, ugift.
95. iv Oscar Ludvig #5460 f. 15-07-1879.
96. v Anette Julie Lunde #5461, f. 18-06-1881, d. 21-03-1959. Bosatt i Halden.
97. vi Johannes Hilmar Lunde #5462, f. 13-09-1883, d. 15-01-1959. Bosatt i Degernes.
98. vii Johan Petter Lunde #5463, f. 02-04-1886, d. 18-01-1961. Bosatt i Tune, ingen barn.
99. viii Karen Elise Lunde #5464, f. 24-07-1888, d. 00-00-1889, Degernes.
100. ix Karen Elise Lunde #5465, f. 08-03-1890, d. 13-02-1972. Bosatt på stensrud, Degernes.
101. x Sissel Josefine Lunde #5466, f. 19-08-1892, d. 08-01-1984. Bosatt på Vatvedt, Degernes.

75. Inger Sofie Larsdatter #318, f. 07-11-1843, Haug, d. 08-01-1936, Greaker.

Inger Sofie døde i en alder av 93 år. Dødsårsaken er oppgitt å være alderdomssvakhet. Da hadde hun allerede vært redusert i mange år p.g.a slagtillefelle og åreforkalkning.

Hun gift Søren Evensen #319, 04-10-1875, i Degernes Krk., f. 17-11-1836, Nakkim, (sønn av Even Nielsen #746 og Inger Sofie Sørensdatter #747) d. 24-12-1912, Greaker. ble født på gården Nakkim, hvor hans far var i tjeneste. Søren var bare sju år når moren Inger Sofie døde. 2 år senere giftet faren seg igjen med Helene Hansdatter fra gården Grimsrud. I flg. folketellingen i 1865 bodde Søren med sin far, stemor og havsøsken på Vatvedt Østre. Han hadde tjeneste på gården Nakkim frem til han giftet seg. Kjøpte gården Greaker gnr.160, bnr.8 i 1874 av Anders Olsen. Han giftet seg med sin mors niese, sitt søskenbarn. Søren hadde ord på seg for å være ualminnelig sterk kraftkar. det var alment kjent at han bar 50 kilos melsekker på skulderen de ca 1,5 mils vei det var fra butikken på Harlemhaugen og hjem til gården. Under tilstelninger der det brygget opp til bråk melom iltre degernesinger eller rakstinger, ble Søren ofte brukt til å dempe gemyttende. Søren tok da, heter det, disse slosskjempene på sitt fang. Der holdt ham de fast til de hadde roet seg ned.

Barn:

102. i Ludvik Edvard #323 f. 22-11-1876.
103. ii Sissel Julie #321 f. 03-11-1878.
104. iii Karl Sigvard #322 f. 25-11-1880.
105. iv Karen Annette #320 f. 16-12-1882.
106. v Johanne Marie Sørensdatter #400, f. 00-00-1885, d. 00-00-1971.
107. vi Hans Oscar Sørensen #324, f. 00-00-1888, Greaker, d. 00-00-1971.

79. Anne Lovise Hansdatter #423, f. 17-02-1852, Haug, d. 23-03-1914.

Hun gift Hans Nilsen Stamsås #406, f. 00-00-1834, d. 00-00-1909. Bodde på en av Stenerødgårdene.

Barn:

108. i Nils #407 f. 00-00-1873.
109. ii Karen Sofie #397 f. 13-01-1875.

80. Ole Martin Hansen #315, f. 09-02-1856, Haug, d. 19-03-1919.

Han drev fedregården Haug gnr. 146 bnr. 3. videre.
Han gift Gina Karoline Svendsdtr. #398, f. 24-04-1863, Skalle, Degernes, d. 21-07-1938.

Barn:

110. i Sidsel Hansen #862, f. 08-05-1884, d. 02-02-1886.
111. ii Karen Annette Hansen #399, f. 00-00-1885, d. 00-00-1947.
112. iii Sidsel Julie #1062 f. 18-09-1887.
113. iv Hans Hansen #401, f. 00-00-1890, d. 00-00-1948, Degernes.
114. v Ole Sigvart Hansen #402, f. 00-00-1893, d. 00-00-1960. Ole ble konstabel i Kristiania. Tok over gården Haug, da broren Hans, døde. Han gift Jørgine Oldsdtr. Fjeld #403, f. 00-00-1893, d. 00-00-1978.

81. Johannes Hansen Dingtorp #316, f. 13-06-1863, d. 29-12-1933, Degernes. (følg link for nærmere opplysninger)

Johannes var født på Haug i Degernes. Han hadde en eldre bror som het Martin og han ble ved gården. Han hadde også flere halvsøsken.

Han gift (1) Maren Oline Olsdatter #327, 29-02-1884, f. 08-04-1862, Lund Gård, Degernes, (datter av Ole Olsen #849 og Regina Hansdatter #850) d. 04-01-1899, Degernes, Gravlagt: 30-01-1899, Degernes. Døde få dager etter at hun hadde født en sønn, som bare levde i 8 timer. Mor og barn ble begravet i samme kiste.

Barn:

115. i Hans #328 f. 22-12-1884.
116. ii Anna Sofie #18 f. 28-09-1887.
117. iii Ole Åsen #332 f. 24-11-1890.
118. iv Karen Mathilde #333 f. 06-12-1893.
119. v Magna Julie #334 f. 10-03-1896.
120. vi Kristian Dingtorp #57, f. 26-01-1899, Åsen, Degernes, 26-01-1899, Hjemme, d. 26-01-1899, Åsen., Gravlagt: 00-02-1899, Degernes. Kristian levde bare i 8 timer.

Han gift (2) (Elise) Elisabeth Oldsdtr. Stentorp #331, 1899, f. 00-00-1869, (datter av Ole J. Eriksen #847 og Elisabeth Larsdatter #848) d. 00.00.1913. Hun satte som betingelse for ekteskap at hun ikke ville ha noe å gjøre med barna fra forige ekteskap. Ett barn ble boende hjemme. Øvrige barn ble satt bort.

