OPPFØLGING AV BESTANDSPLANER
FOR PERIODEN 2018 - 2021
FOR ELGFORVALTNINGEN I SARPSBORG KOMMUNE

 
Bestandsplan og foreløpige resultat VALD TUNE
Bestandsplan og foreløpige resultater fra Vald Sarpsborg Øst
 

 

Vald Tune (Sarpsborg Vest) utarbeidet en ny bestandsplan for perioden 2018 - 2021

 

  1. Bestandsplan for Tune vald godkjennes slik den er omsøkt og der måleparameterne ligger i uttaksprofilen.

    - minimum 30 % av uttaket skal være kalv
    - 19 % voksen ku 2,5 år og eldre
    - 15 % voksen okse 2,5 år og eldre

    Videre skal tilstrebes at forhold mellom okse og voksen ku skal være slik at det etter sett elg skjema er minst 1 okse pr. 2 kuer i bestanden.

  2. Tune vald tildeles en elgkvote på 160 fellingsretter i planperioden 2018 - 2021


År Vald Tune
Okse
2 ½

Okse
1 ½

Okse kalv
KU
2 ½
Ku
1 ½
Ku
kalv
Sum felte dyr
Tildelt dyr
Fellings %

Sett Ku/okse

2018
7
4
11
5
3
5
35
40
87,5
1,7
2019
5
5
10
5
5
5
35
40
87,5
2,4
2020
40
2021
40
SUM
12
9
21
10
8
10
70
160
43,8
 

17,1%

12,9%
30 %
14,3 %
11,4%
14,3%
% fordel.
< 15
<19,0
100
2,0
sum Hanndyr
54,5%
sum Hunndyr
45,5%
Kalv min. 30,0
Målsettning
Res.
      kalv
51,8%

Korrigert for aldersbestemt tannavlesning 2018

Korrigert for alderbestemt tannavlesning 2019

Her kan du laste ned regnearket for Tune og selv beregne neste års avskytning, og ballansere driftsplanen.

 


Vald Sarpsborg Øst

Vald Øst fikk godkjent sin driftplan for 2018- 2021

1. Valdet godkjennes med et areal på 179.050 daa, fordelt på til sammen 15 jaktfelt.

2. Bestandsplanen for vald Sarpsborg Øst godkjennes slik den er omsøkt og der måleparameterne ligger i uttaksprofilet:

- inntilll 19 % ku (2 ½ år og eldre)

- inntill 15 % okse ( 2 ½ år og eldre)

- minimum 61 % ungdyr/kalv der kalveandelen skal være minimum 30% av det totale uttaket i polanperioden

Det skal tilstrebes en økt okseandel i betanden. Kalveførende ku skal gis et sterkt vern.


3. Valdet tildeles en kvote på 360 fellingsretter for planperioden 2018 - 2021.

År Vald Øst
Okse
2 ½

Okse
1 ½

Okse kalv
KU
2 ½
Ku
1 ½
Ku
kalv
Sum felte dyr
Tildelt dyr
Fellings %

Sett Ku/okse

2014
9
12
8
6
5
8
48
89
53,9%
1,5
2015
8
8
6
4
3
7
36
89
40,4%
2,3
2016
89
2017
89
SUM
17
20
14
10
8
15
84
356
23,6%
2,0
 
20,2%
23,8%
16,7%
11,9%
9,5,0%
17,9%
% fordel.
< 15,0
<19,0
min. 30,0%
100
1,5-2
Hanndyr     Hunndyr  
kalv
34,5 %
   
Res.
67,3%
1,5 år og eldre  
32,7%
Ungdyr
67,9%

Korrigert for aldersbestemt tannavlesning 2018

Korrigert for aldersbestemt tannavlesning 2019

Her kan du laste ned regnearke for Vald Øst og selv beregne neste års avskytning, og ballansere driftsplanen.

Alle data fra elgjakten i kommunen legges også ut på www.hjortevilt.no her finner dere også mye statistikkmateriale, som vekter, alder mm.
Logg deg inn og velg Sarpsborg kommune.


Mer spesifiserte «statistiker »kan valdene finne på andre sider. Oversikt over valdstruktur og hvilke områder de dekker finnes under «Hjortevilt»

[Tilbake til hovedsiden]

Sideansvarlig: Thor Pinaas
Disse sidene informerer om Viltnemnda og dens virksomhet, men Viltnemnda er uten ansvar for mulige feil eller mangler på disse sidene.