FORFEDRE

TIL

Giertrud Hermansdtr. Iserberg

 


1. Wedekind Klingenberg , f. 00-00-1290, d. 00-00-1350, Lubeck. Han var rådmann i Lubeck.

Barn:

2. i Johan

2. generasjon


2. Johan Klingenberg , d. 00-00-1358. Han var rådmann i Lubeck etter sin far.

Barn:

3. i Johan

3. generasjon


3. Johan Klingenberg , d. 00-00-1371. Han var borgermester i Lubeck.

Barn:

4. i Gosswin

4. generasjon


4. Gosswin Klingenberg , f. Lubeck, d. 00-00-1415, Hamburg.

Barn:

5. i Johan Klingenberg
6. ii Peter


5. generasjon

5. Johan Klingenberg,


6. Peter Klingenberg , f. Lubeck, d. 00-00-1461, Hamburg.

Barn:

7. i Johan


6. generasjon

7. Johan Klingenberg , d. 00-00-1493, Hamburg.

Barn:

8. i Vincent


7. generasjon

8. Vincent Klingenberg , d. 00-00-1559, Hamburg.

Barn:

9. i Poul f. 00-00-1534.


8. generasjon

9. Poul Klingenberg , f. 00-00-1534, d. 00-00-1614, Hamburg.

Barn:

10. i Joachim f. 1589.


9. generasjon

10. Joachim Klingenberg ,f. 1589, Hamburg, d. 1651, Danmark.

g. 1614, Gjerterud Allers,f. ca.1593, Hamburg.

Barn:

11. i Poul f. 18-10-1615.
12. ii Elisabeth f. ca. 1620.
13. iii Magdalena Klingenberg , f. Hamburg, d. 1691, København. Hun gift Albrecht Heins, d. 1672.


10. generasjon

11. Poul Klingenberg , f. 18-10-1615, Hamburg, d. 1690, København.

g. 1654, Elisabeth Berns , f. 00-00-1637, d. 00-00-1663. Familien bodde dels i Kjøbenhavn og dels i Hamburg. Poul kom ved giftemålet inn i en betydelig forettningskonsern og var mye på reisefot over hele verden. Det han er best kjent for er stillingen som generalpostmester fra 1654, likeså kongelig adminiralitetsråd fra 1654. Han har selv skrevet en selvbiografi som er utgitt. I 1669 ble han adlet av kong Fredrik den 3. Det heter i Danmarks Adels Årbog fra 1923 at både Hermann Iserberg og Gjerterud Alles, var av "urgammel adelslekt".

Barn:

14. i Albrecht Baltasar Klingenberg , f. 1656, Kjøbenhavn, d. 1657, Kjøbenhavn.
15. ii Elisabeth Klingenberg , f. 1658, Kjøbenhavn, d. 1658, Kjøbenhavn.
16. iii Poul Klingenberg , f. 1659, d. 1723. Han gift Edel Elisabeth Bjelke , f. 1664, d. 1708.
17. iv Anna Klingenberg , f. 1660.
18. v Sophia Elisabeth Klingenberg , f. 1662.

12. Elisabeth Klingenberg , f. ca. 1620, Hamburg, d. 1669, Danmark. Hun var av en gammel tysk adelslekt, opprinnelig fra Lubeck.

g. (1) 1647, Herman Iserberg , d. 1659, Danmark. Herman er av tysk herkomst, nærmere bestemt fra Hamburg. Trolig kom han derfra til København i forholdsvis ung alder. Han synes å være av den gamle adels / fyrste- slekten fra Iserberg ved Rhinen, vis røtter - i flg. kildene - kan føres tilbake til før 1100 tallet. En kjenner ikke navnet på foreldrene hans. I København var han kjøpmann, kruttfabrikant og skipsreder. Han var dessuten agent for handelshuset Berns og Marselis i Hamburg.

g. (2) 1661, Henrik Eggers , d. 1674.