Han gift (3) Maren Johannesdatter #342, 00-00-1913, f. 14-11-1859, (datter av Johannes Eriksen #845 og Anne Larsdatter #846) d. 08-11-1949.

82. Ann Christin Gjerlaugsdatter Væhle #1606, (Se ekteskap til nummer 45.)


10. Generasjon


86. Maren Johanne Olsen #5422, f. 28-01-1862, d. 23-04-1947.

Hun gift (1) Thorvald Johannesen Høimyr #5423, f. 16-10-1853, d. 07-03-1894.

Barn:

121. i Gunda Marie Høimyr #5424, f. 16-03-1887, d. 18-04-1959.
122. ii Jensine Olava Høimyr #5425, f. 06-05-1889, d. 10-01-1903.
123. iii Karen Amalie Høimyr #5426, f. 29-01-1892, d. 28-01-1970.

Hun gift (2) Ole Simonsen Høimyr #5427, f. 25-04-1857, d. 31-03-1944. Bosatt på Høimyr, Ise.

Barn:

124. iv Inga Marie Høimyr #5428, f. 18-03-1897.
125. v Alma Høimyr #5429, f. 24-02-1899, d. 11-04-1961. Bosatt i Oslo.
126. vi Valborg Høimyr #5430, f. 12-09-1901, d. 18-11-1961. Bosatt på Høimyr, Ise. ugift.
127. vii Arne #5431 f. 12-09-1904.
128. viii Erik Høimyr #5432, f. 04-01-1907, d. 24-09-1986, Høimyr. Bosatt på Høimyr.

Satt død ved et furutre en vakker høstdag i september 1986. Siste fastboende av familien på Høimyr. Et ungt par leide huset et års tid, men så ble plassen fraflyttet. Erik tok over etter sine foreldre i 1947.

129. ix Sidsel Høimyr #5433, f. 14-06-1909, d. 14-11-1976. Ingen barn.

Hun gift Kristian Abrahamsen Fløvik #5435, f. 14-05-1892, (sønn av Abraham Olsen #6034 og Maren Olava Knudsdtr. #6035) 21.07.1892, d. 11-02-1974, Gravlagt: 16.02.1974, Hafslund kpl. Bosatt på Fløviken ved Isesjø.

130. x Jens Oskar #5434 f. 15-02-1913.

87. Hans Martin Olsen #5445, f. 31-01-1864, d. 25-03-1950.

Han gift Maren Kristine Olsdatter #5446, f. 20-08-1864, Førrisdal.

Barn:

131. i Olaf Marensius Sørhagen #5447, f. 04-11-1888, d. 09-04-1965. Olaf tok Sørhagen til slektsnavn.

95. Oscar Ludvig Lunde #5460, f. 15-07-1879, d. 05-06-1950. Bosatt i Halden.

Han gift Marie Magdalene Engebretsen #5467, f. 15-06-1882, d. 25-06-1967.

Barn:

132. i Nils Einar Lunde #5468, f. 18-11-1903, d. 05-08-1975.
133. ii Margit Kaspara Lunde #5469, f. 18-12-1904, d. 10-04-1982.
134. iii Solveig Margrethe Lunde #5470, f. 29-05-1909, d. 26-02-1988. Var ugift, bosatt i Skjeberg.
135. iv Leif Sigurd #5471 f. 01-12-1912.
136. v Aslak Lunde #5472, f. 11-01-1915, d. 21-10-1985.
137. vi Ragnhild Synøve #5473 f. 13-04-1921.
138. vii Gerd #5474 f. 13-12-1923.

102. Ludvik Edvard Sørensen #323, f. 22-11-1876, Greaker, 01-01-1877, d. 14-06-1949, Halden Sykehus.

Han gift (1) Maren Hansdatter #343, 00-00-1907, f. 22-04-1886, Mellegård, d. 12-02-1911. Når Maren døde giftet Ludvig seg med hennes søster Magna.

Barn:

139. i Sigrid Kaspara #763 f. 16-05-1908.

Han gift (2) Magna Alvide Hansdatter #341, 27-09-1912, f. 22-09-1884, Mellegård, d. 25-06-1956, Greaker.

Barn:

140. ii Ruth Margrethe #764 f. 05-12-1913.

141. iii Helge #80 f. 10-03-1915.
142. iv Olav Einar #765 f. 08-05-1917.
143. v Ingrid Synnøve #766 f. 21-09-1921.

103. Sissel Julie Sørensdatter #321, f. 03-11-1878, Greaker, d. 00-00-1964.

Hun gift Johannes Mathisen #815, 19-07-1907, i Degernes, f. 12-04-1875, Sikkeland, Varteig, stilling: Skomaker.

Barn:

144. i Sverre Marius #816 f. 17-10-1908.
145. ii Olav #817 f. 06-06-1911.
146. iii Ivar Mathisen #818, f. 12-06-1914, d. 00-00-1947.

104. Karl Sigvard Greaker #322, f. 25-11-1880, Greaker, 01-01-1881, Degernes Krk., stilling: Musikkinstruktør, d. 04-04-1959.

Han gift Karoline (Lina) Emilie Ellefsen #824, 00-02-1909, f. 29-04-1888, Røsnes, Berg, d. 26-10-1973.

Barn:

147. i Gunvor Marie #825 f. 20-12-1909.
148. ii Aase Sigrund #826 f. 09-07-1911.

105. Karen Annette Sørensdatter #320, f. 16-12-1882, Greaker, d. 24-04-1963.

Hun gift Johan Andersen #840, 17-06-1911, f. 00-00-1872.

