Velkommen til hjemmesiden vår!

Alle med respekt for seg selv må jo ha en hjemmeside.

Om meg selv kan jeg si at jeg er født i 1953. Bosatt på Borgenhaugen i Sarpsborg kommune.
Jeg er (i følge min kone) lykkelig gift og vi har tre barn sammen, De er flyvedyktige og alle har forlatt redet og har ettablert egne familier.
I 2001 ble jeg minnet på at tiden går videre, og jeg ble bestefar. Det var en hyggelig begivenhet og innledet en ny tidsepoke.

01.12.2019 pensjonerte jeg meg etter 49,5 år ved Borregaard Fabrikker i Sarpsborg. Jeg har vært opptatt av naturforvaltning i vid forstand og med en spessielt interesse for viltforvaltning. Jeg har sittet som leder av Sarpsborg viltnemnd siden 1991 og frem til valget høsten 2019.

Min egentlige innfallsvinkel til en egen hjemmeside er at jeg ønsker å dele mine registreringer av slekten med andre som måtte ha interesse av dette. Samtidig er det en fin mulighet til å få oppdaterte opplysninger tilbake. Jeg håper derfor at dere bidrar med det dere har av opplysninger om slekten. Så nære og fjærne slektninger, her finner du våre slektninger. Jeg gjør oppmerksom på at sidene ble opprettet i 2002, og de er sporadisk redigert på enkeltpunkter, etter dette. Kansje jeg får til en totalrevisjon når jeg nå er blitt pensjonist. Håpet er der.

Min kone Hilde er født Ringsrud og hennes og våre barn`s slekt er også lagt ut her. Vi finner også at slektene går noe inn i hverandre.

Se Hildes slekt oversikt.

 

 

Sideansvarlig: Thor Pinaas