Barn med Herman Iserberg::

19. i Albert Baltser Iserberg , f. 28-11-1648, København, d. 1680.
20. ii Anna Margrethe Iserberg , f. 15-06-1650, København, d. 1696.
21. iii Hermann Iserberg , f. 00-00-1652, d. 00-00-1690. Han var trolig ikke gift.
22. iv Giertrud Hermansdtr. Iserberg , f. 03-11-1654, København, d. 04-06-1687, Skien.

Barn med Henrik Eggers:

v Poul Eggers #1209. Han døde i ung alder.


22 Giertrud Hermansdtr. Iserberg f. 03-11-1654, København,

g. 14-06-1682, København, Johan Arnoldt , f. 18-01-1658, Sachsen, Tyskland, (sønn av Hans Arnold og Anna Leschley ) d. 05-06-1709, Borgestad, Porsgrunn, Gravlagt: Gjerpen krk.
Giertrud døde 04-06-1687, Skien, Gravlagt: Gjerpen krk.

Giertrud: Ekteskapets første barn døde med en gang. Navnet og kjønn er ukjent, men den 26-06-1683, ble kisten satt inn i Gjerpen sakristi. . Giertrud døde i barselseng sammen med det siste barnet, etter 5 års ekteskap.
Gierterud Iserberg vokste opp i et rikmannshjem som lå midt i det "fornemme" strøket av Kjøbenhavn. Hennes mor og far var begge av kjøpmannsslekt fra Tyskland. Det tyder på at omgangskretsen i det Iserbergske og Klingenbergske hjem var av høy byrd. Bl.a. annet den kjente biskopen og salmedikteren Thomas Kingo, synes å være en av gjestene. Hyldningsdiktet til et kunsttrykk av Gierterud (se bilde) kunne ikke skrives slik av Kingo, uten et nært forhold til familien.

Bildet er hentet fra Det Kgl. Bibilotek i Kjøbenhavn. Det er elles lite konkret som er skrevet om " denne unge, vakre dame", Giertrud i norske kilder. I Danmark er det tatt vare på endel dokumenter som forteller om Iserberg/Klingenberg slektens betydning.
Den danske Casper Peter Rothe ga ut et domument i 1753, kalt "Brave Mænds og Kvinders Berømmelige Eftermæle" Her finnes bl.a. den liktale som presten Ole Fransen Floor holdt i Gjerpen kirke over Gierterud den 26.06.1687. Teksten var hentet fra "Apostelens Paull Sendebrev til de Philipenser Cap.1, v.21, 22, 23 og 24


I Terje Christensen`s bok " Gjerpen bygds historie" fortelles det også at likpreken over Giertrud Iserberg, ble holdt av presten Ole Floor. På hennes kiste sto det inngravert følgende tekst:

- Her hviler under disse bord,
et legem som til dyd var gjord,
Et navn fru Giertrud Iserberg,
i ånden gjæv, i troen sterk.
Herr Oberst Arnold, hennes mand,
ei hende nok besørge kan.


Kisten ble senere satt inn i det Arnoldske kapell i Gjerpen kirke, når dette var ferdig i 1699. Ved hustruens død satt Johan Anold igjen med barna Elsebe, tre år og Charlotte Amalie, 1 år.
Det gikk 5 år før Johan giftet seg for fjerde og siste gang. Elsebe døde 13 år gammel. Gierteruds første og siste barn døde ved fødselen Ved den siste fødsel døde også moren. Det er således deres datter Charlotte Amalie som fører " vår" slekt videre

I prost J.L.Qvislings bok, " Gjerpen - en bygdebok, heter det. - før Gjerpen kirke ble restaurert i 1871, var det ved kirken innrettet to likkapeller der. det ene var general Johan Arnolds fra 1699.

Barn:

i Elsebe Arnoldt f. 12-09-1684, d. 08-10-1697, Gravlagt: Gjerpen krk.
ii Charlotte Amalie f. 1686.


 

[Tilbake til hovedsiden]

Sideansvarlig: Thor Pinaas
Disse sidene gir en oversikt over slekten , mulige feil eller mangler på disse sidene bes meldt sideansvarlig..