Barn:

149. i August Sigvart Andersen #841, f. 21-12-1911, d. 04-11-1969.
150. ii Leif Ivar Andersen #842, f. 30-06-1916.
151. iii Aase Oline Andersen #843, f. 09-04-1919, d. 09-08-1987.
152. iv Astrid Johanne Andersen #844, f. 30-07-1922.

108. Nils Hansen #407, f. 00-00-1873, d. 00-00-1932. Han var lam, men fikk utdannelse i treskjæring i Oslo, og livnærte seg på skjæring og produksjon av knivskaft for en forettning i Oslo. Han døde på Vevelstad aldershjem etter å ha vært syk noen år.

Han gift Hanna Marie Hansdatter #404.

Barn:

153. i Signe Lovise Nilsdatter #405. ble trolig gift med en fra Sverige. Fødsel og dødsdato og vidre skjebne ukjent.

109. Karen Sofie Hansdatter #397, f. 13-01-1875, d. 24-01-1953.

Hun gift Olaus Olsen Stensrud #396, f. 17-05-1858, (sønn av Martin Olsen Stensrud #1073) d. 12-03-1930.

Barn:

154. i Klara Lovise Olausdatter #1074, f. 11-04-1902, d. 17-04-1967, Rakkestad. var ugift.
155. ii Olga Amalie Olausdtr. #1075, f. 03-12-1903, d. 19-02-1992, Oslo. var ugift.
156. iii Borghild Ceselia Stensrud #1081, f. 23-01-1904, d. 13-11-1966.

Hun gift Henry Olaf Velund #1101, f. 17-07-1903, d. 07-03-1987.

157. iv Ole Kristian #1076 f. 21-04-1906.

112. Sidsel Julie Haug #1062, f. 18-09-1887, Degernes, d. 15-10-1945, Sønstergaard, Berg.

Hun gift Karl Markus Arneberg #1044, 15-04-1917, i Degernes, f. 28-04-1889, Berg, (sønn av August Olsen Arneberg #1042 og Nicoline Marie Jørgensdtr. Tune #1037) d. 29-11-1966, Sønstegård, Berg, Gravlagt: 03-12-1966, Berg Krk. Var bestyrer på Berg gamlehjem i 17 år. Flere kommunale verv.

Barn:

158. i Arne #1063 f. 20-01-1918.
159. ii Karin #1064 f. 20-12-1922.
160. iii Ellen Margrethe (Tulla) #1065 f. 02-07-1924.

115. Hans Dingtorp #328, f. 22-12-1884, Haug gård, Degernes, stilling: Millitær, d. 05-01-1919, Kristiansand,

Døde av Spanskesyken. var stri av natur, og dro hjemmefra når faren giftet seg påny. Hans reste til sin fetter Nils Stensrud i Kristiania. Var visegutt og kom inn på bøsemakerskolen i Kongsberg.
Han gift Bergliot Haugen #329, f. 30-08-1889, Kongsberg, (datter av Jakob Haug #863 og Mathilde Toresen #864).

Barn:

161. i Hjørdis #330 f. 00-00-1910.

116. Anna Sofie Dingtorp #18, f. 28-09-1887, Nakkerud, Degenes, ref: 18, d. 18-05-1959, Borgenhaugen, Gravlagt: Hafslund.

Anna var ca 13 år når faren giftet seg igjen, og fikk komme til et ungt ekte- par på gården Lilleheier. Hun var jo så stor at hun kunne være til nytte på gården og i huset. Anna måtte stelle fjøset fra kl. 05.om morgenen, før hun gikk den lange veien til skolen på Sandbæk.(like ved Greåker). Anna ble på Lilleheier il hun var 18 år. Da tok hun plass på Sølvskutt. her ble hun i ca. 2år, før hun tok plass på Storetorp. her traff hun Kristian som også tjent.

Hun gift Kristian Johansen Pinaas #17, 12-10-1908, i Tune, f. 29-01-1886, Tune, (sønn av Johan Peter Jenssen Pinaas #28 og Karen Johanne Johannesd. Murås #29) ref: 17, d. 25-12-1962, Skjeberg. Reiste tidlig hjemmefra, og tok tjeneste på gården Storetorp i Degernes. Her var det også en tjenestejente som het Anna Dingtorp. Kristian jobbet på Borregaard som lokfører.

Barn:

162. i Martha Kristine #19 f. 16-06-1909.
163. ii Alf #20 f. 28-01-1912.
164. iii Leiv Kaspar #21 f. 18-08-1913.
165. iv Solveig #22 f. 29-05-1917.
166. v Borghild #23 f. 22-08-1918.
167. vi Josef #6 f. 24-12-1921.
168. vii John Petter #24 f. 04-07-1924.
169. viii Bjarne Roald #25 f. 17-06-1925.
170. ix Karin Johanne Pinaas #26, f. 13-04-1929, Skjeberg, ref: 26, d. 24-04-1930, Skjeberg.
171. x Marry #27 f. 17-06-1931.

117. Ole Åsen Dingtorp #332, f. 24-11-1890, Åsen Gård, Degernes, d. 10-02-1934, Amerika.

Etter morens død kom han til barnas formynder Kristen Titterud. Han var da ca. 10 år gammel. Reiste til Brocklyn, USA og bosatte seg der med sin familie. I Amerika tok han navnet Osen.
Han gift Hansine Guran #338, 00-00-1910, i Kristiania, f. 20-06-1890, Holmestrand, d. 00-00-1974.

Barn:

172. i Solveig Osen #339, f. 17-03-1911, Kristiania, d. 14-08-1992, Brocklyn, USA.

Hun gift Egil Ring #890, f. 00-00-1904, USA.


173. ii Gutt #340, f. 00-00-1921, Amerika, d. 00-00-1921, Amerika.

