Skaff deg ny mailadresse

Velkommen til hjemmesiden vår!

Alle med respekt for seg selv må jo ha en hjemmeside.

Om meg selv kan jeg si at jeg er født i 1953. Bosatt på Borgenhaugen i Sarpsborg kommune.
Jeg er (i følge min kone) lykkelig gift og vi har tre barn sammen, som alle snart er flyvedyktige.
I 2001 ble jeg minnet på at tiden går videre, og jeg ble bestefar. Det var en hyggelig begivenhet og innleder en ny tidsepoke.

Foruten mitt arbeid ved Borregaard Fabrikker i Sarpsborg, er jeg opptatt av naturforvaltning i vid forstand og med en spessielt interesse for viltforvaltning. Jeg har sittet som leder av Sarpsborg viltnemnd siden 1991. I den forbindelsen har jeg jukset litt i faget som redaktør og er ansvarlig for Sarpsborg viltnemnd web-sider.

Min egentlige innfallsvinkel til en egen hjemmeside er at jeg ønsker å dele mine registreringer av slekten med andre som måtte ha interesse av dette. Samtidig er det en fin mulighet til å få oppdaterte opplysninger tilbake. Jeg håper derfor at dere bidrar med det dere har av opplysninger om slekten. Så nære og fjærne slektninger, her finner du våre slektninger.

Min kone Hilde er født Ringsrud og hennes og våre barn`s slekt er også lagt ut her. Vi finner også at slektene går noe inn i hverandre.

Se Hildes slekt oversikt.

 

 

Sideansvarlig: Thor Pinaas