118. Karen Mathilde Dingtorp #333, f. 06-12-1893, Åsen, Degernes, d. 15-11-1976, Indre Billefjord.

Hun var det eneste barnet som fikk bo hjemme etter at faren giftet seg på ny. Stemor Elise var streng og vanskelig,forteller Karen, men hun hadde tross alt et hjem. Reiste til Amerika til sin bror Ole juli 1921, kom hjem igjen desember 1923. Hun var kokke på Haugetun folkehøgskole. Reiste til Finnmark og bosatte seg i indre Billefjord med sin mann. Karen skrev en beskrivelse av sin oppvekst og opplevelser som hennes datter fikk. denne beskrivelsen er en viktig informasjonskilde over familiens liv. Se nærmere under hennes far. Karen er en viktig informasjonskilde ved å ha skrevet en del memorerer til sin datter Vesla. De fleste opplysninger om familieforhold og levemåte er hentet herfra.

Hun gift Norvald Nilsen #335, 03-07-1925, f. 11-11-1899, Indre Billefjord, Finnmark, stilling: Lærer, d. 24-06-1980, Billefjord.

Barn:

174. i Agnes (pleiedatr.) Nilsen #891, f. 28-05-1924, Billefjord.
175. ii Gunnvor (Vesla) #336 f. 22-05-1928.
176. iii Kari #337 f. 04-05-1931.

119. Magna Julie Dingtorp #334, f. 10-03-1896, Åsen, Degernes, d. 03-12-1982.

Hun ble etter morens død, plassert hos sin tante Lovise for en kort tid. Hun var da ca. 4 år.
Hun gift Ole Andersen Stamsås #346, 00-00-1917, f. 07-09-1893, d. 19-12-1974.

Barn:

177. i Johan Arnt #347 f. 28-07-1918.
178. ii Olaf #348 f. 25-09-1920.
179. iii Hans Stamsås #349.
180. iv Marta Lovise #350 f. 15-02-1926.


11. Generasjon


127. Arne Høimyr #5431, f. 12-09-1904, d. 25-03-1978. Bosatt på Burås, Skjebergdalen.

Han gift Anna Berby #5448, f. 21-10-1902, d. 10-10-1980.

Barn:

181. i Odd Steinar Høimyr #5449, f. 16-01-1935, d. 10-04-1992. Drev saga ved Rørsjøen i Isesjø.

Overtok Høimyr etter sin onkel i 1986, men bosatte seg ikke der. Leide bort husene på Høimyr til et ungt par en tid, men senere ble Høimyr tomt. Odd plantet til eiendommen, men pløyde opp igjen. I dag er eiendomen Høimyr tilagt Torgrimsby. Lars Visur, Holdt overtok saga.


182. ii Berit Høimyr #5450, f. 23-10-1940. Ugift. Bosatt i Sarpsborg.

130. Jens Oskar Høimyr #5434, f. 15-02-1913, d. 21.07.1999, Ise, Gravlagt: 27.07.1999, Skjebergdalen. Bosatt ved Fjeld på Ise.

Han gift Marie Otilie Mathisen #5436, f. 02-12-1914, d. 31-03-1959.

Barn:

183. i May #5437 f. 21-06-1945.
184. ii Aud #5438 f. 23-01-1950.

135. Leif Sigurd Lunde #5471, f. 01-12-1912, d. 26-11-1985.

Han gift Lilly Lovise Eliassen #5484, f. 24-06-1919.

Barn:

185. i Steinar #5485 f. 05-04-1940.
186. ii Fred Viggo #5486 f. 07-05-1945.
187. iii Ragnar #5487 f. 14-02-1947.
188. iv Rita #5488 f. 10-02-1956.

137. Ragnhild Synøve Lunde #5473, f. 13-04-1921, d. 27-09-1977.

Hun gift Harald Martin Strømberg #5504, f. 11-09-1918.

Barn:

189. i Ottar Strømberg #5505, f. 16-12-1949.
190. ii Gard #5506 f. 06-07-1951.
191. iii Kathe #5507 f. 08-10-1954.
192. iv Nina Strømberg #5508, f. 28-04-1961, d. 27-03-1962.

138. Gerd Lunde #5474, f. 13-12-1923.

Hun gift Steiner Stordahl #5475, f. 08-03-1926.

Barn:

193. i Jan #5476 f. 02-06-1949.
194. ii May-Britt Stordahl #5477, f. 04-04-1953. Hun gift Per Arne Agnalt #5482, f. 03-06-1953.
195. iii Åge Stordahl #5478, f. 26-12-1958. Han gift Solfrid Eriksen #5483, f. 31-03-1962.

139. Sigrid Kaspara Greaker #763, f. 16-05-1908, Greaker.

Hun gift Ole Eivind Velund #809, f. 18-12-1904, d. 25-06-1960.

Barn:

196. i Terje #810 f. 04-04-1940.
197. ii Trond Åge Velund #811, f. 10-02-1943. Han gift Britt Olsen #814, f. 01-10-1954.

140. Ruth Margrethe Ludvigsdatter #764, f. 05-12-1913, Greaker.

Hun gift Leif Johannes Haug #767, 00-00-1938, f. 11-03-1907, d. 10-05-1981.

Barn:

198. i Per Torleif #768 f. 18-06-1940.
199. ii Thore Jan #769 f. 22-03-1947.

141. Helge Greaker #80, f. 10-03-1915, ref: 80, stilling: Bonde på Greaker, d. 00.05.1966, Degernes, Gravlagt: Degernes.

Han gift Borghild Pinaas #23, f. 22-08-1918, Skjeberg, (datter av Kristian Johansen Pinaas #17 og Anna Sofie Dingtorp #18) ref: 23, d. 23-06-2001, Rakkestad, Gravlagt: 29-06-2001, Degernes Krk.

Barn:

200. i Steinar Greaker #81, f. 04-09-1942, ref: 81, stilling: Gårdbruker.
201. ii Marit #82 f. 30-07-1945.
202. iii Sigmund #83 f. 06-12-1948.
203. iv Toril #84 f. 04-10-1952.

142. Olav Einar Greaker #765, f. 08-05-1917, Greaker.

Han gift Karen Helene Slettevold #770, 00-00-1954, f. 29-05-1925.

Barn:

204. i Kirsten Elisabeth #771 f. 31-12-1954.
205. ii Bodil Synnøve #772 f. 15-08-1957.
206. iii Ådne Einar Greaker #773, f. 14-09-1963. Han gift Marianne Bøe #796, f. 07-08-1967.

143. Ingrid Synnøve Greaker #766, f. 21-09-1921, Greaker.

Hun gift Rubert A. Kleiven #774, 00-00-1949, f. 07-10-1923.

Barn:

207. i Berit #775 f. 03-06-1950.
208. ii Magnar #776 f. 01-10-1951.
209. iii Tormod #777 f. 25-06-1955.

144. Sverre Marius Mathisen #816, f. 17-10-1908, stilling: Skomaker, d. 14-07-1993, Jessheim.

Han gift Gudveig Tuft #819, f. 15-05-1911.

Barn:

210. i Sissel #820 f. 30-07-1946.

145. Olav Mathisen #817, f. 06-06-1911, d. 15-05-1978, Jessheim.

Han gift Paula Andreassen #822, f. 20-04-1922, Solør, d. 04-10-1988, Jessheim.

Barn:

211. i Knut Mathisen #823, f. 08-07-1953.

147. Gunvor Marie Greaker #825, f. 20-12-1909, Oslo, d. 16-04-1979, Oslo.

Hun gift Georg P. Erikslund #827, f. 14-10-1904, d. 23-04-1974, Oslo.

Barn:

212. i Annelise #828 f. 23-05-1941.
213. ii Nina #829 f. 21-04-1945.

148. Aase Sigrund Greaker #826, f. 09-07-1911, d. 13-12-1985, Oslo.

Hun gift Jens Munthe Lysøe #830, f. 22-04-1912, d. 14-07-1964, Oslo.

Barn:

214. i Henrik Munthe Lysøe #831, f. 14-08-1940.
215. ii Lars Munthe Lysøe #832, f. 18-02-1947.
216. iii Jens Munthe Lysøe #833, f. 10-07-1951.

157. Ole Kristian Stensrud #1076, f. 21-04-1906, d. 23-10-1982. Han var eier og driver av gården Stamsås.

Han gift Klara Pauline Tjernes #1077, f. 23-06-1904.

Barn:

217. i Randi #1078 f. 24-08-1933.
218. ii Bjørn Reidar #1079 f. 12-08-1940.
219. iii Oddmund Johannes #1080 f. 10-11-1948.

158. Arne Arneberg #1063, f. 20-01-1918, stilling: Sivilingeniør, d. 19-08-1968, Oppegård, Gravlagt: Nøtterøy krk.

Han gift Edel Margaret (Bille) Wang #4094, 24-03-1945, i Tønsberg domkirke, f. 19-12-1925, Tønsberg, stilling: Barnepleier.

Barn:

220. i Sidsel #4095 f. 31-05-1946.
221. ii Tor Arne Arneberg #4096, f. 16-07-1949, Oslo, d. 19-07-1989, Gravlagt: Nøtterøy krk. var adoptivbarn.

159. Karin Arneberg #1064, f. 20-12-1922, Berg.

Hun gift Einar Amundsen #4097, 02-04-1947, i Berg Krk., f. 12-10-1922, Idd, stilling: Gårdbruker. gårdbruker på Sønsterud, Berg. (gnr.48,bnr.1 i Berg, Halden).

Barn:

222. i Karsten Amundsen #4098, f. 02-04-1948, Berg, stilling: truckfører.
223. ii Ole Roald #4099 f. 03-11-1950.

160. Ellen Margrethe (Tulla) Arneberg #1065, f. 02-07-1924, Berg.

Hun gift Leif Sigurd Eliassen #4100, 19-11-1949, i Berg, f. 24-10-1922, Tune, stilling: Politioverbetjent.

Barn:

224. i Mai-Britt #4101 f. 05-05-1950.
225. ii Kari Margrethe #4102 f. 27-09-1951.
226. iii Wenche Marianne #4103 f. 05-09-1957.

161. Hjørdis Dingtorp #330, f. 00-00-1910, Kristiania.

Hun gift Henrik Sandstad #865, 00-00-1934, f. 26-01-1914, Ytterøy.

Barn:

227. i Bjørg #866 f. 31-05-1936.
228. ii Jan #867 f. 21-01-1938.
229. iii Ruth #868 f. 04-05-1941.

162. Martha Kristine Pinaas #19, f. 16-06-1909, Tune, ref: 19, d. 00-00-1940.

Hun gift Øyvind Grønn #37, ref: 37, d. 04-01-1991, Skjeberg.

Barn:

230. i Ottar Grønn #721, f. 08-03-1931, Skjeberg, d. 18-05-1931, Skjeberg.
231. ii Kjell #38 f. 06-06-1932.

163. Alf Pinaas #20, f. 28-01-1912, Tune, ref: 20, d. 27-08-1944, Skjeberg.

Han gift Marit Stubberud #357, f. 05-04-1922, d. 00-12-1996, Oslo.

Barn:

232. i Eva #358 f. 24-04-1944.

164. Leiv Kaspar Solberg #21, f. 18-08-1913, Tune, ref: 21, d. 22-03-1985, Borgenhaugen, Gravlagt: Hafslund kpl.

Han gift Chjønøve Bjerkholt #39, 25-10-1942, f. 24-04-1913, ref: 39, d. 15-04-1990.

Barn:

233. i Dag #40 f. 21-03-1945.
234. ii Stig Ove #41 f. 02-07-1947.
235. iii Grethe #42 f. 19-11-1948.
236. iv Per Gjermund #43 f. 30-08-1955.

165. Solveig Pinaas #22, f. 29-05-1917, Skjeberg, ref: 22, d. 16-09-1993, Degernes, Gravlagt: 20-09-1993, Degernes Kirke.

Hun gift Ole Erling Berger #72, i Hafslund kapell, f. 20-02-1909, ref: 72, d. 04-05-1966, Degernes, Gravlagt: 00-05-1966, Degernes Krk.

Barn:

237. i Egil #73 f. 07-09-1940.
238. ii John ( Johnemann) #74 f. 24-05-1943.

166. Borghild Pinaas #23, (Se ekteskap til nummer 141.)

167. Josef Pinaas #6, f. 24-12-1921, Skjeberg, ref: 6.

Barn med Henny Aurdal #304, f. 21-09-1922, ref: 304.

Barn:

239. i Wenche Theresè #36 f. 14-05-1942.

Han gift med Bjørg Solveig Karlsen Hoel #7, 27-10-1946, i Hafslund, f. 09-02-1929, Skjeberg, (datter av Fritz Marensius Carlsen #123 og Hanna Josefine Olsen #124) ref: 7.

Barn:

240. ii Kjell Egil #8 f. 27-03-1947.
241. iii Thor Ragnar #1 f. 28-09-1953.
242. iv Reidun Irene #9 f. 26-03-1957.

168. John Petter Pinaas #24, f. 04-07-1924, Skjeberg, ref: 24.

Han bodde de første årene som gift i Degernes. Bygde huset som søsteren Solveig senere tok over. Fikk jobb på Borregaard, og bygde hus i Skolegata på Borgenhaugen.(nå heter veien Torvaldslyst)
Han gift Hjørdis Næristorp #182, 12-07-1948, f. 28-09-1928, Rakkestad, (datter av Hans Petter Næristorp #727 og Anna Johanne Kristoffersdatter Næristorp #728) ref: 182.

Barn:

243. i Alf #183 f. 13-09-1948.
244. ii May #186 f. 11-11-1950.

169. Bjarne Roald Pinaas #25, f. 17-06-1925, Skjeberg, ref: 25, d. 30.06.2002, Fredrikstad sykehus, Gravlagt: 05.07.2002, Hafslund Kirke.

Han gift Aase Åkeberg #167, f. 29-04-1929, (datter av Jørgen Åkeberg #171 og Marta Åkeberg #172) ref: 167, d. 23.02.2001, Gravlagt: 01.03.2001, Hafslund Kirke.

Barn:

245. i Jorun #168 f. 05.03.1952.
246. ii Kai Arne #169 f. 28.02.1956.
247. iii Ragnar #170 f. 11.11.1958.

171. Marry Pinaas #27, f. 17-06-1931, Skjeberg, ref: 27.

Hun gift Willy Granlien #93, f. 09-12-1928, ref: 93. Døde januar 2007.

Barn:

248. i Karin Evy #94 f. 23-04-1950.
249. ii Tore Freddy #95 f. 17-03-1956.

175. Gunnvor (Vesla) Nilsen #336, f. 22-05-1928, Billefjord, 05-08-1928, Lakselv Kirke.

Hun gift Erling Henriksen #892, f. 21-05-1928.Var lærer i mange år på Tjøme i Vestfold.

Barn:

250. i Åshild #893 f. 25-05-1955.
251. ii Kjellaug #894 f. 26-10-1956.
252. iii Rigmor #895 f. 22-03-1959.
253. iv Bjørnar Henriksen #896, f. 10-11-1964.

176. Kari Nilsen #337, f. 04-05-1931, Billefjord, 05-07-1931, Kistrand Kirke, stilling: Forfatter.

Kari er en kjent barnebokforfatter med flere tittler. Noen av disse er også filmatisert. eks. "Kammila og tyven".
Hun gift Alf Vinje #345, f. 13-08-1923.

Barn:

254. i Hallvard Vinje #908, f. 14-07-1964. Han gift Reidun Amundsen #911, f. 19-10-1966.
255. ii Aasa Vinje #909, f. 13-04-1966. Hun gift Arild Aanestad #912, i Mandal, f. 02-05-1966.
256. iii Laila Vinje #910, f. 31-04-1969. 2002 - bosatt i sin mormors bolig i indre Billefjord.

177. Johan Arnt Stamsås #347, f. 28-07-1918, d. 13-04-1992.

Han gift Helene Strand #352, (skilt) f. 06-06-1921.

Barn:

257. i Sjur Otto Stamsås #354, f. 16-01-1944. Partner Tove Halvorsen #914, f. 19-07-1959.
258. ii Ingrid Marie #913 f. 06-03-1947.
259. iii Kari Lisbeth Stamsås #356, f. 23-02-1952, d. 01-07-1953. druknet i gårdsdammen på Stamsås.
260. iv Jan Helge #353 f. 12-08-1954.
261. v Solveig #355 f. 24-01-1956.

178. Olaf Stamsås #348, f. 25-09-1920.

Han gift Tordis Jordfald #925, (skilt) f. 24-03-1919.

Barn:

262. i Tor Olaf #926 f. 15-02-1954.
263. ii Rune Stamsås #927, f. 11-11-1957. Han gift Alexandra Gotch #930, f. 30-10-1963.

180. Marta Lovise Stamsås #350, f. 15-02-1926, d. 00-06-2002, Degernes.

Hun gift Sigur Alfred Antonsen Eng #351, f. 29-03-1917, d. 2001.

Barn:

264. i Anbjørg #783 f. 11-03-1950.
265. ii Odd Arnold #931 f. 11-05-1952.
266. iii Sigmund Alfred #938 f. 08-12-1955.
267. iv Marit Lillian Eng #939, f. 23-04-1964.


12. Generasjon
redusert utvalg


 

201. Marit Greaker #82, f. 30-07-1945, ref: 82.

Hun gift Birger Kopperud #85, 24-06-1967, f. 10-05-1944, ref: 85.

Barn:

297. i Runar Kopperud #86, f. 21-08-1970, ref: 86.
298. ii Tormod Kopperud #87, f. 24-10-1973, ref: 87.

202. Sigmund Greaker #83, f. 06-12-1948, ref: 83.

Han gift Ragnhild Kamperhaug #88, 29-01-1972, f. 03-02-1950, ref: 88.

Barn:

299. i Børge Greaker #90, f. 03-08-1975, ref: 90.
300. ii Kari Mette Greaker #89, f. 19-09-1980, ref: 89.

203. Toril Greaker #84, f. 04-10-1952, ref: 84.

Hun gift Eivind Fagerlid #91, 29-10-1977, ref: 91.

Barn:

301. i Vidar Fagerlid #92, f. 13-04-1981, ref: 92.
302. ii Øistein Fagerlid #372, f. 10-10-1983, Vestby.

231. Kjell Grønn #38, f. 06-06-1932, Skjeberg, ref: 38.

Han gift Åse Elvestrand #418, (skilt) f. 04-04-1941.

Barn:

348. i Tove Unni Grønn #365, f. 17-11-1960, Sarpsborg. Hun gift Krister Skog #884, f. 07-02-1965, Sverige.
349. ii Mona Lisbeth Grønn #366, f. 30-12-1961, Sarpsborg. Hun gift Roar Myrvang #886, f. 24-08-1962.

232. Eva Pinaas #358, f. 24-04-1944, d. 28-05-1981.

Hun gift Rolf Syversen #359, f. 19-08-1940, d. 15-05-1987.

Barn:

350. i Frank Simen Billingstad #361, f. 21-07-1965. Han gift Kari Anne Veen #889, f. 01-11-1970.
351. ii Dag Billingstad #360, f. 15-10-1970.

233. Dag Solberg #40, f. 21-03-1945, ref: 40.

Han gift Marit Lovise Ruud #60, 05-09-1970, f. 09-10-1949, ref: 60.

Barn:

352. i Monica Solberg #61, f. 14-02-1972, ref: 61.
353. ii Maiken Solberg #62, f. 16-08-1976, ref: 62.

234. Stig Ove Solberg #41, f. 02-07-1947, ref: 41.

Han gift Ellen Knutsen #48, 21-09-1968, f. 31-05-1950, (datter av Normann Knutsen #5135 og Else Hansen #5137) ref: 48.

Barn:

354. i Tage Andre Solberg #49, f. 10-02-1969, ref: 49.
355. ii Linda Solberg #50, f. 17-05-1976, ref: 50.

235. Grethe Solberg #42, f. 19-11-1948, ref: 42.

Hun gift Egil Bengtsen #44, 15-05-1971, i Hafslund kpl., f. 03-02-1947, ref: 44.

Barn:

356. i Eddy Andre Bengtsen #45, f. 24-09-1973, ref: 45.
357. ii Lone Therese Bengtsen #46, f. 1-04-1975, ref: 46.
358. iii Runo Christopher Bengtsen #47, f. 21-02-1984, ref: 47.

236. Per Gjermund Solberg #43, f. 30-08-1955, ref: 43.

Han gift Rita Thomsen #63, 03-09-1977, i Tune, f. 19-10-1955, ref: 63.

Barn:

359. i Maren Beate Solberg #64, f. 14-06-1979, ref: 64.
360. ii Marie Solberg #65, f. 06-06-1988, ref: 65.

237. Egil Berger #73, f. 07-09-1940, ref: 73.

Egil gift (1) Jenny Bergvall #75, 28-03-1964, (skilt) f. 06-10-1944, ref: 75.

Barn: 361. i Lisbeth Berger #76, f. 27-03-1968, ref: 76. Bosatt i Texas, USA.

gift 20.06.1996 i Paris, Fankrike, med Owe Hernes f. 24.07.1966, Stavanger

Barn:

Kristin Irene Berger Hernes f. 11.05.2000, Humble, Texas

Egil gift (2) Oili Kaarina Tumppila , f. 21-01-1952, Sysma, Finnland.

Barn:

362. ii Tim Erik Berger #363, f. 08-05-1989, Texas. USA.
363. iii John Christian Berger #364, f. 31-12-1990, Texas, USA.

238. John Berger #74, f. 24-05-1943, ref: 74.

Han gift Anne Marie Andresen #77, 31-12-1964, f. 14-10-1942, Degernes, ref: 77.

Barn:

364. i Hilde Berger #722, f. 12-09-1965, Rakkestad, d. 14-04-1966, Rakkestad.
365. ii Rune Berger #78, f. 20-03-1967, Rakkestad, ref: 78. 366. iii Stian Berger #79, f. 05-07-1971, Rakkestad, ref: 79.

239. Wenche Theresè Aurdal #36, f. 14-05-1942, Skien, 00-07-1942, Vestby Krk., ref: 36.

Hun gift (skilt) Halvard Fjelldalen #305, 17-09-1960, i Kragerø, skilt 1972, f. 10-05-1939, ref: 305.

Barn:

367. i Hege Fjelldalen #215, f. 31-05-1961, ref: 215. Hun gift Rolf Rakkestad #219, 00-00-1983, f. 16-03-1960, ref: 219.
368. ii Eva Fjelldalen #214, f. 18-09-1963, ref: 214. Bosatt i Kongsvinger (1996).
369. iii Eirin Fjelldalen #216, f. 22-06-1965, ref: 216.
370. iv Arve Fjelldalen #217, f. 26-03-1967, ref: 217.

240. Kjell Egil Pinaas #8, f. 27-03-1947, Sarpsborg, ref: 8.

Han gift Kirsten Evensen #10, 25-03-1970, i Kristiansand, f. 13-11-1948, Kristiansand, (datter av Thorleif Evensen #595 og Else Maria Johannessen #596) ref: 10.

Barn:

371. i Marianne Pinaas #11, f. 21-10-1970, Kristiansand, ref: 11, stilling: Hudpleie. . Hun gift John Willy Fredriksen #309, 08-07-1995, i Idd kirke, f. 01-05-1969, (sønn av Ole Willy Fredriksen #4250 og Ester Guldbrandsen #4251).Samboere siden 1991
372. ii Egil Pinaas #12, f. 27-10-1973, Halden. Han gift 29.06.02 i Spania med Ana Maria Alvarèz Redondo #6111, f. 26.08.1971, Spania, stilling: Radiograf. Bosatt i Halden.
373. iii Elin Pinaas #13, f. 19-06-1978, Halden, ref: 13. Hun gift Vegar Nebb #5831, 28.05.1999, i Halden.

241. Thor Ragnar Pinaas #1, f. 28-09-1953, Sarpsborg, Hafslund, ref: 1,

Leder av S.borg viltnemnd i 3 perioder 1991 - 2003. Bystyremedlem i Sarpsborg for Arbeiderpartiet 1996 -2003.
Han gift Hilde Lisbeth Ringsrud #2, 01-03-1975, i Hafslund kapell, f. 02-04-1950, Sarpsborg, (datter av Erling Åsmund Ringsrud #67 og Astrid Judit Bergstrøm #66) ref: 2.

Barn:

374. i Kristian Pinaas #3, f. 16-03-1978, Sarpsborg, ref: 3. Han gift Ruth Adehle Rød #5965, 09-09-2000, i Skjebergdalen krk.
375. ii Knut Pinaas #4, f. 28-11-1981, Sarpsborg, ref: 4.
376. iii Karianne Pinaas #5, f. 12-07-1983, Sarpsborg, ref: 5.

242. Reidun Irene Pinaas #9, f. 26-03-1957, Sarpsborg, ref: 9.

Hun gift Per Egil Lassen #14, 28-01-1978, i Hafslund kpl., skilt 1996, f. 14-10-1953, Sarpsborg, (sønn av John Lassen #599 og Else Kjærnsbek #600) ref: 14.

Barn:

377. i Thomas Lassen #15, f. 12-11-1979, Sarpsborg, ref: 15.
378. ii Trine Lassen #16, f. 21-11-1983, Sarpsborg, ref: 16.

243. Alf Pinaas #183, f. 13-09-1948, Sarpsborg, ref: 183, d. 12-10-1971, Gravlagt: 15-10-1971, Hafslund. Alf omkom i en bilulykke.

Han gift Wenche Strand #184, 10-06-1967, f. 10-01-1949, (datter av Rolf Strand #416 og Ruth #417) ref: 184.

Barn:

379. i Hege Christin Pinaas #185, f. 08-10-1967, ref: 185. Alf-Ole Gotteberg #723, f. 18-12-1968.

244. May Pinaas #186, f. 11-11-1950, ref: 186.

Hun gift Dag Rune Handegård #187, 03-05-1969, f. 22-01-1947, Oslo, (sønn av Sverre Handegård #725 og Ester #726) ref: 187.

Barn:

380. i Svein Handegård #189, f. 05-12-1969, Sarpsborg, ref: 189.
381. ii Espen Handegård #188, f. 26-05-1976, Sarpsborg, ref: 188.

245. Jorun Pinaas #168, f. 05.03.1952, Sarpsborg, ref: 168.

Hun gift Helge Trannum #173, f. 20-10-1947, Brumundal, ref: 173.

Barn:

382. i Silje Trannum #175, f. 18.01.1985, Hamar, ref: 175.
383. ii Inge Trannum #371, f. 24.06.1986, Hamar.

246. Kay Arne Pinaas #169, f. 28-02-1956, Sarpsborg, ref: 169.

Han gift Irene Hansen #180, f. 18-10-1962, Sarpsborg, ref: 180.

Barn:

384. i Ingelill Pinaas #181, f. 27-01-1987, Sarpsborg, ref: 181.
385. ii Andreas Pinaas #370, f. 13-01-1992, Fredrikstad.

247. Ragnar Pinaas #170, f. 11-11-1958, Sarpsborg, ref: 170.

Han gift Mette Soløy #176, f. 10-10-1959, ref: 176.

Barn:

386. i Simon Pinaas #177, f. 05-06-1982, Ringerike sykehus, ref: 177.
387. ii Linda Pinaas #178, f. 05-05-1984, ref: 178.
388. iii Vegar Pinaas #179, f. 18-06-1986, ref: 179.

248. Karin Evy Granlien #94, f. 23-04-1950, ref: 94.

Hun gift (1) Heine Hansen #101, f. 19-11-1949, ref: 101.

Barn:

389. i sønn #97, f. 1968, ref: 97. (fjernet etter anmodning).
390. ii Evy Linette Granlien #98, f. 07-07-1971, ref: 98.

Hun gift (2) #367, .

Barn:

391. iii Morten Granlien #99, f. 14-01-1977, ref: 99.
392. iv Marita Granlien #100, f. 14-01-1977, ref: 100.

249. Tore Freddy Granlien #95, f. 17-03-1956, ref: 95.

Han gift Karen Marie #96, f. 16-07-1959, ref: 96.

Barn:

393. i Hilde Granlien #102, f. 27-06-1980, ref: 102.
394. ii Øyvind Granlien #344, f. 18-02-1982.

 

 

[Tilbake til hovedsiden]

Sideansvarlig: Thor Pinaas
Disse sidene gir en oversikt over slekten , mulige feil eller mangler på disse sidene bes meldt sideansvarlig..